HET ADELLIJK GESLACHT VAN DEN BRAYNE IN KLOETINGE EN ’S HEER ARENDSKERKE

 

1.  Colijn (Costijn) uten Poele (1292), tr. jkvr. Gheyle, grootmoeder van Colin Pieters (nr. 3), zij bezat een stuk land achter het klooster Jeruzalem te Biezelinge (in de eerste helft van de 14de eeuw geschonken aan het klooster)

Uit dit huwelijk:

 1. Katerine Collins uten Poele (jkvr. Van Waynskinderen), overl. voor 1350, tante van Claas Janss van Cloetinge (heer van Waenskinderen), zij bezat in het ambacht van Kloetinge 1½ gemet land achter Riethoek bij “het oude werfje” (deze oude hoogwerf bevond zich ter hoogte van de spoorwegovergang tussen de Lewestraat en de Buys Ballotstraat) en heeft dat kort voor 1350 aan het klooster Jeruzalem te Biezelinge geschonken
 2. Pieter Collins, volgt 2
 3. Willem Colijnssone
 4. Hughe Colyns Wreeden (knaap in 1324), neef van Pieter Bruusz te ’s Heer Arenskerke, tr. jonkvrouw Margareta, zn. Colin Hughe Wreeden s. (dijkgraaf Stavenisse in 1355, overl. na 1395) en Pieter Hughe Wreeden s.        

2.  Pieter Collins van der Panne(n) (1323, 1340), ambachtsheer te Kloetinge (12 ½ gemet), in 1323 beleend met 70 gemet land in de Hinkelerpolder, won. ’s Heer Arendskerke in 1324, tr. Aachte Gillis Willems van der Westkerke uit Wolfaartsdijk (haar moeder Margareta hertr. voor 1324 Wisse Heynrix sone)

Uit dit huwelijk:

 1. Collin Pieters van den Brayne, volgt 3

3.  Colin Pieters van den Brayne (in 1343 vermeld als neef van Willem Colijnssone, nr. 1.3)

Kinderen:

 1. Pieter Colins van den Brayne (nr. 4)
 2. Huge Colins, ambachtsheer te ’s Heer Arenskerke, overl. voor 1429

4.  Mr. Pieter Colins van den Brayne, ambachtsheer te Kloetinge en ’s Heer Arendskerke,  overl. voor 1429, tr. Adelysen Petersdr van den Poele (1395; 1402)

Uit dit huwelijk:

 1. Colin Pieters van den Brayne, volgt 5
 2. Steven Pieters van den Brayne, overl. 1470, zijn 4 gemet 50 roeden vervallen aan de grafelijkheid en gekocht door broer Colin Pieters van den Brayne
 3. Pieter Pieters van den Brayne

5.  Colin Pieters van den Brayne, ambachtsheer te Kloetinge en 's Heer Arendskerke, overl. Kloetinge 1488 (begr. Kerk Kloetinge), tr. Jacobinum Heynderic Bouwensdr van Blans, overl. Kloetinge 1471 (begr. Kerk Kloetinge)  

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Colins van den Brayne, in 1492 beleend met 9 gemet 117½ roeden tienden te ’s Heer Arendskerke na het overlijden van zijn vader
 2. Jkvr. Cornelia Cornelis Pietersdr van Brannge (Blans), overl. 1511 (begr. Kerk Kloetinge), zn Mr Jan van den Brangge, priester, overl., 1541 (begr. Kerk Kloetinge)
 3. Floris Corneliszn, overl. 1488 (begr. Kerk Kloetinge)
 4. Heyndric Cornelis Pieterssone, overl. 1504 (begr. Kerk Kloetinge), zn Cornelis Heynrick Cornelisz, overl. 1517 (begr. Kerk Kloetinge) 

Ambachtsheren Kloetinge (begin 16de eeuw):  Mr. Claes de Hondt: gecommen van Joncvr. Cornelia Colijns (nr. 5.2) bij de breede 12 ½ gemet

NOOT 1

Tot het geslacht Van den Brayne behoorden ook:

1. Boudijn van den Breyne, doodgeslagen te Bergen op Zoom in 1323

2. Elisabet van den Braine, priorin klooster Jeruzalem in 1329 en 1330

3. Hendrik Heinensz van den Braine, ambachtsheer te Weneldinge in 1331; zijn dochter Lisebette Heynrixdr van den Braine tr. Lauwereys Stronich te Antwerpen (in 1353 deed hij afstand van zijn vermeende rechten op de 1½ gemet land gelegen in Cloetinghe ambacht achter Riethoek)

NOOT 2

Het adellijk geslacht Van den Brayne kwam oorspronkelijk uit ’s Heer Arendskerke. In 1395 behoorden Pieter Colynszoon van den Brayne (nr. 4) en Colyn Hugenzoon (zoon van nr. 1.4) tot de acht Heeren die toen het oude land van Heeraernoudskercke bezaten, zoals “hunne voorvaders dit bezeten hadden”. In Kloetinge is hun ambachtsheerlijke bezit tussen begin 14de eeuw en begin 16e eeuw altijd beperkt gebleven tot 12 ½ gemet (een kleine 5 ha). Vermeldenswaard is wel dat de laatste nazaten, met uitzondering van Pieter Colins van den Brayne (nr. 5.1), in de kerk van Kloetinge begraven zijn en dat hun grafzerken aldaar tot op de dag van vandaag nog aanwezig zijn.

NOOT 3

De precieze verbanden tussen de geslachten Van den Brayne en Van Waenskinderen zijn op basis van de bewaard gebleven bronnen helaas niet meer vast te stellen. De namen van beide geslachten leven echter nog wel voort in de naam van het gehucht Waanskinderen en ten zuidoosten daarvan in de Braanjendijk als onderdeel van de oude weg naar Kapelle.

 

 

 

 


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl