Het geslacht Rupp-Roeb-Rops-Robs-Robbes-Ruben in Groningen en Drenthe

 

Contact: egbert.lantinga-@-wur.nl (streepjes weglaten)

Met dank aan Klaas Jansen

 

1. Magdalena Rupp (Rops, Robs), ged. Sigriswil 26-9-1697, wonende te Hoogkerk in 1729, begr. Pieterburen 1-6-1753, otr. Hoogkerk 1729 (h.c. Pieterburen 31-10-1729; van bruidszijde broer Hans Roep en zwager Klaas Remkes) Jacob Claassen van Pieterburen, begr. Pieterburen 22-1-1754, landbouwer aan de Oosterweg te Pieterburen (boerderij afgebroken ca 1980) en op de Nienhuisen te Zuidwolde (zuidelijke boerderij), zoon van Claas Jacobs, landbouwer te Pieterburen.

Kinderen: Claas (geb. 1730), Hindrik (geb. 1732), Freerk (geb. 1734), Jacob (geb. 1739)

2. Hans Rupp (Roeb), ged. Sigriswil 10-12-1665, wijngaardenier te Gunten aan het Thüner Meer, doopsgezind, kocht in 1712 een plaats in Hoogkerk, overl. Hoogkerk voor 1721 (Verpondingsregister), tr. Sigriswil 24-11-1692

3. Elsbeth Thomann, gereformeerd, geb. Faulensee, ged. Spiez 12-4-1672, begr. Hoogkerk 16-7-1743

Hans Rupp kwam in 1711 met vrouw, 3 zonen en 4 dochters van 3 tot 16 jr. op het Thünerschip van Basel naar Deventer, en zij gingen vervolgens naar Muiden en tenslotte naar Hoogkerk.

Hans Rupp woonde in april 1710 te Deventer. Tussen 26 en 28 april 1710 bevond hij zich samen met andere Zwitserse vermaners in de kerkenkamer bij de Toren in Amsterdam om vragen te beantwoorden met betrekking tot de Zwitserse broeders (bron: Sebo Abels).

Uit dit huwelijk:

 1. Hans Rob (Robs, Rofs, Robbe), geb. ca 1695, getuige bij huwelijk zuster Magdalena in 1729, won. Hoogkerk 1731 (Taxatieregister), begr. Hoogkerk 5-7-1752, nalatende zijn vrouw en 3 kinderen (1 kind begraven Hoogkerk 1753, nalatende zijn moeder en een broer en een zuster), tr. Groningen 13-8-1744 (h.c.) Marijke Matthijsen (zie hieronder parenteel Matthijs Aeschbacher)
 2. Magdalena, ged. Sigriswil 26-9-1697 (nr. 1)
 3. Elsbeth, ged. Sigriswil 3-12-1699
 4. Christian Hansen, ged. Sigriswil 27-11-1701, overl. voor 1753 te Hoogkerk, otr.  24-8-1747 (j.m. uit Zwitserland) Trijntje P(i)eters uit Sappemeer, overl. voor 1767, otr. (2) Sappemeer 13-4-1753 Krijn Jans uit Sappemeer, geb. Tinallinge, zn. van Jan Crijns en Tetje Clasen, broer van Trijntje Jans en zwager van Tijs Matthijs Aschebacher, otr. (2) Hoogkerk 9-1767 Salome Anthonij Crasser (Krasser)
 5. Anna, ged. Sigriswil 7-2-1704
 6. Maria Hansen Robs, ged. Sigriswil 13-12-1705, tr. Matthijes Tiesen Aschbach, landbouwer; dochter Leentje geb. Hoogkerk 1748, overl. Lagemeeden bij Hoogkerk 1827, tr. Jacob Hansen de Goed
 7. Jakob Hans (Hanssens), ged. Sigriswil 27-9-1708, wonende te Hoogkerk in 1744, tr. Hoogkerk 3-5-1744 Leentje Jans van Sappemeer (beiden Switsers), wonende te Roderwolde in 1754; zoon Jannes Jacobs Ruben tr. Jantje Harms; kleinkinderen Jacobje Jannes Ruben (overl. Hoogkerk 1807, tr. Pieter Christiaans Gerber), Jantje Jannes Ruben (geb. Roderwolde 1780 tr. Cornelis Aljes Buiter), Maria  (Marijke) Jannes Ruben (geb. Roderwolde 1782, tr. Frerik Andries Blauw), Jacob Jannes Ruben (geb. Roderwolde 1788 tr. Hoogkerk 1813 Trientje Tiessen Veenhuizen) en Harm Jans Ruben (geb. Roderwolde 1790 tr. Hoogkerk 1819 Harmtje Derks Stel). 
 8. Abraham (Harm) Hansen (de) Switser, geb. Hoogkerk na 1711, otr. Hoogkerk 18-11-1753 Geertjen (Grietjen) Pieters van Hoogkerk; zoon Pieter Harms Robbes ged. Hoogkerk 8-6-1755 tr. Albertje Geerts Sweers, geb. Wijmeer 1750, overl. Bellingwolde 1831; kleinzoon Harm Pieters Robbes (Rops) geb. Bellingwolde 1786, tr. (1) Beerta 1815 Engelina Johannes Tuinker, tr. (2) Bellingwolde 1832 Kaatje Abels Beerta

N.B. Van de dochters Elsbeth (nr. 3) en Anna (nr. 5) zijn geen huwelijken bekend; één van hun is echter getrouwd voor 31-10-1729 met Claes Remkes, een broer van Trijntien Remkes, de tweede vrouw van Christiaan Stukjen te Sappemeer (geb. Diemtigen in Zwitserland 1686/87)

4. Michel (Michael) Rupp, wonende te Gunten (Sigriswil)

5. Maria Schmocker

Uit dit huwelijk:

 1. Madle (Magdalena), ged. Sigriswil 16-2-1662
 2. Michel, ged. Sigriswil 29-3-1663, wonende te Gunten, tr. Sigriswil 21-11-1689 Anna Tschanz
 3. Jakob, ged. Sigriswil 10-6-1664
 4. Hans, ged. Sigriswil 10-12-1665 (nr. 2)
 5. Anna, ged. Sigriswil 9-2-1668
 6. Maria, ged. Sigriswil 13-2-1670
 7. Christen (Christiaan) Rob (Roeb), ged. Sigriswil 28-1-1672, tr. Magdalena Kempf (König), in 1711 met vrouw en 1 kind van 4 jr. op het Thünerschip van Basel naar Deventer, wonende te Kalkwijk in 1735
 8. Joseph, ged. Sigriswil 22-6-1673
 9. Ulrich, ged. Sigriswil 14-11-1675

 

6. Bendicht Thomann, geb. Faulensee, ged. Spiez 31-7-1625, tr. Spiez 16-12-1645

7. Madlena Schneiter, geb. Faulensee, ged. Spiez 21-8-1625

Uit dit huwelijk:

 1. Anna, ged. Spiez 22-11-1646
 2. Madlein, ged. Spiez 26-5-1650
 3. Anna, ged. Spiez 8-2-1657
 4. Hans, ged. Spiez 8-1-1660
 5. Elsbeth, ged. Spiez 24-5-1663
 6. Hans, ged. Spiez 11-11-1666
 7. Elsbeth, ged. Spiez 12-4-1672 (nr. 3)

 

12. Hans Thomann, tr. Spiez 18-2-1611

13. Anni Buergi

Uit dit huwelijk:

 1. Bendicht, ged. Spiez 27-12-1618
 2. Anna, ged. Spiez 5-5-1622
 3. Bendicht, ged. Spiez 31-7-1625 (nr. 6)
 4. Elsbeth, ged. Spiez 21-6-1629
 5. Hans, ged. Spiez 11-11-1632

 

14. Hans Schneiter, ged. Spiez 2-1-1597

15. Barbara (Barbli) Suter

Uit dit huwelijk:

 1. Anna, ged. Spiez 13-1-1616
 2. Anna, ged. Spiez 15-3-1618
 3. Hans, ged. Spiez 14-3-1619
 4. Elsbeth, ged. Spiez 20-5-1621
 5. Barbli, ged. Spiez 25-1-1624
 6. Madlen, ged. Spiez 21-8-1625 (nr. 7)
 7. Joseph, ged. Spiez 21-9-1628
 8. Joseph, ged. Spiez 20-1-1630
 9. Christen, ged. Spiez 28-9-1634
 10. Jost, ged. Spiez 29-1-1637
 11. Johannes, ged. Spiez 9-9-1638
 12. Hans, ged. Spiez 11-9-1639
 13. Anna, ged. Spiez 21-2-1641
 14. Johannes, ged. Spiez 12-3-1643

 

28. Hans Schneiter

 

 

 

 

Parenteel Matthijs Aeschbacher (Aeschebacker, Asbacher, Assebak, Eschbacher, Esbacher, Esbakker) [ca 1685 – ca 1762]

 

Matthijs Aeschebacher, geb. ca 1685, wijngaardier Lampertswijl, 1 kind in 1711 (2 of 3 in 1712), overl. Hoogkerk tussen 1760 en 1764

tr. (1) ca 1705 Ursula (Ursel) Wittwer, geb. ca 1671, overl. Hoogkerk voor 17-8-1723, nalatende 3 minderjarige kinderen

otr. (2) Groningen 8-8-1723 (att. Zwitserse Gemeente) Anna Kuentzi (Kuenzee), geb. Diesbach ca 1689, begr. Hoogkerk 20-8-1738

 

Kinderen (uit eerste twee huwelijken):

- Marijke (Maria) Matthijs, tr. Groningen 13-8-1744 (h.c) Hans Roebs (Rob), begr. Hoogkerk 5-7-1752, van bruidegomszijde Claes Remkes (zwager)

Kinderen (1) N.N., begr. Hoogkerk 19-5-1753, nalatende zijn moeder en een broer en een zuster, (2) Ties Hansen Rop, leraar Nieuwe Zwitsers te Groningen, overl. Hoogkerk 9-11-1797, tr. Hoogkerk 17-5-1782 (h.c.) zijn nicht Tietje Thiessen Veenhuizen, geb. ca 1760, dr v Thies Matthijs Aeschbacher en Trijntje Jans, en (3) Annegien Hansen Ruben otr. Sappemeer 1773 Hindrik (Hendrik) Abrahams Schut (Dragge) van Zuidbroek, dr. Sibbeltje Ruben geb. Zuidbroek 1774, dr. Marijke geb. Sappemeer 1780

- Hans Matthijs, tr. Roderwolde 23-5-1751 Grietje Hansen Robs, Matsloot; dr. Elsje tr. Roderwolde 1777 Johannes Altink, Kampen; zn. Thijs Hansens Veenhuizen, geb. 1755, overl. Roden 1826, tr. Sappemeer 1788 Annigjen Christaens Frudeger, Sappemeer, wed. David Davids

- Thies Matthijs, tr. (1) N.N. Cornelis, zr. v. Cornelis Alles [1 kind]; tr. (2) 1756 Trijntje Jans, dr. Tietje geb. 1760 otr. (1) Hoogkerk neef Matthijs Hansen Rop, otr. (2) Hoogkerk 1803 Jan Gerrits Anken van Hogezand; zn. Thies (Tijs) geb. 1763, overl. Hoogkerk 1826, tr. 1787 Annechien Manuels Leutscher geb. Zuidwolde 1747, overl. Hoogkerk 1824 (geen kind.); tr. (3) 1768 Wiske Laas, zn. Jan Thiessen Veenhuizen tr (1) Annechien Luurts Hanssens Anken, overl. Hoogkerk 1721, tr (2) Hoogkerk 1825 Grietje Pieters Groenewold

- Annegje Matthijs, tr. Reinder Cornelis, zn. v. Cornelis Alles, kl. zn. van Alle Cornelis (Verpondingsregister 1721, gebruiker van 10 grasen land te Hoogkerk), br. v. Hendrik Cornelis en Alle Cornelis (Schatregister Hoogkerk 1786, gebruiker van 10 grasen land, overl. 3-1-1800, leraar Nieuwe Zwitsers te Groningen 1791-1800)

 

tr. (3) 25-7-1744 (h.c.) Marijke (Maria) Hansen Roebs

Uit dit huwelijk:

- Jan Matthijs Veenhuizen, geb. ca 1746, overl. Hoogkerk 21-2-1817, tr. Maria Jacobs Gautschy (Kousi)

- Leentje Matthijs Assebak, geb. ca 1748, overl. Leegemieden (Aduard ) 11-2-1827, tr. 1774 Jacob Hansen de Goed van Thesinge

 


 

 

 

 


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl