Geslacht Onbelet / Ombelet / Hommelet / Hombelet / Humbelet

 

Het onderzoek heeft tot op heden 5 Hombelets opgeleverd die niet in de doopboeken van Zutphen, Zwolle en Leeuwarden voorkomen: 
1. Joseph Hombelet, kleermakersknecht, wonende te Leeuwarden (gezin: 2 volwassenen; Friese Quotisatie 1749), overleden te Leeuwarden op 5 april 1769 (Bron: Begraafboeken, Leeuwarden).
2. Jan Andries Hommelet, RK, geb. Hulst, heeft gewoond in Zutphen en Zwolle (volgt onder I-1).
3. Tomas Hommelet, heeft gewoond in Zutphen (volgt onder I-2).
4. Johanna (Anna) Margaretha Hombelet, is getrouwd in de RK kerk te Leeuwarden op 31 maart 1748 met Joannes Lijster (Leister, Leisser), beiden afkomstig uit Leeuwarden (Bron: RK trouwboeken, Leeuwarden).
5. Marijke (Maria) Hombelet, overleden te Leeuwarden op 20 maart 1777, begraven te Leeuwarden op 24 maart 1777 (Bron: Begraafboeken, Leeuwarden).

Stamouders: Johannes Humbelet (Onbelet), militair in 1703, soldaat onder de compagnie van majoor Feugen uit België in 1705, tr. (1) Josijne Meester (Judoca de Meester), zn Petrus Ombelet, ged. RK De Clinge 1703, tr. (2) Hulst 17-8-1705 Anna Meels (Heijnders), R.K. gedoopte kinderen te Hulst: Johannes (9-12-1706) en Joannes Andreas (13-9-1708; volgt onder I-1

I-1 Johannes Andreas Hombelet (Hommelet, Homelet, Ommelet, Omlet, Ombilet, Omblet, Ombelet, Omelet, Ommelet, Ombalet), geb. en ged. RK Hulst 13-9-1708, op 15 augustus 1725 als 16-jarige tamboer en kleermaker in dienst gekomen bij de Compagnie van kapitein P.W. van Sijtzema, wonende te Zwolle in 1729 (RK doopboeken), getrouwd te Zutphen op 25 januari 1731 (militair huwelijk) en op 28 januari 1731 (RK kerk) met Maria Woedink (Wodick, Wodijk, Woddicks, Woudicks, Woediks, Woerdijks). 
Kinderen:
1. Johanna (Anna) Peternella (Petronella), geboren te Zwolle op 29 november 1731.
2. Johannes Christoffel (Christoffels, Christophorus, Christofer, Christiaan), geboren en gedoopt (RK kerk Hoornsteeg) te Zwolle op 20 oktober 1733 (volgt onder II-1).
3. Gerrit Jan Ommelet, geboren te Zwolle op 6 februari 1736.
4. Joanna Maria, gedoopt te Zutphen op 12 augustus 1738, overleden voor 1740.
5. Joanna Maria, gedoopt te Zutphen op 15 oktober 1740.
6. Josephus, gedoopt te Zutphen op 7 september 1742 (volgt onder II-2).

I-2 Tomas (Thomas) Hommelet (Hombelet, Homelet), is getrouwd te Zutphen op 12 mei 1743 (RK kerk) met Geertru(i)d(is) Roelofs(en).
Kinderen:
1. Joanna Hombelet, gedoopt te Zutphen op 20 maart 1749 (getuige: Maria Hombelet).
2. Mechtildis Homelet, gedoopt te Zutphen op 12 mei 1750. 

II-1 Johannes (Joannis, Jan) Christoffel (Christoffels, Christophorus, Christiaan) Ombelet (Hombelet, Ombeleth, Onbelet), geboren te Zwolle op 20 oktober 1733, is ondertrouwd te Leeuwarden op 27 april 1759 en getrouwd in de NH en RK kerk op 13 mei 1759 met Pieternella (Petronella, Petronilla) Hemels (Heenerts, Hemerts), afkomstig uit Leeuwarden. 
Kinderen:
1. Joanna Petronilla Ombelet, geboren te Leeuwarden op 15 mei 1760, gedoopt te Leeuwarden op 17 mei 1760 (getuige: Petrus Hemels), is ondertrouwd te Leeuwarden op 14 mei 1779 en getrouwd in de NH en RK kerk op 6 juni 1779 met Hendrik Kamp, afkomstig uit Leeuwarden.
2. Anna Maria Ombelet, gedoopt te Leeuwarden 12 maart 1762, overleden te Rotterdam op 4 februari 1838, is getrouwd (i) in de NH en RK kerk te Leeuwarden op 19 januari 1783 met Pieter Joseph Dauxenberg, afkomstig uit Sneek (dr Petronella gedoopt RK Harlingen 5 februari 1788) en (ii) met Johannes van den Berg, overleden te  Rotterdam op 4 maart 1838 (zoon Joseph gedoopt te Amsterdam op 23 oktober 1801 -getuige Joseph Ombelet-, getrouwd te Rotterdam op 3 november 1819 met Elizabeth Koopmans). Het bewijs voor haar tweede huwelijk volgt uit een akte van haar overleden vader Jan Ombelet, mr. paruikmaker te Leeuwarden, gedateerd 10 januari 1811, aanwezig in het Notarieel Archief van Leeuwarden.
3. Joannes Andreas (Andries), gedoopt te Leeuwarden 24 maart 1764 (getuigen: Maria Hombelet en Joannis Andreas Hombelet) (volgt onder III.1).
4. Josephus Ombelet, gedoopt te Leeuwarden op 30 mei 1766 (getuige: Joseph Hombelet) (volgt onder III.2).
5. Claudius Ombelet, gedoopt te Leeuwarden op 9 november 1768 (getuige: Claudius Duval) (volgt onder III.3).
Johannes Ombelet, paruikmaker, is vervolgens ondertrouwd te Leeuwarden op 27 oktober 1775 en in de NH en RK kerk op 19 november 1775) met Antie (Antje, Anna) Broers, afkomstig uit Huizum, gemeente Leeuwarderadeel.
Kinderen:
1. Ida, gedoopt te Leeuwarden op 14 november 1776, overleden voor 1782.
2. Gudula (Goyke) Onbelet, geboren te Leeuwarden in 1778, gedoopt in de RK kerk te Leeuwarden op 4 juni 1778, overleden te Leeuwarden op 19 mei 1857, is ondertrouwd te Leeuwarden op 25 april 1800 in de NH kerk en getrouwd in de RK kerk op 11 mei 1800 met Sijbrandus Nauta, gedoopt in de RK kerk te Leeuwarden op 21 maart 1777, overleden te Leeuwarden op 23 juni 1828.
3. Ignatius, gedoopt te Leeuwarden op 22 oktober 1780, overleden voor 1785.
4. Ida, gedoopt te Leeuwarden op 12 november 1782.
5. Ignatius Thomas, gedoopt te Leeuwarden op 22 juli 1785.
Johannes Onbelet is daarna hoogstwaarschijnlijk ook nog getrouwd te Leeuwarden op 31 december 1802 met Anna Geertruida Mulder en op 11 april 1806 met Juliana Maria Jacobus.

II.2 Josephus Hombelet (Hommelet, Hommeleth, Ommelet), gedoopt te Zutphen op 7 september 1742 (getuige Josephus Ombilet), kleermaker, overleden te Zutphen op 21 februari 1825, is getrouwd te Zutphen op 12 april en 3 mei 1772 (RK kerk) met Jo(h)anna (Joa) Harmse(n), overleden te Zutphen op 18 juli 1834.
Kinderen, allen geboren en gedoopt te Zutphen:
1. Joanna Henrica, gedoopt op 15 januari 1774; getuige: Joannis Andreas Hombelet (I-1).
2. Joannes Josephus, gedoopt op 15 september 1774 (volgt onder III-4); getuigen: Andreas Hombelet (I-1) en Joannes Christophorus Hombelet (II-1).
3. Henricus, gedoopt op 26 januari 1779.
4. Hendrina Francisca, gedoopt op 12 augustus 1781.
5. Henrica Maria, gedoopt op 7 april 1785; getuige: Johannis Andreas Hommelet (I-1).
6. Francisca Clara, gedoopt op 3 mei 1789; getuige: Hermannus Harmsen. 

III.1 (Jan) Andries Ombelet (Onbelet), geboren te Leeuwarden in 1764, pruikenmaker, overleden te Leeuwarden op 2 maart 1818, is ondertrouwd te Leeuwarden op 27 april 1787 en getrouwd te Leeuwarden in de RK kerk en de NH kerk op 13 mei 1787 met Trijntje (Trintjen) Harm(e)ns van der Meulen (Catharina Harmsen), geboren circa 1758, afkomstig uit Giekerk.
Kinderen:
1. Johannes Christofer, gedoopt te Leeuwarden op 22 november 1787.
2. Everharda Regina Cecilia Ombelet, gedoopt te Leeuwarden op 4 september 1790 (getuige: Antje Onbelet), overleden te Leeuwarden op 3 september 1833, is getrouwd te Leeuwarden op 30 september 1821 met Berend Hendriks van het Einde, geboren circa 1795.
3. Gudula (Judula), gedoopt te Leeuwarden op 17 maart 1794, is getrouwd te Leeuwarden op 13 mei 1821 met Jacob Dirks Adema, geboren circa 1795, zoon van Dirk Ates Adema en Houkje Jacobs.
4. Petronella, gedoopt te Leeuwarden op 10 april 1797, overleden te Leeuwarden op 29 september 1885, is getrouwd te Leeuwarden op 23 september 1821 met Jan Francis Johannes Wybinga.

III.2 Josephus Ombelet (Onbelet), geboren te Leeuwarden in 1766, corporaal en timmerman, overleden te Leeuwarden op 21 mei 1837, is ondertrouwd te Leeuwarden op 10 juli 1795 en getrouwd in de NH kerk op 22 juli 1795 met Antje (Antie, Anna) Jacobs (Japiks), NH, afkomstig uit Leeuwarden.
Kinderen:
1. Joseph Ombelet, geboren te Leeuwarden op 15 januari 1794, is getrouwd te Leeuwarden op 28 juli 1833 met Jantje Rouell, geboren te Groningen op 6 september 1793, dochter van Daniel Lodewijks Rouell en Joanna Willems Post. Uit dit huwelijk geen kinderen.

III.3 Claudius Ombelet, geboren te Leeuwarden in 1768, tabaksfabrikant, arbeider en opperman, overleden te Leeuwarden op 4 februari 1818, is ondertrouwd te Leeuwarden op 30 mei 1788 en getrouwd op 15 juni 1788 in de RK kerk en NH kerk met Aeke (Agatha, Akke) Pieters, afkomstig uit Leeuwarden.
Kinderen:
1. Catharina Henrica, gedoopt te Leeuwarden op 3 april 1789, overleden te Leeuwarden op 17 juni 1860, is getrouwd te Leeuwarden op 20 februari 1820 met Christiaan Wijnants.
2. Anna, gedoopt te Leeuwarden op 23 februari 1792, is getrouwd te Leeuwarden op 30 januari 1814 met Nicolaus van den Berg, geboren in 1776.
3. Johannes Christoffel, gedoopt te Leeuwarden op 1 januari 1795 (volgt onder IV).
4. Andreas, gedoopt te Leeuwarden op 25 september 1803.

III-4 Jo(h)annes (Jois) Josephus Hommelet (Hommeleth), gedoopt te Zutphen op 15 september 1774, is getrouwd op 8 februari 1799 voor het Gerecht in Amersfoort en 2 en/of 3 maart 1799 (getuige: Joost Hommeleth) te Zutphen met Johanna Fivié (Vivié, Vivier, Vivre, Vivie), j.d. uit Amersfoort.
Kinderen:
1. Josephus, geboren te Amersfoort op 28 december 1799, overleden te Zwolle op 28 november 1877, gepensioneerd Oost-Indisch militair, is getrouwd in 1836 met Maria Reiszak, geboren te Zwolle in 1806; zij is verhuisd naar Zutphen in 1888. 
2. Wihelmina Christina, geboren circa 1805, wonende te Zutphen in 1830.
3. Hendrina (Hendrika), gedoopt te Zutphen op 17 december 1805, wonende te Zutphen in 1830.
4. Cornelius, gedoopt te Zutphen op 25 februari 1808.
5. Christina Susanna, geboren circa 1817, wonende te Zutphen in 1838.

IV Johannes (Jan) Ombelet, geboren te Leeuwarden in 1794, stoelwinder en arbeider, overleden te Leeuwarden op 3 januari 1871, is getrouwd te Leeuwarden in 1815 met Hiltje Klazes (Lieuwes) Boonstra, geboren te Leeuwarden op 18 januari 1793, overleden te Leeuwarden op 28 januari 1866, dochter van Klaas Lieuwes Boonstra, geboren in 1751 te Hijum en Trijntje Gerlofs.
Kinderen:
1. Catharina Henrica Ombelet, geboren te Leeuwarden op 24 maart 1815.
2. Claudius Ombelet, geboren te Leeuwarden op 11 februari 1817, is getrouwd te Leeuwarden op 30 juni 1844 met Maria Henrica Vermana (Vermans).
3. Agatha Ombelet, geboren te Leeuwarden op 3 augustus 1819, overleden te Leeuwarden op 27 februari 1822.
4. Andries Ombelet, geboren te Leeuwarden op 31 december 1822, overleden te Leeuwarden op 8 november 1864, is getrouwd te Leeuwarden op 10 september 1848 met Harmina Geas (Gejas).
5. Nicolaas Ombelet, geboren te Leeuwarden op 24 november 1824, overleden te Leeuwarden op 6 mei 1867, is getrouwd te Leeuwarden op 20 mei 1849 met Johanna Warner (Werner).
6. Albertus Ombelet, geboren te Leeuwarden op 29 februari 1828, overleden te Leeuwarden op 23 november 1830.
7. Age Ombelet (Onbelet), geboren te Leeuwarden op 8 maart 1830 (volgt onder V.1).
8. Albertus Ombelet (Onbelet, Ompelet), geboren te Leeuwarden op 12 november 1832, is getrouwd te Leeuwarden op 20 mei 1855 met Jetske Hoekstra.
9. Joseph Ombelet, geboren te Leeuwarden op 17 februari 1835, is getrouwd te Leeuwarden op 19 mei 1861 met Antje Jansma.
10. Akke Pieters Ombelet, geboren te Leeuwarden op 25 april 1837, overleden te Leeuwarden op 24 juli 1899, is getrouwd te Leeuwarden op 27 april 1863 met Hendrikus van Vugt.
11. Christiaan Ombelet, geboren te Leeuwarden op 20 februari 1839, is getrouwd te Leeuwarden op 12 april 1863 met Johanna Josephina Jansen.

V.1 Age Onbelet (Ombelet), geboren te Leeuwarden op 8 maart 1830, gardeniersknecht, meesterblikslager en verlakker, overleden te Leeuwarden op 30 maart 1871, is getrouwd te Leeuwarden op 13 juli 1851 met Antje (Anna) Sprietsma (Sprietstra), geboren circa 1828, koopvrouw, overleden te Leeuwarden op 2 januari 1915, dochter van Pieter Sprietsma en Elisabeth Johannes Balkstra.
Kinderen:
1. Johannes Onbelet, geboren te Leeuwarden in 1857 (volgt onder VI.1).
2. Albertus Onbelet, geboren te Leeuwarden op 10 september 1868 (volgt onder VI.2).

VI.1 Johannes Onbelet, geboren te Leeuwarden in 1856, verlakker en koopman, overleden te Marssum op 10 september 1922, is ondertrouwd te Leeuwarden op 20 mei 1883 en getrouwd (1) te Opsterland op 2 juni 1883 met Janke de Boer, geboren te Olterterp in 1854, dochter van Oene Fokkes de Boer en Korneliske Jans Siersma, landbouwers te Olterterp, en (2) te Leeuwarden op 28 mei 1890 met Grietje Hedzers Fokkema.
Kinderen:
1. Age Onbelet (volgt onder VII.1).
Joahnnes Onbelet is gescheiden op 10 maart 1892 van Grietje Hedzers Fokkema.

VI.2 Albertus Onbelet (Ombelet), geboren te Leeuwarden op 10 september 1868, overleden te Leeuwarden op 20 december 1917, is getrouwd te Leeuwarden op 15 december 1900 met Anna Johanna Francina Heyer, geboren te Vlissingen op 14 augustus 1868, overleden te Leeuwarden op 4 december 1960 op 92-jarige leeftijd.

Albertus Onbelet woonde in een woonwagen sinds 2 januari 1904 en werd op 6 maart 1905 ambtshalve geschrapt uit de Burgerboeken, maar in 1906 “weder ingeschreven”. Hij was venter in huishoudelijke artikelen en verlakker (kunstlakker). In april 1908 woonde hij in een woonwagen te Dantumawoude (3 weken gevangenis wegens belediging van een ambtenaar).

Op 3 augustus 1899 kwam hij vanuit de Rijks Werkinrichting in Hoorn naar Leeuwarden (uitgezeten straf van 6 maanden wegens dronkenschap 4de herhaling). Zijn vrouw Anna kwam op 11 mei 1896 vanuit Amsterdam naar Leeuwarden. 
Albertus en Anna zijn gescheiden in 1914. Anna is een dochter van Adrianus Heyer, geboren te Leeuwarden in 1832, overleden te Leeuwarden op 7 maart 1900, zoon van Wilhelmus Heyer en Berendina Anna Slijt. Adrianus Heyer trouwde te Vlissingen op 3 juli 1867 met Berendina Elisabeth Offenberg uit Nijmegen. Bij hun huwelijk zijn vier kinderen erkend (geboren tussen 1860 en 1866), het eerste kind geboren in Maastricht en de andere drie in Venlo. Wilhemus Heyer is een zoon van Christoffel Heyer, geboren circa 1750, overleden te Leeuwarden op 19 mei 1842, en Francina Krot. Wilhelmus is geboren rond 1804 en overleden te Leeuwarden op 7 juli 1898. Hij trouwde op 11 mei 1828 met Anna Slijt te Leeuwarden.

Kinderen:

1. Frederik Karel Hendrik Onbelet (Frits Onbelet), geboren te Leeuwarden op 4 april 1898 (gewettigd bij huwelijk), kruideniersbediende te Leeuwarden in 1917, agent van politie te Harlingen in 1924, opperwachtmeester van de staatspolitie te Wolvega in 1945 en postcommandant te De Blesse tot 1 mei 1953 (koninklijke onderscheiding), overl. Wolvega 29 juni 1990, tr. Leeuwarden 24 mei 1924 met Lutske Baron, geboren te Appelscha. Kinderen: Jan Frederick Onbelet, overl. Ingersoll (Canada) 2014, tr. 1951 Henderika Sissing; Anna Johanna Francina Onbelet, overl. Deventer 2001, tr. Franeker 25 september 1951 Lukas Leicht uit Franeker, A.H. Onbelet (won. Zwolle), W.J.H. Onbelet-De Bruijn (Nijmegen)

2. Age Albertus Onbelet, geboren te Leeuwarden op 3 november 1901, tr. Leeuwarden 9 juni 1926 Grietje Willems, overleden te Leeuwarden op 12 juni 1973, dochter Anna Johanna Francina Onbelet, geboren te Leeuwarden op 29 juni 1929, overleden te Leeuwarden op 19 april 2001, tr. Tjeerd Prosée, overl. 20-6-1966.

3. Anna Johanna Francina en Bertha Onbelet, geboren te Leeuwarden op 12 augustus 1903, beiden overleden te Rinsumageest op 24 januari 1905 om 5 uur ‘s ochtends.

4. Adrianus Onbelet, geboren te Leeuwarden op 12 juni 1906 (volgt onder VII.2). 


VII.1 Age Onbelet, geboren te Leeuwarden op 24 augustus 1884 (zoon van VI.1), landbouwer te Duurswoude, overleden te Ureterp op 10 februari 1976, is getrouwd in Opsterland op 13 september 1914 met Elisabeth Welling, geboren in ‘t Meer in 1888, dochter van Gosse Welling, landbouwer te Rottevalle, en Geeske de Boer.

Kinderen:

1. Janke Onbelet, geb. 11-12-1917, overl. Ureterp 16-10-1973, tr. Ate Duursma

VII.2 Adrianus Onbelet (Ombelet), geboren te Leeuwarden op 12 juni 1906 (zoon van VI.2), arbeider en tuinman, overleden te Leeuwarden op 10 april 1979, is getrouwd in Leeuwarderadeel op 17 oktober 1942 met Jantje de Meer (gescheiden in Leeuwarderadeel op 27 juni 1953; hertr. Cornelis Atte Jansma), geb. Smallingerland 4-5-1913, dochter van Hendrik de Meer en Geeske Veenstra.

Kinderen:

1. Age Adrianus Onbelet (volgt onder VIII.1)

2. Frits Karel Hendrik Onbelet (Ombelet volgens huwelijksadvertentie), politie-inspecteur, overleden in 2012, tr. Wilma Vermaning, wonende te Rottum


VIII.1 Age Andrianus Onbelet, geboren te Leeuwarden in 1945 (zoon van VII.2), tr. Groningen 1965 Wil Nienhuis

IX.1 Aldert Jan Onbelet, geboren te Groningen in 1966 (zoon van VIII.1)
IX.2 Linda Ageeth Onbelet, geboren te Wageningen in 1970 (dochter van VIII.1)

X.1 Age Tom Onbelet, geboren te Wageningen in 2001 (zoon van IX.1)

X.2 Eva Onbelet, geboren te Ede in 2004 (dochter van IX.1)

X.3 Noa Onbelet, geboren te Ede in 2004 (dochter van IX.1)

X.4 Liv Onbelet, geboren te Ede in 2015 (dochter van IX.1)

 

 

Wageningen, januari 2018

egbert.lantinga-@-wur.nl (streepjes weglaten)

 


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl