OPTEECKENINGE VAN DE LEDEMATEN

der Gemeinte tot Vledder gedaen van mij Lucas E Fledderus Pred. aldaer [begin 1681]

 

Vledder

Hendrick Geerts ouderlingh met sijn vrouwe

Lucas Jans met sijn vrouwe

Albert Jans met sijn vrouwe

Warner Weevers Marrighien

Claes Scheepers vrouwe

Jan Cornelis

Harmen Hendricks smit

Jacob Harmens met sijn vrouwe

Lambertien Harmens

Roelof Jans

Roelof Harmens met sijn vrouwe

Harmen Weever met sijn vrouwe

Hans Eghbers met sijn vrouwe

Gerbrandt Jans met sijn vrouwe

Aeltien Lucas

Roelof Jans

Goosen Harmens met sijn vrouwe

Geese Jans

Anne Mulders

Jantien Claessen

Jan Scheeper met de vrouwe

Geert Alberts

Jacob Claessen met de vrouwe

Willem Derxs

Hindrickjen

Ale Meisters

Jan Bleecker

Jan Lucas met de vrouwe

Theodora Spechaen

Hendrick Hendricks Eelevelt met de vrouwe

Albert Lamberts met de vrouwe

Eghbert Jacobs

Carst Jacobs

Jan Beerents

Aerentjen Bouwmans Eghberts huisvrouwe

Jan Otten Mr met de vrouwe

Ale Meeuwes

Jan Geerts

Harmen Roelofs met de vrouwe

Geerd Jannes met sijn maeght Jantien Alberts

Jan Bartels met de vrouwe

Focco Roelofs met de vrouwe

Jan Helperighs

Lisabeth Hendricks

Jacob Pieters

Claessien Pieters

Roelof met de vrouwe

Arent Timmerman met de vrou

Hendrick Hendricks met de vrouwe

Lutien

 

Neuwenslieck

Aelert Aelerts ouderl. met de vrouwe

Lubbert Alberts met de vrouwe

Roelof Jans met de vrouwe

Barbar

Jan Harmens

Jacob Eghtberts met de vrouwe

Geert Jannes met de vrouwe

Andries Wolters

Annichien Andries

Eevert Jans met de vrouwe

Geert Smit met de vrouwe

Claesjen Aelders

Hendrick Ellen

Claesjen Ellen

Claes Jans met de vrouwe

Alijt Lambers

Hendrick Meinen met de vrouwe

Grijte Lamberts

Coene Bralts met de vrouwe

Lucas Lamberts met de vrouwe

Lucas Jans

Wibbe Jans

Griete van Delden

Jochem Hans met de vrouwe

Griete Berents

Harmen Martens met de vrouwe

Anne

Remmelt Duinkercken met de vrouwe

Albert Geerts

Hendrick Luitiens met de vrouwe

Jan Lubberts met de vrouwe

Jan Jans Mulder met de vrouwe

 

Doldersum

Enghbert Aerents ouderl. met de vrouwe

Claesjen Aerents

Jan Jans

Jan Hendricks met de vrouwe

Rotger Kooninck

Jantien Rotgers

Jan Teunis met de vrouwe

Griete

Jan Cornel: Heite met de vrouwe

Jantien

Roelof Remmelts met de vrouwe

Roelof Aerents met de vrouwe

Jan Scheeper met de vrouwe

Sickingh Geerts met de vrouwe

Roelof Jans met de vrouwe

Hendrickjen

Femme

Aele

Jan Claessen met de vrouwe

Albertien Claessen

Jan Aerents

Cornelisjen Aerents

1681

In de visitatie voor Paeschen aen gewonnen

Jan Roelofs Prijs van Neuwenslieck

Claesjen Jarges van Vledder

Femmechijen Jans van Vledder

In de visitatie voor Pinxteren aengewonnen

Eghbert Weever met sijn vrouwe

Geesien genaemt

In de Eersst visitatie aengewonnen

Petertien Geerts van Doldersum

 

1682

In de Eerste visitatie

Lucas Mulder tot Vledder

Albertijen Steevens tot Doldersum

Annichijen Jans tot Doldersum

Teegens Midwinter

Gretien Willems tot Vledder

Geert Beerents tot Vledder

 

1683

Teegens Paeschen

Aeltijen Eghbers tot Neuwenslieck

Teegens Midwinter

Roelof Hendricks tot Vledder

de soone van wijlen Hendrick Geerts

 

1684

Teegen Paeschen

Lammechijen Hendricks huisvrouwe van Geert Scheeper

Septemb. Marten Luitijens met vrou

Albertijen Harmens van Westerbeeks sloot

Trijntien Geerts J.D. van Neuwenslieck

Lammichjen Harmens J.D. van Vledder

24 December 1684

Jan Hendricks met sijn vrouwe

Roelofjen Jans tot Neuwens:

 

1685

In de visitatie voor Paeschen

Michiel Aelderts van Neuwenslieck

Albert Geerts met sijn huisvrouwe naem

Aeltien Jans van Neuwenslieck

Lambert Jans van Neuwenslieck

Lucas Aelderts van Vledder

voor Midwinter

Jacob Jans van Doldersum

Hendrick Enghberts van Doldersum

Joannes Fledderus met sijn vrouwe

Geertien Jans

 

1686

voor Paeschen

Jantien Cornelis van Doldersum

Jacob Anders, en

Vrouckjen Geerts van Neuwenslieck

 

1687

voor Paeschen

Vroucke Jans van Doldersum

voor Pinxteren

Claes Geerts J.G. van Vledder

voor Midwinter

Roelof Aerents J.G. van Vledder

 

1688

voor Paeschen

Hendrick Michiels en Gretien Roelofs van Neuwenslieck

Hendrickjen Geerts van Neuwenslieck

14 September Coendert Enghberts van Doldersum en

Swaentien Jans sijn huisvrouwe

Tegens Midwinter

Geert Alberts tot Vledder

 

1689

Voor Paeschen

Eghbert Luitiens en Aeltien Jans van Neuwenslieck

Jantien Jans van Westerbeecks Sloot

In de visitatie van de herfst 1689

Geertien Alberts van Neuwenslieck

Tegen Midwinter

Geert Dercks schaepherder van Vledder Oosteinde

 

1690

Tegen Paeschen

Annichien Aerents J.D. tot Vledder

Jan Hof Gercken en

Trijntien Jans beide van Vledder

Frouckjen Jans van Neuwenslijck

Tallechien Ebels van Neuwenslijck

Hillechien Jans van Neuwenslijck

Hendrik Harmens Smit en

Aefjen Jacobs beide van Vledder

Aaltien Jacobs van Neuwenslijck

nae Pinxteren

Jacob Jacobs van Neuwenslijck

In de herfst

Arent Jans van Doldersum

Grietien Jans van Westerbeecke Meule

voor Midwinter 1690

Gosen Lucas en

Aeltien Ciers van Neuwenslijck

Jan Jans van Vleder

Jan Jans van Vledder

Roelof Willems van Vledder

Jan Jans van Vledder

 

1691

voor Paschen

Jan Gosens met sijn huisvrouwe Gebbechien Harmens tot Vledder

Marrichien Lebberts tot Neuwenslijck  12 Marti 1701 met attestati na Steenwijkwerwolt

Albert Jans met sijn huisvrouwe Hindrikjen Jans tot Neuwenslijck

In de herfst

Agnes Jans van Westerbeecks Sloot

1691 Midwinter

Hendrik Harmens met sijn huisvrouwe van met attestati van Diever

 

1692

voor Paaschen

Jan Pieters van Callencote met attestatie van Steenwijk

Aeltien Geerts van Neuwenslijck

Jan Jans tot Vledder

In de Herfst

Jan Roelofs tot Vledder

Albertien Geerts huisvrouwe van Jan Jans tot Vledder met attestatie

Voor Midwinter

Jan Roelofs en Willemtien Jans sijn huisvrouwe van Doldersum

 

1693

Paeschen

Geertruidt Jans j.d. van Vledder

Aeltien Reins j.d. van Diever nu woonende tot Vledder

Greitien Jans j.d. van Vledder

Jan Jans met sijn huisvrouwe Harmtien Bartels van Doldersum

Helpert Jans j.g. van Vledder

Nae Pinxteren

Aeltien Roelofs huisvrouwe van Jan Hendricks

Vrouke Hendricks, weederom toegelaten (“ondertrouwt geweest met een paeps persoon aen de Oudemerckt”)

Hendrik Luitiens met sijn huisvrouwe Beertien Hendricks

Wessel Eghberts met sijn huisvrouwe Marrichijen Pieters met attestatie van Wanneperveen

Elsien Bartels met attestatie van Dieveren

Annichijen Berents met attestatie van Dwingelo

Boele Jans tot Vledder j.g.

 

1694

voor Paschen

Neuwenslijk

Jan Harmens

Alert Alerts

Jacobjen Remmelts

Hillechien Gerts

Vledder

Albert Lamberts

Carst Eghberts

Aeltien Jans

In de Herfst

Batien Enghberts van Doldersum  26 Oct. 1699 attest: na Noortwolde

voor Midwinter

Jan Eghberts van Neuwenslijck

Gretien Roelofs huisvrouwe van Albert Geerts op Neuwenslijck

Hendrick Alberts met sijn huisvrouwe Jantien Enghberts van Doldersum

Marrichijen Jans j.d. van Doldersum

Jan Jans met sijn huisvrouwe Marrichijen Enghberts van Doldersum

 

1695

voor Paschen

Trijntien Alberts j.d. woonende tot Doldersum

In de herfst

Hilbert Jansen j.g. woonende tot Vledder 3 Dec. 1699 attest: na Diever

 

1696

voor Paschen

Derck Luitiens j.g. woonende tot Neuwenslijck met attest: na Steenwijck

Aeltien Jans huisvrouwe van Jacob Peters tot Vledder

Geert Sickinghs van Doldersum 2 Oct. 1699 na Noortwolde

Roelofjen Lamberts van Doldersum

Jan Peters en Hillichijen Geerts echteluide met attestat: van Wapsterveen

 

1697

Paschen

Bruine Hendricks van Westerbeecks Sloot

Derck Geerts van Neuwenslijck

Jan Harmens van Vledder

12 Junij Jantien Harmens j.d. van Hesselte nu tot Vledder

Midwinter

Geesien Jacobs huisvrouwe van Roelof Willems tot Vledder

 

1698

September

Cornelis Jans met sijn huisvrouwe Gesien Hendricks van Doldersum

Eevert Hendricks tot Vledder is aengenoomen alhijr maar sijn huisvrouwe

Judithjen Idzerda van Diever met attestatie gekoomen

op de slagt

Jantien Lucas met attestatie van Steenwijck

 

1699

Paschen

Claes Geerts met sijn vrouwe Annichijen Jans van Neuwenslijck

Jacobjen Lucas van Neuwenslijck

Trijntien Roelofs van Vledder en

Jantien Jans ook van Vledder

NB Femmichijen Evenhuis is op 11 Junij 1701 met attest: nae Steenwijck

Herfst

Engeltien Roelofs met attestatie van Diever

 

1700

9 Junij Karste Eghberts en Aeltien Reints met attest: van Noortwolde

9 Septemb: Tobias Doncker Wijbechijen Reiniers eheluiden met attestatie van Steenwijck

17 Decemb: Annichijen Hendricks j.d. van Diever

 

1701

Paschen

Beerend Eghberts van Neuwenslijck

Femmichjen Jans van Neuwenslijck

Jan Roelofs met sijn huisvrouwe Hillichjen Jacobs van Vledder

Aefijen Hendriks j.d. van Vledder

Albert Jans met attestatie van Diever

14 Julij met attestatie van Steenwijck Elias Ackerman en Elisabeth Caspers echteluiden

Septemb Jacob Eghberts j.g. van Vledder

Hendrikjen Claes huisvr: van Roelof Harmens tot Vledder

Midwinter Jantien Lamberts van Vledder

 

1702

Paschen Jantien Alberts van Vledder

16 Junij met attestatie van Meppel 

Jan Jans Wildinck j.g. van Meppelte  N.B. deese heeft met ons niet gecommuniceert

26 Junij met attestatie

Albertien Claas weeduwe van Steenw:

September

Meintien Alberts tot Vledder

Hendrick Jans tot Vledder

Jacobjen Gerbrandts tot Vledder

Geert Geerts met sijn huisvrouwe

Hendrickjen Geerts beide van Neuwenslijck

Roelof Hendricks met sijn huisvrouwe

Annichjen Aalderts van Westerbeecksloot

Albert Jans met sijn huisvrouwe

Hillichjen Sickinghs van Doldersum

 

1703

Paschen

Meintien Jans van Neuwenslijck

Jan Arents van Vledder

Aeltien Lubberts j.d. van Neuwensl:

Midwinter

Jantien Warners van Vledder

met attestatie van Steenwijck sijn gekoomen Andries Tiercks en Aeltien Alberts echte luijden 1705 5 april met attes: nae Steenw:

 

1704

31 Maij Roelofjen Jans van Dwingelo  Den 24 decemb: 1704 met attestatie na Dwingelo

27 Junij Geert Sickinghs en Batien Engberts  Echte luiden met attestat: weedergekeert van Noortwolde

In de herfst

Aeltien Roelofs

Albert Anders van Westerbeecksloot  deese is met sijn huisvr: Heile Willems met attest: na Ruijnen getrocken

Eghbert Wessels met sijn huisvrouwe Grietien Eeverts van Neuwenslijck

Beerent Jans

Aeltien Jacobs van Vledder

Pietertien Jannis van Doldersum

Septemb: 1704  met attestatie van Steenwijck  Claasjen Luitiens en Aeltien Jans

 

1705

Voor Paschen

Wolter Andries van Neuwenslijck

Meine Hendricks met sijn huisvrouwe Jantien Jacobs van Neuwenslijck

Jacob Jacobs met sijn huijsvr: Aeltien Jacobs van Neuwenslijck

Gesien Alberts van de Sloot

Roelofjen Claas van Vledder

Jan Hendricks van Doldersum

In de Herfst

Jan Frans met sijn huisvrouwe Arentjen Warners van Vledder

Lutchertien Jans  oock van Vledder

Roelof Hendricks tot Neuwenslijck is met attestatie van Wapsterveene gekoomen

 

1706

Paschen

Allardus Fledderus  Adv[ocaat]

Joannes Fledderus  Stud[ent]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl