Kwartierstaat Egbert Lantinga

 

De basis voor deze kwartierstaat is zo’n vijfenvijftig jaar geleden gelegd door mijn vader Jan Hendrik Lantinga. Dit document moet gezien worden als een werkversie waarin de bronnen nog vrij summier zijn weergegeven. Tevens zijn alleen van de eerste acht generaties de geboren kinderen zo volledig mogelijk opgenomen.

Veel dank ben ik verschuldigd aan o.m. Jurjen Grijpstra, Yntze van der Honing, Andries Koornstra, Wim Slootweg, Anthony Hofstee, Herman de Bruin, Otto Brunsting, Minie Buit-Zielman, Janny Lalkens, Ria van Bessen, Albert de Leeuw, Gienus de Jonge, Albert Huisman en Klaas Kruithof voor het beschikbaar stellen van diverse gegevens uit met name de oud-rechterlijke archieven.

Heeft u vragen, verbeteringen en/of aanvullingen, dan zou ik een bericht bijzonder op prijs stellen (egbert.lantinga-@-wur.nl; streepjes weglaten).

Wageningen, 17 januari 2018

 

Generatie 1

 

1. Egbert Anne LANTINGA, geb. Middelburg 23-6-1956, ged. NH kerk Blesdijke 21-10-1956 door Ds. T. Berghuis, universitair hoofddocent, doctor in de landbouw- en milieuwetenschappen, tr. Wageningen 11-10-1996 Willemtiena Remmina (Wil) NIENHUIS, geb. Groningen 30-12-1945, gemeenteambtenaar, dr. van Aldert Jan Nienhuis en Hendrika Slopsma (http://lantinga.webklik.nl/page/homepage).

Wil was eerder getrouwd met Age Adrianus ONBELET (http://lantinga.webklik.nl/page/onbelet), directeur grafisch bedrijf. Uit dat huwelijk: Aldert Jan Onbelet, geb. Groningen 26-10-1966, directeur grafisch bedrijf, en Linda Ageeth Onbelet, geb. Wageningen 1-8-1970, confectieverkoopster, twee kinderen: Sil Luca Banen, geb. Leiden 3-5-2004 en Fien Maria Linda Jonker, geb. Leiderdorp 1-11-2011.

Aldert Jan Onbelet tr. Wageningen 11-9-1999 Imgard Agterberg, geb. 12-6-1969, administratief medewerker. Uit dit huwelijk: Age Tom Onbelet, geb. Wageningen 24-3-2001; Eva en Noa Onbelet, geb. Ede 26-10-2004.

 

Generatie 2

 

2. Jan Hendrik LANTINGA, geb. Blesdijke 15-9-1920, ged. NH kerk Blesdijke 14-11-1920 door Ds. H.F.A.J. Westrik, landbouwvoorlichter, schrijver van de boekjes "Van heuren zeggen, zien en weten" en "Schapenhouden als liefhebberij", overl. Goes 27-5-2000, tr. Heerenveen 16-5-1955

3. Nieske LAGEVEEN, geb. Tijnje 3-10-1926, overl. Goes 4-5-2005.

Uit dit huwelijk:

i.   Egbert Anne Lantinga, geb. Middelburg 23-6-1956 (nr. 1)

ii.   Anne Egbert (Anno) Lantinga, geb. Middelburg 22-7-1959, Ba. Commerciële economie, tr. 27-6-1986 Sonja Georgette Maria van Moorten, geb. Sluiskil 29-9-1960, dr. van Johannes Petrus van Moorten, technisch ambtenaar waterleidingmaatschappij, en Jacqueline Angèle Dhaene.

Uit dit huwelijk: Sander Johannes Lantinga, geb. Goes 29-7-1990 en Werner Jan Lantinga, geb. Goes 13-8-1992

 

Generatie 3

 

4. Egbert Hendriks LANTINGA, geb. Noordwolde 3-7-1887, ouderling NH Gemeente Peperga-Blesdijke 1939-1959, vanaf 9-5-1914 landbouwer op Peperga nr. 5 (4 ha, achter Gorter), in mei 1919 naar Blesdijke nr. 139 (landbouwer, veenarbeider; turfmaker in 1928), later veehouder (vanaf mei 1946 tot mei 1959 op Markeweg 97 te Blesdijke), overl. Meppel 20-10-1968, tr. Wolvega 9-5-1914

5. Hiltje MEUZER, geb. De Basse, Steenwijkerwold 31-12-1892, overl. Blesdijke 19-2-1953.

Uit dit huwelijk:

i.    Jan Lantinga, geb. Peperga 25-7-1915

ii.   Hendrik Lantinga, geb. Peperga 20-3-1918

iii.  Jan Hendrik Lantinga, geb. Blesdijke 15-9-1920 (nr. 2)

iv.  Femmigje Marie Lantinga, geb. Blesdijke 20-7-1924

6. Anne Jans LAGEVEEN, geb. Gersloot 5-4-1899, veehouder (1928: Tijnje No. 29, kort daarna verhuisd naar de Tijnjeweg in Gersloot waar hij samen met zijn drie broers veengrond ontgonnen heeft), overl. Heerenveen 5-9-1978, tr. Heerenveen 16-5-1925

7. Fokje BERGSMA, geb. Gersloot 4-4-1896, overl. Joure 25-12-1982.

Uit dit huwelijk:

i.   Nieske Lageveen, geb. Tijnje 3-10-1926 (nr. 3)

ii.   Jan Lageveen, geb. Gersloot 2-12-1930

 

Generatie 4

 

8. Hendrik Klazes LANTINGA, geb. Vinkega 29-6-1854, boerenknecht, arbeider en landbouwer (op 7-5-1901 van Steenwijkerwold naar Blesdijke 35a, dit nummer veranderde voor 1920 eerst in 75 en werd daarna 147), overl. Blesdijke 23-4-1936, tr. Wolvega 6-4-1880 (onvermogend; kon niet schrijven)

9. Marijgje Egberts BROUWER, geb. Vinkega 18-6-1856, dienstmeid, overl. Wolvega 9-10-1956.

Uit dit huwelijk:

i.   Aukje Lantinga, geb. WSW 28-3-1882, overl. WSW 8-4-1883

ii.   Aukje Lantinga, geb. WSW 28-2-1884, overl. WSW 21-5-1886

iii.  Egbert Hendriks Lantinga, geb. Noordwolde 3-7-1887 (nr. 4)

iv.  Jan Hendriks Lantinga, geb. Blesdijke 25-4-1891, overl. Wolvega 8-7-1963, tr. Weststellingwerf 24-7-1920 Jantje Jans Bakker, overl. Wolvega 2-3-1976

v.   Grietje Lantinga, geb. Blesdijke 17-2-1895, overl. Blesdijke 24-2-1913

vi.  Klaas Lantinga, geb. 10-10-1898, overl. Paasloregel 11-10-1898

10. Jan MEUZER (Meuser), geb. Paasloo, Oldemarkt, 28-2-1852, landbouwer en arbeider, overl. De Basse, Steenwijkerwold, 29-1-1900, tr. Blankenham 1-5-1884

11. Femmigje HARSEVOORT, geb. Blokzijl 5-3-1861, overl. De Basse, Steenwijkerwold 24-10-1936, tr (2) Steenwijkerwold 13-4-1901 Johannes Brinksma, Weststellingwerf, geb. ca 1857, wedr. van Immigje Krist.

Uit eerste huwelijk:

i.    Geertje Meuzer, geb. Blankenham 3-1-1885, overl. Meppel 20-1-1941, tr. Oldemarkt 29-4-1911 Krist Braad

ii.   Jan Meuzer, geb. Steenwijkerwold 1886, overl. Steenwijkerwold 14-4-1889

iii.  Jantje Meuzer, geb. Steenwijkerwold 18-6-1889, overl. Meppel 10-12-1961, tr. Blankenham 29-4-1910 Albert Bron

iv.  Jan Meuzer, geb. Steenwijkerwold 17-10-1891, overl. Steenwijkerwold 1900

v.   Hiltje Meuzer, geb. De Basse, Steenwijkerwold 31-12-1892 (nr. 5)

vi.  Margje Meuzer, geb. De Basse, Steenwijkerwold 30-12-1893, overl. Blesdijke 19-2-1953, tr. Weststellingwerf 18-5-1918 Jan van der Zee

vii. Hendrik Jan Meuzer, geb. Steenwijkerwold 5-11-1898, wonende o.a. in Soest, Amsterdam en Akkrum, melkslijter, boerenarbeider, koffiehuishouder en werkman, nummerbewijs auto Oldelamer 1927, overl. Heerenveen 26-10-1965, tr. (1) Soest 2-1-1929 Margje de Boer, kinderen Jan, Antje, Hendrik [overl. Akkrum 11-1967] en Femmigje Meuzer, tr. (2) Utingeradeel (Fr.) 18-12-1946 Gepke de Jong

12. Jan Lucas LAGEVEEN, geb. Terwispel 19-10-1860, veehouder (1928: Gersloot No. 15), overl. Gersloot 13-5-1934, tr. Beetsterzwaag 16-5-1890

13. Gepke Jans VAN ZWOL, geb. Tijnje 23-3-1866, overl. Gersloot 22-8-1954

Uit dit huwelijk:

i.    Antje Lageveen, geb. Gersloot 15-3-1892, overl. Aengwirden 1-3-1893

ii.   Jan Jans Lageveen, geb. Gersloot 12-8-1894, overl. Heerenveen 13-12-1976, ongehuwd

iii.  Lucas Lageveen, geb. Gersloot 18-6-1896, veehouder (1928: Gersloot No. 50), overl. Beetsterzwaag juli 1986, tr. Aengwirden 21-6-1919 Sibbeltje de Boer, overl. Beetsterzwaag 30-3-1971

iv.  Anne Jans Lageveen, geb. Gersloot 5-4-1899 (nr. 6)

v.   Anna (Antje) Lageveen, geb. Gersloot 25-1-1904, tr. Opsterland 18-3-1926 Atze Jetzes Dijkstra uit Terwispel, beiden overl. na 1976

vi.  Jogchem (Jochum) Lageveen, geb. Gersloot 31-1-1908, overl. Heerenveen 2-12-1975; tr. (1) Aengwirden 19-5-1934 Elizabeth Akkerman, kind. (i) Jan Lageveen, geb. Gersloot 12-7-1936, stoomgemaal machinist, (ii) Jantje (Janny) Lageveen, geb. Gersloot 10-11-1939, politieagente te Rotterdam; tr. (2) Heerenveen 21-7-1954 Klaasje Oost, geb. Den Haag 15-10-1922, overl. Hoogeveen 11-1-2010, kind Tietje (Titia) Lageveen, geb. Gersloot 30-7-1955, tr. Pieter Bruinenberg

14. Jelle Sietses BERGSMA, geb. Katlijk 2-10-1859, kruidenier, overl. Gersloot 15-1-1911, tr. Aengwirden 16-5-1886

15. Nieske HYLKEMA (Hielkema), geb. Bovenknijpe 5-10-1862, overl. Gersloot 12-6-1939

Uit dit huwelijk:

i.    Jantje Bergsma, geb. Gersloot 4-3-1889, overl. Tjalleberd 14-1-1966, tr. Aengwirden 11-5-1912 Jogchem R. Petter, veehouder (1928: Gersloot No. 94), overl. Tjalleberd 6-2-1968

ii.   Willem Bergsma, geb. Gersloot 30-3-1891, caféhouder (1928: Gersloot No. 67), overl. 11-4-1970, begr. Gersloot, tr. (1) Aengwirden 14-8-1920 Geeske Bruinsma, tr. (2) Aengwirden 16-5-1925 Roelofje Heida

iii.  Sietse Bergsma, geb. Gersloot 30-1-1894, bakker (1928: Gersloot No. 66), overl. Heerenveen 6-5-1971, tr. Aengwirden 14-8-1920 Leentje Klaver, overl. Heerenveen 9-3-1987

iv.  Fokje Bergsma, geb. Gersloot 4-4-1896 (nr. 7)

 

Generatie 5

 

16. Klaas Jans LANTINGA (Lantenga), geb. Steggerda 16-2-1811, kon niet schrijven, arbeider, won. Vinkega nr. 33 (1850-1860), overl. Vinkega 8-7-1867, tr. Wolvega 1-6-1836

17. Aukje Koenes JEDEMA (Iedema), geb. Noordwolde 17-5-1814, overl. Steggerda 19-11-1886, tr. (2) 1868 Willem Lukas Mulder, arbeider te Vledder, voogd over Hendrik en Egbert Klazes Lantinga in 1875 (Not. Archief)

Uit dit huwelijk:

i.    Jan Klazes Lantinga, geb, Steggerda 19-9-1837, overl. Steggerda 10-11-1890, tr. (1) Weststellingwerf 16-6-1865 Jantje Bosma, wed. van Klaas Geerts Lantinga, overl. Weststellingwerf 3-11-1865, tr. (2) Weststellingwerf 11-5-1867 Elisabeth Geerts Wapstra

ii.   Koene Klazes Lantinga, geb. Steggerda 18-12-1840, overl. Vinkega 5-6-1842

iii.  Koendert Klazes Lantinga, geb. Steggerda 12-5-1843, overl. Vinkega 16-1-1911, tr. Weststellingwerf 11-12-1875 Sijgje Alberts Veldhuizen

iv.  Zwaantje Klazes Lantinga, geb. Vinkega 6-6-1847, dienstmeid, overl. Vinkega 23-7-1910, tr. Vledder 20-3-1875 Geert Wolters Koers

v.   Abeltje Klazes Lantinga, geb. Vinkega 17-8-1850, overl. Wolvega 28-1-1927, tr. Weststellingwerf 27-3-1875 Jacob Folkerts Slot

vi.  Hendrik Klazes Lantinga, geb. Vinkega 30-6-1854 (nr. 8)

vii. Egbert Klazes Lantinga, geb. Vinkega 15-3-1859, boerenknecht en landbouwer, overl. Peperga 14-2-1944, tr. Weststellingwerf 30-4-1887 Femmigje Boelen

18. Egbert Klazes BROUWER, geb. Peperga (in de N.H. Kerk) 25-3-1825, boerenknecht, overl. Wolvega 11-2-1894, tr. Weststellingwerf 29-12-1855

19. Grietje Klazes PUNTER, geb. Steggerda 29-4-1816, overl. Vinkega 28-5-1899.

Uit dit huwelijk:

i.    Marijgje Egberts Brouwer, geb. Vinkega 18-6-1856 (nr. 9)

ii.   Klaas Egberts Brouwer, geb. Vinkega 4-4-1858, arbeider, overl. De Hoeve, Frederiksoord 17-3-1951, tr. Weststellingwerf 11-12-1897 Ruuktje (Rieuwkje) Meines Broeksma

20. Jan MEUZER (Muizer), geb. Kalenberg 2-12-1820, arbeider en veehouder, overl. De Basse, Steenwijkerwold 9-4-1889, tr. Oldemarkt 22-5-1845

21. Geertje BULT (Bultsma), geb. Steenwijkerwold 5-8-1820, overl. De Basse, Steenwijkerwold 9-3-1883.

Uit dit huwelijk:

i.    Geertje Jans Meuzer, geb. Blankenham 23-9-1845, overl. Blankenham 21-3-1921, tr. Blankenham 6-5-1875 Klaas Oosterkamp

ii.   Luitje Jans Meuzer, geb. Oldemarkt 2-8-1847, overl. Steenwijkerwold 21-8-1872, tr. Weststellingwerf 15-1-1870 Lubbertus Nijland

iii.  Hendrik Jans Meuzer, geb. Paaslo 5-9-1849, veehouder te IJsselham, overl. Oldemarkt 17-11-1905, tr. Oldemarkt 23-10-1890 Kornelisje Hendriks Bestevaar (geen kinderen)

iv.  Jan Jans Meuzer, geb. Paaslo 28-2-1852 (nr. 10)

v.   Engbert Jans Meuzer, geb. Oldemarkt 14-6-1854, overl. Oldemarkt 15-4-1855

vi.  Margje Jans Meuzer, geb. Oldemarkt 25-1-1857, overl. Oldemarkt 14-5-1925, tr. Oldemarkt 12-8-1881 Otto Collee

vii. Engbert Jans Meuzer, geb. Oldemarkt 25-1-1857, boerenknecht, overl. Oldemarkt 29-3-1879

22. Jan HARSEVOORT, geb. Ambt Vollenhove 30-8-1825, arbeider, overl. Blokzijl 23-8-1900, tr. Blokzijl 14-2-1854

23. Hiltje MEILOF (Hilligje Mijlof), geb. Steenwijkerwold 28-2-1828, overl. Blokzijl 1-1-1892, weduwe van Albert Moes (kind. Hendrikje en Jantje Moes, geb. Blokzijl ca 1851).

Uit dit huwelijk:

i.   Albert Harsevoort, geb. Blokzijl ca 1855, tr. (1) Blokzijl 26-9-1878 Femmigje Timmerman, Steenwijkerwold, tr. (2) Blankenham 1-2-1907 Geertje de Wagt, Weststellingwerf

ii.   Femmigje Harsevoort, geb. Blokzijl 5-3-1861 (nr. 11)

24. Lucas Feddes LAGEVEEN, geb. Terwispel 25-6-1818, koemelker en boer, overl. Terwispel 9-5-1885, tr. Beetsterzwaag 9-5-1845

25. Antje Sakes DE HAAN, geb. Nijehaske 14-8-1820, boerinne en huisvrouw, overl. Terwispel 11-10-1890.

Uit dit huwelijk:

i.   Fedde Lucas Lageveen, geb. Terwispel 28-1-1846, boer en veenbaas, overl. Terwispel 9-5-1925, tr. Opsterland 2-4-1874 Trijntje Freerks de Jong

ii.   Cornelia Lucas Lageveen, geb. Terwispel 26-2-1848, overl. voor 1851

iii.  Sake Lucas Lageveen, winkelier, kastelein en veehouder, geb. Terwispel 1-1-1850, overl. Heerenveen 9-1-1919, tr. Beetsterzwaag 17-3-1876 Femke Annes van der Veen

iv.  Kornelia Lucas Lageveen, geb. Terwispel 21-11-1851, overl. Terwispel 28-4-1853

v.   Fokjen Lucas Lageveen, geb. Terwispel 2-4-1853, overl. Opsterland 29-12-1886, tr. Opsterland 17-3-1876 Sytze Teyema

vi.  Cornelia Lucas Lageveen, geb. Terwispel 24-10-1855, overl. Opsterland 8-6-1886, tr. Opsterland 19-5-1882 Alt Roelofs Liemburg

vii. Hendrik Lageveen, geb. Opsterland 25-3-1858, overl. Opsterland 28-8-1882

viii. Jan Lucas Lageveen, geb. Terwispel 19-10-1860 (nr. 12)

ix.  Piertje Lageveen, geb. Opsterland 29-10-1861, overl. Opsterland 13-11-1861

x.   Ate (Art, Arthur) Lageveen, geb. Opsterland 27-1-1863, overl. DeMotte (Jasper County, Indiana, VS) 3-2-1921, tr. Cook County (Illinois, VS) 5-7-1887 Jacoba Simons Punter

xi.  Piertje Lageveen, geb. Opsterland 20-5-1865, overl. Opsterland 9-1-1867

26. Jan Jochems VAN ZWOL, geb. Terwispel 10-1-1836, arbeider, veenwerker en veehouder, overl. Tijnje 24-2-1925, tr. Opsterland 8-4-1861

27. Antje Harmens KRIKKE, geb. Terwispel 8-9-1841, overl. Tijnje 8-10-1928.

Uit dit huwelijk:

i.   Jochum (Jochem) Jans van Zwol, geb. Terwispel 25-3-1862, overl. Heerenveen 5-10-1939, tr. Opsterland 14-5-1886 Lammigje Bouma

ii.   Harmen Jans van Zwol, geb. Terwispel 5-12-1863, overl. Tijnje 18-5-1940, tr. Beetsterzwaag 10-12-1897 Sijtske Huisman

iii.  Gepke Jans van Zwol, geb. Tijnje 29-3-1866 (nr. 13)

iv.  Wieger Jans van Zwol, geb. Terwispel 8-9-1868, overl. Tijnje 9-10-1950, tr. Aengwirden 15-5-1897 Janke Nannes Kleefstra

v.   Harm Jans van Zwol, geb. Tijnje 28-6-1871, overl. Groningen 24-9-1952, tr. Beetsterzwaag 10-5-1900 Sietske Theunis Dragstra

vi.  Albertje Jans van Zwol, geb. Tijnje 16-9-1873, overl. Joure 15-9-1962, tr. Beetsterzwaag 9-5-1902 Frans Schurer

vii. Martzen (Makke) Jans van Zwol, geb. Gersloot 1-5-1876, overl. 20-8-1971, begr. Tijnje, tr. Beetsterzwaag 9-5-1902 Harmen Aukes van der Vliet

viii. Jan Jans van Zwol, geb. Terwispel 17-12-1878, overl. Tijnje 5-12-1963, tr. Beetsterzwaag 9-7-1907 Geertje Huisman

ix.  Wietske Jans van Zwol, geb. Terwispel 15-4-1881, overl. Terwispel 12-5-1966, tr. Beetsterzwaag 17-5-1901 Rinze Theunis Dragstra

28. Sietse Jelles BERGSMA, geb. Katlijk 15-3-1815, arbeider, overl. Katlijk 7-3-1890, tr. Schoterland 19-5-1844

29. Jantje Jans HOEKSTRA, geb. Oudeschoot 7-6-1823, overl. Schoterland 22-9-1865.

Uit dit huwelijk:

i.   Joukje Sietses Bergsma, geb. Katlijk 14-9-1845, overl. Schoterland 23-12-1898, tr. Schoterland 14-5-1871 Halbe Halbersma

ii.   Akke Sietses Bergsma, geb. Katlijk 10-8-1849, overl. Schoterland 7-6-1904, tr. Schoterland 14-5-1876 Hendrik Hogenberg

iii.  Jelle Sietses Bergsma, geb. Katlijk 9-10-1852, overl. Katlijk 2-4-1856

iv.  Imkjen Sietses Bergsma, geb. Katlijk 28-2-1856, overl. Schoterland 21-1-1923, tr. Schoterland 20-5-1883 Abele Tadema

v.   Jelle Sietse Bergsma, geb. Katlijk 2-10-1859 (nr. 14)

30. Willem Doekeles HYLKEMA (Hielkema), geb. Benedenknijpe 11-11-1812, arbeider, overl. Schoterland 8-2-1877, tr. (1) Schoterland 28-5-1837 Sjoukje Hommes van der Brug, overl. Schoterland 20-11-1847, tr. (2) Heerenveen 4-3-1852

31. Fokje Wiegers KLAREN, geb. Tjalleberd 17-11-1827, overl. Schoterland 16-8-1897.

Uit dit huwelijk:

i.   Wieger Willems Hielkema, geb. Schoterland 7-6-1852, overl. Schoterland 13-6-1922, tr. Schoterland 2-9-1900 Jeltje Bosga

ii.   Sjoukje (Sjoukjen) Willems Hielkema (Hylkema), geb. Schoterland 5-7-1854, overl. Idaarderadeel 22-4-1894, tr. Idaarderadeel 7-7-1881 Pieter Rinzes Tibbesma

iii.  Hielke Willems Hielkema, geb. Schoterland 28-7-1856, overl. Schoterland 24-12-1907, tr. Aengwirden 17-5-1884 Elske Johannes Comello

iv.  Koop Willems Hielkema, geb. Schoterland 8-4-1858, overl. Schoterland 8-5-1925, tr. Schoterland 24-6-1883 Tettje Kroes

v.   Doekele Willems Hielkema, geb. Schoterland 31-12-1860, overl. na 1942, tr. Schoterland 13-9-1885 Baukje Krekt

vi.  Nieske Willems Hielkema, geb. Bovenknijpe 5-10-1862 (nr. 15)

vii. Albert Willems Hielkema, geb. Schoterland 2-9-1864, overl. Heerenveen 3-10-1939, tr. Schoterland 16-5-1897 Lamkje Prins

viii. Wiebe Willems Hielkema, geb. Schoterland 5-6-1866, overl. Heerenveen 17-11-1935, tr. Schoterland 19-5-1895 Grietje de Wit

ix.  Jan Willems Hielkema, geb. Bovenknijpe 25-2-1871, overl. Oudehorne 29-11-1923, tr. Schoterland 1-5-1909 Jantje de Leeuw

 

Generatie 6

 

32. Jan Klazen LANTINGA, geb. Vinkega 20-5-1782, arbeider (1826) en later landbouwer, kon niet schrijven, won. eerst te Vinkega en daarna te Steggerda nr. 16 (1839) en nr. 18 (1850-1860), zijn oud boerenhuis is afgebrand in de nacht van 8 op 9 april 1873 (eignrs de erven, er was beslag gelegd op de roerende goederen; LC), overl. Steggerda 16-10-1872 op huisnr. 18, tr. Steggerda 13-5-1810

33. Zwaantjen Jannes PIT, geb. Steenwijkerwold 16-4-1783, overl. Steggerda op huisnr. 16 op 30-11-1839

Uit dit huwelijk:

i.   Klaas Jans Lantinga, geb. Steggerda 16-2-1811 (nr. 16)

ii.   Jannes Jans Lantinga (Lantenga), geb. Vinkega 12-11-1813, boerenwerk doende, overl. Steggerda 13-12-1903, tr. Weststellingwerf 10-5-1850 Tietje Sygers Visser

iii.  Grietjen Jans Lantinga, geb. Vinkega 16-8-1816, dienstmeid te Steenwijk in 1839, overl. Vinkega 18-2-1898, tr. Weststellingwerf 6-4-1849 Hendrik Alberts Slootstra

iv.  Jan Jans Lantinga, geb. Vinkega 16-5-1819, arbeider en boer, overl. Weststellingwerf 13-9-1865, tr. Weststellingwerf 16-5-1851 Aaltje Klazes Ploegstra

v.   Meintje Jans Lantinga, geb. Vinkega 9-5-1822, boeredienstmeid, overl. Wolvega 4-8-1894, tr. Weststellingwerf 29-5-1845 Egbert Lubberts van der Woude

vi.  Jacob Jans Lantinga, geb. Vinkega 2-2-1826, boer te Vinkega en Steggerda, daarna schaapherder te Westerbork, overl. Westerbork 4-1-1901, tr. Weststellingwerf 30-4-1859 Rinskjen (Renske) Hendriks Punter

34. Koene Aukes JEDEMA, geb. Schoterzijl 16-9-1766 (Memories van Successie), schipper en arbeider, overl. Noordwolde 29-4-1847, tr. Noordwolde 14-6-1795

35. Abeltje Egberts BOEKHORST, geb. Boijl (Boekelte) 16-8-1772, ged. Noordwolde 23-8-1772, overl. Noordwolde 11-3-1843.

Uit dit huwelijk:

i.   Lammigjen Koenes Jedema, geb. Noordwolde 11-8-1796, wonende te Noordwolde, Anloo en Kuikhorne (Achtkarspelen), tr. Weststellingwerf 8-4-1818 Anne Jochems van der Sluis

ii.   Jan Koenen Jedema (Iedema), geb. Noordwolde 16-2-1802, overl. Weststellingwerf 15-8-1881, tr. Weststellingwerf 21-10-1829 Femmigjen Jacobs Bakker

iii.  Egbert Koenes (Koenen) Iedema, geb. Noordwolde 8-9-1805, overl. Weststellingwerf 14-12-1891, tr. Weststellingwerf 28-12-1828 Katrina van Onzen

iv.  Dieuke Koenen Jedema, geb. Noordwolde 24-5-1808, overl. Weststellingwerf 28-4-1866, ongehuwd

v.   Trijntje Koenes, geb. Noordwolde 5-10-1811, overl. Weststellingwerf 15-12-1811, oud 10 weken

vi.  Aukjen Koenes Jedema, geb. Noordwolde 17-5-1814 (nr. 17)

36. Klaas Beenes BROUWER, geb. Nieuwehorne 12-12-1789, boerenknecht, overl. Peperga 19-2-1868, tr. Wolvega 3-4-1822

37. Maria Egberts BAKKER, geb. De Blesse 17-12-1798, ged. Blesdijke 20-10-1799, dienstmeid, overl. Blesdijke 26-1-1883.

Uit dit huwelijk:

i.   Wobbigje Brouwer, geb. Steggerda 3-12-1822, tr. Oldemarkt 19-12-1844 Tjerk Schaafstra, geb. Oldemarkt ca 1820, zn van Jan Kaspers Schaafstra uit Oudehaske en Stientje Visser, tr. Oldemarkt 1819

ii.   Egbert Klazes Brouwer, geb. Peperga 25-3-1825 (nr. 18)

iii.  Beene Klazes Brouwer, geb. Peperga 14-1-1828, overl. Peperga 11-4-1852, ongehuwd

iv.  Jan Klazes Brouwer, geb. Peperga 23-8-1831, overl. Weststellingwerf 23-2-1927, tr. Weststellingwerf 17-8-1867 Kornelisje Hendriks Hinkema

v.   Antjen Klazes Brouwer, geb. Peperga 10-11-1834, overl. Steenwijkerwold 1874, tr. Steenwijkerwold 11-12-1857 Berend Polman uit Vledder

vi.  Jelle Klazes Brouwer, geb. Peperga 9-12-1837, overl. Weststellingwerf 14-3-1916, tr. Oldemarkt 3-3-1865 Meintje Arps Kuit

vii. Harm (Harmen) Klazes Brouwer, geb. 12-3-1841, overl. Ooststellingwerf 31-12-1870, tr. Weststellingwerf 17-5-1867 Antje Hendriks van der Veen

38. Klaas Luiten PUNTER, geb. Steggerda 9-12-1786, arbeider, overl. Vinkega 13-1-1860, tr. Steggerda 5-7-1808

39. Margje Jans BIJKER (Menger), geb. Vinkega 3-8-1785, arbeidster, overl. Vinkega 24-4-1843

Uit dit huwelijk:

i.   Luite Klazes Punter, geb. Steggerda 30-8-1810, boerenknecht te Steggerda in 1830, overl. Vinkega 28-6-1846, ongehuwd

ii.   Aaltjen, geb. Steggerda 3-12-1813, jong overl.

iii.  Grietjen Klazes Punter, geb. 29-4-1816 (nr. 19)

iv.  Jan, geb. 18-4-1819, overl. 4-1-1820

v.   Jantjen, geb. Vinkega 9-2-1823, overl. 30-9-1887, tr. (1) Oldemarkt 22-6-1849 Hendrik Spijker, tr. (2) Oldemarkt 24-4-1873 Jan Annes Wind

vi.  Aaltjen Klazen Punter, geb. Vinkega 23-10-1824, overl. Weststellingwerf 23-2-1849, ongehuwd

vii. Janna, geb. 18-10-1830, overl. Weststellingwerf 6-1-1921, tr. Weststellingwerf 11-5-1852 Jan Sjoukes Zandhuizen

40. Hendrik Engberts MUIZER, geb. Kalenberg 4-12-1787, turfboer en visser, overl. Kalenberg 31-8-1826, tr. Oldemarkt 12-6-1817

41. Luchien Jans PIEPEN (PIJPEN), geb. Kalenberg 12-4-1790, overl. Steenwijkerwold 2-5-1840.

Uit dit huwelijk:

i.   Jantjen Muiser, geb. Kalenberg 19-8-1818, tr. Oldemarkt 18-3-1842 Wolter Huisman uit Kalenberg, turfmaker

ii.   Jan Meuzer, geb. Kalenberg 2-12-1820 (nr. 20)

iii.  Hendrik Muizer, geb. Oldemarkt, gem. IJsselham, 13-2-1827, overl. Nieuwehorne 25-7-1883, tr. Schoterland 19-9-1858 Janke Sakes Baukes Zandstra, geb. Nieuweschoot 20-7-1828, dr van Sake Baukes Zandstra en Gettje Sytzes Sytsema; zn Hendrik Muizer, geb. Schoterland 20-10-1863

42. Jan Sippen BULT (Bultsma), geb. Oldeholtpade 15-5-1781, veehouder, overl. Steenwijkerwold 30-12-1848, tr. voor 1807

43. Geertje Geerts TIP, geb. Oldeholtpade 1-6-1786, veehoudster, overl. Zuidveen, gem. Steenwijkerwold 5-2-1872.

Uit dit huwelijk:

i.   Antje Jans Bult, geb. 14-5-1807, overl. Steenwijkerwold 1823

ii.   Geert Jans Bult, geb. Nijeholtpa 7-5-1809, overl. Vledder 16-6-1873, tr. Vledder 24-10-1851 Aaltje Oost Trompetter

iii.  Sippe Jans Bult, geb. Nijeholtpade 1-8-1811, overl. Weststellingwerf 6-12-1814

iv.  Marchje (Marie) Bult, geb. Weststellingwerf 28-2-1813, tr. Weststellingwerf 20-5-1842 Luitje (Luite) Westenbroek

v.   Grietje Bultsma, geb. Weststellingwerf 22-4-1814, overl. Weststellingwerf 18-10-1892, tr. Weststellingwerf 6-9-1850 Albert Klazen Krol

vi.  Hiltje Jans Bult (Bultsma), geb. Nijeholtpade 24-10-1815, wonende o.a. te Nijeveen, overl. Wittelte (Dr.) 14-6-1883, tr. Heime Berends Timmerman

vii. Minke Jans Bult, geb. Weststellingwerf 9-4-1817, overl. 24-4-1817

viii. Geertje Bultsma, geb. Steenwijkerwold 5-8-1820 (nr. 21)

ix.  Sibbe Bult, geb. Steenwijkerwold 1-5-1822, overl. Nijeveen 26-10-1904, tr. Steenwijkerwold 24-4-1852 Annigje Luten

x.   Antje Bult, geb. Steenwijkerwold ca 1824, overl. Steenwijkerwold 1886, tr. Steenwijkerwold 19-4-1851 Berend Jongbloed

xi.  Anke Bult, geb. Steenwijkerwold ca 1825, overl. Oldemarkt 1898, tr. Oldemarkt 4-7-1856 Wiebe Brandsma

xii. Johannes Bultsma, geb. Oldemarkt ca 1830, overl. Steenwijk 1911, tr. Steenwijkerwold 14-10-1859 Grietje van Essen

44. Arend Jans HARSEVOORT, geb. Hasselt 7-3-1798, landbouwer, overl. Leeuwte, Vollenhove 21-2-1877, tr. Stad Vollenhove 1-7-1825

45. Femmigje Jans POST, geb. Vollenhove 16-2-1802, overl. Vollenhove 5-2-1860.

Uit dit huwelijk:

i.   Jan Harsevoort, geb. Ambt Vollenhove 30-8-1825 (nr. 22)

ii.   Harmpje Harsevoort, geb. Ambt Vollenhove 1828, tr. Stad Vollenhove 29-4-1856 Jochem Oosten, wedr. Annegjen van der Vecht

iii.  Aaltjen Harsevoort, geb. Ambt Vollenhove 1830, tr. Ambt Vollenhove 28-1-1853 Wolter Wind

iv.  Jantje Harsevoort, geb. Ambt Vollenhove 4-3-1833, overl. Ambt Vollenhove 5-9-1915, tr. Ambt Vollenhove 7-6-1851 Teunis Wind

v.   Jentjen Harsevoort, Ambt Vollenhove geb. 1839, tr. Ambt Vollenhove 9-7-1864 Jan Israël

vi.  Albert Harsevoort, geb. Ambt Vollenhove 25-11-1842, overl. Ambt Vollenhove 26-3-1904, tr. (1) Ambt Vollenhove 22-6-1867 Aaltje Lok, tr. (2) Ambt Vollenhove 19-4-1879 Jacobje Huisman

46. Albert Sibbels MEILOF, geb. Blokzijl 9-2-1793, schipper, overl. Blokzijl 22-7-1871, tr. Blokzijl 30-5-1818

47. Jantje Fransen SPITSE (Spitsen), geb. Oudemerk, Ossenzijl 24-2-1792, overl. Blokzijl 15-5-1852.

Uit dit huwelijk:

i.   Hiltje (Hilligje) Meilof, geb. Steenwijkwerwold 28-2-1828 (nr. 23)

ii.   Sibbel Meilof, geb. Blokzijl 21-7-1837, schipper, tr. Blokzijl 2-5-1862 Derkjen van der Vegt

48. Fedde Ates LAGEVEEN, geb. Lippenhuizen 15-12-1773, belijdenis Terwispel 30-4-1813 (NH), veenbaas en boer, wonende te Terwispel nr. 70 in een nieuw huis vanaf ca 1802, overl. Terwispel 20-1-1851, tr. (2) Opsterland 13-12-1834 Yttje Durks van den Berg, gesch. Heerenveen 2-4-1845, tr. (1) Lippenhuizen 19-12-1797

49. Fokje (Fokjen) Martens VAN DER WAL, geb. Terwispel 7-10-1779, belijdenis Terwispel 30-4-1813 (NH), overl. Gorredijk 17-4-1833.

Uit dit huwelijk:

i.    Pietje Feddes Lageveen, geb. Lippenhuizen 17-2-1799, overl. Gorredijk 29-3-1858, tr. Opsterland 29-3-1821 Hendrik Hendriks van Dam, veenbaas, boer en schipper

ii.   Aukje Feddes Lageveen, geb. Terwispel 15-12-1801, overl. Amsterdam 23-12-1872, tr. Opsterland 26-2-1831 Sake Gaukes Hazewindus, schipper

iii.  Rinske Feddes Lageveen, geb. Terwispel 11-9-1804, overl. Gorredijk 5-2-1865, tr. Opsterland 2-4-1829 Sjoerd Hendriks Gaastra, zilversmid

iv.  Ate (Aart) Feddes Lageveen (Legeveen), geb. Terwispel 4-11-1807, schipper, overl. Hoogland 3-2-1873, tr. (1) Opsterland 26-2-1831 Antje Freerks Oosterbaan, tr. (2) Opsterland 19-7-1854 Fetje (Fijtje) Theunis Zijlstra, dienstbode

v.   Marcus Feddes Lageveen, geb. Terwispel 24-11-1811, molenaar, overl. Terwispel 23-2-1873, tr. Opsterland 5-4-1836 Antje Bonnes Brandsma

vi.  Johannes Feddes Lageveen, geb. Terwispel 30-12-1814, herbergier aan de Spaltenbrug te Terwispel, overl. Gorredijk 14-1-1878, tr. Idaarderadeel 17-4-1847 Trijntje Wiebes Dam

vii. Lucas, geb. Terwispel 25-6-1818 (nr. 24)

viii. Grietje, geb. Gorredijk 9-8-1823, overl. Terwispel 21-5-1825

50. Sake Jans DE HAAN, geb. Lippenhuizen 2-6-1793, in 1811 aangegeven door voogd (oom) Sikke Wiebes de Haan, bakkersknecht, overl. Gorredijk 14-10-1827, tr. Gorredijk 17-3-1820

51. Korneliske Siebes GLASTRA, geb. Gorredijk 1789, ged. Gorredijk 13-12-1789, overl. Gorredijk 12-6-1876, tr. Gorredijk 14-10-1830 Heinrich Wilhelm Riechler, bakker.

Uit dit huwelijk:

i.   Antje Sakes de Haan, geb. Nijehaske 14-8-1820 (nr. 25)

ii.   Jan Sakes de Haan, geb. Nijehaske 7-4-1822, bakker, overl. Franeker 30-10-1847, tr. Franeker 1-12-1844 Sjieuwke Douwes van der Veen

iii.  Dieuwke Sakes de Haan, geb. Haskerland 28-9-1823, overl. Haskerland 1-10-1823

iv.  Sybe Sakes de Haan, geb. Opsterland 1-2-1825, overl. Opsterland 8-4-1828

v.   Djieuwke de Haan, geb. Opsterland 30-1-1827, overl. Opsterland 18-11-1829

52. Jochum Harmens VAN ZWOL, geb. Langezwaag 20-4-1810, veenarbeider, arbeider, veenwerker en veenman, overl. Terwispel 9-8-1891, tr. Opsterland 6-12-1832

53. Gepke Jans DE LEEUW, geb. Langezwaag 5-7-1808, arbeidster, overl. Terwispel 27-12- 1871.

Uit dit huwelijk:

i.   Harmen van Zwol, geb. Opsterland 3-8-1833, tr. Opsterland 19-1-1857 Elisabeth Hendriks Voolstra

ii.   Jan Jochems van Zwol, geb. Opsterland 10-1-1836 (nr. 26)

iii.  Bauke van Zwol, geb. Opsterland 8-3-1839, overl. Opsterland 30-5-1905, tr. Opsterland 1-5-1861 Pietje Klazes de Boer

iv.  Martzen van Zwol, geb. Opsterland 20-1-1842, overl. Opsterland 12-3-1869, tr. Opsterland 10-3-1866 Egbert Jacobs Meester

v.   Wytske van Zwol, geb. Opsterland 23-3-1845, overl. Opsterland 3-3-1896 Bonne Johannes Kalsbeek

vi.  Minze van Zwol, geb. Opsterland 15-5-1848, veenarbeider, stroper en strikker, overl. na 1896

vii. Jakob van Zwol, geb. Oudega 22-12-1853, overl. Terwispel 30-3-1857

54. Harmen Koops KRIKKE (Krikken), geb. Sneek 29-11-1816, arbeider, overl. Opsterland 11- 5-1897, tr. Opsterland 21-12-1840

55. Albertje Wiegers MULDER, geb. Terwispel 6-10-1819, overl. Opsterland 27-7-1906

Uit dit huwelijk:

i.   Antje, geb. 10-9-1841 (nr. 27)

ii.   Wieger, geb. 4-8-1843, overl. 28-2-1933, wed. nr., tr. Opsterland 16-3-1876 Hinke van Seyen

iii.  Annigje, geb. 15-12-1845, overl. 27-10-1846

iv.  Annigje, geb. 27-11-1847, overl. 4-5-1852

v.   Koop Harmens Krikke, geb. 12-7-1851, overl. 18-11-1891, gehuwd, tr. Opsterland 20-3-1875 Jantje Klazes Smit

vi.  Jan, geb. 5-10-1859, overl. 8-8-1875

vii. Annigjen Harmens Krikke, geb. 5-10-1859, overl. 19-3-1928, gehuwd, tr. Opsterland 22-3-1883 Oene Kalsbeek

56. Jelle Sytzes BERGSMA, geb. Jubbega 22-3-1786, slager te Rottum, arbeider, overl. Jubbega-Schurega 19-10-1841, tr. Oudeschoot 21-5-1809

57. Joukjen Sakes TALSMA (Tolsma), geb. Nieuwehorne 12-6-1786, overl. Katlijk 18-12-1843.

Uit dit huwelijk:

i.   Sytze, geb. Katlijk 16-3-1815 (nr. 28)

ii.   Sake Jelles Bergsma, geb. Katlijk 22-12-1817, overl. Oldeberkoop 9-11-1852, tr. Ooststellingwerf 8-5-1850 Johanna Pieters Jansen

iii.  Janke Jelles Bergsma, geb. Katlijk 7-8-1821, overl. Katlijk 19-10-1860, tr. Schoterland 22-10-1843 Hendrik Gerbens Koopman

iv.  Anne Jelles Bergsma, geb. Oudeschoot 1-2-1826, ongehuwd, overl. Jubbega-Schurega 18-9-1855

58. Jan Eitjes HOEKSTRA, geb. Gaast (Schoterland) 1788, boer, overl. Katlijk 26-2-1854, tr. Schoterland 10-8-1811

59. Akke Hendriks BLINKSMA, geb. Oudeschoot 18-10-1790, overl. Oudeschoot 16-10-1840.

Uit dit huwelijk:

i.   Eitje Jans Hoekstra, geb. Oudeschoot 20-1-1813, overl. Schoterland 17-11-1866, tr. Schoterland 31-5-1840 Reinskjen Hendriks Bijma

ii.   Hendrik Jans Hoekstra, geb. Oudeschoot 24-10-1814, ongehuwd, overl. Schoterland 7-12-1875

iii.  Meeuwes, geb. Oudeschoot 20-3-1817, overl. Schoterland 21-4-1817

iv.  Imkje Jans Hoekstra, geb. Oudeschoot 9-6-1818, overl. Schoterland 5-5-1873, tr. Schoterland 3-5-1846 Gosse Wietses Posthumus

v.   Trijntje Jans Hoekstra, geb. Oudeschoot 20-1-1821, overl. Schoterland 8-12-1884, tr. Schoterland 11-6-1843 Reitze Sjoerds Mienstra

vi.  Jantjen, geb. Oudeschoot 7-6-1823 (nr. 29)

vii. Antje Jans Hoekstra, geb. Oudeschoot 11-1-1827, overl. Schoterland 15-12-1885, tr. Schoterland 10-5-1857 Johannes Gerbens Koopman

viii. Johannes, geb. Oudeschoot 13-11-1829, overl. ca 1830

ix.  Johannes Jans Hoekstra, geb. Oudeschoot 21-10-1831, overl. Schoterland 29-1-1875, tr. Schoterland 15-5-1863 Sytske Johannes de Jong

60. Doekle Hylkes HYLKEMA, geb. Benedenknijpe 3-3-1775, arbeider, overl. Bedenknijpe 24-6-1844, tr. Bovenknijpe 15-5-1803

61. Aaltje Alberts ALBERTSMA, geb. Eesveen of Nijensleek, ged. Vledder 17-4-1774, overl. Benedenknijpe 2-4-1857.

Uit dit huwelijk:

i.   Hylke Doekeles Hylkema, geb. Benedenknijpe 20-3-1803, overl. Schoterland 30-10-1876, tr. Schoterland 10-7-1825 Aaltje Rimkes Haanstra

ii.   Albert Doekeles Hylkema, geb. De Knijpe 22-2-1806, arbeider, overl. Schoterland 19-9-1880, tr. Aengwirden 27-2-1831 Gaaitske Karstes Jonker

iii.  Aaltje Doekeles Hylkema, geb. ca 1810, overl. Schoterland 7-8-1853, tr. Schoterland 16-6-1854 Hendrik Hanzes de Jong

iv.  Willem Doekeles Hylkema, geb. Benedenknijpe 11-11-1812 (nr. 30)

62. Wieger Koops KLAREN, geb. Tjalleberd ca 1799, veenwerker, overl. Tjalleberd 26-6-1847, tr. Aengwirden 29-4-1827

63. Niesje Freerks BAAS, geb. Giethoorn 21-6-1806, doopsgezind, overl. Heerenveen 26-4-1871.

Uit dit huwelijk:

i.   Fokje Wiegers Klaren, geb. Tjalleberd 17-11-1827 (nr. 31)

ii.   Jantje Wiegers Klaren, geb. Luinjeberd 11-6-1830, overl. Gramsbergen 1889, tr. Avereest 31-1-1852 Pieter Johannes Verheijen

iii.  Koop Wiegers Klaren, geb. Aengwirden 10-9-1832

iv.  Afke (Aafke) Wiegers Klaren, geb. Nijehaske 30-11-1834, overl. Leeuwarden 20-1-1915, tr. Idaarderadeel 19-5-1877 Jan Jans van der Meulen

v.   Aaltje Klaren, geb. Avereest 1837, overl. Tietjerkstradeel 16-12-1925, tr. Idaarderadeel 7-5-1863 Wybe Jans van der Meulen

 

Generatie 7

 

64. Klaas Tjammes, geb. Jubbega, overl. Steggerda 1805, tr. (1) Lippenhuizen 6-12-1767 Pietertje (Pijttje) Rieuwerts, Lippenhuizen, ged. Oldeberkoop 4-3-1747, dr van Rieuwert Rijkelts (boer te Noordwolde in 1749) en Trijntje Martens, overl. voor 1774, tr. (2) Steggerda 16-10-1774

65. Grietje Arends HOOGKAMP, ged. Steggerda 14-1-1759, overl. Steggerda 6-11-1837, tr. Vinkega 25-1-1807 Jan Gijsen (Gijzen, Giesen) LANTINGA, geb. Oldemarkt 1745, zoon van Gijse Jans Lanting (Bakker; begr. Oldemarkt 14-8-1777). In 1812 nam haar zoon Jan Klazen (nr. 32) de achternaam Lantinga aan.

Uit het eerste huwelijk:

i.    Tjamme Klazen Lantinga, ged. Steggerda 26-11-1769, overl. Weststellingwerf 12-12-1825, tr. (1) Oldeholtpade 9-5-1802 Jantje Jans uit Oldeholtpade, overl. Oldeholtpade 15-5-1806, tr. (2) ca 1807 Geesje Harmens

ii.   Rieuwert, ged. Steggerda 27-10-1771, jong overl.

iii.  Aaltje, ged. Vinkega 12-3-1773, jong overl.

Uit het tweede huwelijk:

i.    Aaltje Klazen Lantinga, geb. Nijeholtpade 2-2-1776, overl. Weststellingwerf 22-8-1842, tr. Steggerda 19-5-1803 Jan Hendrikx Scheper

ii.   Meintje Klazen Lantinga, geb. Nijeholtpade 7-5-1777, overl. Steggerda 10-2-1820, tr. Weststellingwerf 19-5-1819 Hendrik Auken Kok

iii.  Annigje Klazen, geb. Vinkega 20-2-1779, jong overl.

iv.  Arend Klazen Herder (Harder), geb. Vinkega op 15-5-1780, scheper te Noordwolde, overl. Weststellingwerf 5-3-1847, tr. Steggerda 19-8-1807 Renske Willems

v.   Jan Klazen Lantinga, geb. Vinkega 20-5-1782 (nr. 32)

vi.  Jacob Klazen, geb. Vinkega 2-5-1784, jong overl.

vii. Jacob Klazen Lantinga, geb. Vinkega 15-4-1786, overl. Steggerda 18-7-1855, tr. Weststellingwerf 24-4-1816 Grietjen Sakes

viii. Anne Klazen, geb. Vinkega 14-2-1789, jong overl.

ix.  Geert Klazen Lantinga, geb. Vinkega 6-9-1791, arbeider, overl. Vinkega 12-1-1849, tr. (1) Weststellingwerf 9-4-1817 Antjen Jans Punter, tr. (2) Weststellingwerf 21-4-1841 Martzen Fokkes van der Molen

x.   Trijntje Klazen Lantinga, geb. Vinkega 2-6-1796, overl. Vinkega 22-12-1860, tr. Weststellingwerf 5-6-1813 Jan Sjerps van Dijk

xi.  Hiltje Klazen, geb. Vinkega 23-3-1798, jong overl.

66. Jannes Jacobs BIJKERK (Pit; Naamsaanneming 1812), geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 18-11-1746, dagloner, overl. Steenwijkerwold 1815, tr. Steenwijkerwold 17-4-1775

67. Janna Alberts PIT, ged. Steenwijkerwold 30-4-1752, overl. Steenwijkerwold 11-1-1823.

Uit dit huwelijk:

i.   Beertjen Jannes Pit, ged. Steenwijkerwold 3-3-1776, overl. Steenwijk 1849, tr. Steenwijkerwold voor 1808 Jurrien Elsen Mulder

ii.   Swaantjen Jannes Pit, geb. Steenwijkerwold 16-4-1783 (nr. 33)

iii.  Albert Jannes Pit (Pith), ged. Steenwijkerwold 20-11-1785, overl. Oldemarkt 1860, tr. Weststellingwerf 1813 Geertje Dirks Stappers

68. Auke Klazes JEDEMA (Iedema, Ydema, Yedema, IJdema, Edema), ged. Workum 14-6-1730, wonende te Balk, Ouwsterhaule en Schoteruiterdijken tussen ca 1758 en 1770 (opzichter bij Schoterzijl in 1765), Peperga (1771-1774; havencherger), Noordwolde (1775-1776), naar Oudeschoot in 1777, naar Appelscha in 1790, Oosterwolde in 1795, Workum in 1801, overl. Arum 9-8-1808 (laat 3 kinderen na), opzichter (o.a. te Noordwolde en Oudeschoot, en bij de molen te Oosterwolde), tr. (2) Oosterwolde 7-6-1795 Grietjen Ynses, overl. voor 1808, tr. (1) Workum 16-8-1750

69. Dieuwke (Dieuke) Wijbrens, ged. Workum 7-3-1732, overl. voor 1795

Uit dit huwelijk:

i.   Klaas, ged. Workum 4-7-1751

ii.   Wybren Aukes Idema, ged. Workum 26-12-1753, tr. Heerenveen 17-1-1779 Elisabeth Floriaans Andracius

iii.  Evert, ged. Workum 10-8-1755, jong overl.

iv.  Magteltje Aukes Idema, ged. Workum 10-4-1756, tr. Heerenveen 13-6-1779 Johannes Tijsses Modderman

v.   Martjen, geb. Balk 19-7-1759

vi.  Iebeltje (Eebeltje) Aukes Iedema, geb. Balk 27-4-1763, overl. Noordwolde 26-2-1847, tr. Noordwolde 1793 Egbert Jacobs Menger

vii. Koene, geb. Schoterzijl 16-9-1765, ged. Munnekeburen 10-1765 (nr. 34)

viii. Borde (Burde) Aukes Jedema, ged. Ouwsterhaule 12-6-1768, overl. Noordwolde 2-11-1847, tr. Boyl 26-5-1793 Elizabeth Hendriks

ix.  Evert Aukes Iedema (Siedema, Zuidema), geb. Noordwolde 25-10-1775, overl. Lippenhuizen 30-12-1849, tr. Nijeberkoop 10-5-1807 Froukje Jans Diever

70. Egbert Tjeerds, geb. Boekelte (Boijl) voor 1728, belijdenis Noordwolde 1749, overl. Boijl 1801, tr. (1) Boijl 5-1748 Hendrikje Jans uit Boijl (kind. Jan, Geesjen, Jantjen, Tjeerd, Lammert, Hendrikje), tr. (2) Noordwolde-Boijl 8-6-1766

71. Lammigje Abels, geb. ca 1738, wonende te Boekelte in 1766, belijdenis Noordwolde-Boijl 1767, overl. Boijl 5-10-1813 (75 jr.).

Uit dit huwelijk:

i.   Tjeerd, geb. Boijl 3-3-1767

ii.   Trijntje Egberts Boekhorst, geb. Boijl 26-7-1769, overl. Ooststellingwerf 13-1-1840, tr. Noordwolde 3-5-1801 Andries Allen Boekhorst

iii.  Jacobjen Egberts Slot, geb. Boijl 5-5-1771, overl. Weststellingwerf 1-12-1831, tr. Noordwolde 21-1-1798 Wybe Andries Perfect uit Noordwolde

iv.  Abeltje Egberts Boekhorst, geb. Boijl 16-8-1772 (nr. 35)

v.   Lense Egberts Slot, geb. Boijl 20-8-1774, overl. Weststellingwerf 22-4-1839, tr. Noordwolde 23-9-1798 Aaltje Klaassen uit Noordwolde

vi.  Jan, geb. Boijl 9-6-1778

72. Beene Klazes BROUWER, geb. Benedenknijpe 3-1763, ged. De Knipe 27-3-1763, brouwer en arbeider, overl. Vinkega 15-2-1849, tr. Nieuwehorne 26-7-1789

73. Wobbigje Sybrens (Sybrants), geb. 28-12-1768, ged. Oldeberkoop 1-1-1769, wonende te Nieuwehorne in 1789, belijdenis Vinkega 11-4-1813, overl. Vinkega 3-5-1826.

Uit dit huwelijk:

i.    Klaas Beenes Brouwer, geb. Nieuwehorne 12-12-1789 (nr. 36)

ii.   Sybren Beenes Brouwer, geb. Nieuwehorne 12-9-1791, overl. Rottum 17-2-1861, tr. Schoterland 21-5-1820 Minke Hylkes Brouwer

iii.  Trijntje Beenes Brouwer, geb. Nieuwehorne 25-6-1793, overl. Haskerland 6-1-1830, tr. Schoterland 1-7-1821 Thijs Oebeles Platje

iv.  Eltje Beenes Brouwer, ged. Nieuwehorne 26-3-1797, overl. Oldeholtpade 23-4-1875, rel. met Marten Hates Douma, tr. Weststellingwerf 12-6-1823 Pieter Rinkes Veenstra

v.   Lutske Beenes Brouwer, ged. Nieuwehorne 23-12-1798, overl. Schoterland 28-2-1875, rel. met Jurjen Pieters Schippers

vi.  Jelle Beenes Brouwer, geb. Vinkega 11-12-1801, overl. Vinkega 13-3-1860, tr. Schoterland 14-11-1841 Foekje Kornelis Hofstra

vii. Janke Beenes Brouwer, geb. Vinkega 14-2-1805, overl. Blesdijke 27-3-1841, tr. Weststellingwerf 26-3-1829 Feye Klazes Oosterhof

viii. Aukjen Beenes Brouwer, geb. Vinkega 18-12-1807, overl. Steenwijkerwold 27-4-1897, tr. Steenwijkerwold 11-4-1839 Albertus Alberts Hoekman

74. Egbert Harmens BAKKER, geb. Heerlijkheid De Eeze, ged. Steenwijkerwold 4-1-1760, mr. bakker in De Blesse, overl. kort na 22-5-1801 (WSW 21-9-1801; gedaagd voor het Gerecht i.v.m. illegaal kappen van hout), otr. Vledder 9-4-1780, tr. Steenwijkerwold 23-4-1780

75. Anna Geertruid Jans WIEGERI (Annigje Wicheri, Wiegery, Wigeri), ged. Steenwijk 14-6-1761, won. te Steenwijkerwold in 1780, overl. De Blesse 10-11-1832. Egbert en Anna-Geertruit komen op 27-1-1786 met attestatie van Steenwijkerwold naar De Blesse. Zij hertr. Blesdijke 4-4-1802 Beerend Jochems Veldstra uit Steggerda (kind. Hendrikjen, geb. 1802 en Jantje, geb. 1805).

Uit dit huwelijk:

i.   Maria, geb. Steenwijkerwold 6-11-1780, jong overl.

ii.   Harm, geb. Steenwijkerwold 22-3-1782, jong overl.

iii.  Margje Egbert Bakker, geb. Steenwijkerwold 11-7-1784, overl. Weststellingwerf 16-9-1824, tr. Noordwolde 22-4-1812 Otte Hylkes de Vries

iv.  Harmen Egberts Bakker, geb. De Blesse 14-10-1787, overl. Weststellingwerf 30-12-1859, tr. (1) Blesdijke 13-5-1810 Lammigje Pieters Bosma, tr. (2) Weststellingwerf 10-5-1832 Geesjen Beenen Moet

v.   Maria, geb. De Blesse 8-9-1790, jong overl.

vi.  Marijgien, geb. De Blesse 27-6-1793, jong overl.

vii. Jan, geb. De Blesse 11-7-1795, jong overl.

viii. Maria, geb. De Blesse 17-12-1798 (nr. 37)

76. Luite Hendriks PUNTER, geb. Peperga 1740, ged. Peperga-Blesdijke 3-7-1740, overl. Steggerda 8-11-1812, tr. Vinkega 5-6-1774

77. Aaltje Pieters KOSTER (Coster), ged. Steggerda 13-12-1753, overl. Weststellingwerf 10-3-1838.

Uit dit huwelijk:

i.   Pieter Luiten Punter, geb. Steggerda 11-7-1776, overl. Weststellingwerf 5-11-1843, tr. Steggerda 10-5-1801 Froukjen Feyen

ii.   Hendrik Luiten Punter, geb. Steggerda 23-10-1777, overl. Weststellingwerf 19-12-1843, tr. Steggerda 9-11-1800 Tietjen Gerbens Visser

iii.  Tijs Luiten Punter, geb. Steggerda 29-2-1784, overl. Weststellingwerf 21-12-1855, tr. Weststellingwerf 10-3-1814 Jantjen Hendriks Koster

iv.  Claas Luiten Punter, geb. Steggerda 9-12-1786 (nr. 38)

v.   Jantje Luiten Punter, geb. Steggerda 8-3-1788, overl. Weststellingwerf 27-7-1820, tr. Weststellingwerf 25-7-1816 Harmen Wyben Bosma

vi.  Tjeerd Luiten Punter, geb. Steggerda 4-1-1796, boerenknecht te Steenwijkerwold in 1838, overl. Steenwijkerwold 1868

78. Jan Nammes BIJKER (Menger), geb. ca 1753, arbeider, overl. Vinkega 23-4-1815 (62 jr.), tr. (3) Steggerda 8-12-1799 Greetje Sakes uit Vinkega, tr. (2) Steggerda 20-9-1789 Romkjen Hanses uit Vinkega, tr. (1) Steggerda 28-3-1785

79. Aaltje Roelofs, wonende te Vinkega in 1785, ged. Vinkega 26-4-1750, overl. voor 1789

Uit dit huwelijk:

i.   Margje Jans Bijker, geb. Vinkega 3-8-1785 (nr. 39)

ii.   Antje Jans Bijker, geb. Vinkega 25-4-1787, overl. Weststellingwerf 14-12-1857, tr. Steggerda 18-9-1811 Folkert Jans Kijl

80. Engbert (Ingbert, Eijmbert, Egbert) Jans MUIZER (Mr. Engbert Jans), geb. Eesveen, ged. Steenwijk 5-11-1742, opgenomen in het gezin van zijn tante Albertje Coenderts te Eesveen (Volkstelling 1748), lidmaat Steenwijk Kerstmis 1767, “vertrokken als schoolmeester op de Wetering onder Blokzijl” op 28-5-1769 vanuit Eesveen (geëxamineerd door de Classis Vollenhove voor 8-5-1769; archief Kampen), kocht in december 1769 samen met Coendert Hendriks en Hendrik en Jan Jacobs een huis te Eesveen (HCO 76-26, fol. 352), kocht in maart 1776 van Jan Geers een huis met land te Scheerwolde en verkocht dat in juni 1781 aan Thomas Andries Kroon (aangiften 50e penning; HCO 76-101; achternaam vermeld), bij huwelijk jongeman van de Wetering, wonende te Scheerwolde in 1778 en 1779 (6 respectievelijk 10 gemaakte roeden turf onder de Stadsweren te Scheerwolde; aangiften gemaakte roeden turf; HCO 76-101), schoolmeester (vanaf ca. 1780) en visser te Kalenberg, begr. Paasloo 31-12-1799, tr. Blokzijl 23-11-1777

81. Jantje Hendriks RAM, geb. Muggenbeet 1746, overl. Kalenberg 12-10-1822

Uit dit huwelijk:

i.   Jan Engberts, ged. Blokzijl 27-8-1780, overl. voor 1795

ii.   Hendrik Engberts, geb. Kalenberg, ged. Blokzijl 27-8-1780, jong overl.

iii.  Hendrik Engberts, geb. Kalenberg 4-12-1787, ged. Oldemarkt (nr. 40)

82. Jan Dirks PIJPEN, geb. Nederland, Kalenberg 13-4-1760, turfboer, melkboer en tijdelijk volmacht kerspel Kalenberg (1805), overl. IJsselham, gem. Oldemarkt 15-8-1834, tr. Oldemarkt 1-1-1783

83. Femmigje Jacobs ZEEPHAT, geb. Kalenberg, ged. Oldemarkt 4-9-1763, overl. Oldemarkt 23–2-1812.

Uit dit huwelijk:

i.    Dirk Jans Pijpen, geb. Kalenberg 20-7-1787, overl. Oldemarkt 1867, tr. Oldemarkt 23-5-1833 Roelofje Kleijsen Mulder

ii.   Luitje Jans Pijpen, geb. Kalenberg 12-4-1790 (nr. 41)

iii.  Jacob Jans Pijpen, geb. Kalenberg 4-12-1792, overl. Oldemarkt 1866, tr. (1) Oldemarkt 2-7-1824 Grietje Willems Schaap uit Kalenberg, tr. (2) Oldemarkt 31-10-1830 Zwaantje Peters Bron uit Nijelamer

iv.  Marrigje Jans Pijpen, geb. Kalenberg 20-9-1797, overl. Steenwijkerwold 1826, tr. Steenwijkerwold 10-3-1820 Marten Jans Pape uit Nederland

v.   Wemmigje Jans Pijpen, geb. Kalenberg 25-1-1802, overl. Oldemarkt 1873, tr. Oldemarkt 28-4-1825 Albert Huisman uit Kalenberg

84. Sippe Jans BULTSMA, geb. Oldeholtpade 11-4-1750, overl. Oldeholtpade 10-1-1806, tr. Oldeholtpade 6-5-1775

85. Antje Jans BULT, geb. Sonnega 26-2-1755, bij huwelijk afkomstig uit Wolvega

Uit dit huwelijk:

i.    Geertje Sippes Bultsma, geb. Oldeholtpade 2-1-1777, overl. WSW 20-4-1855, tr. Oldeholtpade 4-1-1795 Jan Gerrits uit Mildam

ii.   Jan Sippen Bultsma, geb. Oldeholtpade 15-5-1781 (nr. 42)

iii.  Jantje Sippes Bultsma, geb. Oldeholtpade 28-8-1783, overl. WSW 28-7-1850, tr. Noordwolde 19-5-1805 Jacob Roelofs Molenbuur uit Noordwolde

iv.  Grietje, geb. Oldeholtpade 4-2-1786, overl. Nijeholtpade 2-3-1808

v.   Johannes (Jannes) Sippen (Sippes) Bultsma (Nieuwhout), geb. Oldeholtpade 20-7-1789, overl. Haskerland 26-1-1846, tr. Sint Johannesga 10-6-1816 Pietertje Jans Pijlman uit Nijehaske

vi.  Sijbe, geb. Oldeholtpade 22-12-1791, overl. voor 1806

86. Geert Harmens TIP, geb. Nijeholtwolde 16-10-1739, overl. Oldeholtpade 22-12-1819, tr. Wolvega 12-5-1776

87. Martje (Martzen, Margje) Nutterts GOUMA, geb. Katlijk 1744, woonde in 1776 te Nijelamer, overl. Weststellingwerf 18-12-1819.

Uit dit huwelijk:

i.    Harmen, geb. Nijelamer 20-3-1777, jong overl.

ii.   Nuttert, geb. Nijelamer 7-12-1778, jong overl.

iii.  Grietje, geb. Nijelamer 28-12-1779, jong overl.

iv.  Harmen Geerts Tip, geb. Nijelamer 27-11-1781, overl. WSW 21-1-1821, tr. Oldeholtpade ca 1807 Trijntje Lammerts Bonte

v.   Geertje, geb. Nijelamer 6-7-1783, jong overl.

vi.  Nuttert, geb. Oldeholtpade 13-2-1785, jong overl.

vii. Geertje Geerts Tip, geb. Oldeholtpade 1-6-1786 (nr. 43)

viii. Nuttert, geb. Oldeholtpade 19-4-1788

ix.  Grietje Geerts Tip, geb. Oldeholtpade 23-5-1790, overl. WSW 31-3-1867, tr. WSW 31-12-1819 Jacob Jans Idsenga

88. Jan Alberts HARSEVOORT (Hasevoort, Assevoorde, Harzevoord, Hassevoort, ook wel genoemd Kiste), geb. Marshoek, ged. Dalfsen 17-12-1752, landbouwer in het buurtschap Kievitsnest bij De Velde in 1811, overl. Zwartsluis 21-8-1827, tr. Hasselt 27-7-1784

89. Aaltje Derks VAN DE VELDE, geb. De Velde, Hasselt, 29-10-1760, weduwe van Jan Haarst, veehoudster, overl. Zwartsluis 25-11-1831.

Uit dit huwelijk:

i.    Alberdina Assevoort, geb. Hasselt 1786, tr. Vollenhove 1818 Johan Christiaan Smit

ii.   Derkjen Hassevoord, geb. Hasselt 23-11-1788, tr. Hasselt 1817 Albert Hendrik Marsman

iii.  Hendrina (Hendrikjen) Jans Harssevoort, geb. Hasselt 19-1-1791, tr. Zwollerkerspel 1815 Jacob van Dort

iv.  Grietjen, geb. Hasselt 1793

v.   Derk Jan Hassevoort, geb. Hasselt 22-11-1795, tr. Zwartsluis 1833 Gerritdina van Marle

vi.  Arend Jans Harsevoort, geb. Hasselt 7-3-1798 (nr. 44)

vii. Albert Harsevoort, geb. Hasselt 15-9-1800, overl. Vollenhove 21-9-1861, tr. Vollenhove 19-6-1829 Jentjen ten Napel

viii. Jannigje, geb. Hasselt 1804

90. Jan Jans POST, geb. De Leeuwte, ged. Vollenhove 10-11-1782, landbouwer, overl. Stad Vollenhove 5-9-1851, tr. Vollenhove 5-7-1801

91. Harmpje Teunis ZANDBERGEN (Sandbergen), geb. Barsbeek, ged. Vollenhove 16-2-1780, overl. Ambt Vollenhove 14-8-1848.

Uit dit huwelijk:

i.    Femmigjen Jans Post, geb. De Leeuwte (Ambt Vollenhove) 16-2-1802 (nr. 45)

ii.   Teunis Jans Post, geb. De Leeuwte (Ambt Vollenhove) 1-4-1806, overl. Vollenhove 9-11-1884, tr. Wanneperveen 27-8-1845 Aegje Knol uit Wanneperveen

iii.  Jentje Jans Post, geb. De Leeuwte (Ambt Vollenhove) 28-4-1808, overl. Ambt Vollenhove 21-11-1882, tr. Stad Vollenhove 7-5-1842 Jan Hermens Frantzen

iv.  Jan Jans Post, geb. De Leeuwte (Ambt Vollenhove) 10-1-1811, overl. Vollenhove 26-5-1874, tr. Ambt Vollenhove 26-11-1849 Willempjen Tink uit Ambt Vollenhove

v.   Marrigje Jans Post, geb. De Leeuwte (Ambt Vollenhove) ca 1819, overl. Ambt Vollenhove 1877, tr. Ambt Vollenhove 27-4-1844 Egbert van Benthem uit Ambt Vollenhove

vi.  Jurrien Jans Post, geb. De Leeuwte (Ambt Vollenhove) 30-5-1822, overl. De Leeuwte 24-10-1892, tr. Vollenhove 16-8-1849 Judikje Frederiks Kroes uit Vollenhove

92. Sibbel (Sibbele, Sibbes, Sibold) Alberts MEILOF (Mijlof, Nijlof), geb. Blokzijl 15-10-1767, overl. op zee (verdronken) 29-4-1798, tr. Blokzijl 26-8-1792

93. Marritje (Marrigje, Maartje) Hendriks STIKKER (Stikkers, Stikkert), geb. Blokzijl 6-3-1766, overl. Blokzijl 29-1-1826.

Uit dit huwelijk:

i.    Albert Sibbels Meilof, geb. Blokzijl 9-2-1793 (nr. 46)

ii.   Hendrik Meijlof, geb. Blokzijl 29-2-1796, ged. Blokzijl 28-3-1796, tr. (1) Blokzijl 20-11-1824 Neeltje Hermens Belt, tr. (2) Blokzijl 24-4-1829 Antje Luiten ter Heide, wed. Klaas Alberts de Lange

iii.  Sibbel Meilof, geb. Blokzijl ca 1798, tr. (1) Blokzijl 2-11-1826 Klaasje Jans Visser, tr (2) Blokzijl 28-7-1831 Klaasje van Dijk

94. Frans Klaasen SPITSE, geb. IJsselham 23-5-1758, wonende aan de Lageweg te Ossenzijl, begr. Oldemarkt 29-10-1803, tr. Oldemarkt 18-9-1785

95. Hilligjen (Heiltjen, Hiltje) Lefferts (Lebberts) DIJKSTRA (Van Dijk, Kooij), geb. Wapse, ged. Diever 17-6-1759, wonende te Ossenzijl in 1785 (huwelijk) en 1808 (Volkstelling), overl. IJsselham 2-9-1831, tr. (2) Oldemarkt 16-12-1804 Klaas Bartelts Noordhuis, geb. Ruinen, wonende te Ossenzijl in 1804, overl. Ruinen 18-8-1822.

Uit dit huwelijk:

i.    Trijntje Spitse, geb. Oldemarkt 8-7-1786, overl. Blokzijl 1825, tr. Blokzijl 15-4-1813 Hajo Polman uit Blokzijl

ii.   Leffert, geb. 28-8-1788, jong overl.

iii.  Klaas Spitse, geb. IJsselham 11-1-1790, overl. Oldemarkt 25-1-1876, tr. (1) Neeltjen Kornelis Rijke, tr. (2) Oldemarkt 28-4-1826 Jantjen Jacobs Groen uit Blankenham

iv.  Jantje Fransen Spitse, geb. Oudemerk, Ossenzijl 21-2-1792 (nr. 47)

v.   Aaltje Spitsen, geb. Ossenzijl 6-7-1795, overl. Kuinre 1849, tr. Blokzijl 26-8-1820 Hendrik Schuurink uit Blokzijl

vi.  Leffert Fransen Spitse, geb. Ossenzijl 6-2-1798, overl. Kuinre 1831

vii. Geertjen Spitze, geb. Ossenzijl 15-2-1800, overl. Blokzijl 1880, tr. Oldemarkt 25-4-1826 Arend Pieters Brouwer uit Sonnega

96. Ate Ynses LAGEVEEN, geb. ca 1745 (44 jr. op 8-9-1789; Informatieboeken Opsterland 1777-1793, pp. 357), op latere leeftijd veenbaas, doopsgezind, heeft gewoond te Lippenhuizen (arbeider in 1789), Oosterwolde, Nijeholtwolde en Terwispel, overl. Terwispel 26-5-1826, tr. Terwispel 20-4-1766

97. Piertje (Pietje) Jeens JENINGA, geb. Terwispel ca 1745, doopsgezind, overl. Terwispel 17-4-1825

Uit dit huwelijk:

i.    Jeen Ates Lageveen, geb. Lippenhuizen ca 1769, ged. op belijdenis Lippenhuizen 26-5-1799, overl. Haulerwijk 6-2-1844, tr. Lippenhuizen 18-12-1796 Geeske Sietses de Boer uit Lippenhuizen

ii.   Fedde Ates Lageveen, geb. Lippenhuizen 15-12-1773 (nr. 48)

iii.  Ynskje Ates Lageveen, geb. Lippenhuizen ca 1776, overl. Terwispel 18-8-1847, tr. Lippenhuizen 9-12-1798 Freerk Johannes Kalsbeek

iv.  Ynse Ates Lageveen, geb. Lippenhuizen 31-5-1780, overl. Terwispel 4-3-1863, tr. (1) Surhuisterveen 31-7-1803 Hinke Harmens Slaaf uit Surhuisterveen, tr. (2) Opsterland 22-2-1836 Wietske Feitses Jeeninga uit Terwispel (zijn nicht)

v.   Jinke Ates Lageveen, geb. Nijeholtwolde ca 1783, arbeidster en spinster, overl. Terwispel 3-8-1868, tr. voor 1804 Fedde Feitses Jeeninga uit Terwispel (haar neef)

98. Marten Tjeerds, geb. Terwispel ca 1740, huisman, overl. Terwispel ca 1780, tr. Terwispel 26-2-1769

99. Aukjen Gerrits, geb. ca 1747, overl. Terwispel 1-9-1823, hertr. Terwispel 4-3-1781 Lammert Willems, boer en winkelier, won. Tijnje rond 1800 (LC)

Uit dit huwelijk (RA OPS K2; aanstelling voogden Pier Gialdts en Hendrik Tjeerds op 22-2-1781):

i.    Aukjen Martens, geb. Terwispel 2-1770, ged. Terwispel 4-3-1770, overl. Opsterland 19-3-1838, tr. Opsterland 31-5-1811 Rinse Kornelis Winkelman

ii.   Antje, geb. Terwispel 22-5-1772, ged. Terwispel 14-6-1772, jong overl.

iii.  Rintske (Rinske), geb. Terwispel 27-6-1774, ged. Terwispel 7-8-1774, overl. Lippenhuizen 1797.

iv.  Tjitske, geb. Terwispel 24-2-1777, ged. Terwispel 9-3-1777, jong overl.

v.   Fokjen, geb. Terwispel 7-10-1779, ged. Terwispel 24-10-1779 (nr. 49)

100. Jan Wiebes (Wybes), geb. Lippenhuizen 4-4-1752, mr. bakker, overl. Lippenhuizen voor 25-1-1804, tr. (1) Gorredijk 30-5-1774 Antje Klazes (dr Maaike, ged. Gorredijk 1774; zn Klaas Jans de Haan, geb. 1779, overl. Delfzijl 1814; dr Joukjen Jans de Haan, geb. 1781, overl. Opsterland 1822), tr. (2) Lippenhuizen 3-12-1786

101. Antje Sakes, geb. Lippenhuizen 1-4-1761, overl. Lippenhuizen voor 1798.

Uit dit huwelijk:

i.    Wiebe Jans de Haan, ged. Lippenhuizen 18-1-1787, overl. Haskerland 17-12-1867, tr. (1) Haskerland 18-8-1811 Trijntje Cornelis de Jong, tr. (2) Joure 18-8-1827 Petertje Jacobs Praamsma

ii.   Sake Jans de Haan, geb. Lippenhuizen 2-6-1793 (nr. 50)

iii.  Fokje Jans de Haan, geb. Lippenhuizen 1795, overl. Smallingerland 8-11-1860, tr. Smallingerland 10-4-1824 Klaas Berends Bijlsma uit Gorredijk

102. Siebe (Sybe) Dieuwes (Duyes) GLASTRA, ged. Gorredijk 19-1-1755, schipper, overl. Gorredijk 6-7-1833, tr. Gorredijk 7-2-1779

103. Dieuwke Jacobs GLAS, geb. Gorredijk 12-10-1759, overl. Gorredijk 13-10-1850.

Uit dit huwelijk:

i.    Bontje Siebes Glastra, ged. Gorredijk 31-10-1779, overl. Franeker 28-4-1859, tr. Gorredijk 27-5-1815 Gerrit Fokkes Klimmerboom

ii.   Djeu Siebes Glastra, ged. Gorredijk 7-3-1785, overl. Den Haag 22-6-1849, tr. (1) Gorredijk 17-1-1808 Antje Egberts, tr. (2) Gorredijk 4-3-1810 Aaltje Joukes Dijkstra

iii.  Jacob Siebes Glastra, geb. Gorredijk 14-7-1787, overl. Beetsterzwaag 31-10-1866, tr. Gorredijk 20-5-1810 Maria Teyes Hellendoorn

iv.  Korneliske Siebes Glastra, ged. Gorredijk 13-12-1789 (nr. 51)

v.   Trijntje Siebes Glastra, geb. Heerjansdam 30-8-1797, overl. Schoterland 13-7-1870, tr. Gorredijk 3-6-1824 Pier Andries van der Hoek

vi.  Wijmer Siebes Glastra, ged. Gorredijk 10-3-1792, overl. voor 1823, tr. Stavoren 25-6-1815 Marijtje Gerrits Bakker

104. Harmen Jans VAN ZWOL, geb. Sint Johannesga 17-10-1769, veenarbeider en turfmaker, overl. Langezwaag 11-4-1811, tr. (1) Tjalleberd 23-10-1791 Wytske Jans Voolstra uit Tjalleberd, tr. (2) Langezwaag 9-8-1795

105. Wietske (Wytske) Feitzes JENINGA (Jeenstra, Veeninga, Van de Veen), geb. Terwispel 10-1776, overl. Terwispel 25-8-1866, tr. (2) Opsterland 22-2-1836 Ynse Ates Lageveen (haar neef), zn van nrs. 96 en 97.

Uit dit huwelijk:

i.    Imkjen Harmens van Zwol, geb. Langezwaag 29-2-1796, tr. Langezwaag 7-7-1817 Atze Gaukes Hoogeveen uit Drachten

ii.   Roelofjen Harmens van Zwol, geb. Terwispel 7-11-1797, overl. Terwispel 3-12-1857, tr. Opsterland 7-6-1821 Frans Heinz van der Vliet uit Terwispel

iii.  Grietje Harmens van Zwol, geb. Terwispel 4-9-1799, overl. Terwispel 2-12-1871, tr. Opsterland 13-12-1827 Tjipke Heinz van der Vliet uit Terwispel

iv.   Feitze Harmens van Zwol, geb. Terwispel 16-3-1801, overl. Terwispel 16-2-1871, tr. Terwispel 3-1-1826 Jeltje Roels de Vries uit Terwispel

v.   Jacob Harmens van Zwol, geb. Tjalleberd 24-12-1803, overl. Terwispel 7-5-1875, tr. Terwispel 3-11-1831 Martjen Hendriks Albertsma uit Terwispel

vi.  Bauke Harmens van Zwol, geb. Langezwaag 21-2-1808, overl. Opsterland 22-12-1883, tr. Opsterland 5-1-1832 Geertje Hendriks Albertsma uit Terwispel

vii. Jochum Harmens van Zwol, geb. Langezwaag 20-4-1810 (nr. 52)

106. Jan Bartels (Bartles, Bartelts, Barteles) (DE) LEEUW, ged. Beulake 15-12-1754, veenwerker, turfmaker, wonende aan de Oudeweg te Gersloot in 1786, nam in 1811 te Langezwaag de achternaam Leeuw aan, overl. Luinjeberd 11-12-1827, tr. Tjalleberd 6-8-1786

107. Martzen (Martsen, Martjen, Martje, Margjen, Marrigjen) Willems HOEKSTRA, geb. Drachten 5-2-1767, ged. Langezwaag 21-4-1811, arbeidster te Luxwoude (zus van Gepke Willems en Kornelis Willems Hoekstra), overl. Opsterland 14-8-1848.

Uit dit huwelijk:

i.    Barteld Jans de Leeuw, geb. Luxwoude 25-10-1788, overl. Terwispel 4-9-1832, tr. Langezwaag 12-3-1809 Annigjen Pieters de Groot uit Luinjeberd

ii.   Willem Jans de Leeuw, geb. Luxwoude 4-5-1790, overl. Irnsum 17-10-1839, tr. Opsterland 25-11-1813 Gepke Pieters de Vries uit Rottevalle

iii.  Jan Jans de Leeuw, geb. Tjalleberd 30-10-1792, overl. Terwispel 19-3-1839, tr. (1) Langezwaag 30-11-1815 Tjitske Pieters de Vries uit Rottevalle, tr. (2) Opsterland 1-2-1821 Ybeltje Arjens Franken uit Rottevalle

iv.  Geert Jans de Leeuw, geb. Langezwaag 2-1-1795, overl. Heerenveen 21-2-1875, tr. Heerenveen 17-1-1822 Aaltje Klazes Feyer uit Tjalleberd

v.   Theunis Jans de Leeuw, geb. Luxwoude 5-10-1797, tr. (1) Opsterland 7-4-1822 Jantje Simons Dam uit Luinjeberd, tr. (2) Opsterland 7-5-1824 Ybeltje Sytses de Vries

vi.  Mintze Jans de Leeuw, geb. Luxwoude 29-3-1803, overl. Luinjeberd 26-9-1885, tr. (1) Aengwirden 28-2-1830 Lummigjen Jacobs Hanselaar uit Vollenhove, tr. (2) Aengwirden 4-2-1854 Grietje Berends Bakker uit Rohel

vii. Geertje Jans de Leeuw, geb. Luxwoude 28-5-1805, overl. Luinjeberd 26-11-1827

viii. Gepke Jans de Leeuw, geb. Langezwaag 5-7-1808 (nr. 53)

108. Koop (Coop) Geugjens (Geugjen, Geugjes) KRIKKE (Krikken), geb. Oudehaske 11-12-1791, arbeider, overl. Opsterland 20-6-1831, tr. Opsterland 18-10-1811

109. Antje (Antie) Harmens (Martens) MEESTRA (Meetstra, Meester, Meerstra, Meetsma, Beetstra), geb. Tjalleberd 4-1-1796, overl. Aengwirden 29-8-1827.

Uit dit huwelijk (twee zonen Geugje jong overl.):

i.    Harmen Koops Krikke, geb. Sneek 29-11-1816 (nr. 54)

ii.   Jacob Krikken, geb. Opsterland 13-8-1820, overl. Opsterland 22-4-1871, tr. Schoterland 19-4-1846 Hiltje Ruurds de Jager

iii.  Roelof Krikken, geb. Smallingerland 7-11-1823, overl. Opsterland 11-12-1907, tr. (1) Opsterland 23-9-1847 Martzen Yntzes de Groot

110. Wieger (Wicher, Wichger) Jans MULDER, geb. Giethoorn 18-10-1775, ged. Giethoorn 29-10-1775, arbeider, overl. Opsterland 6-10-1858, tr. Wanneperveen 8-11-1805

111. Anna Egberts HOKSBERGEN (Haxbergen, Haksbergen, Hoybergen), ged. Meppel 16-3-1783, overl. Opsterland 15-5-1871.

Uit dit huwelijk:

i.    Jantje Wiegers Mulder, ged. Wanneperveen 1-3-1807, overl. Opsterland 26-4-1879, tr. Opsterland 8-2-1827 Johannes Freerks Kalsbeek

ii.   Aaltje Wiegers Mulder, geb. Tjalleberd 17-12-1814, overl. Opsterland 21-4-1894, tr. Opsterland 27-7-1840 Anne Hendriks Voolstra

iii.  Albertje Wiegers Mulder, geb. Terwispel 6-10-1819 (nr. 55)

112. Sietse Meints BERGSMA, geb. 21-6-1744, ged. Kortezwaag 5-7-1744, arbeider te Compagnie, overl. Katlijk 29-6-1813, tr. Hoornsterzwaag 18-6-1770

113. Jantje (Janke) Hendriks, afkomstig uit De Compagnie bij huwelijk (beide ouders zijn nog in leven), overl. Jubbega 25-10-1806 (56 jr.)

Uit dit huwelijk:

i.    Jeltje Sytzes, geb. Jubbega 11-10-1771, jong overl.

ii.   Geertje Sytzes, geb. Hoornsterzwaag 30-9-1774, jong overl.

iii.  Meint Sytzes Bergsma, geb. Lippenhuizen 29-8-1777, overl. Schoterland 30-3-1840, tr. Schoterland 12-5-1818 Wijbigjen Sammes Nijenhuis

iv.  Hendrik Sytzes Bergsma, geb. Lippenhuizen 12-5-1780, wonende te Groningen in 1811, winkelier en inlandsche kramer, overl. Leek-Groningen 26-9-1849, tr. Hoogkerk 16-11-1811 Grietje Geerts Huizinga

v.   Hans Sytzes Bergsma, geb. Lippenhuizen 28-5-1783, overl. Hoornsterzwaag 22-6-1873, tr. Schoterland 15-5-1807 Wimke Andriessen de Vries

vi.  Jelle Sytzes Bergsma, geb. Jubbega 22-3-1786 (nr. 56)

vii. Geert Sytzes Bergsma, geb. Jubbega 27-4-1789, 's Rijksdienst in 1811, gesneuveld daarna

viii. Yntze Sytzes Bergsma, geb. Jubbega 17-9-1792, wonende te Mildam in 1811, tr. (1) Groningen 24-8-1820 Catharina Sijpkes, tr. (2) Groningen Hebeltje Tebbes Sluis

114. Sake Feitzes TALSMA (Tolsma), geb. Nieuwehorne 1761, ged. Katlijk 22-2-1761, overl. Schoterland 15-8-1832, huisman, tr. Oudeschoot 9-5-1784

115. Janke (Jantje) Luitjens, geb. Katlijk 18-8-1760, overl. Nieuwehorne 8-11-1826.

Uit dit huwelijk:

i.    Antje Sakes Talsma, geb. Nieuwehorne 5-3-1785, overl. Schoterland 14-9-1823, tr. De Knijpe 28-5-1809 Albert Jans uit Bovenknijpe

ii.   Joukjen, geb. Nieuwehorne 12-6-1786 (nr. 57)

iii.  Hiltje, geb. Nieuwhorne 22-2-1789, overl. Schoterland 26-12-1863, tr. Schoterland 12-5-1814 Anne Andries Jongsma

iv.  Feitse, geb. Nieuwehorne 6-3-1791, overl. Schoterland 5-1-1869, tr. Mildam 11-5-1816 Geesjen Hendriks

v.   Luitjen, geb. Nieuwehorne 1-9-1793, overl. Schoterland 18-4-1875, tr. Schoterland 16-5-1821 Akke Jans Hoekstra

vi.  Samme, geb. Nieuwehorne 20-6-1796, jong overl.

116. Eitje (Eitze, Eise) Meeuwes HOEKSTRA, geb. Mildam, ged. Oudeschoot 13-11-1757, veehouder te Gaast, overl. Oudeschoot 3-10-1831, tr. Oudeschoot 7-5-1786

117. Imkje (Imkjen) Jans HEIDA, geb. Oudeschoot 22-7-1762, overl. Oudeschoot 9-2-1830.

Uit dit huwelijk:

i.    Janke Eitses Hoekstra, geb. Oudeschoot 1787, overl. Schoterland 3-6-1851, tr. Oudeschoot 15-5-1808 Jan Frankes Wal uit Mildam

ii.   Jan Eitjes Hoekstra, geb. Gaast, Schoterland 1788 (nr. 58)

iii.  Akke Eitjes Hoekstra, geb. Oudeschoot 1792, overl. Schoterland 8-7-1868, tr. De Knijpe 27-5-1812 Jelle Jelles de Jong

iv.  Meeuwes Eitjes Hoekstra, geb. Oudeschoot 1794, overl. Schoterland 22-3-1874, tr. Schoterland 11-5-1817 Fokjen Doekeles Bosma

v.   Saakje Eitjes Hoekstra, geb. Oudeschoot 1796, overl. Schoterland 19-8-1870, tr. (1) Mildam 20-4-1815 Jan Jeips Heida, tr. (2) Schoterland 26-9-1819 Andries Hendriks Heida

vi.  Anne Eitjes Hoekstra, geb. Oudeschoot 1799, overl. Schoterland 23-2-1855, tr. Schoterland 16-5-1821 Stijntje Jeips Heida

118. Hendrik Ates BLINKSMA (Blinxma), geb. Heerenveen 6-12-1758, ged. Heerenveen 17-12-1758, slager en schoenmaker (1810) in De Knijpe, overl. Schoterland 1-4-1847, tr. Katlijk 17-9-1786

119. Trijntje Andries KNECHT (Knegts), ged. Mildam 20-7-1760, overl. Schoterland 27-3-1837.

Uit dit huwelijk:

i.    Ate Hendriks Blinksma, geb. Oranjewoud 28-5-1787, overl. Schoterland 11-2-1847, tr. Schoterland 10-8-1811 Aaltje Johannes Gouma

ii.   Andries Hendriks Blinxma, geb. Oudeschoot 28-1-1789, tr. Weststellingwerf 31-10-1821 Wytske Sekema (gesch. 1835)

iii.  Akke, geb. Oudeschoot 18-10-1790 (nr. 59)

iv.  Johannes, geb. Oudeschoot 17-5-1792, jong overl.

v.   Antje, geb. Oudeschoot 28-2-1795

vi.  Zwaantje, geb. Oudeschoot 11-2-1799, overl. voor 1833, tr. Leeuwarden 2-7-1823 Philippus Ernestus Schuil

vii. Johannes Hendriks Blinksma, geb. Oudeschoot 11-10-1802, overl. Haskerland 9-2-1882, tr. Haskerland 17-6-1830 Adriaantje Bjintzes Bakker

120. Hylke Tymens (Thymens) HYLKEMA, ged. DG Benedenknijpe 24-1-1771, overl. De Knijpe 1803, tr. ca 1771

121. Aaltje (Antje) Wolters (Waalters, Wouters), geb. Kortezwaag ca 1743 (83 jr op 16-6-1826; 85 jr bij Volkstelling 1830), ged. DG Benedenknijpe 24-1-1771, overl. Benedenknijpe 30-7-1830 (87 jaar).

Uit dit huwelijk:

i.    Hylkjen Hylkes Hylkema, geb. De Knijpe 1771, overl. 1839, tr. Bovenknijpe 6-1-1799 Jacob Bonnes de Vos uit Langezwaag

ii.   Tymen Hylkes Hylkema, geb. De Knijpe 1773, overl. Bovenknijpe 21-8-1821, tr. (1) Bovenknijpe 7-11-1802 Jetske Johannes van der Heide, tr. (2) 19-2-1814 Jikke Meines Walda

iii.  Doekle Hylkes Hylkema, geb. Benedenknijpe 19-4-1776 (nr. 60)

iv.  Wolter Hylkes Hylkema, geb. De Knijpe 1778, schipper, overl. Tzummarum 27-2-1846, tr. (1) Trijntje Kiters, tr. (2) De Knijpe 27-5-1804 Gaatske Tjeerds van der Wal, tr. (3) Barradeel 10-3-1827 Grietje Jans de Zwart

v.   Hendrik Hylkes Hylkema, geb. De Knijpe 1782, arbeider, overl. Schoterland 5-8-1851, tr. Bovenknijpe 28-5-1809 Janke Johannes Looyenga

vi.  Jan Hylkes Hylkema, geb. Benedenknijpe, arbeider, overl. Schoterland 17-8-1847, tr. De Knijpe 20-5-1810 Antje Wolters de Jager

122. Albert Willems SIJPEL, geb. Nijensleek 1732, ged. Vledder 29-6-1732, overl. Nijensleek 31-12-1814, tr. Vledder 28-8-1757

123. Hillichien Harms, ged. Vledder 5-6-1735

Uit dit huwelijk:

i.    Lammigje Alberts, geb. Nijensleek, ged. Vledder 5-8-1759, jong overl.

ii.   Lammigje Alberts SIJPEL, geb. Nijensleek, ged. Vledder 18-7-1760, overl. Nijensleek 12-11-1837, tr. Steenwijk 1791 Roelof Hendriks PLUIM, geb. Nijeveen ca. 1763

iii.  Geertje Alberts SIJPEL, geb. Nijensleek 16-5-1761, ged. Vledder 18-4-1762, ongehuwd, overl. Nijensleek 11-6-1851

iv.  Harmen Alberts ALBERTSMA, geb. Nijensleek, ged. Vledder 7-10-1764, won. Bovenknijpe 1809, overl. Gorredijk 22-11-1837, tr. Ureterp 19-11-1809 Egbertje Jans uit Ureterp, geen kind.

v.   Triijntje Alberts SIJPEL, geb. Nijensleek, ged. Vledder 15-2-1767, overl. Eesveen 11-6-1843, tr. Steenwijk 1791 Harm Jans KROES

vi.  Jan Alberts KEIZER (lijst van weerbare mannen in Drenthe 1811), geb. Nijensleek, ged. Vledder 24-9-1769, won. bij de Baarsmolen te Steenwijkerwold 1796 (doop zoon Jan Jans Keizer), tapper te Nijensleek in 1811, landbouwer Nijensleek 1837, overl. Nijensleek 10-4-1851, tr. Steenwijk 1791 Baukjen Jans KROES

vii. Aaltien Alberts, geb. Nijensleek, ged. Vledder 3-5-1772, overl. voor 1774

viii. Aaltien Alberts ALBERTSMA, geb. Nijensleek, ged. Vledder 17-4-1774 (nr. 61)

124. Koop Wolters KLAREN, geb. Giethoorn, ged. DG Giethoorn-Zuid 2-2-1794, naar Sint Johannesga in 1780, overl. Tjalleberd 30-3-1807, tr. Terband 25-11-1787

125. Fokje Nutters DE VRIES (De Older), geb. Drachten 12-11-1763, winkelierster en veenwerkster, tr. (2) Tjalleberd 23-12-1810 Thijs Harmens Drent (De Jonge), overl. Tjalleberd 13-8-1832

Uit dit huwelijk:

i.    Jantje Koops Klaren, geb. Tjalleberd ca 1789, overl. Aengwirden 15-7-1847, tr. Terband 18-9-1808 Roelof Elias de Vries

ii.   Maria (Marijke) Koops Klaren, geb. Tjalleberd 11-9-1790, overl. Giethoorn 22-8-1822, tr. Aengwirden 2-6-1811 Hendrik Freerks Smink

iii.  Afke (Aafjen) Koops Klaren, geb. Tjalleberd 9-1792, overl. Aengwirden 1-7-1870, tr. Aengwirden 30-4-1816 Hendrik Jans Moedt

iv.  Wolter Koops Klaren, geb. Tjalleberd 24-12-1794, boer en kastelein te Gersloot, overl. Aengwirden 26-12-1886, tr. Aengwirden 17-4-1824 Margjen Arents Giethoorn

v.   Grietje Koops Klaren, geb. Tjalleberd ca 1796, overl. Haskerland 13-8-1829, tr. Haskerland 9-6-1821 Sijtze Pieters de Vries

vi.  Wicher Koops Klaren, geb. Tjalleberd ca 1799 (nr. 62)

vii. Geesje Koops Klaren, geb. Tjalleberd ca 1803, ged. Tjalleberd 3-3-1825, overl. Aengwirden 27-10-1834, tr. Aengwirden 6-1-1827 Geert Hendriks ten Boom

126. Freerk Hendriks BAAS, geb. Giethoorn 1775, ged. DG Giethoorn-Zuid 31-1-1796, overl. Aengwirden 14-10-1827, tr. DG Giethoorn-Zuid 18-1-1801

127. Jantje Jans RUITER, geb. Giethoorn 18-1-1778, ged. DG Giethoorn-Zuid 2-2-1800, overl. Aengwirden 24-10-1851.

Uit dit huwelijk:

i.    Aaltje Frederiks Baas, geb. Giethoorn 16-11-1801, naaister, tr. (1) Aengwirden 25-2-1821 Jan Theunis de Leeuw, tr. (2) Aengwirden 30-9-1832 Jan Geerts Doeve

ii.   Jan Frederiks Baas, geb. Luinjeberd 7-8-1803, overl. Noord (Hoogeveen) 24-9-1877, tr. Aengwirden 28-9-1823 Korneliske Willems Bokstra

iii.  Niesje Freerks Baas, geb. Giethoorn 21-6-1806 (nr. 63)

iv.  Hendrik Freerks Baas, geb. Luinjeberd 1808, tr. Aengwirden 29-3-1829 Femmigjen Symons Bosch

v.   Grietje Freerks Baas, geb. Luinjeberd 5-2-1811, overl. Aengwirden 1-7-1884, tr. Aengwirden 18-5-1834 Jan Abrahams de Groot

vi.  Geertjen, geb. Aengwirden 14-12-1813, overl. Aengwirden 21-10-1826

vii. Trijntje Frederiks Baas, geb. Tjalleberd 22-6-1816, arbeidster, overl. Avereest 1873, tr. Avereest 28-9-1838 Geert Jans Wijndels

viii. Geesjen Frederiks Baas, geb. Luinjeberd 1-5-1819, overl. Avereest 1862, tr. Avereest 20-2-1840 Johann Bernhard Friedrich Wilhelm Bade

 

Generatie 8

 

128. Tjamme Jans, geb. Jubbega ca 1695, lidmaat Jubbega oktober 1728, huisman, insolvent in 1744 (Volkstelling, gezin 6 pers.), wonende in 1749 met vrouw en 6 kinderen boven de twaalf jaar in Jubbega, overl. Jubbega 1764/1765, tr. voor sept. 1724 (SCO 129, fiche 2; koop ondergronden rondom huis op de westkant van de 12de wijk te Jubbega met ten zuiden de Leidijk en ten noorden de twee gemene roeden langs de Compagnievaart)

129. Aaltje Jans, lidmaat Jubbega oktober 1728 (“sijn wijf”), overl. na mei 1764

Uit dit huwelijk:

i.    Jan Tjammes, geb. Jubbega voor 1728, wonende te Jubbega, Nieuwehorne (1757) en Nijeberkoop (vanaf 1760), tr. Nieuwehorne 15-12-1750 Sjoukjen Meints, dochter van Meint Hanses en Jeltje Yntzes te Kortezwaag (nrs. 224 en 225)

ii.   Klaas Tjammes, geb. Jubbega voor 1728 (nr. 64)

iii.  Jacob Tjammes, geb. Jubbega voor 1728, wonende te Jubbega (tot 1760) en Noordwolde, overl. Noordwolde 1773, tr. Oudehorne 20-12-1767 Bartje Hendriks uit Jubbega

iv.  Trijntje Tjammes, geb. Jubbega voor 1728, tr. Jubbega 13-5-1764 Hendrik Tjeerds Nieboer uit Jubbega; dr Aaltje ged. Donkerbroek 28-4-1765, dr Hiltjen ged. Donkerbroek 22-2-1767/25-12-1769, dr Aafke ged. Donkerbroek 16-4-1770

v.   Hendrik Tjammes, ged. Jubbega 18-1-1733, wonende te Jubbega (tot 1770), Oudehorne (1770-1776), Noordwolde (1777- 1780) en Vinkega (vanaf 1780), begr. Vinkega 5-1-1810, tr. Nieuwehorne 13-5-1764 Aukjen (Akke) Hendriks uit Oudehorne

vi.  Jan Tjammes, ged. Jubbega 24-4-1735, wonende te Hoornsterzwaag en Jubbega, overl. Jubbega 1774, tr. Jubbega 1-1-1759 Janke Klases uit Hoornsterzwaag

130. Arend Geerts, overl. Steggerda 1777 of 1778, werd in 1756 hoofdbewoner van Steggerda nr. 66 i.p.v. zijn vader Geert Hendriks (Speciekohieren WSW), kocht in 1762 van Aafjen Jans (dochter van zijn oudere broer Jan Geerts) en haar man Geert Jans een deel van Steggerda nr. 36, tr. ca 1754

131. Antje Jans, geb. Oldeholtpade 1729 (Authorisatie- en Inventarisatieboeken), tr. (2) Steggerda 4-5-1780 Sijtse Alberts (haar knecht), ged. Appelscha 1738, overl. Weststellingwerf 1811

Uit dit huwelijk:

i.    Aafjen, ged. Steggerda 13-5-1755, jong overl.

ii.   Grietjen, ged. Steggerda 14-1-1759 (nr. 65)

iii.  Aafjen, ged. Steggerda 10-9-1764, jong overl.

iv.  Jan Arends Hoogkamp, ged. Steggerda 12-4-1767, tr. Steggerda 18-12-1796 Vroukje Hendriks Bosch uit Steggerda

v.   Aafjen, ged. Steggerda 14-5-1769

132. Jacob Arents, wonende te Paasloo in 1748, tr. (1) Stijntjen Hendriks voor 1719, tr. (2) Oldemarkt 8-5-1734

133. Swaantje Lamberts, ged. Oldemarkt 27-2-1709

Uit dit huwelijk:

i.    Arend Jacobs, geb. 1733, knecht bij Andries Jans en Jantien Lensen te Paasloo in 1748, boer te Blesdijke nr. 36 vanaf 1758, schoolmeester Blesdijke 1763 en 1769, overl. Weststellingwerf 11-7-1811, tr. ca 1757 Antjen Pieters, gedoopte kinderen te Blesdijke: Pieter Arends Bijkerk (1758), Jantjen Arends Bijkerk (1760), Jacob Arends (1761), Zwaantje (1763), Jacob (1764) en Roelof Arends (1769)

ii.   Lambert Jacobs, geb. ca 1736, wonende te Paasloo in 1761, Blesdijke 1763/1764, in ’s lands werkhuis 1765, daarna Blesdijke 1772-1774 en vanaf 1775 in Overijssel, tr. Jantien Lensen, dr Margaretha ged. RK Steggerda 1761

iii.  Meintje Jacobs Bijkerk, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 25-3-1742, tr. Jacob Jans Kooijman

iv.  Jannis Jacobs Bijkerk, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 18-10-1744, jong overl.

v.   Johannis, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 18-11-1746 (nr. 66)

vi.  Andries Jacobs Bijkerk, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 4-10-1750, wonende te Nederland, tr. (1) Blokzijl 2-4-1776 Hendrikien Jans, tr (2) Blokzijl 4-5-1778 Femmigje Berends; zoon Jacob Andries Bos of Bosch (1811) uit eerste huwelijk

134. Albert Coenen PIT, ged. Steenwijkerwold 18-12-1718, wonende in de Oosterkluft te Steenwijkerwold in 1748, tr. Steenwijkerwold 7-4-1751

135. Beertje Remmelts PIT, geb. Steenwijkerwold 26-10-1727, meid bij Luitje Jans te Paasloo in 1748, overl. Steenwijk 9-12-1806

Uit dit huwelijk:

i.    Janna, ged. Steenwijkerwold 30-4-1752 (nr. 67)

136. Claas Aukes IJDEMA (IEDEMA), ged. Dokkum 10-2-1686, burger Workum mei 1710, tr. Workum 6-4-1710

137. Magteltje Ewerts, ged. Balk 8-6-1690, wonende te Workum in 1710

Uit dit huwelijk:

i.    IJbeltje IJedema, ged. Workum 7-8-1718, tr. Workum 6-6-1740 Jacobus Rodenburg uit Workum

ii.   Sijtske Klazes IJedema, ged. Workum 10-9-1721, tr. Workum 25-12-1746 Evert Pieters Kannegieter uit Workum (kleinzoon van nrs. 274 en 275)

iii.  Auke, ged. Workum 14-6-1730 (nr. 68)

138. Wijbren (Wiebren) Burdes (Birdes, Buddes), meestertimmerman, tr. Workum 7-1-1731

139. Martien Eelkes, ged. Workum 25-11-1708

Uit dit huwelijk:

i.    Dieuwke, ged. Workum 7-3-1732 (nr. 69)

ii.   Douwtjen, ged. Workum 24-9-1738

iii.  Budde, ged. Workum 23-4-1747

140. Tjeerd Egberts, lidmaat Noordwolde-Boijl 1730, gebr. Noordwolde stemnrs 13 en 14 in 1728, wonende te Noordwolde in 1734, gezin 7 pers. te Boijl in 1744, boer te Boijl in 1749 (3 volw., 2 kind.), overl. Noordwolde 1768

141. Jantien Jans, lidmaat Noordwolde-Boijl 1730, erfgenaam van Lense Jans in 1762 (Nedergerecht WSW 136-111/95-102), overl. Noordwolde 1776.

Uit dit huwelijk:

i.    Egbert Tjeerds, geb. voor 1728 (nr. 70)

ii.   Femmigjen Tjeerds, geb. voor 1728, tr. Vledder 5-5-1747 Jan Wolters uit Vledder

iii.  Jan Tjeerds, ged. Noordwolde 30-9-1731, tr. (1) Noordwolde-Boijl 2-1-1760 Wemeltje Jans uit Boekelte, tr. (2) Noordwolde-Boijl 5-1768 Margjen Martens uit Steggerda

iv.  Jacobjen, ged. Noordwolde 5-3-1738

v.   Hendrik Tjeerds, ged. Noordwolde 7-5-1741, tr. Noordwolde-Boijl 20-4-1766 Geertje Pieters uit Boekelte

142. Abel Lammerts, geb. op Lohuys te Oosterwolde, ged. Oosterwolde 15-8-1675, diaken Donkerbroek 1710-1717, vanaf ca 1718 huisman op de Knolle boven Fochteloo (Oosterwolde stemnrs. 34 & 35) en te Fochteloo stemnr. 12 (1726, 1728), daarna meijer Boijl nr. 2, lidmaat Noordwolde-Boijl 1733 (uit Oosterwolde), overl. tussen 1740 (won. Boijl stemnr. 9; Reëelkohieren WSW) en 1744 (Volkstelling)

143. Rensje Alles, geb. Fochteloo, ged. Oosterwolde 7-3-1688, lidmaat Noordwolde-Boijl 1733 (uit Oosterwolde) en 1772, boerinne te Boijl in 1744 (gezin 5 pers.) en in 1749 (gezin: 3 volw. en 1 kind), overl. Boijl na 1772.

Uit dit huwelijk:

i.   Lammert, ged. Donkerbroek 7-9-1710, jong overl.

ii.  Alle, ged. Donkerbroek 21-2-1712, jong overl.

iii.  Lammert, ged. Donkerbroek 22-4-1714, jong overl.

iv.  Hendrik Abels, ged. Donkerbroek 12-4-1716, belijdenis Noordwolde-Boijl 1751, won. Boekelte 1772 (lidmatenboek Noordwolde-Boijl)

v.   Jacob, ged. Donkerbroek 25-11-1717, jong overl.

vi.  Pieter, ged. Oosterwolde 21-2-1720, jong overl.

vii.  Lambert Abels, ged. Fochteloo 25-03-1722, belijdenis Noordwolde-Boijl 1757, naar Oldeberkoop in 1804, tr. Noordwolde-Boijl 8-6-1772 Lutske Jans uit Boekelte; kinderen Geertje, Jan, Abel en Rensje Lammerts de Vend (Vent)

viii.  Berend, ged. Oosterwolde 27-8-1724, jong overl.

ix.   Jannes, ged. Oosterwolde 1-9-1726, jong overl.

x.   Tjaltje Abels, ged. Oosterwolde 24-10-1728, belijdenis Noordwolde-Boijl 1752, tr. Noordwolde-Boijl 27-4-1760 Hendrik Minses uit Blesdijke

xi.  Lammigje Abels, geb. Boekelte ca 1738 (nr. 71)

144. Klaas Beenes BROUWER, geb. Oudeschoot-Oranjewoud ca 1740, wonende te Oudehorne in 1780, tr. De Knijpe 23-5-1762

145. Trijntje Tijsses (Ties), overl. Oudehorne ca 1779

Uit dit huwelijk:

i.    Beene Klazes Brouwer, ged. De Knijpe 27-3-1763 (nr. 72)

ii.   Janke Klazes Brouwer, ged. De Knijpe 13-1-1765, overl. Schoterland 22-10-1827, tr. De Knijpe 25-8-1793 Gerben Alberts Heidstra uit Benedenknijpe

iii.  Tijs Klazes, ged. De Knijpe 14-9-1766, jong overl.

iv.  Lutske Klazes, geb. Nieuwehorne 1-9-1769, tr. De Knijpe 12-10-1788 Jeen Feddes van der Meer uit ’t Meer bij De Knijpe

v.   Foppe Klazes Brouwer, geb. Nieuwehorne 9-4-1772, overl. De Knijpe 7-10-1826, tr. De Knijpe 21-8-1808 Rinske Gooitsens Hartstra uit Schurega

vi.  Albert Klazes Brouwer, geb. Oudehorne 12-8-1773, overl. Schoterland 5-9-1844, tr. De Knijpe 27-5-1812 Jetske Jans Stoker uit Langezwaag

vii. Melle Klazes, geb. Oudehorne 25-6-1775/27-6-1777, beiden jong overl.

146. Sybrant (Sybrand, Siebren, Syberen) Jelles, geb. Noorderdrachten ca 1731 (44 jr. in juli 1775; Informatieboeken WSW), zwager van Jelles Jans Scholte, wonende Boijl nr. 21 tot 1767 (Speciekohieren WSW: “de swager Sijbrant Jelles vertrocken na Noordwolde nr. 35”), wonende te Oldeberkoop in 1774, overl. Oldetrijne 1779, otr. Enkhuizen 9-4-1763 (“beijde alhier een geruijme tijdt gewoont”)

147. Elske (Eltje) Jelles SCHOLTEN, ged. Katlijk 24-3-1734, overl. Oldetrijne 1784 in het diaconiehuis.

Uit dit huwelijk:

i.   Jelle Sijbrands, ged. Enkhuizen 9-3-1764 (get. Grietje Jelles), wonende te Peperga nr. 028 in 1788 en 1789 (daarna vertrokken)

ii.   Vroukien, geb. Boijl nr. 21, ged. Noordwolde-Boijl 5-5-1765

iii.  Janke (Jantien) Sijbrands (Sijbrens, Siemens) Scholten [Prakken], geb. Boijl nr. 21, ged. Noordwolde-Boijl 15-3-1767, overl. Weststellingwerf 3-4-1845, tr. Steggerda 12-5-1788 Jan Geerts Prakken; zn. Sijbrand Jans Prakken, geb. Steggerda 1793, wonende te Appelscha en Hoogeveen

iv.  Wobbegjen Sijbrands, geb. Oldeberkoop 28-12-1768, ged. Oldeberkoop 1-1-1769 (nr. 73)

v.   Trijntje Sybrands Scholte, geb. Oldeberkoop 26-10-1770, wonende te Joure in 1802, overl. Weststellingwerf 19-4-1829, tr. Oudehaske/Haskerhorne 4-4-1802 Kornelis Dirks (Durks) Hornstra uit Haskerhorne

vi.  Antje (Aukje), geb. Oldeberkoop 6-3-1772

vii. Jacobje, geb. Oldeberkoop 3-2-1775

148. Harm (Hermen) Beerents, geb. De Eese na 1692, tr. Steenwijkerwold 15-3-1750

149. Maria (Marie) Jans, geb. De Eese, ged. Steenwijkerwold 19-7-1722

Uit dit huwelijk:

i.   Berent, ged. Steenwijkerwold 17-2-1751

ii.   Jan, geb. De Eese 10-4-1753, jong overl.

iii.  Jan, geb. De Eese 8-3-1754

iv.  Egbert, geb. De Eese 4-1-1760 (nr. 74)

150. Jan Geerts WICHERI (Wiegeri, Wiegery, Wigeri, Wiecheri, ook Mulder), geb. Overschinge (Eursing), ged. Beilen 4-3-1722, wonende stad Steenwijk 1757 (tot gereformeerd lidmaat aangenomen), attestatie naar Dieverden in 1764, verkocht in maart 1782 een huis en hof in de Oosterhoek te Steenwijkerwold (aangiften 50e penning; HCO 76-101), molenaar te Kuinre in 1795, overl. De Blesse 25-3-1806, begr. Peperga, tr. (2) Kuinre 16-5-1794 Zwaantje Klaas (Klaassen), geb. ca 1738, wed. v. Albert Tymonsz., tr. (1) Steenwijk 4-5-1760

151. Maria (Margje) Beerens (Beerends) van Ulsen (Hulsen), ged. Hoogeveen 5-2-1721, wonende stad Steenwijk 1754 (tot gereformeerd lidmaat aangenomen)

Uit dit huwelijk:

i.    Anna Geertruid, ged. Steenwijk 14-6-1761 (nr. 75)

152. Hendrik Luiten PUNTER, ged. Wolvega 12-2-1714, boer, wonende met vrouw en 4 kinderen te Peperga in 1749, overl. Blesdijke 1793, tr.

153. Lammigje Harmens, zuster van Claas Harmens (doopboek Peperga-Blesdijke), overl. Blesdijke 1794.

Uit dit huwelijk:

i.   Luite, ged. Peperga-Blesdijke 3-7-1740, vader Claas Harmens zwager (nr. 76)

ii.   Jantjen, ged. Peperga-Blesdijke 7-1742

iii.  Claas, ged. Peperga-Blesdijke 5-1745, overl. Steggerda 1779

iv.  Antjen, ged. 18-2-1748

v.   Jan Hendriks Punter, ged. Peperga-Blesdijke 8-1750, overl. WSW 7-4-1837, tr. Steggerda 17-4-1775 Jantjen Jetses

vi.  Harmen, ged. Peperga-Blesdijke 12-8-1753

vii. Egbert Hendriks Punter, ged. Peperga-Blesdijke 8-2-1755, overl. Paasloo 29-4-1839, tr. Wolvega 1-6-1788 Grietje Pieters Bont

154. Pieter Tjeerds, geb. Steggerda voor 1727, vrijgezel te Steggerda in 1744 (Volkstelling), schoenmaker te Steggerda in 1749 (3 volw., 2 kind.), “man en voogd mijnen huisvrouw Jantien Clasen” (Nedergerecht WSW 136-165/167; openbare verkoping van de bezittingen van zijn overleden schoonvader Klaas Schockers), huisman te Steggerda in 1772, overl. Steggerda 1787, tr. ca 1745

155. Jantje (Joanna) Klazes, geb. Steggerdasloot, ged. RK Steggerda 17-6-1720, overl. Steggerda 5-12-1807

Uit dit huwelijk:

i.    Tjeert, ged. Steggerda 26-12-1746, jong overl.

ii.   Harmtje, ged. Steggerda 23-6-1748, jong overl.

iii.  Hendrik, ged. Steggerda 7-12-1749, jong overl.

iv.  Claas, ged. Steggerda 3-1-1751

v.   Thijs, ged. Steggerda 11-3-1752, overl. voor 1758

vi.  Aaltjen Pieters Koster, ged. Steggerda 30-12-1753 (nr. 77)

vii. Tjeert Pieters Coster, ged. Steggerda 19-9-1755, overl. Steggerda 20-8-1827, tr. Steggerda 9-4-1792 Aaltje Hendrikx, Steggerda

viii. Hendrik Pieters Coster, ged. Steggerda 28-3-1757, mr. wagenmaker te Steggerda in 1801, overl. na 1805, tr. Steggerda 6-5-1787 Gerrtie Volkerts, Steenwijk

ix.  Tijs, ged. Steggerda 23-9-1758

x.   Harmtjen, ged. Steggerda 6-7-1760

156. Namme (Mamme, Nanne) Jans, geb. De Eese, ged. Ferdinandum RK Steenwijkerwold 6-6-1729, misschien knecht te Giethoorn in 1748, wonende vanaf 1756 te Vinkega, overl. Vinkega 24-12-1809 (82 jr.), tr. ca 1752

157. Margje Jans, geb. ca 1735, overl. Vinkega 8-9-1809, misschien meid in De Eese 1748

Uit dit huwelijk:

i.    Jan, geb. ca 1753 (nr. 78)

ii.   Pier, ged. Vinkega 21-10-1759

iii.  Sietske Nammes Bijker, ged. Vinkega 22-3-1761, overl. WSW 1826, tr. Vinkega 13-11-1783 Sieger Wybes Nijholt uit Vinkega

iv.  Harmen Nammen Menger, ged. Vinkega 7-3-1764, overl. Vinkega 24-1-1827

158. Roelof Sickens, kocht in 1724 samen met Eernst Antoni 2/9 Noordwolde SC 34, gebr. Vinkega SC  7 in 1728, gezin 5 pers. te Vinkega in 1744 (Volkstelling; werd gealimenteerd), tr. voor 27-2-1726 (Authorisaties WSW)

159. Annigjen Teunis, zr. van Antoni Teunis te Noordwolde

Uit dit huwelijk:

i.   Trijntje Roelofs, geb. Vinkega voor 1728, won. Muggenbeet in 1752, tr. Blokzijl 1752 Arend Jacobs Snijder (Kluitenberg)

ii.  Geesjen Roelofs, ged. Vinkega 1728

iii.  Arentje Roelofs, ged. Vinkega 1729

iv.  Marten Roelofs, ged. Vinkega 1729

v.   Teunis Roelofs, ged. Vinkega 1731

vi.  Jantien Roelofs, ged. Vinkega 1734, tr. Oldemarkt 1750 Wicher Hans

vii.  Aaltje Roelofs, ged. Vinkega 1750 (nr. 79)

160. Jan Coenders, geb. Doldersum, ged. Vledder 1703, samen met zijn vrouw met attestatie van Vledder naar Steenwijk in 1728, wonende te Eesveen tussen 1728 en 1742, verkocht in 1731 aan “de erfgenamen van sal: Jan Klaesen tot Doldersum sekere 15de part van een plaatse in Doldersum...de mandelige Henrik Engberts...geauthoriseerd door Jan Jans van Doldersum” (Drents Archief 0237-5); zijn naam is doorgestreept in aangiften 50e penning Schoutambt Steenwijk februari 1768 (HCO 76-100, fol. 313; koopakte Coendert Hendriks Uffels) en in zijn plaats wordt Engbert Jans als comparant genoemd in mei 1768 (HCO 76-26, fol. 196; schuldbekentenis), won. Hoogersmilde 1754, tr. (2) Diever 19-12-1751 Jantien Hindriks uit Smilde (hij uit IJsveen), kind. (ged. Diever) Jacobjen (1751) en Coendert (1755), tr. (1) Vledder 25-4-1728

161. Jantje Dirks, geb. Nijensleek, ged. Vledder 1699

Uit dit huwelijk, geb. Eesveen, ged. Steenwijk: Coendert (1729/1735), Swaantje (1730), Barbara (1731), Aaltje (1733), Derk (1736), Geesje (1738), Geertje (1739) en E[n]gbert (1742; nr. 80)

162. Hendrik Jacobs Ram, afkomstig uit Muggenbeet, wonende te Giethoorn in 1749 (De buijten huisen), overl. Muggenbeet tussen 1790 en 1795, tr. Giethoorn 6-12-1739

163. Lummigje (Lummechien) Wolters, afkomstig uit Giethoorn

Uit dit huwelijk:

i.    Jacob, wrsch. jong overl.

ii.   Wolter (Wouter) Hendriks Ram, wonende te Muggenbeet, tr. Blokzijl 17-3-1772 Jantje Klazen Zagjes

iii.  Beene Hendriks Ram, wonende te Muggenbeet, tr. Blokzijl 2-3-1777 Hendrikje Peters Koetse

iv.  Jantien, geb. Muggenbeet 1746 (nr. 81)

164. Dirk Jansen Pijpen (Piepe), geb. Nederland (Scheerwolde), ged. Blokzijl 15-12-1715, tr. Blokzijl 12-2-1747

165. Margje (Marrigje, Maertje) Jacobs Snijder, geb. Nederland (Scheerwolde), ged. Blokzijl 23-4-1724

Uit dit huwelijk (allen geb. Nederland):

i.   Lubbigjen, ged. Blokzijl 19-11-1747

ii.   Jan, ged. Blokzijl 4-8-1749, jong overl.

iii.  Jacob, ged. Blokzijl 2-5-1751, jong overl.

iv.  Geertje, ged. Blokzijl 18-8-1753

v.   Wemmigjen, ged. Blokzijl 26-12-1755

vi.  Jan, ged. Blokzijl 13-4-1760 (nr. 82)

vii. Jacob, ged. Blokzijl 21-8-1763

166. Jacob Jannes Zeephat (Cephat, Sevat, Seevat, Seefat, Zeefat, Zephat), geb. Kalenberg ca 1717, begr. Oldemarkt 1771, tr. Paasloo 12-12-1745

167. Luitien Egberts, j.d. Dinksterveen

Uit dit huwelijk:

i.    Geertje Jacobs Zeephat, geb. Kalenberg, ged. Oldemarkt 18-9-1746, tr. Oldemarkt 26-1-1771 Bastiaan Wijchers, j.m. Muggenbeet

ii.   Jannis Jacobs Zeephat, geb. Kalenberg, ged. Oldemarkt 13-2-1752, tr. Oldemarkt 4-5-1777 Geesje Dedden, j.d. Oldemarkt

iii.  Jantje Jacobs Zeephat, geb. Kalenberg, ged. Oldemarkt 15-9-1757, tr. Oldemarkt 26-11-1775 Jan Gerrits Koning, j.m. Nederland

iv.  Femmigje, geb. Kalenberg, ged. Oldemarkt 4-9-1763 (nr. 83)

168. Jan Sippes (junior) (Jan Sippen), wonende in 1749 met vrouw en 1 kind in Nijeholtpade, overl. Oldeholtpade 1773, tr. Oldeholtpade 24-4-1746

169. Jantje Klasen, ged. Donkerbroek 17-3-1718, bij huwelijk afkomstig uit Nijeholtpade, bel. Oldeholtpade 1746, overl. Noordwolde 1798.

Uit dit huwelijk:

i.   Grietje Jans, geb. Nijeholtpade 5-4-1748, tr. Oldeholtpade 28-1-1773 Doeke Adams uit Noordwolde

ii.   Sippe, geb. Nijeholtpade 11-4-1750 (nr. 84)

iii.  Klaas Jans Sippen, geb. Nijeholtpade 1-7-1753, arbeider te Noordwolde in 1797, tr. Oldeholtpade 13-12-1778 Geertje Hanses uit Nijeholtpade, nageslacht Sinkgraven te Eelde e.o.

iv.  Wybe Jans Nijholt, geb. Nijeholtpade 22-11-1757, arbeider te Noordwolde in 1797 (later te Wolvega), tr. Nijeholtpade 25-1-1789 Geesjen Foppes uit Lemmer

v.   Froukje Jans, geb. Nijeholtpade 17-10-1760 tr. Oldeholtpade 20-7-1788 Jan Jans van De Idzard, wonende te Steggerda in 1797 [WSW 15-50]

170. Jan Jans Bult de jonge, overl. Sonnega 1783, tr. Oldeholtpade 12-5-1754

171. Geertien Roelofs, ged. Schurega 2-4-1730

Uit dit huwelijk:

i.   Antjen, geb. Sonnega 26-2-1755 (nr. 85)

ii.   Jan, geb. Wolvega 7-6-1758

iii.  Roelof, ged. Wolvega-Sonnega 13-4-1760

iv.  Albert, geb. Wolvega 20-3-1761

v.   Femke, geb. Wolvega 26-12-1764

vi.  Menke, ged. Wolvega-Sonnega 11-12-1768

vii. Trijntje, geb. Wolvega 25-7-1770

172. Harmen Geerts Tip, boer, geb. Wolvega ca 1714, woonde in 1749 met vrouw en 5 kinderen te Nijeholtwolde, overl. Nijeholtwolde 1772, tr. Wolvega 12-5-1737

173. Grietje Jans, ged. Nijeholtwolde 6-1707, overl. Nijeholtwolde 1784.

Uit dit huwelijk (WSW 138/fiche 3, openbare verkoping goederen ouders in 1785):

i.    Dirkje Harmens Tip, geb. Nijeholtwolde 1-3-1738, tr. Wolvega 5-2-1764 Klaas Koenes uit Nijeholtwolde

ii.   Geert, geb. Nijeholtwolde 16-10-1739 (nr. 86)

iii.  Jan, geb. Nijeholtwolde 5-1742, ongehuwd, overl. Wolvega 15-9-1815

iv.  Antje, geb. Nijeholtwolde 7-1745, overl. WSW 24-11-1825, tr. Wolvega 21-5-1780 Jan Foppes Spykholt,

v.   Aaltje Harmens Tip, geb. Nijeholtwolde 1750, ged. Wolvega 7-5-1750, ongehuwd, overl. WSW 20-2-1832

vi.  Jelle, geb. Nijeholtwolde 8-1753, ongehuwd, overl. WSW 10-6-1818

174. Nuttert (Nutter, Nitter) Keimpes, geb. Katlijk ca 1710, lidmaat 1746, wonende in 1749 bij zijn vader Keimpe Johannes te Katlijk (3 kind.), verhuisde in 1756 naar Wolvega, overl. Oldetrijne 1788, tr. Katlijk ca 1744

175. Gertje (Geertje) Sierds, lidmaat 1746

Uit dit huwelijk:

i.   Margje, geb. Katlijk ca 1744 (nr. 87)

ii.   Hiltje, geb. Katlijk, ged. Oudeschoot 3-7-1746

iii.  Johannes, geb. Katlijk, ged. Katlijk 1-10-1747

iv.  Sierdt, geb. Katlijk, ged. Katlijk 26-10-1749

v.   Aaltje, ged. 31-1-1751

vi.  Keimpe Nutterts Gouma, ged. 12-10-1755, overl. WSW 9-8-1826

vii. Jan, ged. Mildam 12-2-1758

viii. Hans, ged. Oudeschoot 8-3-1761

ix.  Geert, geb. Nijelamer 25-2-1766

x.   Gabe, geb. Nijelamer 20-3-1769

176. Albert Everts Harsevoort (Harssevoort, Hassevoort), met attestatie van Heino naar Dalfsen medio 1734, begr. Dalfsen 28-6-1774, broer van Jan Everts (momberstelling 18-5-1750; Schoutambtarchief Dalfsen inv. nr. 10, fol. 89), tr. (1) voor 27-6-1735 Margien Gerrits (Schoutambtarchief Dalfsen inv. nr. 9, fol. 85v/f86), geb. in de Marshoek te Emmen, ged. Dalfsen 1715, overl. voor 1748, dr. van Gerrit Willems en Geertien Egberts Harssevoort; wonende onder Emme/of het Mershoeker Rott in Dalfsen in 1748 (Volkstelling) met schoonmoeder Geertien Egberts en dochter Evertien (>10 jr), tr. (2) Dalfsen 5-7-1750

177. Hendrina Jansen, Emmen (De Marshoek), zuster van Jan van der Vegte

Uit eerste huwelijk

i.    Evertien, geb. De Marshoek, ged. Dalfsen 27-1-1737, overl. Hasselt 15-8-1813, tr. Hasselt 1778 Harmen Voerman

Uit tweede huwelijk:

i.    Marrichje, geb. De Marshoek, ged. Dalfsen 2-5-1751 (vader Egbert Everts), tr. Dalfsen 1774 Berent Lugjes [Harsevoort 1811], zn Hendrik Albert Harsevoort, geb. Emmen, ged. Dalfsen 1777, zn Lambert Jans Berends Hersevoort, ged. Dalfsen, ged. Dalfsen 1783

ii.   Jan, geb. De Marshoek, ged. Dalfsen 17-12-1752 (nr. 88)

iii.  Gerrit, geb. De Marshoek, ged. Dalfsen 1754, jong overl.

iv.  Agnies, geb. De Marshoek, ged. Dalfsen 1755 (vader Egbert Alberts), jong overl.

v.   Gerritdina, geb. De Marshoek, ged. Dalfsen 1756, jong overl.

vi.  Evert, geb. De Marshoek, ged. Dalfsen 1758, jong overl.

vii. Gerrit, geb. De Marshoek, ged. Dalfsen 1760, jong overl.

178. Derk (Dirck, Dirck) Jans, geb. De Velde, Hasselt 15-8-1728, overl. voor 1775, tr. Hasselt 17-3-1756

179. Grietje Willems Zijlman (Zijlmans, Zielman), geb. Langenholte onder Zwolle, ged. Zwolle 26-2-1730, overl. Hasselt 23-11-1827, tr. (2) Hasselt 22-1-1775 Arend Alberts Kloosterziel, geb. Hasselt en wonende De Velde

Uit dit huwelijk:

i.    Willem Derks van de Velde, geb. Hasselt 10-11-1758, overl. Zwartsluis 1830, tr. ca 1798 Grietje Willems Mastenbroek, overl. Zwartsluis 1857

ii.   Aaltje, geb. De Velde, ged. Hasselt 29-10-1760 (nr. 89)

iii.  Jan, ged. Hasselt 20-2-1763

iv.  Jantjen (Janna), ged. Hasselt 2-3-1766, overl. Meppel 31-5-1831, tr. Hasselt 27-4-1794 Gerrit Alberts Kloosterziel

180. Jan Hendriks Post, geb. Wanneperveen 20-5-1735, belijdenis Wanneperveen 1774, wonende op De Sandbelt en in de Leeuwte, overl. Vollenhove 27-2-1818, tr. (1) Wanneperveen 31-10-1756 Jacobje Hermens van der Linde uit ’t Land van Vollenhove, tr. (3) 1785/86 Jentjen Jurriens Zandbergen, tr. (2) Vollenhove 26-10-1781

181. Femmigjen Jurriens Zandbergen, geb. Vollenhove 15-9-1748, overl. Ambt Vollenhove 6-12-1825

Uit dit huwelijk:

i.   Jan, geb. De Leeuwte, ged. Vollenhove 10-11-1782 (nr. 90)

ii.   Jentje Jan Post, geb. De Leeuwte, ged. Vollenhove 6-2-1785, tr. Stad Vollenhove 17-6-1804 Egbert Jans Souman

182. Teunis Jurriens Zandbergen, geb. Vollenhove 28-9-1742, overl. Vollenhove 24-1-1822, tr. Vollenhove ca 1775

183. Jantje (Jentje) Hendriks van den Brink, geb. Vollenhove 23-5-1753, overl. Ambt Vollenhove 9-10-1834

Uit dit huwelijk:

i.   Jurrien, geb. op ’t Zand, ged. Vollenhove 28-2-1776, wrsch. jong overl.

ii.   Hendrik Teunis Zandbergen, geb. Barsbeek, ged. Vollenhove 12-10-1777, overl. Vollenhove 8-2-1858, tr. Vollenhove 8-5-1812 Albertje Frederiks Steenbergen uit Wanneperveen

iii.  Hermpje, geb. Barsbeek, ged. Vollenhove 16-2-1780 (nr. 91)

iv.  Jan Teunis Zandbergen, geb. Barsbeek, ged. Vollenhove 10-8-1783, overl. Ambt Vollenhove 6-9-1827, tr. Ambt Vollenhove 14-2-1825 Maria Teunis Wijs uit Ambt Vollenhove

184. Albert Cornelis Nijlof (Mijlofs, Mijloffs), geb. Blokzijl 6–11-1739, ged. Blokzijl 12-1-1766 (doopsgezind), overl. Blokzijl 9-1-1818, tr. Blokzijl 13-1-1765

185. Rensje (Rensien, Rensche) Sibbels (Sibbeles, Sibbelis, Sibbilis), geb. Warns 24-10-1740, ged. Blokzijl 20-7-1766 (doopsgezind), j.d. van Warns, wonende te Blokzijl in 1765

Uit dit huwelijk:

i.    Aaltje Alberts Meilof, geb. Blokzijl 25-12-1765, ged. DG Hoorn 14-2-1790, tr. Enkhuizen 25-2-1792 Thomas Jansz Bakker

ii.   Sibold, geb. Blokzijl 15-10-1767 (nr. 92)

iii.  Cornelis, geb. Blokzijl 11-2-1769, overl. Blokzjl 8-1777

iv.  Simon Alberts Meilof, geb. Blokzijl 19-4-1772, ged. DG Blokzijl 18-1-1795, tr. 1802 Marrigje (Martje) Jans Broek; in 1803 vertrokken naar Enkhuizen

v.   Neeltje Alberts Meilof, geb. Blokzijl 14-5-1775, ged. DG Blokzijl 31-1-1802, tr. Enkhuizen voor 1810 Herke Buis

vi.  Cornelis Alberts Meilof, geb. Blokzijl 3-5-1778, ged. DG Blokzijl 31-1-1802, tr. Blokzijl 18-5-1806 Jantje Windelts Mulder

186. Hendrik Klaasz Stikker, j.m. Blokzijl bij huwelijk, overl. Blokzijl 22-1-1795, tr. Blokzijl 18-1-1750

187. Marritje Claes Feylewever (Maartje Klaassen), ged. Blokzijl 11-9-1726, overl. Blokzijl 25-5-1806

Uit dit huwelijk: Jantje (1750), Lumpje (1752/1756), Klaas (1754), Hendrikje (1759/1761), Jacobje (1763), Marritje (1766; nr. 93), Gerrit (1768)

188. Klaas Peters Spitse, ged. Oldemarkt 17-7-1718, wonende te Ossenzijl en Tweehuijsen, begr. Oldemarkt 30-6-1761, tr. (1) Jantjen Harms, zn Peter ged. Oldemarkt 1-1-1747, tr. (2) Paasloo 20-4-1748

189. Aaltjen (Aje) Willems (Jans Broeren, Broekers), mogelijkerwijs zuster van Jan Willems uit Steggerda (tr. Oldemarkt 1743 Aaltje Jans en wonende te IJsselham in 1748), begr. Oldemarkt 4-9-1796.

Uit dit huwelijk (geb. Ossenzijl):

i.    Pieter Klaassen, ged. Oldemarkt 26-1-1749, tr. Oldemarkt 8-1-1782 Liesjen Hessels, wed. Koendert Harmens uit IJsselham

ii.   Willem, ged. Oldemarkt 20-4-1750, jong overl.

iii.  Aaltjen, ged. Oldemarkt 12-3-1752

iv.  Willem Klaassen Spitse, ged. Oldemarkt 12-8-1753, begr. Oldemarkt 11-3-1796, tr. Oldemarkt 8-5-1785 Antjen Roelofs uit Oldemarkt

v.   Roelof, ged. Paasloo 12-1-1755

vi.  Trijntjen, geb. Oldemarkt 9-7-1756

vii. Frans, geb. Oldemarkt 23-5-1758, ged. Paasloo (nr. 94)

190. Lebbert Geerts, ged. Vledder 19-12-1717, wonende te Eesveen, Nijensleek en Wapse, otr. (2) Vledder 1779 Geessien Karsten uit Nijensleek, tr. (1) Steenwijk 23-8-1750

191. Jantjen Peters, Eesveen

Uit eerste huwelijk: Peter (1751), Geert (1754), Hanne (1757, jong overl.), Hilligjen (1759; nr. 95), Grietje (1766); uit tweede huwelijk: Hanne Lefferts Nieuwendijk, ged. Vledder 13-8-1780, wonende aan de Dijk te Kolderveen rond 1808, overl. Meppel 30-5-1845, tr. Jantien Werners (Warners)

192. Ynse Tjeerds (Intse Tieerdts), geb. Terwispel ca 1696, samen met “sijn wijf Foockien Aettes” ged. DGZ Gorredijk-Lippenhuizen 28-1-1736, wonende te Terwispel in 1738, koopman en winkelier “boven bij de Vaart in de Haneburen te Lippenhuizen” in 1744 (RA OPS 184-721; schuld van 400 caroliguldens aan Jan Foocke Eyles, koopman en veenbaas te Kortezwaag vanwege levering van winkelwaren; N.B. deze Jan Foocke is een zoon van Foocke Eyles, doopsgezinde leraar te Gorredijk in 1711); Ops 133-928 (Procl. 8, 19 en 26/2/1739) Jacob Ypes en Richtje Cornelis kopen 3/4 parten van 7 mad maden te Terwispel, waarvan het overige 1/4 part van Ynse Tjeerds is. Ten oosten Sybren Jelkes c.s., ten westen Ruurd Folkerts' erven, ten zuiden de weg en ten noorden de maden van de Tingwalden. Bezwaard met wegslasten en de vrije menninge, reed en drifte van de noorderse gelegene maden. Gekocht van Jallert Tjeerds, huisman, Tjepk Tjeerds, getrouwd met huisman Jeen Hendriks en Jalcke Tjeerds, wonende te Terwispel en Lippenhuizen, elk voor 1/3 part; arbeider te Terwispel in 1749 (2 volw., 2 kind.), overl. Terwispel 1782, tr. ca 1736

193. Fokjen Ates, geb. ca 1708 (40 jaar in 1748; Hof van Friesland, Sententieboeken, diefstal Jan Gjalts)

Uit dit huwelijk:

i.   Ate, geb. ca 1740 (nr. 96)

ii.   Tjeerd, herv. ged. Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik 19-8-1770 (op belijdenis), tr. (1) Terwispel 26-5-1765 Ebe (Ebbe) Jurrits (Jurrijts), dr van Jurrit Sytses [Veenstra] en Wietske Siegers, tr. (2) Lippenhuizen 19-6-1774 Fimke Berends, dr van Berend Geerts en Froukjen Jacobs; uit het eerste huwelijk: Sytske, Jurryt, Yntse Tjeerds de Rijp, Wytske, Wybe Tjeerds Tjeerdstra; uit het tweede huwelijk: Beerent Tjeerds [van den] Bos[ch], Fokjen, Vroukjen, Wytske, Froukjen

194. Jeen Jolderts (Jallerts, Jalderts, Jeldertz), geb. Terwispel ca 1715, koemelker en arbeider, gebruiker van stem nr. 35 te Terwispel (de kerkplaats, nu parketboerderij) tussen ca 1748 en ca 1788, wonende in 1749 met vrouw en 3 kinderen te Terwispel, overl. Terwispel 1800, tr. ca 1740

195. Grietje Feitses (Feitzes), geb. Noorderdragten ca 1720, overl. Terwispel ca 1785

Uit dit huwelijk:

i.   Pietje, geb. Terwispel ca 1740 (nr. 97)

ii.   Jaldert Jeens de Vries, geb. Terwispel ca 1743, overl. Terwispel 19-4-1834, tr. Terwispel 26-5-1771 Wietske Jalkes, zijn nicht uit Terwispel

iii.  Feitse Jeens Jeensma (Jenstra), geb. Terwispel ca 1745 (nr. 210)

iv.  Hinke Jeens, geb. Terwispel ca 1748, overl. Terwispel ca 1790, tr. Lippenhuizen 15-5-1768 Oene Hendriks uit Lippenhuizen

v.   Rinskje Jeens, geb. Terwispel ca 1750, overl. Lippenhuizen ca 1791

vi.  Roel Jeens de Vries, ged. Terwispel 20-2-1752 (7 weken oud), nam in 1798 de boerderij van zijn vader over, overl. Terwispel 4-2-1826, tr. Lippenhuizen 17-4-1785 Fimke Tjeerds uit Terwispel

vii. Fedde, ged. Terwispel 13-10-1754 (2 weken oud), jong overl.

viii. Jinke Jeens, ged. Terwispel 3-4-1757 (3 weken oud), overl. voor 4-12-1785, tr. Lippenhuizen 19-8-1781 Jan Wouters uit Noorderdrachten

ix.  Maaike Jeens, geb. Terwispel 31-8-1761, overl. Kortezwaag 28-8-1836, tr. Terwispel 5-3-1786 Andries Everts Akkerman uit Giethoorn

196. Tjeerd Gjalts, boer te Terwispel in 1749 (4 volw., 2 kind.), gebruiker van stem 32 te Terwispel 1748-1788 (de pastorieplaats), overl. Terwispel voor 1802

197. Aukje Hendriks

Uit dit huwelijk:

i.   Marten Tjeerds, geb. ca 1740 (nr. 98)

ii.   Hendrik Tjeerds, geb. Terwispel voor 1749, tr. Terwispel 17-5-1772 Boeltje Pieters, Oldeboorn

iii.  Fokje Tjeerds, ged. Terwispel 3-11-1754 (4 weken oud), overl. Terwispel 22-6-1822, tr. (1) Terwispel 12-5-1771 Heine Sietses, overl. Terwispel voor 1780, tr. (2) Lippenhuizen 13-8-1780 Oene Sietes Tolsma, overl. Terwispel voor 1780

iv.  Gjalt Tjeerds Madhuizen, ged. Terwispel 31-7-1757, overl. Terwispel 26-11-1820, tr. Marssum 20-4-1783 Antje Jans Stel, geb. Terwispel ca 1760, overl. Gorredijk 11-3-1831

198. Gerrit Jans, ged. Gorredijk 4-1709, winkelier en schipper (4 kind. te Gorredijk in 1749), kocht in 1760 het “Tinjehuis” te Terwispel (dit was toen het enige huis in het gebied wat later Tijnje zou worden) overl. ca 1777, tr. na 30-4-1739

199. Antje Harmens, ged. Beets/Beetsterzwaag 1-5-1715, overl. Terwispel 12-1779

200. Wijbe (Wybe, Wiebe) Folkerts (Folckerts), Lippenhuizen, bakker, overl. Lippenhuizen voor 1775, tr. (2) Lippenhuizen 1760 Barteltje Jans, tr. (1) Lippenhuizen 19-2-1747

201. Aaltje Willems, ged. Donkerbroek 8-11-1725, won. Lippenhuizen in 1747, overl. voor 1761

Uit dit huwelijk:

i.   Sikke Wiebes de Haan, geb. Lippenhuizen 21-8-1749, overl. Opsterland 6-8-1826, tr. (1) Akkrum 10-5-1772 Neeltje Eesges uit Nes, tr. (2) Akkrum 16-1-1785 Geertje Haites uit Nes

ii.   Jan Wiebes de Haan, geb. Lippenhuizen 4-4-1752 (nr. 100)

iii.  Willem Wiebes de Haan, geb. Lippenhuizen 16-10-1754, overl. Smallingerland 6-3-1823, tr. (1) Drachten 16-11-1777 Fokjen Dates uit Zuiderdrachten, tr. (2) Drachten 16-10-1796 Fokjen Jans Swaluwe

iv.  Anne Wiebes de Haan, geb. Lippenhuizen 3-1757, overl. voor 1768

202. Sake Gooitsens Hut, wonende in de Oudehornster Compagnie in 1742 (Hof van Friesland) en te Oudehaske in 1744, arbeider te Lippenhuizen in 1749, overl. Hemrik ca 1790; verkocht in 1744 samen met Lysbeth Goitiens, Pierke Goitiens, Andries Geerts, Tjeerd Geerts en Gerbrig Geerts voor de ene helft onroerende goederen van hun moei en zuster Trijntje Geerts (voor de andere helft Hessel Ymes, schuitevaarder in de Knipe), tr. Hoornsterzwaag 1-3-1744 (met schriftelijk consent van haar vader)

203. Hiltje Willems, won. Lippenhuizen 1744, overl. Hemrik ca 1800

Uit dit huwelijk:

i.    Maria (Marijke, Marieke) Sakes, ged. Hemrik 17-9-1747, tr. Hemrik 26-7-1772 Anne Bartels Krol uit Beetsterzwaag

ii.   Goitsen Sakes, ged. Hemrik 20-12-1750

iii.  Willem Sakes Veenstra, ged. Hemrik 8-4-1753, overl. Opsterland 14-10-1817, tr. (1) Hemrik 3-4-1785 Grietje Harmens uit Ureterp, tr. (2) Hemrik 11-5-1788 Bontje Gerbens uit Hemrik

iv.  Lammert Sakes, ged. Hemrik 28-9-1755, tr. Hemrik 4-7-1779 Aukjen Gerbes uit Hemrik

v.   Antje Sakes, ged. Hemrik 1-4-1761 (nr. 101)

vi.  Geert Sakes, ged. Hemrik 25-12-1763, jong overl.

vii. Andries Sakes, ged. Hemrik 1-2-1767

viii. Geert Sakes de Vries, ged. Hemrik 4-6-1769, tr. Wijnjeterp 25-3-1798 Neeltje Takes uit Wijnjeterp

204. Dieuw (Dieu, Duje, Djeu, Doeie) Wijmers (Wijmmers), geb. Ureterp 9-1722, ged. Gorredijk 20-12-1722, schipper, tr. Ureterp 27-6-1751

205. Korneliske Sybes, geb. Ureterp ca 1732, overl. Opsterland 28-1-1822 (90 jr)

Uit dit huwelijk:

i.   Wijmer, ged. Gorredijk 2-7-1752, jong overl.

ii.   Trijntje, ged. Gorredijk 15-7-1753, jong overl.

iii.  Sijbe, ged. Gorredijk 19-1-1755 (nr. 102)

iv.  Wijmer, ged. Gorredijk 17-9-1758

v.   Trijntje Duyes, ged. Gorredijk 31-5-1761, overl. Opsterland 24-3-1824, tr. Kortezwaag 2-11-1783 Geert Jakobs uit Kortezwaag

vi.  Wijtske Djeus, ged. Gorredijk 10-7-1763, tr. Gorredijk 14-2-1790 Jelle Sytses uit Lippenhuizen

vii. Jan Duyes (Djeus, Djeuws) van der Zee (Zeevaart), ged. Gorredijk 19-1-1766, overl. Opsterland 6-1-1813, tr. (1) Gorredijk 15-1-1792 Sijke Cornelis uit Gorredijk, tr. (2) Gorredijk 16-11-1800 Mayke Sterringa uit Gorredijk

viii. Ridzert, ged. Gorredijk 26-8-1768

ix.  Tjaltje, ged. Gorredijk 14-7-1771

206. Jacob Rienks (Rincx) Glas, geb. eind 1723, mr. glazenmaker en verwer, lidmaat Gorredijk 4-5-1746, overl. Gorredijk 2-5-1812 (88 jr en 6 mnd), tr. Gorredijk 13-8-1747

207. Bontje Sikkes, geb. Lippenhuizen ca 1718, begr. Gorredijk 8-7-1806 (88 jr).

Uit dit huwelijk:

i.   Aukje Jacobs Glas (ook Akke), geb. Gorredijk 17-4-1749, won. Makkum 1775, overl. Makkum 4-9-1818, tr. Makkum 30-7-1775 Otte Sjoerds Baarda, smid te Makkum

ii.   Rienk Jacobs Glas, geb. Gorredijk 18-11-1754, overl. Gorredijk 4-12-1813, tr. Gorredijk 19-8-1792 Antje Minnes Minnema uit Gorredijk

iii.  Dieuwke, geb. Gorredijk 12-10-1759 (nr. 103)

iv.  Antje Jacobs Glas, geb. Gorredijk 22-12-1761, begr. Gorredijk 10-2-1801

208. Jan Hendriks van Zwol (van Swol, van Swolle, van Swollen), geb. Wanneperveen ca 1733, veenarbeider, wonende te IJsselmuiden (1763-1765; geen vaste woning in 1764; de meid van Jan van Swolle trekt v.d. armenstaat in 1764), Sint Johannesga (vanaf 1767), af en toe in Overijssel tussen 1772 en 1801, overl. Tjalleberd nr. 4 in 1805, tr. IJsselmuiden/Vollenhove 22-1-1763

209. Roelofjen Jacobs Lok (de Groot), ged. Beulake 30-1-1738, overl. Tjalleberd 3-9-1820.

Uit dit huwelijk:

i.   Hendrik Jans van Zwol, geb. IJsselmuiden 23-10-1764, overl. Tjalleberd 19-1-1824, tr. Sint Johannesga 13-9-1789 Jantje Wolters Oort uit Sint Johannesga

ii.   Jacob Jans van Zwol, geb. IJsselmuiden 22-9-1765, overl. Aengwirden 14-8-1844, tr. Sint Johannesga 22-8-1790 Trijntje Douwes uit Rohel

iii.  Harmen Jans van Zwol, geb. Sint Johannesga 27-9-1767, overl. Sint Johannesga 21-10-1767

iv.  Harmen Jans van Zwol, geb. Sint Johannesga 17-10-1769 (nr. 104)

v.   Jentje Jans van Zwol, geb. Sint Johannesga 26-1-1772, wonende te Luxwoude in 1811, overl. Tjalleberd 23-4-1831, tr. Gersloot 28-9-1794 Metje Hendriks van den Berg uit Sint Johannesga

vi.  Johannes Jans van Zwol, geb. Sint Johannesga 10-9-1774, overl. Tjalleberd 5-8-1850, tr. Tjalleberd 2-9-1798 Grietje Frerks Kamst uit Oldeboorn

210. Feitse Jeens (Jeans) Jeninga (Jeenstra, Jeensma), geb. Terwispel ca 1745, schipper, turfmaker, veenbaas en koemelker, wonende te Nijehaske in 1811, ook gewoond hebbende aan de Oudeweg te Tijnje, overl. Terwispel 11-9-1827, tr. (2) Hendrikje Pieters uit Heerenveen, wed. van Anne Dooijes, tr. (1) Terwispel 12-5-1771

211. Ymke (Imkje, Ermkjen) Jochems, geb. Gersloot ca 1745, overl. Terwispel ca 1801

Uit dit huwelijk:

i.   Grietje Feitses, geb. ca 1772, overl. Langezwaag 25-5-1846, tr. Tjalleberd 28-2-1796 Auke Jans Kootstra uit Gersloot, wedr. van Grietje Joukes

ii.   Wietske, geb. Terwispel 10-1776 (nr. 105)

iii.  Jeen Feitses Jeninga, geb. ca 1777, schipper, overl. Gersloot 17-8-1811 (in schip), tr. Tjalleberd 8-1-1804 Trijntje Jans Liemburg uit Gersloot

iv.  Jochem Feitses Feenstra (Van der Veen, Jeenstra), geb. Lippenhuizen 6-1781, overl. Oosterend 19-2-1862, tr. (1) Terwispel 14-9-1800 Aaltje Gerrits van der Nagel uit Sneek, tr. (2) Hennaarderadeel 25-8-1829 Akke Hessels Leyenaar uit Oosterend, wed. van Wybe Ennes Koopmans

v.   Fedde Feitses Jeninga, geb. 1783, overl. Terwispel 30-9-1847, tr. Terwispel 8-1-1811 Jinke Ates Lageveen (zijn nicht), dr van nrs. 96 en 97

212. Bartelt (Bartle) Jacobs (Jakobs) Leuw (Leeuw), ged. Beulake 12-02-1730, naar Oudehaske in 1775, naar Bolsward in 1776, wonende in 1786 aan de Oudeweg te Gersloot, veenwerker, tr. Beulake 16-12-1754

213. Meinsjen (Meintje) Jans Dragt, geb. Beulake 17-04-1735, overl. Luinjeberd 8-2-1812

Uit dit huwelijk:

i.    Jan, ged. Beulake 15-12-1754 (nr. 106)

ii.   Geesjen Barteles, ged. Beulake 21-10-1757, jong overl.

iii.  Jacob Barteles de Leeuw, geb. Beulake 17-2-1760, veenwerker, overl. Tjalleberd 18-1-1827, tr. Tjalleberd 16-9-1787 Ibeltje Taekes Veenstra uit Tjalleberd

iv.  Theunis Barteles de Leeuw, geb. Beulake 29-11-1761, veenwerker en turfmaker, overl. Tjalleberd 1-11-1823, tr. Tjalleberd 9-12-1787 Tietje Thijsses Zwart uit Haulerwijk, veenwerkster

v.   Geesjen Barteles de Leeuw, geb. Beulake 11-11-1764, overl. Tjalleberd 14-11-1851, tr. Gersloot 28-9-1794 Kornelis Idzes Zwart uit Tjalleberd, arbeider

vi.  Geertjen Barteles de Leeuw, geb. Beulake 19-6-1768, overl. Gersloot 1799, tr. Tjalleberd 24-12-1797 Berend Hendriks [Wenning] van de Oudeweg, dr Geertje Berends Wenning, ged. Tjalleberd 24-2-1799 na overlijden moeder, overl. Schoterland 8-3-1868

214. Willem Stevens, geb. ca 1737 (46 jr. in september 1783; Nedergerecht Opsterland, Informatieboeken Opsterland 1777-1793, p. 135), arbeider, won. Oldeholtpade (1760) en Luxwoude (1780 en 1783), tr. (2) Langezwaag en Drachten 1780 Moetske (Mootske) Johannes, Noorderdrachten, tr. (1) Oldeholtpade 14-9-1760

215. Geertje Cornelis, Drachten, overl. Luxwoude voor 1780

Uit dit huwelijk:

i.   Kornelis Willems Hoekstra, geb. Drachten 1761/62, wonende te Luxwoude in 1791 en te Joure in 1811, overl. Schoterland 14-5-1831, tr. Terband 26-6-1791 Reinskjen Jans uit Luinjeberd

ii.   Martzen (Marrigjen), geb. Drachten 5-2-1767 (nr. 107)

iii.  Gepke Willems, geb. Drachten 20-12-1770, ged. op bel. Tjalleberd 4-5-1800, wonende te Luxwoude in 1791, overl. Aengwirden 3-8-1817, tr. Tjalleberd 23-10-1791 Klaas Roelofs van der Wal uit Heerenveen, overl. Heerenveen 25-7-1826 (op de Fok onder Terband), dorpsrechter van Terband en Luinjeberd, diaken, glazenmaker, mr. verver en justitiedienaar, tr. (2) Aengwirden 24-1-1819 Trijntje Gerrits Westra

216. Geugjen Jacobs Krikken (Krik), geb. Giethoorn 1751, veenbaas, naar Oudehaske in 1778, wonende te Langezwaag in 1811, overl. Opsterland 2-2-1824, tr. Haskerhorne-Oudehaske 12-12-1779

217. Femmigje (Femmigjen) Koops Mast, geb. Giethoorn 1754, naar Oudehaske in 1775/76, overl. Opsterland 12-2-1824.

Uit dit huwelijk:

i.   Jantje Geugjens Krikke, geb. Oudehaske ca 1786, overl. Steenwijksmoer (Coevorden) 19-8-1872, tr. Haskerhorne-Oudehaske 11-2-1808 Gerrit Willems Drabbe uit Luxwoude

ii.   Aaltje Geugjens Krikke, geb. Oudehaske ca 1788, overl. Aengwirden 5-6-1860, tr. Haskerhorne-Oudehaske 20-3-1808 Jan Jans Tuiten (Jetten) uit Oudehaske

iii.  Koop Geugjens Krikke, geb. Oudehaske 11-12-1791 (nr. 108)

218. Harmen Roelofs Meester, geb. Nijehaske 13-9-1768, ged. Nijehaske 18-9-1768, veenbaas, overl. Langezwaag 27-12-1810, tr. Terband 2-2-1794

219. Sytske Folkerts Bouma, geb. Bovenknijpe 24-8-1769, ged. op bel. Tjalleberd 2-5-1799, overl. Opsterland 13-4-1853.

Uit dit huwelijk:

i.    Antje, geb. Tjalleberd 4-1-1796 (nr. 109)

ii.   Geesje Harmens Meester, geb. Tjalleberd ca 1799, overl. IJlst 21-9-1831, tr. Schoterland 20-7-1823 Timen Jans de Groot

iii.  Lamkjen Harmens Meester, geb. Bovenknijpe 9-3-1802, overl. Opsterland 9-6-1837, tr. Opsterland 9-3-1826 Jan Ibeles Jelsma

iv.  Roelof Harmens Meester, geb. Langezwaag 7-1-1805, overl. Wymbritseradeel 1-11-1871, tr. Wymbritseradeel 10-12-1836 Antje Pieters Boomsma

220. Jan Alberts Mulder, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 30-7-1747, arbeider, landbouwer en molenaar te Giethoorn en Wanneperveen, tr. (3) Wanneperveen 4-5-1800 Hendrikje Bartelds Drenth, tr. (2) Wanneperveen 15-12-1780 Jantien (Jentjen) Antonys (Anthonij) Nijenhuis (Nieuwenhuis), ondertr. (1) Giethoorn 13-11-1767

221. Jantien (Jantje, Janna) Wichers (Wychers, Wijchers, Wigchers) Kloot, ged. Giethoorn 23-5-1745, overl. voor dec. 1780.

Uit dit huwelijk:

i.    Albert Jans Mulder, geb. Wanneperveen 9-8-1770, tr. Wanneperveen 27-1-1793 Margjen Hendriks Vos uit Wanneperveen

ii.   Aaltjen, geb. Wanneperveen 5-8-1773

iii.  Wieger, geb. Wanneperveen 18-10-1775 (nr. 110)

iv.  Geesje, geb. Wanneperveen 26-1-1778

222. Egbert Arends Witbroek (Paap Egbert), geb. Haaksbergen (Axbergen) 1748, wonende te Hoogeveen in 1781, wever, overl. diaconiehuis Meppel 27-10-1818 (moeder Annigje Hendriks), ondertr. Meppel 16-12-1781

223. Roelofjen Thomas, afkomstig uit Meppel, wonende te Hoogeveen in 1781, overl. voor 1818

Uit dit huwelijk:

i.    Anna, ged. Meppel 9-1-1782, jong overl.

ii.   Anna, ged. Meppel 16-3-1783 (nr. 111)

iii.  Thomas, ged. Meppel 21-3-1787 (getuige grootmoeder Aaltje Smit)

iv.  Aaltje Egberts Hoksbergen, ged. Meppel 18-4-1790, overl. Meppel 7-8-1856, tr. Meppel 18-10-1809 Adrianus de Vries

v.   Arend, geb. Leggelo, ged. Diever 10-11-1793

vi.  Arendje, ged. Meppel 15-7-1798

224. Meint Hanzes, wonende te Kortezwaag in 1731, lidmaat Kortezwaag 1735, samen met zijn broers en zusters in 1741 verkoper van 1/3 deel van de helft van Tjalleberd nrs. 14 en 16 aan Grietman Martinus van Bouricius, gezin 5 personen in 1744 (Volkstelling), niet aangetekend in Speciekohieren tot 1753 vanwege armoede, in 1763 vertrokken naar de Schoterlandse Compagnie, overl. na 1770, tr. Kortezwaag 9-12-1731

225. Jeltje Yntzes, geb. Nieuwehorne ca 1710, lidmaat Kortezwaag 1735, overl. Kortezwaag ca 1760

Uit dit huwelijk:

i.   Hans, geb. Kortezwaag 24-10-1730, jong overl.

ii.   Sjoukjen Meints, geb. Kortezwaag 12-10-1732, tr. Nieuwehorne 15-11-1750 Jan Tjammes, Jubbega

iii.  Ypkjen Meints, geb. Kortezwaag 30-9-1734, tr. voor 1754 Jan Tjeebels, zn van Tjabele Aukes en Gertje Jans te Jubbega

iv.  Hans Meints, geb. Kortezwaag 18-10-1736, ongehuwd, overl. Gersloot 28-1-1807

v.   Yntze, geb. Kortezwaag 13-12-1740, jong overleden

vi.  Ynze Meints Koopman, geb. Kortezwaag 1-1-1743, overl. Langezwaag 11-11-1818, tr. (1) Hoornsterzwaag 30-6-1765 Jitske Bouwes, tr. (2) Oudehorne 13-11-1774 Janke Klases, wed. van Jan Tjammes te Jubbega

vii. Sytze, geb. 5-6-1744 (nr. 112)

viii. Antje Meints de Jong, geb. 29-8-1756, overl. Schoterland 8-1-1833, nalatende drie kinderen, tr. Lippenhuizen 20-5-1781 Sijtse Ottes de Jong uit Lippenhuizen, overl. Schoterland 3-5-1831

228. Feitse Sakes, geb. Katlijk 27-8-1726, huisman, overl. Nieuwehorne 27-8-1781, tr. Katlijk 23-5-1751

229. Antje Jans Oostra, ged. Oudehorne 4-3-1731

Uit dit huwelijk:

i.   Tetje, ged. Katlijk 14-5-1752, jong overl.

ii.   Tetje Feitses Tolsma, geb. Nieuwehorne, ged. Katlijk 17-8-1755, overl. Oldeberkoop 10-9-1824, tr. Nieuwehorne 28-4-1782 Marten Annes van der Wal uit Oudehorne

iii.  Aaltje (Akke) Feitses, geb. Nieuwehorne, ged. Katlijk 19-3-1758, overl. Schoterland 21-1-1830, tr. Nieuwehorne 28-4-1782 Taeke Jippes de Jong uit Katlijk

iv.  Sake, geb. Nieuwehorne, ged. Katlijk 22-2-1761 (nr. 114)

v.   Retze (Retje) Feitses Talsma, ged. Oudeschoot 4-8-1765, overl. Katlijk 26-8-1828, tr. (1) Nieuwehorne 9-4-1787 Froukjen Clases uit Nieuwehorne, tr. (2) Katlijk 11-12-1791 Fetje Luitzens uit Katlijk, tr. (3) Nieuwehorne 30-11-1794 Trijntje Bartels Steltinga uit Nieuwehorne

vi.  Jebbigje (Gepke) Feitses Talsma, ged. Oudeschoot 23-7-1769, overl. Nieuwehorne 3-7-1851, tr. Nieuwehorne 21-1-1787 Jelle Hendriks de Jong

230. Luite (Luitje, Ludser) Geerts, geb. Schurega voor 1728, overl. Katlijk 1770, tr. Katlijk 27-12-1750, tr. Schurega 1-1-1751

231. Jaukien Wybes, afkomstig uit Katlijk, overl. voor 1806

Uit dit huwelijk:

i.   Geert Luitzens de Jong, geb. 28-1-1752, ged. Oudehorne 3-2-1752, overl. Langezwaag 26-4-1824, tr. Oudeschoot 1-7-1798 Femke Annes uit Nieuwehorne

ii.   Ybeltje Luitjens, geb. Katlijk 27-5-1754, overl. Schoterland 17-6-1811, tr. Katlijk 18-1-1778 Geert Lolkes Woudstra uit Katlijk

iii.  Hiltje Luitjens de Jong, geb. Katlijk 7-5-1756, overl. Schoterland 10-4-1822, tr. Oudeschoot 9-5-1784 Jacob Jans uit Katlijk

iv.  Sijtske Luitjens, geb. Katlijk 6-4-1758, tr. Oudeschoot 2-1-1780 Gerke Gabes Wouda uit Oudeschoot

v.   Jantje, geb. Katlijk 18-8-1760 (nr. 115)

vi.  Wybbigjen Luitjens, geb. Katlijk 15-10-1762, tr. De Knipe 4-6-1782 Claas Joukes uit Bovenknijpe

vii. Roel Luitjens de Boer, geb. Katlijk 1-3-1765, tr. Oudeschoot 26-5-1793 Grietje Jans uit Katlijk

viii. Meine Luitjens, geb. Katlijk 14-12-1768, overl. Katlijk 21-9-1809

232. Meeuwes Jans, geb. Mildam ca 1705, ged. Mildam 1-11-1747, boer en dorpsgecommiteerde van Mildam, overl. Mildam 1772, tr. (1) ca 1740 Geertje Everts, tr. (2) Jubbega-Schurega 23-1-1746

233. Janke Yntzes, geb. Nieuwehorne 1719, overl. Mildam 21-8-1809, tr. (2) Oudeschoot 28-6-1775 Jan Broers uit Mildam (weduwnaar van haar stiefdochter Baukje?)

Uit eerste huwelijk:

i.   Baukje Meeuwes, ged. Mildam 28-1-1748, tr. Oudeschoot 6-5-1764 Jan Broers uit Haskerhorne

Uit tweede huwelijk:

i.    Jan Meeuwes, ged. Mildam 28-1-1748, diaken te Oudehorne, tr. Mildam 17-3-1771 Hiltje Arends uit Nieuwehorne

ii.   Yntze Meeuwes Hoekstra, geb. Mildam, ged. Oudeschoot 26-12-1749, huisman te Mildam, overl. Mildam 23-3-1818, tr. Oudeschoot 14-5-1786 Neenske Uilkens uit Mildam

iii.  Haaitze Meeuwes Hoekstra, ged. Mildam 26-3-1752, winkelier te Mildam, overl. Mildam 28-9-1827, tr. Oudeschoot 26-3-1775 Sietske Rones Bouma uit Mildam

iv.  Anne Meeuwes Hoekstra, ged. Mildam 20-7-1755, veehouder te Katlijk, overl. Mildam 25-7-1835, tr. Oudeschoot 16-5-1790 Jantje Koerts Horda uit Oudeschoot

v.   Eise, geb. Mildam, ged. Oudeschoot 13-11-1755 (nr. 116)

vi.  Antje, geb. Mildam, ged. Oudeschoot 26-12-1760, overl. voor 4-9-1783 (WSW 133-255)

234. Jan Jeips, geb. Oranjewoud 27-12-1711, veehouder, overl. na 2-5-1773, tr. Oudeschoot 22-11-1741

235. Akke Roels, geb. ca 1721, afkomstig uit De Knipe, overl. Oudeschoot 21-4-1806 (85 jr.)

Uit dit huwelijk:

i.   Saakjen Jans, geb. Mildam 6-1-1744, tr. Idskenhuizen 2-5-1773 Wiebe Sjerps Wierda uit Tjerkgaast, won. 't Meer 1793

ii.   Korneliske Jans Heida, geb. Oudeschoot 27-3-1746, tr. Oudeschoot 25-3-1770 Jeip Pieters Heida uit Oudeschoot, won. 't Meer 1793

iii.  Jeip Jans Heida, geb. Oudeschoot 2-1-1749, overl. Mildam 28-6-1816, won. Brongerga 1793, tr. (1) Oudeschoot 19-11-1780 Popke Pieters Langius uit Oudeschoot, tr. (2) Oudeschoot 27-1-1793 Ytje Hommes Kuiper uit Oranjewoud

iv.  Roel Jans Heida, geb. Oudeschoot 17-12-1751, huisman (veehouder), overl. Nieuwehorne 29-1-1817, tr. (1) Oudeschoot 14-5-1780 Janke Tjeerds Nijenhuis uit Brongerga, tr. (2) Nieuwehorne 15-5-1806 Hinke Jelles uit Nieuwehorne

v.   Foekje, geb. Oudeschoot 4-4-1756, jong overl.

vi.  Sipke Jans Heida, geb. Oudeschoot 10-1-1759, veehouder, overl. Schoterland 2-9-1842, tr. Oudeschoot 24-5-1786 Saakjen Meints Heida uit Bovenknijpe, klndr. van nrs 468 en 469

vii. Imke, geb. Oudeschoot 22-7-1762 (nr. 117)

236. Ate Pieters Blinxma, ged. Heerenveen 20-6-1717, bottelier VOC 1736-1744, koopman te Heerenveen n.z. in 1749, distillateur te Heerenveen in 1760 (Hypotheekboeken), tr. Heerenveen 26-5-1748

237. Antje Egardus, ged. Heerenveen 7-7-1715

Uit dit huwelijk:

i.   Sijke, ged. Heerenveen 6-4-1749

ii.   Johannes, ged. Heerenveen 20-3-1751

iii.  Pieter, ged. Heerenveen 3-12-1753

iv.  Warnerus, ged. Heerenveen 1-8-1756

v.   Hendrik, geb. Heerenveen 17-12-1758 (nr. 118)

238. Andries Cornelis Knegt, ged. op bel. Oudeschoot 11-5-1760, vrijgezel te Oudeschoot in 1749, tr. Oudeschoot 4-2-1759

239. Akke Eeuwes, geb. Oudeschoot 1718, wonende als weduwe met 2 kind. te Oudeschoot in 1749, tr. (1) Nijehaske 11-3-1742 Gosse Mases uit Nijehaske, overl. ca 1745

Uit dit huwelijk:

i.   Trijntje, ged. Mildam 20-7-1760 (nr. 119)

240. Tymen (Timon) Hendriks, ged. DG Heerenveen-Bovenknijpe 28-1-1746, diaken en schoenmaker te Benedenknijpe, met att. vertrokken naar het eiland Goeree in 1792 [erfgenaam in 1802 van Alle Meinen, alleenstaande schoenmaker te Oldemarkt in 1795, zoon van Meine Allen en Annigjen Hendriks te Oldemarkt en broer van Jantien Meijen, overl. Oldemarkt 1783], overl. voor 31-5-1805 (WSW 116-167), tr. (2) 1771 Aaltje (Antje) Sjerps (Seerps) uit Heerenveen, tr. (1) voor 31-3-1742

241. Hylkjen Doekles, ged. DG Heerenveen-Bovenknijpe 28-1-1746, overl. voor 1771

Uit dit huwelijk:

i.    Hylke Tymens, ged. DG Heerenveen-Bovenknijpe 24-1-1771 (nr. 120)

ii.   Jantje Tymens, ged. DG Heerenveen-Bovenknijpe 24-1-1771, att. naar DG Ouddorp, Goeree-Overflakkee 23-6-1779, overl. Ouddorp 20-1-1809

iii.  Hendrik Tymens, leraar DG Oosterend, Texel (1770-1777) en DG Ouddorp (1778-1798), overl. Ouddorp 28-10-1798

242. (?) Wolter (Waalter) Jans, grootschipper Gorredijk, gezin 4 pers. in 1744 (Volkstelling; Gorredijk vermeld onder Kortezwaag) en 2 volw. met 3 kind. in 1749 (Quotisatie)

243. (?) Bontje Gjolts, begr. Gorredijk 9-1-1756

Uit dit huwelijk (Wiebe of NN begr. 1751, Wiebe begr. 1753):

i.    Foekje Wouters, geb. Gorredijk 16-10-1742 (geen doopdatum), tr. Gorredijk 27-5-1764 Bouwe Andries Jongbloed uit Gorredijk

ii.   (?) Aaltje, geb. ca 1743

iii.  NN, geb. tussen 1744 en 1749

iv.  Wiebe, ged. Gorredijk 1749/1753/1754

v.   Gjolt Wouters (Gjalt Wouters), ged. Gorredijk 3-10-1751, tr. Gorredijk 14-7-1782 Hendrikje Alberts de Vries uit Gorredijk

244. Willem Dirks [Willems], geb. tussen 1707 en 1712, won. Nijensleek 1732, tr. Vledder 4-5-1732

245. Grietjen Jans Keiser, geb. Op de Sloot, ged. Vledder 29-1-1719, won. Nijensleek 1732

Uit dit huwelijk:

i.    Albert, geb. Nijensleek, ged. Vledder 29-6-1732 (nr. 122)

ii.   Geertje, geb. Nijensleek, ged. Vledder 24-4-1735, jong overl.

iii.  Aaltje, geb. Nijensleek, ged. Vledder 5-3-1738

iv.  Trijntje, geb. Nijensleek, ged. Vledder 21-2-1740

v.   Albertje, geb. Nijensleek, ged. Vledder 13-1-1743, overl. Hoogeveen 1829, tr. Jan Roelofs Barels

vi.  Jantjen, geb. Nijensleek, ged. Vledder 26-9-1745, overl. Hoogeveen 1830, tr. Albert ten Heuvel

vii. Geessien, geb. Nijensleek, ged. Vledder 30-6-1748

viii. Geertien, geb. Nijensleek, ged. Vledder 25-8-1754

ix.  Dirk Willems SIJPEL, geb. Nijensleek 6-9-1757, ged. Vledder 11-9-1757, overl. Vledder 3-3-1828, tr. Lammigjen Lucas

x.   Marchien, geb. Nijensleek, ged. Vledder 1-11-1761

246. Harmen Jacobs, geb. Nijensleek, ged. Vledder 1-7-1706, tr. Vledder 15-11-1733

247. Lammigje (Lammichijen) Jans, uit Nijensleek

Uit dit huwelijk:

i.    Hilligje, geb. Nijensleek, ged. Vledder 14-3-1734, jong overl.

ii.   Hilligje, geb. Nijensleek, ged. Vledder 5-6-1735 (nr. 123)

248. Wolter (Wouter) Wychers (Wiegers) KLAREN (Klaaren, Claren), geb. Giethoorn ca 1718, ged. DG Giethoorn-Zuid 18-6-1741, tr. Giethoorn 24-1-1748

249. Jantje (Jantien) Coops HOGEWEG (Hoogewech, Hoogeweg, Hogerweg), ged. NHG Giethoorn 6-4-1721, ged. DG Giethoorn-Zuid 14-1-1749

Uit dit huwelijk:

i.    Wicher Wolters Klaren, geb. Giethoorn ca 1750, ged. DG Giethoorn-Zuid 3-2-1771, veenbaas, overl. St Johannesga 1805, tr. Giethoorn 28-11-1773 Femmigjen Hendriks Dikkert uit Giethoorn

ii.   Aafje Wolters Klaren, geb. Giethoorn ca 1755, ged. DG Giethoorn-Zuid 29-1-1775, overl. voor 1797, tr. St Johannesga 18-11-1781 Lubbert Volkens Oom, geb. Giethoorn, wonende te Rohel in 1781

iii.  Koop, geb. Giethoorn (nr. 124)

iv.  Jan Wolters Klaren, geb. Giethoorn ca 1752 (64 jr in 1816) of ca 1762 (65 jr in 1827), turfmaker, lid DG Gemeente Tjalleberd, overl. Tjalleberd 13-6-1827, tr. Tjalleberd 29-4-1792 Lijsbeth Jans uit St Johannesga

250. Nutte (Nutters) Fokkes (Fookes) de Roode (Roorda), geb. ca 1732, wonende te Noorderdrachten 1755 en 1781, overl. Zuiderdrachten 27-2-1814, tr. Drachten 23-3-1755

251. Marijke (Maria) Alberts, Noorderdrachten (zuster van Geesje Alberts)

Uit dit huwelijk:

i.   Grietje Nutterts, geb. Noorderdrachten ca 1750 volgens overlijdensakte, ongehuwde arbeidster, overl. Drachten 26-10-1832

ii.   Willemke Nuttes de Roode, geb. Noorderdrachten 1760, arbeidster, overl. Noorderdrachten 26-5-1824, tr. (1) Drachten 18-5-1794 Jan Harmens Haxel uit Peperga, tr. (2) Drachten 14-4-1805 Sijbren Harmens Loijenga uit Noorderdrachten

iii.  Fokje, geb. Drachten 12-11-1763 (nr. 125)

iv.  Foke Nuttes Roorda, geb. Drachten 1764, arbeider, overl. Drachten 11-2-1845, tr. Drachten 19-4-1795 Antje Jacobs uit Zuiderdrachten

v.   Albert Nuttes Roorda, geb. Drachten 14-5-1775, arbeider, overl. Noorderdrachten 31-7-1829, tr. Drachten 10-5-1795 Mijke Everts uit Zuiderdrachten

252. Hendrik Luties (Luitjens, Luijtjens, Luten, Luties) Baas (Baes), geb. Giethoorn 1742, overl. Luinjeberd 17-6-1817, tr. Giethoorn 8-12-1771

253. Aaltje Freriks (Fredriks) Meister (Meester), geb. Giethoorn ca 1750, overl. Giethoorn 13-10-1814

Uit dit huwelijk:

i.   Trijntje Hendriks Baas, ged. DG Giethoorn-Zuid 1-2-1795

ii.   Freerk, geb. Giethoorn ca 1775 (nr. 126)

iii.  Grietje Hendriks Baas, geb. Giethoorn ca 1778, overl. Aengwirden 14-4-1862, tr. Aengwirden 3-1-1819 Wicher Freerks Meester uit Oudehaske

iv.  Jantjen (Janke) Hendriks Baas, geb. Giethoorn 1-5-1779, ged. op bel. NG Nijehaske 20-5-1810, tr. Tjalleberd 4-12-1808 Jan Aarts Bakker uit Terband, wrsch. wonende te Oosterwolde (Gld.) in 1805, wedr. van Hilligje Lubberts

v.   Roelof Hendriks Baas, geb. Giethoorn ca 1785, ged. DG Giethoorn-Zuid 2-2-1806, overl. Aengwirden 26-3-1868, tr. DG Giethoorn-Zuid 23-8-1805 Niesje Harmens Petter uit Giethoorn

vi.  Luitjen Hendriks Baas, geb. Giethoorn ca 1786, ged. DG Giethoorn-Zuid 31-1-1813, overl. Aengwirden 27-12-1870, tr. Tjalleberd 20-4-1815 Barteld Aarts Bakker uit Wanneperveen

vii. Grietje Hendriks Baas, geb. Giethoorn 6-1-1787, ged. DG Giethoorn-Zuid 29-1-1815, overl. Aengwirden 25-8-1842, tr. Giethoorn 7-3-1815 Jan Geerts Koers

254. Jan Geerts Ruiter (Ruijter), geb. Giethoorn tussen 1742 en 1748, ged. DG Giethoorn-Zuid 28-1-1770, overl. Giethoorn 27-4-1797, tr. (1) Giethoorn 21-1-1776 Femmigje Hendriks, tr. (2) Giethoorn 21-12-1777

255. Niesje (Niesjen) Wichers (Wychers, Wiegers) Petter, geb. Giethoorn ca 1752, ged. DG Giethoorn-Zuid 30-1-1774, overl. Giethoorn 7-9-1826

Uit dit huwelijk:

i.   Jantje Jans Ruiter, geb. Giethoorn 18-1-1778 (nr. 127)

ii.   Wieger Jans Ruiter, geb. Giethoorn 1779, ged. DG Giethoorn-Zuid 30-1-1803, overl. Luinjeberd 9-12-1827, tr. DG Giethoorn-Zuid 19-2-1804 Stijntjen Jacobs Mol uit Giethoorn

iii.  Niesjen Jans Ruiter, geb. Giethoorn 1784, ged. DG Giethoorn-Zuid 30-1-1803, overl. Terband 22-3-1844, tr. DG Giethoorn-Zuid 19-2-1804 Hendrik Wiegers Klaren uit Giethoorn

iv.  Geert Jans Ruiter, geb. Giethoorn 23-10-1786, ged. DG Giethoorn-Zuid 1808, turfmaker, veenbaas en boer, overl. Luinjeberd 5-12-1863, tr. DG Giethoorn-Zuid 13-3-1811 Aaltje Jans Meester uit Giethoorn

v.   Steven Jans Ruiter, geb. Giethoorn 13-4-1793, overl. Luinjeberd 8-9-1826, tr. Aengwirden 20-3-1815 Trijntje Teeuwes de Wit uit Oudehaske

 

Generatie 9

 

256. Jan Claases (Clases, Klaas, Klaes), huisman en diaken te Jubbega (Hypotheekboeken Schoterland; kerkboeken Jubbega-Schurega), gebruikte in januari 1688 een halve zate lands te Nijeberkoop nr. 10 van Jeltien Terwisscha (schuld van 62 gulden en 10 stuivers plus interest aan de erfgenamen in december 1693), boer te Jubbega in december 1693 (ook geld verschuldigd aan Grietje [Auckes Bosscha] wed. bijzitter Jannes Martens te Oldeberkoop, en voor landhuur aan Baerte Meijnes) gebruiker van plaats nr. 3 te Jubbega (eigenaar de pastorie) in 1698, 1708 en 1718 (vanaf 1728 zijn zoon Tjamme Jans), overl. Jubbega eind 1726, tr. (1) ca 1685 Hansien Jans, tr. (2) Jubbega eind 1693 (Weesboeken Schoterland)

257. Trijntje Tjammes, lidmaat Jubbega 1728, huurde tot 1694 hooiland van de kerk te Hoornsterzwaag na het overlijden van haar broer Hanne Tjammes in 1691

Uit het eerste huwelijk:

i.   Claas Jans, geb. zomer 1687, huisman te Oldeberkoop in 1726 en 1728, overl. Steenwijk 1730 (Kerkboeken Jubbega-Schurega), samen met zijn vrouw met attestatie van Oldeberkoop naar Steenwijk Kerstmis 1729, tr. voor 1726 Boukien Jans (Hypotheekboeken en Floreenkohieren Schoterland), zij met attestatie naar Wolvega april/mei 1774 (Lidmatenboek Steenwijk en Wolvega)

Uit het tweede huwelijk:

ii.   Tjamme Jans, geb. Jubbega ca 1695 (nr. 128)

260. Geert Hendriks Pracken, boer te Steggerda in 1749, overl. Steggerda 1762, 1/3 eigenaar van nr 36 Stemkohieren Steggerda 1728 (tevens 1/3 Luitjen Hendriks erfgenamen en 1/3 Jurrian Peters, zwager), wonende te Steggerda nr. 66 in 1755 “en daarbij in huis Arent Geerts en Jan Geerts” (Speciekohieren WSW)

261. Grietjen Pieters; Jurjen Pieters, Abel Pieters en Geert Hendriks Prakken nomine uxoris com soc: eigenaars halve stem nr. 6 te Oosterwolde in 1728 (Buttinge)

Uit dit huwelijk:

i.   Jan Geerts, geb. na 27-6-1710, overl. Steggerda 1755, tr. 1734/5 Meintje Jans (nr. 263), overl. Steggerda 1776; kinderen: Jan (1736/1745, jong overl.), Aefjen Jans (1737; tr. Geert Jans Potasch [Potasche, Potas], won. Steggerda en De Eese, kind. Jan en Jantje Geerts Potasch), Trijntjen (1740; tr. Haye Cornelis, wedr. Andersje Rinkes), Geert Jans Prakken (1742; tr. Anna Jans, dr. van Jan Hendriks Prakken, zn. Jan Geerts Prakken, ged. Steggerda 1763; tr. Steggerda 1788 Janke Sijbrands, dr. v. nrs. 146 en 147), Hendrik Jans (1745, overl. na 1768)

ii.   Pieter Geerts, overl. Steggerda 1765, tr. Wijchertien Hendriks (kl. dr. van nrs. 520 en 521); kinderen: Grietjen (1736) en Jantjen (1739)

iii.  Arend Geerts (nr. 130)

262. Jan Hannekes, overl. Oldeholtpade 1734, tr. voor 1729

263. Meintje Jans, wrsch. ged. Oosterwolde 23-9-1703, vader Jan Jans (WSW 93-325; 1735), overl. Steggerda 1776, tr. (2) Jan Geerts te Steggerda in 1735, zn. van nrs 260 en 261

Uit dit huwelijk:

i.    Antje Jans, geb. Oldeholtpade 1729 (nr. 131)

ii.   Roeleff Jans, geb. Oldeholtpade 1731, overl. voor 1749

iii.  Jan Jans, ged. Steggerda 10-10-1734 (vader overl.), jong overl.

264. Arend Bijkerk, met attestatie van Vollenhove naar Oldemarkt in oktober 1754 (Volkstelling 1748: Aren Jacobs, alleenstaande te Barsbeek) of Arent Hendriks Poep te Paasloo [kind. ged. Oldemarkt: Antje (1695), Joannis (1699), Andreas (1704); ged. Steenwijkerwold: Jan Koops (1697)]

266. Lambert Koops Stobbe, Steenwijkerwold, tr. Steenwijkerwold 12-3-1706

267. Meintje Roelofs, Paasloo, doop en belijdenis Oldemarkt 1706

Uit dit huwelijk:

i.    Swaantjen, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 1707, jong overl.

ii.   Swaantjen, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 27-2-1709 (nr. 133)

iii.  Heiltjen, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 14-6-1711, otr. (1) Ruinen/Oldemarkt 1738 Coerts Reints, tr. (2) Beilen 1751 Arent Lamberts van Halen

iv.  Roelofjen, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 10-7-1712

v.   Klaartjen, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 21-6-1715

vi.  Roelof Lamberts, geb. Paasloo, samen met Jacob Arents medemomber van de kinderen van Heiltjen in 1751, tr. Oldemarkt 1738 Annigje Jans van Paasloo

268. Coene Harms, overl. Steenwijkerwold voor 1748, broer van Wijcher Harms (Voogdijzaken 8-4-1718, HCO 76-91-122), tr. (1) Steenwijkerwold 18-7-1705 Geesien Hendriks, ged. Steenwijkerwold 1670, dr van Hendrick Wessels Wever en Jantien Luijties, zuster van Wessel Hendriks (ged. Steenwijkerwold 1669, tr. Swaentien Jacobs), tr. (2) Steenwijkerwold 18-4-1718

269. Aaltien Alberts, ged. Steenwijkerwold 2-4-1693, overl. na 1748

Uit het eerste huwelijk:

i.    Annechien, ged. Steenwijkerwold 27-3-1706, jong overl.

ii.   Annechien Coenen Pit, ged. Steenwijkerwold 10-1-1712, tr. Steenwijkerwold 27-3-1740 Jan Harms Jonkman (Jongman) uit Staphorst

iii.  Harm Coenen Pit, ged. Steenwijkerwold 23-6-1715, onvermogende te Steenwijkerwold in 1750, tr. voor 1748 Heiltjen Jansen

Uit het tweede huwelijk:

i.   Albert Coenen Pit, ged. Steenwijkerwold 18-12-1718 (nr. 134)

ii.   Swaantien Coenen Pit, ged. Steenwijkerwold 18-12-1718, tr. Oldemarkt 3-4-1752 Jan Dirks Stappers

iii.  Remmelt Coenen Pit, ged. Steenwijkerwold 31-5-1722, onvermogende te Steenwijkerwold in 1750, landman aldaar in 1795, overl. Kallenkote 18-3-1808, tr. Steenwijkerwold 17-3-1748 Mensje Claessen

iv.  Willem Coenen Pit, ged. Steenwijkerwold 13-8-1724, overl. Blesdijke 1801

v.   Wycher Coenen Pit, ged. Steenwijkerwold 12-1-1727, overl. Paasloo 1776, tr. voor 1755 Arentjen Jans, overl. Paasloo 1791

vi.  Geesien Coenen Pit, geb. ca 1729, tr. Steenwijkerwold 11-6-1758 Jacob Jans uit De Eese

vii. Luijtien Coenen Pit, geb. Steenwijkerwold 30-12-1731, boerenknecht, tr. Blesdijke 2-5-1773 Jacobje Engberts Dalsma uit Oldemarkt

viii. Margien Coenen Pit, geb. Steenwijkerwold 17-10-1734, tr. Steenwijkerwold 30-4-1758 Peter Jacobs Bont

ix.  Jantien Coenen Pit, geb. Steenwijkerwold 19-5-1737, tr. Steenwijkerwold 18-4-1751 Hendrik Jan Halleman uit Zuidveen

270. Remmelt Andries ten Holte (Pit), ged. Steenwijkerwold 29-7-1683, tr. Steenwijkerwold 2-4-1719

271. Janna Jans Deutekum, Geesteren

Uit dit huwelijk: Andries, geb. Steenwijkerwold 1722; Beertje, geb. Steenwijkerwold 26-10-1727 (nr. 135)

272. Auke Tjallings, Dokkum, ged. Dokkum 10-10-1654, overl. Dokkum 1687/1688, tr. Dongjum 14-10-1677

273. Sijtske Tjallings, Rinsumageest, otr. (2) Dokkum 24-6-1693 Sipke Gerrits van der Meulen van Vrouwenparochie, vroedsman.

Uit dit huwelijk:

i.   Trijntje, ged. Dokkum 16-2-1675 (moeder niet genoemd)

ii.   Tjalling en Meinse (tweeling), ged. 15-2-1681

iii.  Tjalling, ged. Dokkum 23-4-1682, jong overl.

iv.  Tjalling Aukes Iedema, ged. Dokkum 25-5-1684, vroedsman, burger Workum december 1705, tr. (1) Workum 4-1-1705 Jaaike Hendriks Hugon uit Workum, tr. (2) Koudum 30-8-1716, Mintje Eckringa uit Koudum

v.   Claas, ged. Dokkum 10-2-1686 (nr. 136)

vi.  Auke, ged. Dokkum 29-4-1688

274. Evert Pieters, Workum, tr. Workum 12-12-1684

275. Ybel Claases, Workum

Uit dit huwelijk:

i.   Pieter Everts Cannegieter, ged. Workum 6-9-1685, mr. chirurgijn, tr. (1) Workum 30-11-1710 Trijntje Heeres Potma, tr. (2) 10-1739 Maaike van Vliet uit Leeuwarden (attestatie Midsland, Terschelling)

ii.   Magdalena, ged. Balk 8-6-1690 (nr. 137)

276. Budde (Birde) Coenes, Workum, overl. voor 1713, tr. Workum 16-11-1696

277. Douwtje Jans, Workum, tr. (2) Workum 20-6-1713

Uit dit huwelijk: Wijbren (nr. 138), Koen Burdes tr. Workum 1722 Rinske Pieters

278. Eelke Freerks, ged. Leeuwarden 8-4-1668, burger Workum december 1706 (van Joure), tr. (2) Workum 19-1-1716 Anke Hijlkes (zn. Hijlke, ged. Workum 1718/1725), tr. (1) Joure 10-1-1705

279. Dieuwke Cornelis, ged. Joure 26-1-1677

Uit dit huwelijk (ged. Workum): Sjoukje (1706), Martjen (1708; nr. 139), Corneles (1711), Antje (1713), Freerk (tr. Workum 1739 Trijntje Auwerts)

280. Egbert; kinderen:

i.    Jan Egberts, Sonnega, overl. voor 1734 (Authorisatieboeken WSW), tr. Wolvega 29-11-1716 Femmegjen Roelofs, Sonnega (kind. Egbert, Roelof, Geesjen)

ii.   Tjeerd Egberts (nr. 140)

282. Jan; kinderen:

i.   Lense Jans, overl. Noordwolde voor 15-2-1762 (WSW 95-102), tr. Noordwolde 1725 Hendrikje van Gunst, wed. Jan Harms [Perfect]

ii.   Jan Jans, tr. Aaltje Roelofs, dr. Hiltjen Jans van Zandhuizen tr. Noordwolde 1736 Sinneke Martens, zn. Remmelt Jans tr. Noordwolde 1748 Margien Beerents, dr. Femmigjen Jans tr. Wolvega 1751 Egbert Geerts Tip

iii.  Jantjen Jans (nr. 141)

283. (?) Femmigjen

284. Lambert Hendriks, won. Haule 1668, won. Lohuys te Oosterwolde 1675-1687, mede-eignr. Fochteloo stemnr. 5 in 1698, mede-eignr. Haule stemnr. 5 (in 1728 Hiltje Foppes)

285. Hiltje Foppes

Kinderen:

i.    Roelof Lamberts, ged. Oosterwolde 18-3-1668

ii.   Abele, ged. Donkerbroek 17-4-1670, jong overl.

iii.  Ebel Lammerts, ged. Oosterwolde 15-8-1675 (nr. 142)

iv.  Jantien Lamberts, tr. Jacob Claes

v.   Andries Lamberts, ged. Fochteloo 18-5-1679, tr. voor 1714 Meintje Peters

vi.  Foppe, ged. Oosterwolde 4-7-1682

vii. Hendrik Lammerts, ged. Oosterwolde 9-11-1684, huisman en diaken, won. Akinga bij Appelscha (1714) en te Fochteloo (1716; doop zoon Foppe), tr. voor 1714 Trijntje Wiebes

viii. Tjaltje Lamberts, ged. Donkerbroek 2-10-1687, tr. Hinke Jans uit de Haule

286. Alle Jannes, geb. voor 1657, won. op de Knolle in 1697, mede-eignr. Oosterwolde stemnrs. 34 en 35 (De Knolle) in 1698, overl. voor 1718, tr. (1) NN, dr. Jeltie, ged. Oosterwolde 20-6-1675, tr. (2) voor 1684 (OSW 9-47, 1694: Eltien Meijnes sijn tegenwoordige huisvrouw)

287. Jeltje Meinderts

Uit dit huwelijk (OSW 47-109):

i.    Renst, ged. Oosterwolde 27-7-1684 / 7-3-1688 (nr. 143)

ii.   Jannes Alles, ged. Oosterwolde 5-9-1686, jong overl.

iii.  Jannisje Alles, ged. Oosterwolde 26-3-1690, tr. Jan Reints, won. op de Knolle 1714

iv.  Aaltje Alles, ged. Fochteloo 28-8-1692, jong overl.

v.   Jantje Alles, ged. Haule 29-4-1694, tr. voor 1718 Kier Rommerts

vi.  Antje Alles, ged. Oosterwolde 18-9-1695, tr. voor 1721 Andries Coops

vii. Meinert Alles, ged. Oosterwolde 31-7-1698, overl. na 1718 (OSW 46-322)

viii. Sijke Alles, tr. voor 1711 Meine Arends, stoker en koopman op de Boelekamp bij Oosterwolde

ix.  Jantje Alles, tr. Hendrik Hessels

288. Beene Foppes, geb. Mildam ca 1712, boer en brouwersgezel, wonende te Wolvega in 1744 (gezin 5 pers.) en begin 1749 (Quotisatie; 4 kinderen), daarna te Oldeholtwolde en Heerenveen en vervolgens vertrokken naar Aengwirden in 1783, als lidmaat samen met zijn vrouw van Oudeschoot naar Wolvega 18-10-1747, gebr. huis en landerijen Wolvega stemnrs. 18 en 19 (eig. Grietman Onno Zwier van Haren) tot mei 1749 (WSW 29-137; kon pacht niet meer betalen)

289. Martje Klazen, geb. Rotstergaast ca 1713, overl. ’t Meer Zuidkant bij De Knijpe 1777

Uit dit huwelijk:

i.   Pietje Beenes Brouwer, geb. Oudeschoot ca 1735, overl. Heerenveen 20-8-1819, tr. (1) Oudeschoot 4-7-1756 Hendrik Klazes Bles uit Oudeschoot, kind. Yke, Klaas, Beene, Trijntje en Martje, tr. (2) Oudeschoot 24-8-1788 Jentje Abes van de Heerenwal onder Nijehaske

ii.   Auckjen Beenes, ged. Wolvega 12-1742, jong overl.

iii.  Pieter Beenes Brouwer, ged. Wolvega 4-1744, overl. Bovenknijpe 11-1831, tr. Bovenknijpe 11-1771 Jeltje Douwes

iv.  Klaas Beenes Brouwer, geb. Oudeschoot ca 1745 (nr. 144)

v.   Foppe Beenes Brouwer, ged. Wolvega 3-1749, overl. Wolvega 11-1824, tr. Langezwaag 5-1779 Aukjen Wolters uit Langezwaag

vi.  Symen Beenes, ged. Wolvega 3-1749, jong overl.

vii. Auckjen Beenes Brouwer, ged. Oldeholtwolde 4-1752, overl. Schoterland 1-1826, tr. Oudeschoot 6-1779 Reitse Hendriks

viii. Symen Beenes Brouwer, ged. Oldeholtwolde 10-9-1758, arbeider, overl. in de Compagnie van Schurega 9-11-1835, tr. (1) Katlijk 11-1784 Hendrikjen Jacobs van der Meulen uit Jubbega, tr. (2) Antje Haijes Bruinsma

290. Thijs Oebeles, geb. Nieuwehorne ca 1710, boer te Benedenknijpe in 1749 (3 volw., 3 kind.), tr. (2) De Knijpe 3-9-1758 Janke (Joukje) Yntses Claases Platje, tr. (1) Nieuwehorne 2-2-1738

291. Janke Alberts, vermeld in het Dorpsboek Jubbega-Schurega 1732 (schoonmaken van de kerk), overl. voor 1758

Uit dit huwelijk:

i.   Trijntje, geb. ca 1739 (nr. 145)

ii.   Jeltje Thijses, won. De Knipe 1773, tr. De Knipe 24-10-1773 Johannes Cornelis; dr Janke

iii.  Albert Thijses, geb. Benedenknijpe 1-4-1749, won. Nieuwehorne 1783, ged. (bel.) Oudehorne 3-2-1785, tr. Nieuwehorne 1-6-1783 Neenke (Neentske) Roels; o.a. zn Thijs Alberts Hornstra

iv.  Stijntje Thijses, won. De Meer 1779, tr. De Knipe 19-12-1779 Wietse Dirks; geen kind.

292. Jelle Sijbrandszn (Siebrens), ged. Oostermeer 21-1-1703, arbeider te Noorderdrachten in 1749 (gezin 3 volw., 1 kind), tr. Suameer 27-9-1722

293. Akke Molles, ged. Drachten 28-2-1701

Uit dit huwelijk:

i.   Molle Jelles, ged. Suameer 14-7-1726, tr. Drachten 2-2-1755 Johanna Hanses uit Noorderdrachten

ii.   Jetske Jelles, wonende te Noorderdrachten, tr. Drachten 26-2-1747 Eijze Binnes uit Zuiderdrachten

iii.  Grietje Jelles, j.d. Noorderdrachten, tr. Enkhuizen 19-4-1760 Arnoldus van den Bergh uit Leeuwarden

iv.  Sijbrand, geb. Noorderdrachten (nr. 146)

294. Jelle Jans Stellingh (Scholte), geb. Katlijk ca 1705, boer, dorpsrechter (scholt) en ontvanger van Katlijk, wonende te Katlijk in 1749 (5 volw., 2 kind.), lidmaat Boijl 26-11-1752, wonende te Boijl nr. 21 in 1767, daarna Oldelamer 1777-1778 en Oldetrijne 1779 (overl.), tr. Oudehorne 14-5-1731

295. Wobbigjen Jelles, geb. Oudehorne ca 1710, overl. 5-1777

Uit dit huwelijk (o.a. WSW 132-299; Proclamaties 6 dorpen):

i.   Martien Jelles, geb. Katlijk 2-3-1732, tr. Eestrum 28-8-1757 Roelof Lammerts, mr. wagenmaker

ii.   Eltje (Elske) Jelles, geb. Katlijk 24-3-1734 (nr. 147)

iii.  Janke Jelles, geb. Katlijk 24-3-1734, overl. Enkhuizen voor 5-7-1766, tr. (1) Noordwolde 6-8-1758 Harmen Runia uit Joure, otr. (2) Enkhuizen 1-5-1762 en Noordwolde 13-6-1762 Boote Hendriks, wedr. Enkhuizen

iv.  Rinske Jelles, geb. Katlijk 2-2-1743, tr. Wolvega 12-12-1784 Tijmen Melis uit Nijeholtwolde

v.   Jacobjen Jelles, geb. Katlijk voor 1749, overl. voor 1786 (WSW 138-194), tr. Noordwolde 20-1-1770 Meindert Jelles uit Nijelamer

vi.  Jan Jelles Scholte, ged. Katlijk 8-6-1749, cherger te Spanga in 1785, tr. Steggerda 22-2-1784 Jantje Pieters uit Steggerda

296. Berent Egberts, geb. De Eeze, ged. Steenwijkerwold 2-8-1668, bel. Steenwijkerwold 1695, overl. voor 1748, tr. Steenwijkerwold 10-1693

297. Geesien Geerts, j.d. De Eeze 1692, bel. Steenwijkerwold 1695, overl. tussen 1752 en 1757

Kinderen, ged. Steenwijkerwold: Egbert (1694), Femmechien (1699), Swaantje (1701), Albert (1707), Lubbert (1711), Grietje (1714), Harm (nr. 148), Tijs

298. Jan Luitjes, wonende De Eeze in 1748 en in 1767 (Hoofdgeld; samen met zijn vrouw onvermogend)

299. Christiana Johannis (Crissel Stoffers; Crissel Christof)

Uit dit huwelijk:

i.    Maria Christijna Suffia, geb. De Eeze, ged. Steenwijkerwold 19-7-1722 (nr. 149)

ii.   Margien, geb. De Eeze, ged. Steenwijkerwold 23-2-1724

300. Geert Jansen Wijchers, wonende te Overschinge (Eursing) boven Beilen

Kinderen:

i.    Marchjen Geerts, geb. Overschinge, ged. Beilen 25-9-1718, jong overl.

ii.   Jan Geerts, geb. Overschinge, ged. Beilen 4-3-1722 (nr. 150)

iii.  Marchjen Geerts, geb. Overschinge, ged. Beilen 17-8-1732, overl. Steggerda voor 9-4-1802 (WSW 21-118), interveniërende voor w: Egbert Harmens Bakker (=nr. 74; WSW 21-102, sept. 1801), tr. ca. 1762 Cornelis Clasen uit Vinkega, geb. Kortezwaag 1718, zn. v. Klaas Kornelis (overl. voor 1732) en Egbertjen Luitjes (met attestatie in 1732 naar Hoornsterzwaag c.a. en vervolgens naar Steggerda-Vinkega, boerin te Vinkega in 1744)

302. Berent Harms, van Ulsen, tr. IJhorst/De Wijk 13-5-1720

303. Annichjen Egberts, geb. Schiphorst, ged. IJhorst/De Wijk 3-2-1689

Uit dit huwelijk:

i.    Marrigien, ged. Hoogeveen 5-2-1721 (nr. 151)

ii.   Zwaantje Berents, ged. Hoogeveen 1723/1725, tr. Meppel 1751 Jan Hendriks Beschutter

iii.  Hermina Berents van Ulsen, ged. Hoogeveen 1728, tr. Meppel 1759 Willem Bonen

304. Luyte (Lucas) Jans Punter, boer en punter te Nijelamer, tr. (2) Wolvega 9-12-1714 Klasjen Koops uit Nijelamer, tr. (1) tr. ca 1710

305. Antie Hendriks, geb. op de Bult onder Appelscha, ged. Oosterwolde 11-6-1676, bel. Wolvega 10-5-1705, overl. Wolvega 2-1714, tr. (1) ca 1700 Johannes Alles, overl. ca 1708, kind. (ged. Wolvega) Jantjen (1702) en Jeltjen (1705)

Uit eerste huwelijk:

i.    Jan Luitjens (Authorisatieboeken WSW)

ii.   Hendrik, ged. Wolvega 12-2-1714 (nr. 152)

Uit tweede huwelijk:

iii.  Klaas Luitjens, ged. Wolvega 30-6-1715, overl. 1752, tr. Wolvega 14-5-1742 Trijntjen Eebeles uit Wolvega, zn Luijte Clasen geb. Wolvega 17-5-1744

iv.  Anne, ged. Nijelamer 30-5-1717

v.   Anke, ged. Wolvega 10-9-1719

vi.  Antje, ged. Wolvega 20-7-1721

vii. Marrigjen, ged. Wolvega 14-7-1726

306. Harmen Everts, gebruiker van plaats nr. 61 te Blesdijke in 1700, dakdekker, overl. Blesdijke voor 16-11-1707, tr. (1) Aaltje Jacobs, overl. voor 1702; zn Evert Harms tr. Aeltje Jans, beiden overl. Blesdijke voor 24-12-1732, zn Claas Harmens, geb. ca 1686, overl. Blesdijke ca 1745, tr. (2)

307. Egbertjen Folkerts, lidmaat Wolvega 1694, overl. Blesdijke voor 11-6-1716

Uit dit huwelijk:

i.    Aeltjen Harms, geb. Blesdijke ca 1702, overl. Oldetrijne 1729/1730, tr. Hendrik Clasen, overl. Oldetrijne 1729/1730, dr Jantjen Hendrix, geb. Oldetrijne 1729

ii.   Lammigje (nr. 153)

308. Tjeerd Anders (Andries), koster en mr schoenmaker te Steggerda, overl. ca 1743, tr. (2) Fetje Feddes, geb. ca 1702, wonende te Blesdijke in 1744 (Volkstelling, 2 pers.), koopvrouw aan De Blesse in 1748 (Informatietieboeken WSW; weduwe van Tjeerd Andries), houdende koopmanschap te Peperga in 1749 (Quotisatie, 2 pers.), overl. Peperga 1771, tr. (1)

309. Aaltje Warners (WSW 127-198; 1716), katholiek, doopheffer bij haar broer Henricus Werners in 1716

Uit het eerste huwelijk (WSW 130-114; 1744):

i.    Froukjen Tjeerds, tr. voor 1733 Claas Feijen te Steggerda (o.a. dr. Aaltje)

ii.   Pieter Tjeerds (nr. 154)

iii.  Claasjen Tjeerds, wonende te Birdaard in 1744, tr. Tamme Hotses (dr. Aaltje, ged. Birdaard 1744)

Uit het tweede huwelijk:

iv.  Andries Tjeerds, ged. Steggerda 4-8-1732, werd in 1752 benoemd tot nieuwe koster en schoolmeester te Steenwijkerwold (o.a. dochter Fetje)

v.   Aaltien, ged. Steggerda 26-9-1734, jong overl.

vi.  Aaltjen, ged. Steggerda 27-9-1739, jong overl.

vii. Alard, ged. Peperga 4-6-1742, jong overl.

310. Klaas (Nicolaus) Jans Schokker (Schocker), overl. Steggerdasloot 16-8-1750, tr. (2) RK Steggerda 14-5-1718

311. Geesje (Geisje, Geeselindis) Thijssen, afkomstig van Elsloo, overl. Steggerda 1762

312. Jan Harmens Menger (Mengers, Meijer), afkomstig van den Damme, sobere arbeider, wonende op de Eese in 1727 (RK doop zn Joannes in Steenwijkerwold), in 1731 bij de Eese (RK doop zn Joannes in Steenwijkerwold), in 1736 bij Vledder (RK doop zn Walterum in Steenwijkerwold), in 1741 te Vinkega en 1747 te Noordwolde (RK doop dochters Hilgen en Margareta), en in 1749 te Vinkega (3 volw., 3 kind.), overl. Vinkega 1754, tr. Vledder 18-8-1726

313. Claasjen Nammens (Nammes, Nans, Nannes, Annes, Andrees), ged. Oostermeer-Eestrum 4-3-1703, wonende te Noordwolde in 1726, niet katholiek, wed. Jan Menger 1757 (WSW 30-188), verhuisde in 1765 van Vinkega naar Smilde waar haar dochter Hiltje woonde

Uit dit huwelijk:

i.   Joannum, geb. De Eese, ged. RK Steenwijkerwold 27-7-1727, jong overl.

ii.   Namme, geb. De Eese, ged. RK Steenwijkerwold 6-6-1729 (nr. 156)

iii.  Jan Jansen Menger, geb. De Eese 1731, ged. Joannum RK Steenwijkerwold 3-9-1731, overl. na 1795 (werd toen gealimenteerd te Noordwolde), tr. Jacobje Piers, ged. Noordwolde 14-2-1732, dr van Pier Thijssens, overl. Vinkega 13-8-1815; kind. Thijs (1756), Jan (1758), Pier (1760), Hanne (1764), Harm (1766)

iv.  Jacob Jans Menger, geb. ca 1732 (Informatieboeken WSW), overl. Noordwolde 26-5-1809, tr. Noordwolde 5-1760 Johanna Egberts; kind. Klaasje (1762), Jan (1765), Egbert (1767), Harm (1770)

v.   Hiltje Jans Menger, geb. Vinkega, ged. RK Steggerda 30-7-1741, tr. Bernardus Harms (geb. Alberg); kind. Claasje, geb. Smilde, ged. RK Steggerda 1770

vi.  Margareta, geb. Noordwolde, ged. RK Steggerda 7-4-1747

318. Tonnis Antonius, won. Wolfsbarge, otr. Kropswolde 17-11-1695, tr. Sappemeer 1-12-1695

319. Jebbe Jelijs, won. Hoogezand (1685) en Sappemeer (1695), tr. (1) Hoogezand 15-11-1685 Peter Peters uit Ankum, kind. Pieter (ged. Sappemeer 1686) en Jelis (ged. Sappemeer 1688/1691)

Uit dit huwelijk:

i.   Anthoni Teunis, ged. Sappemeer 3-10-1697, tr. Antje Roelofs, won. Noordwolde in 1744 (Volkstelling; gezin 8 pers.), schipper te Noordwolde in 1749 (4 volw., 2 kind.); kind. (ged. Noordwolde) Teunis Anthoni (geb. voor 1730; grootschipper te Harlingen in 1762) tr. Hiltje Pieters, Albertjen (1730), Roelof (1733), Dirk (1735), Reinder (1737), Peter (1738)

ii.   Annigjen Teunis, ged. Sappemeer 5-3-1702 (nr. 159)

320. Coendert Engberts, wonende te Doldersum, kerkvoogd Vledder op Hemelvaartsdag 1698, tr. Vledder 13-6-1688

321. Swaentien Jans

Uit dit huwelijk, ged. Vledder:

i.    Engbert Coenderts (1689/1692), timmerman en boer te Makkinga in 1749 (6 volw., 1 kind), tr. ca 1720 Berber Martens, ged. Lemmer 1696, dr. van Marten Douwes (timmerman te Lemmer en Makkinga) en Yda Hendriks de Vries (tr. Lemmer 1695); kind. Coendert, Yda, Marten, Swaantje, Hendrik, Trijntje, Aaltje, Jantje en Pietje (bron: website Geert Sines)

ii.   Albertien Coenderts (1690), tr. voor 1713 Hendrik Jans (Hendrik Uffels), wonende te Uffelte in 1717, in 1721 met attestatie van Vledder naar Steenwijk (Eesveen), kind. Klaasje; Grietje; Coendert Hendriks Uffels; Jan Hendriks Uffels (Hoofdgeld Eesveen 1767) tr. Steenwijk 1762 Albertje Hendriks; Zwaantje Hendriks Uffels tr. (1) Steenwijk 1743 Jacob Lubberts uit Kallenkote, overl. voor 22-10-1754 (HCO 76-93, fol. 371), onmondige kinderen Hendrik en Jan Jacobs in 1768 (HCO 76-26, fol. 196), tr. (2) Steenwijk 1755 Albert Geerts

iii.  Jan (1703; nr. 160)

322. Derck Geerts, wonende te Nijensleek, broer van Claes Geerts (hoofdmomber over Jantien Derks in 1724 (Etstoel), tr. Vledder 1694

323. Geesien Aalderts uit Nijensleek

Uit dit huwelijk, ged. Vledder: Roelofjen (1695), Geert (1696) en Jantje (1699; nr. 161)

324. Jacob Hendriks Ram, wonende op De Wetering in 1710, overl. Muggenbeet voor 1748, tr. Steenwijkerwold 12-1710

325. Jantje Everts, afkomstig van De Wetering in 1710, wonende in 1748 te Muggenbeet met 2 kinderen boven de 10 jaar (Evert en Geertjen), overl. ca 1750

Uit dit huwelijk:

i.    Hendrik (nr. 162)

ii.   Jantje Jacobs Ram, tr. Blokzijl 16-3-1739 Jan Roelofs uit Muggenbeet

iii.  Marten Jacobs Ram, tr. (1) Giethoorn 17-12-1741 Klasien Hendriks Plump uit Giethoorn, tr. (2) Giethoorn 15-10-1758 Berentje Beenen uit Giethoorn

iv.  Evert Jacobs Ram, tr. Blokzijl 9-9-1761 Hendrikje Everts uit Muggenbeet

v.   Geertje Jacobs

326. Wolter Benen, j.m. uit Giethoorn, wonende in 1723 op de plaats van Bene Wolters in 1682 (Vuurstedengeld), diaken Dantziger Oude Vlamingen (Blokzijl of Giethoorn-Noord), overl. 1739, tr. Giethoorn 24-1-1711

327. Jantje Wijchers, j.d. uit Giethoorn

328. Jan Dirks Pijpen, geb. Scheerwolde, ged. Blokzijl 20-10-1678, won. Nederland, overl. voor 1748, tr. (1) Blokzijl 20-11-1707 Lammetjen Geerts uit Scheerwolde, tr. (2) Steenwijkerwold 23-12-1708

329. Wemme Jans Bleijdenstein, ged. Blokzijl 21-9-1687, overl. na 1748

Uit dit huwelijk:

i.    Jan, ged. Blokzijl 1-9-1709

ii.   Magtelt, ged. Blokzijl 7-12-1710

iii.  Dirck, ged. Blokzijl 26-2-1713, jong overl.

iv.  Dirck, ged. Blokzijl 15-12-1715 (nr. 164)

v.   Wilm, ged. Blokzijl 23-10-1718

vi.  Coop, ged. Blokzijl 10-9-1724

330. Jacob Joosten, ged. Vollenhove 11-5-1690, overl. voor 1753, wonende te Nederland (Scheerwolde) in 1715 en 1748, tr. Steenwijkerwold 24-11-1715

331. Geertje Arends (ook Geertje Hansen), afkomstig uit ’t Nederland; zr. van Jantien Arends Hansen, won. ’t Nederland, volw. doop op bel. Blokzijl 22-12-1713; tr. (1) Willem Wolters, tr. (2) Blokzijl 20-10-1726 Jan Claesen Huijsmans uit ’t Nederland (o.a. dr. Hendrikje Jans Huijsmans)

Uit dit huwelijk:

i.    Hendrikje Jacobs Joosten, ged. Blokzijl 30-8-1716, otr. Blokzijl 10-1-1734 Harm Claesen Smit uit Giethoorn

ii.   Aaltje Jacobs Kluitenberg, geb. ’t Nederland 1718 (?), overl. na 1748, tr. Blokzijl 9-2-1738 Albert Klasen Huisman, overl. voor 1748

iii.  Joost Jacobs, ged. Blokzijl 6-10-1719, jong overl.

iv.  Arend Jacobs Snijder (Kluitenberg), geb. ’t Nederland, ged. Blokzijl 13-12-1721, tr. Blokzijl 26-11-1752 Trijntjen Roelofs uit Vinkega, wonende te Muggenbeet

v.   Margjen Jacobs Snijder, geb. ’t Nederland, ged. Blokzijl 23-4-1724 (nr. 165)

vi.  Geertjen Jacobs, ged. Blokzijl 26-12-1726

vii. Joost Jacobs, ged. Blokzijl 11-8-1728, overl. na 1748

332. Jannes Laurens Seepvat, won. Kalenberg, overl. ca 1725, tr. voor 6-3-1697

333. Geertjen Jacobs, overl. na 1748, tr. (2) Oldemarkt 29-12-1726 Cornelis Dirks, wedr. Wemmigje Roelofs uit Steggerda, later veenbaas te Kalenberg

Uit dit huwelijk:

i.    Jacobjen Jans, geb. Kalenberg, ged. Oldemarkt 27-8-1702, jong overl.

ii.   Aaltje Jans, geb. Kalenberg, ged. Oldemarkt 9-8-1705, tr. Oldemarkt 25-10-1725 Gerrit Freriks [Seepvat], beiden ged. DG Gemeente Blokzijl-Breestraat 31-8-1727 (achterkleinkinderen gebruiken de achternaam Zeephat etc.)

iii.  Neeltje Jannis Laurens, geb. Kalenberg, tr. Oldemarkt 10-2-1725 Claes Alberts, Kalenberg

iv.  Jacobjen Jans, geb. Kalenberg, otr. Oldemarkt 25-12-1734, tr. Blokzijl 1-1-1735 Jan Herms Hollander, j.m. van de Wetering, beiden overl. op de Wetering voor 14-4-1742 (HCO 76-100, fol. 307); kind. Jannis en Geertje

v.   Jacob, geb. Kalenberg ca 1717 (nr. 166)

334. Egbert Wolters, geb. Dinxterveen, ged. Kolderveen-Dinxterveen 4-11-1683, won. Dinxterveen 1714

Kinderen:

i.    Femmigjen Egberts, ged. Kolderveen-Dinxterveen 7-1-1714, overl. voor 1756 (voogden over de kinderen de omen Jacob Jannis Zephat en Jan Coops Doeve), tr. voor 1738 Hendriks Coops Doeve, won. Kalenberg en IJsselham; kinderen Coop (geb. voor 1738), Egbert (ged. Oldemarkt 1742), Lummigje, Wichertje (ged. Oldemarkt 1745), Jacob (ged. Oldemarkt 1748), Jan (ged. Oldemarkt 1749)

ii.   Luitje Egberts (nr. 167),

336. Sippe Jans, geb. Nijeholtpade 1671, belijdenis Nijeholtpade 1704, boer te Nijeholtpade in 1749, overl. Nijeholtpade 1751, tr. ca 1705

337. Grietje Jans, Nijeholtpade, overl. Sonnega 1757, tr. Oldeholtpade 18-2-1753 Wybe Hendriks Casemier, Oldeberkoop, won. Sonnega 1755-1757 en Wolvega 1758 (hertr. Grietje Bottes)

Uit dit huwelijk:

i.   Jan Sippes sr, huisman te Peperga in 1749 (3 kind.), tr. Schoukje Heines; kinderen gedoopt te Nijeholtpade: Neeltje (1740), Geertje Jans, tr. Steenwijkerwold 1769 Gosen Jacobs uit De Ronde Blesse; Sippe (Sibbe) Jans (1742), wonende te Paasloo in 1795 (Volkstelling), tr. Blesdijke 1775 Hillegje Jannes Nienhuis uit Blesdijke; Tiese Jans (1747), huisman op De Eese in 1794, tr. Blesdijke 1778 Froukje Jannes Nienhuis uit Blesdijke

ii.   Jan Sippes jr (nr. 168)

iii.  Rixt Sippes, ged. Ter Idzard 1710, overl. Nijeholtpade 1796. boerinne te Nijeholtpade in 1749 (2 volw., 2 kind.), tr. Oldeberkoop 1738 Sibe Aukes, Oldeberkoop (nageslacht nam de achternaam Bultsma aan), zn. van nrs. 682 en 683

iv.  Froukje Sippes, geb. ca 1722, tr. Oldeholtpade 1749 Wybe Jacobs, Nijeholtpade, zn. Jacob Wieben tr. Steenwijk 1790 Grietjen Luijkas, dr. Jacobjen Wijbes tr. Jan Roelofs, huisman te Nijeholtpade

v.   Jannes Sippes (Authorisaties WSW 3-7-1749), overl. Oldeholtpade 1795

338. Claas Bartels, ged. Donkerbroek 1-2-1678, gebruiker Donkerbroek stemnrs. 33 en 34 in 1728, en in 1737 van Hoornsterzwaag stemnr. 2, lidmaat Oudehorne 1733 (van Donkerbroek), overl. voor 16-11-1742, (Volkstelling 1744: gezinshoofd Meintje Berends te Nijeholtpade, 5 pers.)

339. Meintje Berends, lidmaat Oudehorne c.a. 1733 (van Donkerbroek), lidmaat Nijeholtpade 16-11-1742 (als weduwe van Oudehorne c.a.), wonende te Nijeholtpade stemnr. 23 in 1749 (gezin 6 volw.), overl. Nijeholtpade nr. 21 in 1765

Uit dit huwelijk:

i.   Lutger, ged. Donkerbroek 10-10-1706

ii.   Antie, ged. Donkerbroek 7-6-1708, als dopeling overl.

iii.  Eltie Klasen, ged. Donkerbroek 3-12-1710, tr. (1) Noordwolde 14-7-1733 Roelof Lourens, tr. (2) Boijl 29-4-1736 Jacob Coerts Gooijer

iv.  Antie Klasen, ged. Donkerbroek 2-4-1713 (tweeling), tr. voor 1737 Albert Klasen, wonende te Langedijke in 1749, zn. Claes Bartels ged. Makkinga 1750

v.   Bartelt Klasen, ged. Donkerbroek 2-4-1713 (tweeling), tr. Wolvega 9-11-1758 Antje Laurens uit Wolvega

vi.  Berent Klasen Leemborg, ged. Donkerbroek 13-10-1715, wonende te Nijeholtpade (tot 1755) en te Oldeholtpade (1756-1800), tr. Oldeholtpade 11-5-1749 Jantje Jans uit Oldeholtpade

vii. Jantje Klasen, ged. Donkerbroek 17-3-1718 (nr. 169)

viii. Hendrik Klasen, ged. Donkerbroek 19-7-1722, hoofdbewoner Nijeholtpade nr. 21 in 1766, tr. Oldeholtpade 26-2-1766 Jantje Jans uit Nijeholtpade

ix.  Geert Klasen, ged. Donkerbroek 11-3-1725, tr. Oldeholtpade 24-12-1752 Trientje Roelofs uit Nijeholtpade

x.   Alt Klasen Leemborg, ged. Donkerbroek 12-12-1728, overl. Noordwolde 1796, tr. Oldeholtpade 18-5-1750 Antjen Roelofs uit Nijeholtpade

340. Jan Jans Bult de oude (ook: Jan Jansen Oosterbult), geb. ca 1700 (Informatieboeken WSW), boer, gebr. Oldeholtpade nr. 1 vanaf 1728 (1724: gebr. Jan Auken, broer van Antje Auken?) en won. Wolvega vanaf 1753, gezin 7 volw. in 1749, overl. Wolvega 1775, tr. (2) Oldeholtpade 11-4-1764 Antje Hendriks uit Oldeholtpade (zn Johannes), tr. (1) ca 1727

341. Antje Auken, geb. ca 1694, overl. Wolvega ca 1762

Uit dit huwelijk:

i.   Jan Jans Bult de jonge, geb. ca 1727 (nr. 170)

ii.   Auke Jans Bult, geb. ca 1729

iii.  Jantje (Antje) Jans, geb. ca 1730, wonende bij haar vader te Wolvega in 1764

iv.  Douwe Jans (Johannes) Bult, geb. ca 1735, wonende te Nijeholtwolde in 1764, overl. WSW 19-11-1811, tr. (1) Wolvega 27-4-1760 Antje Wybes uit Katlijk (kind. Wybe, Jan, Antje, IJbeltje en Trijntje), tr. (2) Stijntje Willems

342. Roel Bartels, lidmaat Oudehorne c.a. 1728, gebruiker Jubbega-Schurega stemnrs. 14 en 15 in 1728, huisman te Jubbega-Schurega in 1749 (7 volw.)

343. Femke Aukes, lidmaat Oudehorne c.a. 1728

Uit dit huwelijk:

i.    Bartel Roels, tr. Oudehorne 1746 Geertje Jelles Gerkes

ii.   Geertien Roelofs, ged. Schurega 2-4-1730 (nr. 171)

iii.  Auke Roelofs, Schurega, tr. Oudehorne 1759 Aukje Wiegers

344. Geert Harmens Tip, wonende eerst te Wolvega en daarna te Nijeholtwolde vanaf 1708 (tussendoor te Eesveen in juni 1713), overl. tussen 1737 (Boelgoed WSW) en 2-1-1741 (HCO 76-100, fol. 236)

345. Aaltjen Martens, overl. IJsveen voor 2-1-1741 (minderjarige kinderen Jantjen, Aaltjen en Egbert Geerts)

Kinderen: Jan Geerts Tip (1705), Grietje (1708), Harmen (1711, jong overl.), Harmen (ca 1713; nr. 172), Marten Geerts Tip (1715) tr. Wolvega 1741 Aaltjen Reinders uit Oldeholtwolde, Jantjen (1718), Aaltje (1721), Egbert Geerts Tip (1724) tr. Wolvega 1751 Femke Jans uit Nijelamer

346. Jan Andries, wonende te Sonnega in 1711, lidmaat Wolvega 1715 (van Oldelamer), boer te Nijeholtwolde in 1749 (gezin 3 volw.), tr. (2) Wolvega 9-11-1727 Grietje Willems, tr. (1) Wolvega 3-5-1711

347. Dirkje Wabes, wonende te Wolvega in 1711, lidmaat Wolvega 1715 (van Oldelamer)

Uit dit huwelijk:

i.    Grietje Jans, ged. Wolvega 6-1707 (nr. 173)

ii.   Trijntje Jans, ged. Wolvega 20-2-1718, tr. Wolvega 14-5-1741 Roelof Baarten

348. Keimpe Johannes, geb. Katlijk ca 1685, boer te Katlijk in 1749, overl. Katlijk 1763

349. Martjen Hanses, ged. Kortezwaag 1697

350. Sierd Geerts, ged. Tjalleberd 27-1-1689, diaken Terband 1717, meier Mildam nr. 9 in 1729, boer te Mildam in 1749 (5 volw.), overl. Mildam 1759

351. Hiltje Jans

Uit dit huwelijk:

i.   Wytske, ged. Tjalleberd 6-2-1718, jong overl.

ii.   Janke Sierds, ged. Aengwirden 21-2-1720, tr. Katlijk 9-7-1747 Symen Jinnes uit Lemmer

iii.  Geertje (nr. 175)

iv.  Trijntje Sierds, tr. Oudeschoot 3-10-1751 Fokke Jans Brouwer uit Mildam

v.   Pieter Sierds, geb. Mildam 9-2-1727, tr. Oudeschoot 10-5-1750 Trijntje Luitjens uit Rottum

vi.  Ytjen Sierds, geb. Mildam 16-11-1729, tr. Oudeschoot 2-10-1759 Beene Sipkes uit Mildam

vii. Jan Sierds, won. Oudeschoot, geb. Mildam 2-5-1733, tr. Oudeschoot 13-3-1763 Aaltje Jans uit Oudeschoot

viii. Jakob Sierds, won. Oranjewoud, tr. Oudeschoot 12-5-1765 Aaltje Jakobs uit Oranjewoud

352. Evert NN

Kinderen: Albert Everts (nr. 176), Jan Everts (mogelijkerwijs Jan Everts, won. op de Hartbrink te Lenthe tussen 1739 en 1747, tr. Janna Hendriks; ged. kind. te Heino: Evert, Hendrik en Agnes)

356. Jan Derks, ged. Hasselt 20-12-1696, huisman in De Velde, tr. Hasselt 20-5-1720

357. Geertje (Grietje) Jans, De Velde, ged. Hasselt 3-4-1692

Uit dit huwelijk, ged. Hasselt: Aaltje (1721), Marrigje (1723), Remmelt (1726), Derk Jans (1728; nr. 178), Jan Jans (1730), Gerrit (1733), Roelof (1735)

358. Willem Cornelis, ged. Zwolle 17-1-1688, wonende te Langenholte en Genne, begr. Zwolle 9-7-1745, tr. (1) Zwolle 1-11-1719 Gerrigjen Gerrits, wed. Hermen Roelofs te Langenholte, begr. Zwolle 30-8-1727, tr. (2) Zwolle 27-6-1729

359. Janna Lamberts Zijlman, ged. Zwolle 4-11-1687, tr. (2) Zwolle 16-4-1746 Jan van Lente, tr. (3) Zwolle 29-4-1767 Claas van Genne

Uit het eerste huwelijk:

i.    Cornelis, ged. Zwolle 10-11-1720

ii.   Hermina, ged. Zwolle 14-4-1722

iii.  IJda, ged. Zwolle 14-10-1723

iv.  Gerrit, ged. Zwolle 24-8-1727, jong overl.

Uit het tweede huwelijk:

i.    Grietje, geb. Langenholte, ged. Zwolle 26-2-1730 (nr. 179)

ii.   Gerrit Willems Zijlman, ged. Zwolle 25-11-1731, wonende te Genne, tr. Zwolle 17-10-1757 Jannigje Jans van de Bos, Genne

360. Hendrik Jans Post, deed belijdenis met zijn vrouw te Wanneperveen 13-4-1732, wonende op de Sandbelt in 1748 met vrouw en 7 kinderen, tr. ca 1730

361. Marrigje Peters Wind

Uit dit huwelijk:

i.   Lubbigjen, geb. ca 1730

ii.   Geertjen, ged. Beulake 14-10-1731

iii.  Jan, geb. ca 1735 (nr. 180)

iv.  Pieter, ged. Wanneperveen 1-1-1741

v.   Kees, ged. Wanneperveen 28-4-1743

vi.  Jentjen, ged. Wanneperveen 9-5-1745

vii. Krijntjen, ged. Wanneperveen 3-4-1747, overl. ca 1750

viii. Grietjen, ged. Wanneperveen 16-2-1749

ix.  Krijntjen, ged. Wanneperveen 10-1-1751

x.   Jan Hendriks Post, ged. Wanneperveen 12-11-1752, otr. Wanneperveen 11-1-1782 Neeltjen Aarts van de Schutsloot

362. Jurrien (Jurrian, Jurriaan) Hendriks Zandbergen, geb. op de Schiphorst te Toldijk, ged. Steenderen 3-9-1695, overl. Vollenhove 21-6-1759, tr. (1) Hermina Gerrits (kinderen: Hermannus, 1724; Hendrica, 1726; Jan, 1728), tr. (2) Vollenhove 16-5-1732

363. Jantje Teunisz Duijvendans, geb. De Leeuwte, Vollenhove, ged. Stad Vollenhove 7-2-1712

Uit dit huwelijk: Herman (1734), Teunis (1735/1742), Maria (1738), Jannetje (1740/1757), Berentje (1745), Femmigje (1748), Hendrik (1753), Jan (1756)

364. =362

365. =363

366. Hendrik (Henrik) Lamberts van den Brink, ged. Vollenhove 11-1-1722, overl. Vollenhove 28-11-1781, tr. Vollenhove 1-5-1744

367. Harmpje (Hermina) Teunis Duijvendans, geb. Vollenhove 16-9-1714, overl. Vollenhove 1796

368. Cornelis Alberts, geb. Beulake, wonende a.d. Ronduite in 1734 en te Blokzijl in 1748, tr. (2) Blokzijl 1-2-1772 Lumpje Alberts Dikke, wed. Roelof Coops, tr. (1) Blokzijl 17-1-1734

369. Aaltje (Aaltjen) Hermens (Harms, Harmens) Visscher, Blokzijl, overl. voor 1772

Uit dit huwelijk:

i.    Neeltje, geb. voor 1738

ii.   Hendrikje, geb. voor 1738

iii.  Albert, geb. na 1738 (nr. 184)

iv.  Claasjen, geb. na 1738

370. Sibbel (Sible) Pieters (Roos), matroos te Warns in 1749, overl. Warns voor 1767, tr. Warns 1-12-1737

371. Siementje (Symen) Harmens, ged. Warns 25-11-1711, overl. Warns ca 1796

372. (?) Klaas Hendriks Bul, ged. Blokzijl 17-10-1697, wonende te Blokzijl in 1748, overl. Blokzijl 7-1-1780, tr. ca 1722

373. (?) Jantjen Arians, overl. Blokzijl 30-10-1794

Uit dit huwelijk, ged. Blokzijl: Hendrik (1723/1726/1728; oudste zoon Volkstelling 1748), Aagjen (1731), Aaltjen (1734), Arian (1737), Jannis (1742)

374. Claes Isaks Feylewever (Feijlewever, Felewever, Felijlewijver); misschien achternaam Feyle (Duitse naam) en van beroep wever

375. Lumme (Lumpje) Kleys, geb. Blokzijl ca 1702, tr. (2) Blokzijl 7-3-1734 Albert Augustinus Mitis wedr. Pietertje Jansen Smit (Meynster Alberts in 1748)

376. Peter (Peeter) Berents Spitse, ged. Oldemarkt 24-7-1688

Kinderen:

i.   Annigjen, ged. Oldemarkt 28-10-1714

ii.   Klaas, ged. Oldemarkt 17-7-1718 (nr. 188)

iii.  Berend, ged. Oldemarkt 30-8-1722, jong overl.

iv.  Berend, ged. Oldemarkt 20-10-1723

v.   Jeltien, ged. Oldemarkt 21-5-1726

380. Geert Lebbers, geb. Steenwijkerwold, tr. Steenwijkerwold 6-4-1711

381. Hilligjen Hannes, ged. Vledder 20-7-1690

Uit dit huwelijk: Rensien (ged. Wapserveen 1712), Geertje (ged. Vledder 1713), Aaltje (1714), Meindert (1715), Lebbert (1717; nr. 190), Trijntje (1720/1722), Annigje (1724), Hanne (1725, tr. Marrigien Geerts), Albert (1728), Wijbe (1728/1731, tr. Jantien Geerts), Aafje Geerts (ged. Vledder 26-12-1732, overl. Langezwaag 5-8-1816, tr. Giethoorn 3-11-1754 Jan Timens Haxe)

384. Tjeerd Jallerts, geb. ca 1660, gebruiker Terwispel nr. 14 in 1698 en 1728, voor 1/6 eigenaar van Terwispel nr. 29 vanaf 1706, gebruiker Lippenhuizen nr. 33 in 1718, overl. na 1729, tr. voor 28-5-1689 (erfenis van de helft van een tweetal zathes te Langezwaag aanvaard door Syts Ates en haar man Tjeerd Jalderts)

385. Sietske Ates, geb. ca 1667, erfde 19-12-1705 zeven mad maden onder Terwispel uit het bezit van haar vader, lidmaat DG Gorredijk-Lippenhuizen 1707, overl. 1730/1731

Uit dit huwelijk (RA Ops 133-928/1739):

i.   Ynse, geb. Terwispel ca 1705 (nr. 192)

ii.   Jaldert Tjeerds, Terwispel, ged. DG Gorredijk-Lippenhuizen 1731, overl. 1741, tr. Langezwaag/Kortezwaag 24-9-1724 Aantje Hendriks uit Kortezwaag, ged. DG Gorredijk-Lippenhuizen 1730

iii.  Tjepke Tjeerds, overl. 1741, tr. Jeen Hendriks, beiden ged. DG Gorredijk-Lippenhuizen 1739, diaken, boer te Lippenhuizen in 1749 (3 volw., 3 kind.), zn. Tjeert Jeens, geb. Lippenhuizen 1738, tr. 1768 Martsen Abrahams

iv.  Jalke Tjeerds, arbeider te Lippenhuizen in 1749 (2 volw., 3 kind.); kind. Feye en Sytse Jalkes de Vries, en Tjeerd Jalkes, overl. Terwispel 1808 (63 jr.)

386. Ate Ypes, in 1698 samen met zijn stiefvader Pieter Bienses gebruiker van de stemmen nr 37 te Lippenhuizen en nr 19 te Terwispel, won. Luinjeberd jan. 1707, doopsgezind lidmaat met vrouw te Gorredijk-Lippenhuizen in jan. 1707, overl. 1707

387. Wietske Jeens, geb. ca 1680, overl. 1734, tr. (2) Lieuwe Feddes, boer en kerkvoogd te Lippenhuizen (zoon van nr 778)

Uit dit huwelijk:

i.   Fokje (nr. 193)

ii.   Hiltje, geb. ca 1698, overl. 1752, tr. Teije Tjebbes, geb. ca 1702, beiden ged. DGZ Gorredijk-Lippenhuizen 1735, arbeider te Lippenhuizen in 1749 (3 volw., 1 kind), wonende “boven bij de vaart” te Lippenhuizen in 1751 (Hof van Friesland), overl. 1752

388. Joldert (Jaldert) Jeens, geb. Opsterland ca 1680, boer, in 1708/1718 gebruiker van stem nr 6 te Terwispel, schuld aan Jalke Rintjes in 1714 (OPS 179-66; borg Lieuwe Feddes, Rintje Jeens en zijn moeder Eeuw Jalderts), overl. voor 1744

389. Jinke (Janke) Feddes, geb. Lippenhuizen ca 1685, boerinne, overl. na 1739

Uit dit huwelijk:

i.   Jeen, geb. ca 1715 (nr. 194)

ii.   Rinse Jallerts, arbeider te Terwispel in 1749, tr. Rottevalle 29-8-1745 Grietje Jacobs uit Rottevalle. o.a. dr. Gielke

iii.  Bouwe Jallerts, boer en arbeider te Terwispel in 1749, tr. Rinske Sietses

iv.  Eeuwkje Jallerts, overl. Terwispel 1761, tr. Opeinde 27-11-1745 Tamme Freerks uit Opeinde, arbeider te Terwispel in 1749

v.   Jalke Jallerts, ‘switser’ (huursoldaat belast met politietaken) te Terwispel in 1749, tr. Minke Freerks. o.a. dr. Gielke

390. Feitse (Feytze) Roelofs (Roelefs, Roels), arbeider, boer, schipper en veenarbeider, wonende te Noorderdrachten in 1749 (4 volw.), overl. Rottevalle, gem. Achtkarspelen 25-3-1759, tr. (2) Rottevalle 2-11-1755 Baukje Roelofs, tr. (1) Drachten 1-11-1716

391. Piertje (Pietje, Pytje, Petronella) Brands (Hillebrands), ged. Surhuisterveen 21-10-1694, overl. Rottevalle, gem. Achtkarspelen 14-4-1755.

Uit dit huwelijk:

i.   Grietje Feitzes, geb. ca 1717 (nr. 195)

ii.   Aukje Feitzes, tr. Rottevalle 22-9-1743 Dirk Siedses, turfschipper, won. Noorderdrachten, St. Jacobiparochie, Oostermeer, Opeinde en Nijewoltwolde

iii.  Jeltje Feitzes, tr. (1) Rottevalle 1747 Gerlof Cornelis, tr. (2) Drachten 1766 Jacobus Rinses

iii.  Liesbeth Feitzes, tr. (1) Rottevalle 20-8-1747 Sikke Thijsses, tr. (2) Noorderdrachten 25-2-1753 Hendrik Jans

iv.  Roel Feitzes van der Velde, geb. 1733, boer en veenbaas, wonende te Rottevalle in 1811, overl. Rottevalle 2-1-1821, tr. Rottevalle 24-12-1758 Grietje Koops

v.   Klaas Feitzes, veenbaas, overl. Noorderdrachten 1785, tr. Rottevalle 19-1-1766 Geeske Minderts; nakomelingen nemen de naam Veenekamp aan

vi.  Maaike Feitzes, tr. (1) Rottevalle 1-6-1755 Harmen Koenes, tr. (2) Drachten 1759 Kristiaan Jaans

vii. Brandt Feitzes, arbeider, veenbaas en vallaatsman, tr. (1) Rottevalle 19-5-1748 Tjitske Wiebes, tr. (2) Rottevalle 15-10-1758 Taetske Lieppes; nakomelingen nemen de naam Veenstra aan

392. Gjalt Piers Madhuizen, boer te Terwispel in 1749, gebruiker van stem 17 te Terwispel 1718-1758, overl. voor 1768, tr. (2) Terwispel 6-1726 Antje Jelles, Oldeboorn, tr. (1) voor 17-8-1711

393. Fokje Gurbes (Girbes), overl. Terwispel voor 6-7-1722 (OPS 102-57), tr. (1) haar neef Jelke Sybrens, overl. Selmien onder Ureterp voor 14-11-1711.

Uit dit huwelijk:

i.    Tjeerd Gjalts (nr. 196)

ii.   Jan Gjalts, overl. ca 1748, tr. (1) Langezwaag 18-12-1732 Jitske Sjourds uit de Schuregaaster Compagnie, tr. (2) Langezwaag 7-6-1744 Trijntje Tjalkes uit de Schuregaaster Compagnie

iii.  Pier Gjalts, koemelker te Gorredijk in 1749, gebruiker stem 17 Terwispel vanaf 1768, overl. Terwispel 14-8-1802, tr. Bontje Jelkes

iv.  Gjalt Gjalts, vrijgezel en koopman te Terwispel in 1749

394. Hendrik Freerks, afkomstig uit Kortezwaag, overl. ca 1741, in 1718 gebruiker van stem 23 te Terwispel, in 1728 en 1738 aldaar van stem 32, tr. Kortezwaag 1-4-1703

395. Tjitske Aukes, geb. Kortezwaag 1673

Uit dit huwelijk: Aukje Hendriks (nr. 197); Yke Hendriks (Ytje) tr. voor 1748 Wybe Sytses, zn van Sytse Ottes en Femke Cornelis, kocht samen met Tjeerd Galts twee percelen onland van Femke Cornelis; Freerk Hendriks tr. ca 1745 Sjoerdje Teyes

396. Jan Harmens, afkomstig uit Gorredijk, ged. Kortezwaag 1675, kleermaker, tr. Langezwaag/Kortezwaag 30-7-1698

397. Grietje Rykeles, afkomstig uit Beetsterzwaag, misschien zr van Sape, Ytje en Aaltje Rykeles

Uit dit huwelijk:

i.    Martjen, ged. Gorredijk 14-5-1699

ii.   Harmen, ged. Gorredijk 13-3-1701

iii.  Trijntje, ged. Gorredijk 18-3-1703

iv.  Froukje, ged. Gorredijk 11-1-1705

v.   Rykel, ged. Gorredijk 13-2-1707

vi.  Gerrit, ged. Gorredijk 4-1709 (nr. 198)

vii. Klaas, ged. Gorredijk 30-8-1711

398. Harmen Reitses, geb. 1669/70 (13 jr. op 27-3-1683; OPS 72-338), huisman te Beets en Beetsterzwaag, gebr. Beetsterzwaag SC 18+19 in 1698 en SC 17 in 1728, begr. Beetsterzwaag 20-2-1748, tr. (1) Trijntje Oebeles, overl. 15-3-1695, tr. (2) begin 1696

399. Rinske Sietses, belijdenis Beetsterzwaag 2-8-1696, overl. na 1748

Uit dit huwelijk (ged. Beetsterzwaag/Beets): Reitse (1696), Engel (1698/1699), Trijntje (1702), Errit (1705), Sijtske (1709), Antie (1715)

400. Folckert Sickes, gortmaker te Lippenhuizen (samen met Joukjen een gortmolen gekocht aldaar in 1704), overl. Lippenhuizen voor 1760, tr. (2) Aaltje Andries (zn Andries Folkerts, geb. ca 1736, schipper), tr. (1) voor 1704

401. Joukjen (Jouckien) Wybes, overl. Lippenhuizen ca 1730

Uit dit huwelijk:

i.   Sytske Folkerts, geb. Lippenhuizen, tr. voor 1723 Hylke Bouwes (OPS 101-18), arbeider, wonende te Lippenhuizen in 1749; zoon Bouwe van der Meulen, ged. Lippenhuizen 15-3-1750

ii.   Wybe Folckerts (nr. 200)

iii.  Sicke

iv.  Auckien

402. Willem Meinderts (Meynerts, Meijnders), arbeider in 1749, won. Donkerbroek, Nijeberkoop (1728: gebruiker Stemcohieren nr. 2; 1730: Hypotheekboeken OSW) en Lippenhuizen bij de vaart (1744: Volkstelling – 6 pers.; 1749: Quotisatie – 4 volw.)

403. Minke Abeles (Hypotheekboeken OSW 1730)

Uit dit huwelijk:

i.   Antie Willems, ged. Donkerbroek 17-2-1724, tr. Lippenhuizen 6-6-1751 Otte Sytses van Terwispel; kind. ged. Lippenhuizen: Fimke (1752), Sytse (1756), Willem (1760), Meintje (1763)

ii.  Aaltje Willems, ged. Donkerbroek 8-11-1725 (nr. 201)

iii.  Hiltje Willems (nr. 203)

404. Goitien Geerts, ged. Heerenveen 15-7-1677, won. Bantsterschans 1699, tr. Nijehaske 9-4-1699

405. Geertien Cornelis, Bantsterschans

Uit dit huwelijk:

i.   Lisabeth, ged. Haskerhorne 1701, tr. Roel Jochems, huisman te Katlijk; kind. ged. Katlijk: Jantje (1730), Andries (1733), Geertje (1735)

ii.   Cornelis, ged. Haskerhorne 1704

iii.  Sake (nr. 202)

iv.  Pierke, ged. Kortezwaag 1718

406. =402

407. =403

408. Wijmer Jans (Wiemer), Ureterp aan de Vaart, boer en schipper, wonende te Ureterp in 1749 met vrouw en 1 kind, tr. Ureterp 2-1710

409. Trijntje Dieuws, Frieschepalen, ged. Wijnjeterp 2-1-1687

Uit dit huwelijk: Dieuw (ged. 1722; nr. 204), IJtje (ged. 1725), NN (ged. 1727), Wijtske (ged. 1730)

410. Sybe Wytses, ged. Ureterp 26-2-1702, boer te Ureterp in 1749 (5 volw., 3 kind.), overl. 1779, tr. Duurswoude 11-4-1728

411. Tjaltje Jans, overl. Ureterp 1780

Uit dit huwelijk: Wopcke (ged. Wijnjeterp 1730, Korneliske (nr. 205), Wytse (ged. Wijnjeterp 1734), Aatje (ged. Wijnjeterp 1736), Aaltje (ged. Drachten 1741), Jan (ged. Drachten 1744)

412. Rienk Jacobs Glas, gering glasmaker te Makkum in 1749 (2 volw., 1 kind), tr. Joure 2-5-1723

413. Dieuwke Luitjens, ged. op bel. Doopsgezinde Gemeente Het Oude Huis te Joure 19-1-1727, vertrokken naar Makkum

Uit dit huwelijk:

i.    Jacob Rienks Glas, geb. eind 1723 (nr. 206)

ii.   Piebe Rienks Glas, geb. ca. 1728, overl. Makkum 1807 (79 jr.; laat 1 kind na), tr. (1) Makkum 1754 Hinke Pieters, tr. (2) Makkum 1761 Riemke Jacobs, dr. Dieuwke Piebes Glas, geb. Makkum 1762, overl. Harlingen 1821, tr. Makkum 1784 Gabe Rintjes van der Zee, o.a. drs. Dieuwke, Riemke en Trijntje, en zn. Luitjen en Jacob

414. Sikke (Sicke) Willems, Drachten, mr. verwer, kocht in februari 1713 een huis te Lippenhuizen (OPS 178-586), in 1721 als lidmaat van Lippenhuizen naar Gorredijk (huis te Lippenhuizen verkocht in oktober 1721; OPS 178-593), overl. Gorredijk voor 1749, tr. Drachten 27-1-1704

415. Aukje Atses Inia, ged. Suawoude 13-2-1681, wonende te Drachten in 1704, begr. Gorredijk 8-11-1764

Uit dit huwelijk:

i.   Dirkje, ged. Drachten 12-10-1704, overl. Drachten 5-11-1704

ii.   Derkje ged. Drachten 20-9-1705, jong overl.

iii.  Atse Sikkes, ged. Drachten 9-1-1707, begr. Gorredijk 28-5-1774, tr. Gorredijk 1730 Janke Rienks

iv.  Durkjen, ged. Drachten 24-3-1709, tr. voor 1744 Wiebe Sjoerds

v.   Cornelia, ged. Drachten 11-12-1711

vi.  Willem Sikkes, geb. Lippenhuizen, uurwerkmaker te Gorredijk in 1749 (2 volw., 1 kind), begr. Gorredijk 14-11-1788, tr. Leeuwarden 31-5-1744 Tjaltje Lolles uit Leeuwarden, begr. Gorredijk 23-12-1755

vii. Bontje, geb. ca 1718 (nr. 207)

viii. Hermannus, ged. Gorredijk 21-3-1723

416. Hendrik Jans van Zwol (Zwollen, Swol), vervener en koopman, kocht in 1724 een akkertje turfland in de Westerkluft ('t Heeren Land) van Elias Hendrix Bol (HCO 80.1-99), wonende te Wanneperveen (nr. 209, Westerkluft) vanaf 1731 naast zijn zwager Jannes Werners, overl. Wanneperveen voor 13-10-1749 (Diaconieboek Wanneperveen), tr. (2) Wanneperveen 26-8-1742 Aaltjen Timens Nooij (kinderen ged. Wanneperveen 1742 Roelof, 1745 Timen en 1747 Wolter), tr. (1) Wanneperveen ca 1730

417. Jantje (Jentje) Hendriks Muis, overl. Wanneperveen voor 5-3-1742 (Diaconieboek Wanneperveen).

Uit dit huwelijk:

i.   Hendrikje Hendriks van Zwol, geb. Wanneperveen ca 1732

ii.   Jan Hendriks van Zwol, geb. Wanneperveen ca 1734 (nr. 208)

iii.  Hermtje (Harmtje) Hendriks van Zwol, geb. De Blauwehand, Wanneperveen, ged. Beulake 3-10-1735

iv.  Hendrik Hendriks van Zwol, geb. Wanneperveen ca 1738, wonende te Rohel, Rotsterhaule en Sint Johannesga, overl. na 1790, otr. Giethoorn 24-4-1767, tr. Sint Johannesga 24-1-1773 Aaltje Jans Smit uit Giethoorn

v.   Roelof Hendriks van Zwol, ged. Wanneperveen 2-11-1740, overl. ca 1741

418. Jacob Roelofs, ged. Beulake 26-2-1702, bel. Beulake Pasen 1725, wonende te Beulake in 1748, tr. (1) Beulake 1724 Grietje Dirks, tr. (2) Beulake 19-11-1730

419. Aaltje Jans, ged. Beulake 9-1-1707, bel. Beulake 1732, wonende te Beulake in 1748

Uit dit huwelijk: Geertje (1730/1735/1744), Grietje (1732), Roelofje (1738), Roelof (1740; tr. Giethoorn 1768 Jantje Harmens Dam), Harmen (1747)

420. =194

421. =195

422. Jochem Joukes, geb. De Pein (Zwartveen) 1710, veenbaas in De Pein, boer te Gersloot in 1749 (Aldeweister Polder), overl. 1777, tr. De Pein 3-1-1734

423. Wytske Jelles, ged. Drachten 20-4-1712, wonende te Zaandam in 1734, boerin te Gersloot en De Tijnje, overl. ca 1795.

424. Jacob Jans Leeuw, ged. Giethoorn 31-7-1692, belijdenis Beulake 1723, kerkmeester Beulake 1734, in 1734 schuld van fl. 320 aan Jacobus van der Sluis (onderpand 225 turfroeden turfland Marxveldslandt te Beulake; HCO 2784-40), ouderling Beulake rond 1760 (Classis Vollenhove), naar Vollenhove in 1765, van Steenwijk naar Oudehaske in 1765/1766, terug naar Beulake in 1769, veenwerker, tr. Beulake 13-2-1729

425. Geesje Bartelts Huijsman, geb. Wanneperveen, ged. Beulake 16-1-1700, belijdenis Beulake 1-4-1725, tr. (1) Beulake 23-1-1720 Claas Coops, overl. voor 1729

426. Jan Theunis (van) Dragt, ged. Beulake 26-12-1688, overl. na 1748, tr. Beulake 23-9-1712

427. Geertje Sanders Sok (Sock), ged. Beulake 28-10-1692, overl. na 1748.

432. Jacob Beene (Beenen) Krikke, geb. Giethoorn ca 1729, visser, overl. Giethoorn 5-1-1808, tr. Giethoorn 27-4-1749

433. Jantje Geugjes (Geugjis, Geugies, Geugijs) Brink, ged. Beulake 23-7-1723, overl. Giethoorn 31-1-1819.

434. Koop Jochems Mast, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 1716, ged. DGZ Giethoorn 7-1-1742, naar Oudehaske in 1775/76, overl. Oudehaske 1797, tr. Giethoorn 21-10-1741

435. Aaltje (Ale) Jacobs Rose, geb. Giethoorn ca 1716, ged. DGZ Giethoorn 7-1-1742, overl. Oudehaske 1801.

Uit dit huwelijk:

i.    Jacob Koops Mast, geb. Giethoorn 1744, tr. Rotsterhaule en Wanneperveen 1766 Aaltje Hillberts (Alberts)

ii.   Jantien, geb. Giethoorn 1746, jong overl.

iii.  Jochum Koops Mast, geb. Giethoorn 1749, overl. Opsterland 13-6-1824, tr. (1) Giethoorn 1768 Hendrikje Willems Smit, tr. (2) Sint Johannesga 1784 Albertjen Jannes

iv.  Harmen Koops Mast, geb. Giethoorn 1752, tr. Oudehaske 1783 Trijntje Hanses Granus (Klaver)

v.   Femmigjen Koops Mast, geb. Giethoorn 1754 (nr. 217)

vi.  Pieter Koops Mast, geb. Giethoorn 1757, tr. Oudehaske 1777 Geertje Roelofs de Wit

vii. Jantje Koops Mast, geb. Giethoorn 1760, overl. Opsterland 6-3-1824, tr. Oudehaske 1781 Hans Harmens Knol

viii. Jan Koops Mast, geb. Giethoorn 1763, ged. Heerenveen 1784, overl. Tjalleberd 1835, tr. Oudehaske 1783 Margje Klaases Smit

436. Roelof Jacobs (Jakobs) Meester (Beul, Buil), ged. Noordwolde, Boyl 26-3-1736, veenbaas, in 1761 van Giethoorn naar Nijekaske, overl. Luinjeberd 14-10-1817, tr. Giethoorn 9-10-1757

437. Geesje Hendriks van Helder, ged. Giethoorn 5-5-1737

438. Folkert Hilkes (Hylkes) Bouma (Bouwma), geb. Langezwaag 1739, overl. Opsterland 24-1-1817, tr. Langezwaag 17-1-1768

439. Antje Gerrits, geb. Nijehorne

Uit dit huwelijk:

i.    Sytske, geb. Bovenknijpe 24-8-1769 (nr. 219)

ii.   Lampkjen, geb. Benedenknijpe 31-12-1775, ged. op bel. Langezwaag 4-5-1800, tr. schoolmeester Wytze Idsinga

440. Albert Jansen, Oudleusen, lidmaat (j.m.) Dalfsen 19-12-1728, tr. (1) voor 1729 Margien Stoffers (Maria Christoffers), kind. geb. Oudleusen, ged. Dalfsen: Jannegien (1729), Janna (1732), Hermannus (1734), Hermina (1735), Jan (1742, jong overl.); tr. (2) Dalfsen 8-8-1744 (mombers 21-8-1744: Geerlich Hendriks en Jan Jansen Haerman)

441. Geesje Jansen, Oudleusen, lidmaat Dalfsen (1741), tr. (1) Gerrit Jansen (zn Gerrit ged. Dalfsen 1743, vdr. overl.)

Uit dit huwelijk: Jan Alberts Mulder, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 30-7-1747 (nr. 220)

442. Wycher Alberts Kloot (Luiken, Luijken, Luik, Luk, Kloo, Kloot, Cloo), geb. Giethoorn ca 1719, tr. Giethoorn 11-10-1744

443. Aaltje Bartels Botter, ged. Hoogeveen 2-6-1720, bel. Giethoorn 1743

Uit dit huwelijk:

i.   Jantje Wychers Kloot, ged. Giethoorn 23 mei 1745 (nr. 221)

ii.   Barteld Wichers Kloot, ged. Giethoorn 26-2-1747

iii.  Albert, ged. Giethoorn 24-11-1748, overl. Giethoorn 29-5-1752

iv.  Jan, ged. Giethoorn 15-11-1750, overl. Giethoorn 9-1757

v.   Petertje, geb. Giethoorn 8-11-1752

vi.  Albert, geb. Giethoorn 25-11-1753, overl. Giethoorn 22-12-1753

vii. Albert, geb. Giethoorn 26-7-1755

viii. Hendrikje, geb. Giethoorn 1-8-1756

ix.  Lummigje, geb. Giethoorn 26-6-1761

444. Arend Berends te Witbreuke (Witbroek, Witbreuk), afkomstig van Holthuisen, RK, wonende te Langelo in 1748 met vrouw en 4 kinderen onder 10 jaar, tr. (2) Haaksbergen 2-12-1761 Trine Gerritsen, tr. (1) Haaksbergen 26-1-1738

445. Anna (Annigje) Hendriks Kloeken, afkomstig van Brammelo, overl. voor 1761

Uit dit huwelijk: Berend (1739; peter Hendrik Kloeken), Egbert (nr. 222), Gerrit (1745; peter Hindrik ten Hibben), Berendjen (1748; meter Berendjen Kloeken), Roelef (1750), Bernardus (1755; meter Jenneken ten Hibben); Engelbertus the Witbreuk is peter in 1767 bij de doop in Haaksbergen van Bernarda, dr van Bernardus the Witbreuk en Joanna ter Pelle

446. Thomas Martens, geb. Tweelo, ged. Ruinerwold 17-9-1725, overl. Tweelo 1772 (begr. Ruinerwold), tr. Meppel 20-4-1750

447. Aaltje Jans Smits, ged. Meppel 1722

448. Hans Lieuwes, wonende te Terwisptel in 1702 (OPS 122-432) en te Lippenhuizen in 1707 (OPS 123-778/779), overl. voor 1741

449. Sjoukje

Uit dit huwelijk (Proclamatieboeken Nedergerecht Aengwirden, inv. nr. 27, fol. 206, 1741):

i.    Jeen Hanses, boer te Beets in 1749 (2 volw., 3 kind.; dr. Sjoukje, zn. Aan = Arend)

ii.   Oebele Hanses, Kortezwaag, tr. Kortezwaag 21-5-1730 Froukjen Jans uit Gersloot, boer te Kortezwaag in 1749 (2 volw., 4 kind.; o.a. dr. Sjoukje)

iii.  Meint Hanses (nr. 224, o.a. dr. Sjoukje)

iv.  Corneliske Hanses, tr. Pier Wytses Madhuizen, glasmaker te Lippenhuizen in 1749 (2 volw., 3 kind., o.a. dr. Sjoukje)

v.   Trijntje Hanses, tr. voor 1737 Eynske Jans, boer te Gersloot in 1749 (2 volw., 4 kind.; dr. Sjoukje ged. 1737 Tjalleberd

vi.  Elske Hanses, wonende te Drachten in 1741 en te Gersloot in 1751, tr. Lippenhuizen 18-7-1751 Rintse Johannes uit Lippenhuizen (brouwer), in 1758 verhuisd van Oldeboorn naar Leeuwarden; kind. ged. te Oldeboorn-Nes 13-8-1757 Trijntje (geb. 1750), Fokjen (geb. 1753) en Hans (geb. 1755)

Deze verkoopakte uit 1741 betreft een derde deel van de helft van Tjalleberd nrs. 14 en 16 (tevens 1/3 van Foek Lieuwes te Terwispel en 1/3 van Oebele [ged. Tjalleberd 1698, won. Beetsterzwaag 1720] en Sijtske Annes [ged. Gersloot 1699, won. Beetsterzwaag 1729], kind. van Anne Lieuwes en Antje Oebeles, beiden uit Langezwaag bij hun huwelijk in 1694); de andere helft werd in hetzelfde jaar verkocht door Trijntje Johannes, weduwe van Sijtse Lieuwes. Interpretatie: Sijtse Lieuwes en Trijntje Johannes hadden geen kinderen in 1741 en de helft van hun bezit werd geërfd door de naaste familieleden van de overleden Sijtse Lieuwes, te weten Foek Lieuwes en de kinderen van Anne Lieuwes en Hans Lieuwes.

450. Yntze Wybes, collecteur van het gemaal, armlastig gezin, overl. 1748/1749

451. Antje Jans, geb. ca 1685, gemeene weduwe Mildam 1749 (gezin 2 volw.), overl. Mildam 1763

Uit dit huwelijk: Wybe (tr. 1753 Ymkjen Jans), Jeltje (nr. 225), Eelkjen (tr. Jubbega 1741 Gosse Jans), Janke (nr. 233; tr. Jubbega 1746 Meeuwes Jans), Jan (tr. Oudeschoot 1749 Antje Roels), Ypkjen (overl. voor 1728, tr. Kortezwaag 1725 Pieter Tijses)

456. Sake Feitses (Feitjes), geb. ca 1685, boer te Nieuwehorne, overl. na 1751, tr.

457. Jebbigjen (Gepke) Everts, geb. ca 1690, overl. 11-6-1780.

458. Jan Andries, geb. Luinjeberd 1697, wonende te Oudehorne in 1730, huisman te Katlijk in 1749, tr. (2) Nieuwehorne 7-2-1743 Eltjen Eijts (Roels), tr. (1) Nieuwehorne 7-1-1730

459. Aaltien (Akke) Hanses (Hannes), geb. 1700, overl. 1743.

460. Geert Luitjens (Ludsers), dorprechter Schurega in 1738, huisman te Jubbega-Schurega 1749 (6 volw.), overl. Jubbega-Schurega 1753, tr. voor 1728

461. Hiltje Gerbens, overl. Jubbega-Schurega 1787

Uit dit huwelijk: Grietje (geb. voor 1728, tr. Wolter Jans, zn. van nrs. 588 en 589), Luitjen (nr. 230), Frouk (ged. Oudehorne 1729, tr. 1749 Lolke Tijses), Gerben (ged. Oudehorne 1731), Roelof (ged. Oudehorne 1736, tr. 1761 Martjen Siebes)

462. Wybe Jelles, wonende te Mildam en Katlijk, huisman te Katlijk in 1749 (5 volw.), tr. voor 25-2-1722 (SCO 128/fiche 5)

463. Ybeltje Uilkes, geb. Katlijk ca 1690

464. Jan Meeuwes, ged. Heerenveen 9-5-1658, schoenmaker en huisman, overl. Mildam ca 1736, tr. (1) Jeltje Willems voor november 1698 (Proclamatieboeken Schoterland), tr. (2) Schoterland 24-9-1709 (ondertr. Schoterland 20-5-1702)

465. Haaitske Eits, overl. Mildam na 1739

Uit dit huwelijk: Meeuwes Jans (nr. 232) en Jan Jans won. Drachten in 1739

466. =450

467. =451

468. Jeip Jans, geb. Katlijk 1670, huisman te Oudeschoot in 1726 (Hypotheekboeken SCO)

469. Saakjen Sipckes (Sipkens), geb. Zestienroeden, ged. Tjalleberd 18-1-1675, overl. 1752

Uit dit huwelijk: Imck Jeips tr. Heerenveen 1722 Rinse Piers, Jan (nr. 234) en Meint Jeips (geb. Oranjewoud 27-6-1715, huisman te Oudeschoot in 1749 [gezin 6 volw., 2 kind.], tr. voor 1746 Geeske Pieters)

470. Roel Jelles, in 1711 eigenaar van een veenplaats en huis in Schoterland (voor de helft in Luinjeberd) en van Luinjeberd stem nr. 2 samen met Wobbe en Broer Wisses (Reëelkohieren), huisman in 't Meer in 1720 (Proclamatieboeken Aengwirden 26-40)

471. Foekjen Jacobs

472. Pieter Ates Blinxma, R.K. Heerenveen, tr. Heerenveen 26-5-1710

473. Sijke Hilbrants, ged. Heerenveen 26-3-1682

Uit dit huwelijk:

i.    Antje, ged. Heerenveen 8-3-1711, jong overl.

ii.   Antje, ged. Heerenveen 4-9-1712, jong overl.

iii.  Jeltje, ged. Heerenveen 31-3-1715

iv.  Ate, ged. Heerenveen 20-6-1716 (nr. 236)

v.   Hilbrand, ged. Heerenveen  22-10-1719, jong overl.

vi.  Gerardus, ged. Heerenveen 31-5-1722, jong overl.

474. Egardus Cancrinus, Heerenveen

475. Grietje Folkerts

Uit dit huwelijk:

i.   Grietje Egardus Cancrinus, tr. 1728 Hubert Wijnolds Langius (lidmaten Heerenveen)

ii.   Antje, ged. Heerenveen 7-7-1715 (nr. 237)

iii.   Gerardus, ged. Heerenveen 26-2-1721

476. Cornelis Hendriks, koopman te Nieuwehorne in 1724 (SCO 129-1) en te Mildam in 1749 (gezin 4 volw.), tr. voor 1724

477. Hitje Andries

Uit dit huwelijk:

i.   Hendrik Cornelis Knegt, tr. (1) Rottum 24-7-1757 Korneliske Klases uit Mildam (dr Hitje Hendriks Knegt geb. 1758 tr. Bovenknijpe 1790 Andries Siebes Siebenga), tr. (2) Oudeschoot 27-10-1765 Eiske Teies uit Mildam

ii.   Andries Cornelis Knegt (nr. 238)

iii.  Lamke Cornelis Knegt (ook Lamkje), geb. Mildam 1728, won. Oudeschoot 1753, ged. op bel. Wijckel 1776, tr. Wijckel 1753 Pieter Tjebbes van Oudeschoot   

478. Eeuwe Beernts (Berends), koopman te Oudeschoot in 1749 (gezin 3 volw.), overl. Oudeschoot voor 3-10-1761 (Hypotheekboeken SCO)

479. Jeltje Jans, overl. na 3-10-1761

Uit dit huwelijk, geb. en ged. Oudeschoot:

i.    Jan Eeuwes (1716), schoenmakersknecht te Sneek in 1748, daarna mr. schoenmaker te Irnsum, tr. Oudehorne 1750 Janke Andries (wed.), o.a. zn Andries Jan Kleistra geb. en ged. te Irnsum (1759)

ii.   Akke (1718; nr. 239)

iii.  Roelof Eeuwes (1720), schoenmaker, overl. Heerenveen 1810, tr. Heerenveen 1784 Feikje Oebeles

480. Hendrik Pieters, schoenmaker te Oldemarkt, keurnoot Oldemarkt in 1703, diaken Dantziger Oude Vlamingen te Oldemarkt ca. 1710-1738, overl. ca. 9 juli 1739 (boek Bezweegen Broederschap), tr. voor voorjaar 1700 (WSW 68-478)

481. Jantje Jans (testament juli 1711; HCO 2927-101), samen met broer Harmen Jans eigenaar van parten van nrs. 1 en 2 te Steggerda in 1700

Uit dit huwelijk (WSW 129-274; verkoop land te Blesdijke door kinderen in 1741):

i.   Margjen Hendriks, van Oldemarkt, tr. Oldemarkt 20-4-1729 Jan Hendriks, wednr. van Luitgen Wolters te Oldemarkt (kind. Jantjen, Harmen, Hilligien, Roelof, Jan, Pieter)

ii.   Harmtjen Hendriks, tr. Heerenveen 15-6-1727 Pieter Dirks, bakker te Zuiderdrachten in 1749 (4 volw., 3 kind.)

iii.  Annigjen Hendriks, van Oldemarkt, tr. Oldemarkt 23-4-1740 Meine Allen (Alten), bakker te Oldemarkt (kind. Hendrik, Vroukien, Jantjen, Alle), zn. van Alle Meinen, mr. schoenmaker te Noordwolde in 1738 (WSW 129-198)

iv.  Klaasjen Hendriks, tr. Oldemarkt 1-1723 Pieter Hendriks uit Steenwijk, wonende te Oldemarkt in 1748 (kind. Jan en Annigjen)

v.   Pieter Hendriks, wonende te Drachten in 1741 en Gorredijk 1749 (bakker, 4 volw., 1 kind), tr. Heerenveen 20-5-1742 Elisabeth Andries van Heerenveen, kind. (WSW 116-167, verkoop o.a. Steggerda stemnr. 1; 1805) Hendrik Pieters Bakker, geb. ca. 1750, mr. bakker te Gorredijk, tr. Gorredijk 1788 Doetje Oenes Spoelstra uit Gorredijk; Adriaantje Pieters tr. Gorredijk 1791 Folkert Klazes Klosma uit Bovenknijpe, leraar Doopsgezinden Rottevalle; Klaasjen Pieters tr. Lippenhuizen 1796 Sytze Jans van Linde, timmerman te Lippenhuizen

vi.  Jan Hendriks, wonende te Oldemarkt in 1741

vii. Tymen Hendriks (nr. 240)

482. Doekle Hylkes, geb. ca 1675, wonende 1726 in ’t Meer (Hypotheekboek Schoterland), overl. 't Meer 1744, tr. (2) ca 1720 Lamkien Einskes uit Haskerdijken, overl. na 1749 (wed. Doekle Hylkes te Benedenknijpe; dr. Fetje Doekles tr. Hans Jans), tr. (1) voor 1708 (SCO 127, fiche 2; koop huis in de Knijpe)

483. Lol Feddes, overl. 't Meer ca 1720

Uit dit huwelijk:

i.   Fedde Doekles, overl. Mildam 1775, tr. ca 1733 Hendrikjen Jans, overl. Mildam ca 1785

ii.   Hylkjen Doekles (nr. 241)

iii.  Gerrit Doekles, wonende in 't Meer aan 't Heerenveen in 1731 (WSW 154-134), boer te Steggerda in 1749, overl. Peperga 1778, gebruiker van land van o.a. Thijmen Hendriks, Alle Meinen en Claas Harmani (de laatste 1/6) in 1766 (WSW 136-261), tr. voor 1731 Antje Sijgers, dr. Lolkjen ged. Wolvega 1734

488. Dirk Willems, geb. voor 1680, tr. Vledder 16-4-1707

489. Jantjen Jans, afkomstig van Ouden Diever, ged. Diever 9-11-1690

Uit dit huwelijk: Willem (geb. ca 1708; nr. 244), Jan en Geertjen (1712), Marigje (1714), Jan (1716), Lammert (1718), Albert (1720)

490. Jan Roelofs Keiser, won. Op de Sloot en later te Nijensleek, tr. Vledder 7-1-1714

491. Aaltje Lubberts, geb. Nijensleek, ged. Vledder 20-12-1690

Uit dit huwelijk (ged. Vledder): Albert (1714/1721), Grietje (1719; nr. 245), Aaltje (1723/1726/1728), Albertje (1731), Lummigjen (1734)

492. Jacob Jacobs, won. Nijensleek

493. Aaltje Jacobs, geb. Nijensleek, ged. Vledder 15-2-1682, beiden lidmaten Vledder 1705

Uit dit huwelijk (ged. Vledder): Hillichijen (1702), Jacob (1703), Harmen (1706; nr. 246), Froucke (1709), Jan (1713), Egbert (1715), Trijn (1717)

496. Wieger Jans Klaren, geb. Giethoorn ca 1680, tr. Giethoorn 2-2-1710

497. Aafje Wolters Baas (Bae)

498. Koop Jacobs Hogeweg, met attestatie van Oldemarkt naar Giethoorn 4-10-1711, tr. (2) Giethoorn 23-5-1728 Hilligjen Timens wed., tr. (1) ca 1710

499. Griete Hendriks, lidmaat NHG Giethoorn 25-12-1712, overl. voor 1728

Kinderen ged. Giethoorn: Aaltjen (1711), Jacob (1713), Jan (1715), Jantjen (1721; nr. 249)

500. Fokke (Foocke) Nuttes (Nutterts) Roorda, geb. Rottevalle 1711, arbeider en turfsteker te Noorderdrachten, woonde 1781 Haulerwijk, tr. (2) ca 1778 Janke Jacobs, tr. (1) Rottevalle 17-1-1734

501. Grietje Jacobs, geb. Rottevalle ca 1714

502. Albert Klazes, wonende te Noorderdrachten in 1749

503. Jantje (?) Freerks

Uit dit huwelijk: Wendeltje Alberts tr. 1747 Liebbe Hendriks Oost (dr. Jantje), Klaas Alberts Flok (geb. ca 1730; veroordeeld wegens diefstal van turf en inbraken) tr. (2) Trijntje Durks, Freerk Alberts tr. Reintje Egberts, Geesje Alberts tr. Geert Hendriks Oost (zn. Hendrik en Albert Geerts Oost zijn neven van Grietje Nuttes; zie onder nrs. 250 en 251), Marijke (nr. 251), Cornelis Alberts tr. Sibbeltje Jacobs

504. Luite (Lute) Hendriks (Hendrix) Baas, tr. Giethoorn 12-11-1741

505. Trijntje (Trientien) Jans Westerman, geb. Hoogeveen 3-5-1724

506. Freerk (Frerik, Frerick) Jacobs Smeeng (Meister, Meester), geb. Giethoorn, tr. Giethoorn 22-1-1749

507. Grietjen Cornelis Neve, wed. van Roelof Gerrits Dam (getr. Giethoorn 1729)

508. Geert Stevens Besjopen, ged. DG Giethoorn-Zuid 21-7-1742, tr. Giethoorn 4-2-1742

509. Jantje (Nenne) Jans Ruiter, ged. Giethoorn 3-5-1722, lidmaat NHG Giethoorn 22-12-1742, overl. Giethoorn 10-4-1812

Uit dit huwelijk:

i.   Maria Geerts Ruiter, geb. Giethoorn voor 1748, ged. DG Giethoorn-Zuid 12-2-1764, tr. Giethoorn 26-12-1763 Jan Hendriks Vos

ii.   Jan, geb. Giethoorn voor 1748 (nr. 254)

iii.  Geesje Geerts Ruiter, geb. Giethoorn 8-7-1748, ged. NG Giethoorn 14-4-1775, tr. (1) Giethoorn 23-2-1776 Timen Alberts Meister, tr. (2) Giethoorn 11-2-1795 Jan Tijs Klompemaker

iv.  Klaasje Geerts Stevens, tr. Giethoorn 3-12-1786 Jan Watses Wolde

v.   Jantien Geerts Ruiter, geb. Giethoorn na 1748, tr Giethoorn 24-2-1792 Koop Hendriks Vos

vi.  Albert Geerts Ruiter, geb. Giethoorn na 1748, ged. DG Giethoorn 4-2-1797, tr. Giethoorn 24-1-1794 Margjen Harms Mink

510. Wycher Hendriks Petter, geb. Giethoorn ca 1720, ged. Giethoorn 25-1-1750, doopsgezind, tr. Giethoorn 1-1-1750

511. Nijsje (Niessien) Harmens (Herms), Giethoorn

Uit dit huwelijk: Niesje (nr. 255), Geesje, Harmen, Geertje, Rikent, Geert, Hendrik

 

Generatie 10

 

514. Tjamme Hanses, won. Wijnjeterp (1640; OPS 110-30, koop huis etc. in Sparjebird bij Hemrik), Haule (1652; Sententies OSW) en Donkerbroek (1663; OSW 7-27), overl. na 4-10-1669 (OSW 7-27), tr. voor 1640

515. Trijntje Hannes, kocht in 1642 samen met Tjamme Hanses (OPS 110-230) de verkopers (Eeble Hannes en J. Hessels, e.l.) gerechtigheid in w: Hanne Fockes sathe te Wijnjeterp (SC5 in 1640, mede-eignr Tjamme Hanses c.u.), idem van Lutgert Hannes en Dirk Meynerts in 1645 (OPS 110-396)

Uit dit huwelijk:

i.   Hanne Tjammes, won. Hoornsterzwaag, overl. 1691 (Kerckenboeck van het dorp Hoornsterzwaag), tr. voor 1675 Lijsbeth Hessels (kind. Aaltje - 18 jr en Aafke - 15 jr; SCO 80-106, 23-12-1693), tr. (1) Gooitse Jochems (OSW 44-180; verkoop ¼ sate land Donkerbroek in 1687), tr. (3) eind 1693 Jacob Jochems

ii.   Trijntje Tjammes (nr. 257)

iii.  Ferdou Tjammes, tr. voor 1676 Andries Wytzes (bel. Zuiderdrachten), won. Wijnjeterp 1685 (limaten), Marum 1700 (gekomen van Wijnjeterp), Siegerswoude 1702 (ingekomen van Marum)

iv.  Antje Tjammes, overl. Jubbega 1702 (Dorpsboek Jubbega-Schurega)

v.   Aaltje Tjammes, tr. Beernt Dirks, lidmaten Wijnjeterp 1692

520. Hendrik [Hendriks] Pracken, landbouwer te Leggelo in 1672 (Haardstedenregister), wonende te Vinkega in 1676 (Recesboeken), gebruiker van plaatsen 9 en 10 te Vinkega in 1698, overl. Vinkega ca 1715, tr. voor 2-6-1673 (WSW 150-108)

521. Wigertjen Geerts, deed in 1722 vanwege ouderdom afstand van voogdij over haar kindskind Marrigjen Alberts (WSW 54-136), overl. voor 10-10-1723 (WSW 77-336)

Uit dit huwelijk:

i.   Hendrik Hendriks (WSW 129-57), tr. N.N.; kind. Jantje Hendriks tr. voor 1734 Hendrik Peters te Oldetrijne (WSW 129-57) en Wigertjen Hendriks tr. voor 1736 Peter Geerts te Vinkega (WSW 129-125)

ii.   Pracke Hendriks, overl. voor 7-5-1723 (WSW 54-143), tr. Jantjen Berents (hertr. 1723 Harmen Swierts); kind. Jantjen Pracken, geb. ca 1702, overl. Steggerda na 1744 (Register huisgezinnen WSW), tr. voor 1734 Hendrik Peters te Vinkega (WSW 28-127) en Wigertjen Pracken, geb. ca 1712

iii.  Jan Hendriks Pracken, geb. Steggerda ca 1683, stelling te Vinkega, overl. Steggerda 1766, tr. voor 20-1-1711 dr. van Root Jans en Jacobjen Reinders (WSW 53-312); kind. Lummigjen Jans tr. voor 1736 Jochem Geerts te Steggerda, beiden overl. ca 1748, Rood Jans, geb. Steggerda ca 1714, overl. Steggerda 16-7-1780, Pietje Jans, overl. Steggerda 19-2-1793; Jan Hendriks tr. 2) ca 1721 N.N., dr. Annigjen geb. ca 1722 (Informatieboeken WSW; tr. Geert Jans Prakken, zie nrs. 260 en 261), dr. Roelofjen Jans [WSW 39-185], tr. 1762 Tijde Clasen

iv.  Luitjen Hendriks Pracken, tr. Albert Jans, beiden overl. voor 2-12-1722 (WSW 54-136/137); kind Marrigjen Alberts, geb. ca 1716

v.   Hiltjen Hendriks Pracken, tr. Jurrian Peters

vi.  Geert Hendriks (nr. 260)

522. Pieter Adolfs, samen met Jan Abeles gebruiker van een “halve arve” te Boekhorst in 1675 (Weesboeken OSW), won. Elsloo 1682, overl. Oosterwolde voor 1693

523. Cornelisjen Abels, eigenaar halve stem Oosterwolde nr. 6 in 1698 en 1700 als moeder van haar 5 minderjarige kinderen, overl. voor 1708 (Floreenkohieren)

Uit dit huwelijk (Floreenkohieren 1708): Jurjen Pieters tr. Hille Hendriks (dr. van nrs. 520 en 521), Abel Pieters, Grietjen Pieters (nr. 261), Trijntje Pieters, ged. Oosterwolde 1672, (overl. tussen 1700 en 1708)

524. Hanneke Jeips, gebruiker Noordwolde nr. 10 (Zandhuizen) in 1700 (eigenaar zijn neef Hancke Renckes Meeckhoff) en in 1720, wonende te Zandhuizen in 1725 (OSW 154-39), uit naam van zijn zoon eigenaar van Oldeberkoop nr. 6 in 1728, overl. Nijeberkoop voor 30-7-1729 (WSW 154-40)

525. Eerveltje Jans Veenhouwer, overl. Oldeholtpade 8-1731 (Authorisatieboeken WSW)

Kinderen: Jeip Hannekes (“onnozele zoon”), Swaantje Hannekes (tr. Ate Jans, gebruiker Noordwolde nrs. 3 en 6 in 1728, wonende te Noordwolde in 1735 [WSW 28-35]) en Jan Hannekes (nr. 262)

526. Jan Jans Lauwrens, ged. Oosterwolde 6-6-1674

Kinderen ged. Oosterwolde: Meintje (1701, jong overl.), Antje (1703), Meintje (1703; nr. 263)

532. Koop Stobbe

Kinderen: Lambert (nr. 266) en Geert Koops Stobbe (zn. Koop, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 1712)

536. Hermen Hendricks, misschien Hermen Coenen in 1682 (Vuurstedenregister), kan overleden zijn voor 1693 (Zoutgeld: wed. Hermen Hendricks)

537. Marrechien Wijchers, bel. Steenwijkerwold 1687, lidm. Steenwijkerwold 1723 (moeder van Annechien Herms, vr. v. Hendrik Hendriks)

Uit dit huwelijk:

i.    Swaentien Hermens, ged. Steenwijkerwold 1679, tr. Steenwijkerwold 1704 Kerste Jacobs

ii.   Wijcher Hermens, ged. Steenwijkerwold 1681, overl. voor 1723, tr. Steenwijkerwold 1706 Geertien Jans Boldinge, wed. Jan Timens, tr. (3) 1724 Egbert Jans uit Paasloo

iii.  Coene (nr. 268)

iv.  Annechien Hermens, bel. Steenwijkerwold 1714, tr. (1) N.N., tr. (2) Steenwijkerwold 3-1717 Hendrik Hendriks, wednr

538. Albert Benen, afkomstig van Nijeveen, overl. Steenwijkerwold voor 1716, tr. Steenwijkerwold 12-4-1685

539. Luitien Jans, afkomstig van Paasloo, lidmaat Steenwijkerwold 1716

Uit dit huwelijk:

i.   Aeltien, ged. Steenwijkerwold 1689, jong overl.

ii.   Aeltien, ged. Steenwijkerwold 2-4-1693 (nr. 269)

iii.  Willem, ged. Steenwijkerwold 1695

iv.  Marchien, ged. Steenwijkerwold 1697

540. Andries Freerks, kerkvoogd van Steenwijkerwold, belijdenis Steenwijkerwold 27-3-1687, overl. na 23-3-1696, tr. ca 1676

541. Beertje Koenen, geb. Steenwijkerwold ca 1650, belijdenis Steenwijkerwold 27-3-1687

Uit dit huwelijk:

i.    Luijtien Andries (bij doop: Ten Holte), ged. Steenwijkerwold 21-1-1677/13-6-1680, tr. Steenwijkerwold 12-4-1711 Jantien Jans uit Paasloo

ii.   Koene Andries, ged. Steenwijkerwold 14-7-1678 (vader genoemd ‘Freericks Anders’), overl. voor 1748, bruiker van stem 13 (1707-1728) en stem 12 (1728) te Blesdijke, met zijn tweede vrouw aangenomen als lidmaat te Oldemarkt/Paasloo in 1732, tr. (1) Geertje Knelis, overl. voor 1725, tr. (2) ca 1725 Geesje Hendriks

iii.  Peter Andries, ged. Steenwijkerwold 12-3-1682, tr. kerk Steenwijkerwold 1704 Geertien Jans Boldinge, ged. Steenwijkerwold 5-4-1675.

iv.  Remmelt Andries, ged. Steenwijkerwold 29-7-1683 (nr. 270)

v.   Freerk Andries, ged. Steenwijkerwold 17-5-1686, tr. Steenwijkerwold 14-4-1709 Ydjen Frans, ged. Steenwijkerwold 12-2-1688.

544. Tjalling Meintses, afkomstig van Holwerd, burger Dokkum 28-11-1647, mr. kuiper, gemeensman, burger-luitenant en oldburger hopman, tr. (3) Dokkum 4-11-1670 Bentie Tijmens Bentiema (kind. Meinse en Timen), otr. (2) Dokkum 29-10-1659 Sioecke Jans uit Noordhorn (kind. Frouk), otr. (1) Dokkum 24-4-1647

545. Trijntje Aukes uit Niawier, zuster van Hille Aukes

Uit dit huwelijk:

i.    Geelcke, ged. Dokkum 9-3-1651

ii.   Auke, ged. Dokkum 10-10-1654 (nr. 272)

546. Tjalling Tjeerds, mr. schoenmaker te Rinsumageest, tr. Franeker 18-6-1654

547. Jeltie Clases, afkomstig van Nieuwendiep in 1652 (otr. Franeker)

552. Koen (Koendert) Birdes, Workum, tr. Workum 15-12-1671

553. Trijn (Trientje) IJbs, Workum

556. Freerk Hendriks Angelbeeck, in 1664 soldaat, in 1669 van Leeuwarden naar Joure, mr. cleermaker te Joure, tr. (1) Leeuwarden 1660 Aaltje Hendriks (dr. Geeske Freerks Angelbetje, ged. Leeuwarden 1661), tr. (2) Leeuwarden 3-4-1664

557. Martjen Pieters, j.d. Leeuwarden

Uit dit huwelijk: Pietje Freerks, ged. Leeuwarden 1666, tr. Joure 1697 Harmen Arends uit Joure; Eelke Freerks, ged. Leeuwarden 1668 (nr. 278); Hendrik Freerks, ged. Joure 1672, tr. Joure 1698 Aafke Jelles uit Joure

558. Cornelis Karstes, ged. Joure 20-7-1650, tr. (2) Joure 21-2-1686 Wimke Jacobs uit Joure, otr. (1) Joure 17-7-1670

559. Sjoukje (Janke) Alberts, uit Balk, ged. Heerenveen 20-10-1654 (eerder geboren)

Uit dit huwelijk:

i.   Tjaltje, ged. Joure 12-3-1671, jong overl.

ii.   Tjaltje, ged. Sneek 28-6-1672

iii.  Dieuwke, ged. Joure 26-1-1677 (nr. 279)

568. Hendrik Abeles, eignr. Fochteloo SC5 in 1640, overl. ca 1685, tr. (2) Eltien Jans (OSW 43-286; 1668)

569. Taltien Roelofs (OSW 3-38, 1627; OSW 40, fiche 2, 1637)

Uit dit huwelijk (OSW 47-38, 1722; Stemkohier 1698):

i.   Lambert Hendriks (nr. 284)

ii.   Abele Hendriks, overl. 1675, tr. Trijntje Jans, dr. van Jan Claas [tr. (2) Alle Jannes te Nijeberkoop, zn. van nrs. 1222 en 1223]; kind. (i) Tjaltje Abeles, geb. ca 1663, tr. Vledder 1682 Lambert Jans (kind. Jan Lamberts te Peperga, Abele Lamberts te Blesdijke en Aaltje Lamberts tr. Hendrik Jans te Doldersum), (ii) Jantje Abeles, geb. ca 1666, tr. Berend Foppes (zn. v. nrs. 570 en 571), won. Haule, (iii) Tjaltje Abeles, geb. ca 1672, tr. Vledder 1698 Berend Egberts

iii.  Jantje Hendriks, tr. Lense Hartmans, zn. Abele Lenses (OSW 27-273; 1682), kl.dr. Aaltje Abeles tr. Oosterwolde 23-6-1695 Jan Pieters

iv.  Roelof Hendriks, overl. 1664, tr. ca 1658 Frouke Claes [tr. (1) Francke Jannis; tr. (3) Wijbe Pieters], kind. Franke Roelofs (geb. 1659) en Abele Roelofs (geb. 1662)

v.  Maertien Hendriks, tr. Meijne Jacobs (verkoop 1/6 sathe 1692; OSW 44-266)

570. Foppe Berends, won. Oldeberkoop 1654 (OSW 6-155) en daarna Haule, ged. op bel. Oosterwolde 24-5-1674, tr. voor 21-12-1652 (Sententies OSW)

571. Trijntje Jacobs

Uit dit huwelijk:

i.   Berend Foppes, tr. Haule 29-6-1690 Jantien Abels uit Nijeberkoop

ii.  Lamke Foppes, tr. Haule 16-10-1687 Hillebrand Cornelis uit Rijsberkampen

iii.  Jacob Foppes, tr. (1) Haule 20-2-1687 Sjoukje Eits uit Haule, tr. (2) Donkerbroek 29-5-1699 Martjen Hendriks uit Haule

iv.  Alle Foppes, tr. voor 1683 Trijntje Douwes

v.   Trijntje Foppes. tr. Haule 21-5-1693 Ids Reitses uit Hoornesterzwaag

vi.  Hiltje Foppes (nr. 285)

vii.  Sander Foppes, ged. Oosterwolde 29-3-1671, tr. Haule 26-2-1696 Grietje Jans uit Haule

572. Jannes Tomas, overl. voor 26-3-1675 (OSW 43-297)

573. Jebbe Martens, mede-eignr. Oosterwolde SC34 en SC35 in 1698

Uit dit huwelijk (OSW 47-109; 1725):

i.    Claas Jannes, won. Makkinga 1691 en Clasinga (bij Oosterwolde) 1725

ii.   Ate Jannes, tr. Jan Annes, won. Nijeberkoop 1691

iii.  Marten Jannes, geb. ca 1668

iv.  Hiltjen (Hille) Jannes, geb. ca 1672, tr. Karel Jans

v.   NN Jannes, tr. Hinke Annes, won. Oosterwolde 1704

vi.  Tomas Jannes, geb. voor 1657, won. Langedijke 1682 en 1691, en Makkinga 1696

vii. Alle Jannes (nr. 286)

viii. Jacob Jannes

ix.  Jantien Jannes, geb. ca 1664

x.   Aaltje Jannes

574. Meinert Jans, Weper, broer van Douwe Jans, tr. voor 1646 (OSW Weesboeken)

575. Jantien Alles (=1223)

Uit dit huwelijk:

i.    Jeltje Meinerts (nr. 287)

ii.   Jan Meinerts, Haule, overl. voor 13-3-1699 (OSW 31-73), tr. (1) Aaltje Hendriks, tr. (2) Haule 20-12-1691 Trijntje Siegers, Duurswoude

iii.  Jannes Meinerts, won. Weper, overl. 1697 (OSW 31-27), tr. (1) voor 1683 Antien Geerts (dr. van Geert Bartels), overl. ca 1690, kind. (ged. Oosterwolde) Meijnert, Antien en Teunis, tr. (2) Oosterwolde 7-8-1692 Jantien Egberts uit Weper

iv.  Peter Meinderts, geb. 1656 (OSW 27-324; 1679)

v.   Jacob Meinderts, geb. 1659, won. Fochteloo en Oosterwolde, ged. op bel. Haule 28-8-1689, overl. voor 1712, tr. Oosterwolde 22-9-1688 Jeltie Lieuwes uit Oosterwolde, hertr. Geert Jans

576. Foppe Sipkes, geb. ca 1680, huisman en brouwer, wonende te Mildam, Terband (1738) en Tjalleberd (1744), overl. 1745, gebruiker van plaats nr. 2Ua (zonder stem) te Oldeholtwolde in 1708 en 1711 (eigenaar de pastorie van Mildam), eigenaar van 3/5 stem nr. 22 te Mildam en gebruiker van het geheel (1708-1736 –geen koopacte- ; in 1736 verkocht aan Fokke Jans Brouwer en Gertje Jans; 2/5 deel in 1708 van Tieske Rieuwerts, wed. Rieuwert Jans te Katlijk (ged. Bozum 1634), eerder in bezit van zijn broer Ronus Jans, beide zonen van Jan Wolters tr. Bozum 1632 Baertie Roons uit Katlijk), dit 3/5 deel kwam via drie verkooptransacties (1700, 1702 -2x-) in bezit van Eelck Rijckolts (“kopersche”) met wie Foppe Sipkes dus rond 1705 getrouwd zal zijn, tr. (2) ca 1710

577. Yke Abeles (Ebeles), lidmaat Oudeschoot in 1746 samen met haar zuster Grietje Abeles (wed. Eile Piers), overl. Oudeschoot ca 1759

Uit dit huwelijk:

i.    Beene, geb. Mildam 1712 (nr. 288)

ii.   Trijntje, geb. Mildam 6-12-1724, wonende bij haar moeder te Oudeschoot in 1749 (“gering in staat”)

578. Claas Tysens, geb. ca 1685, huisman te Rotstergaast, gebr. Rotstergaast SC 1 en SC 6 in 1728, overl. ca 1738, tr. Rotstergaast ca 1704

579. Grytie Jans, geb. 1684

Uit dit huwelijk: Jan Klazes (1705), Thijs Klazes (1706), Martjen Clases (1713; nr. 289), Melle Klazes (1720), Antie Klazes (1722)

580. Oebele Jeips, geb. Nieuwehorne 1672, huisman (boer), overl. Nieuwehorne 1747

581. Jeltien (Jelke) Tieerts, geb. Mildam 1690, overl. Nieuwehorne voor 17-5-1754

Zonen: Tjeerd (innocent), Anne (huisman te Nieuwehorne; tr. Nieuweschoot 1752 Antje Wiebes), Willem, Cornelis (innocent) en Thijs (nr. 290)

582. Albert Hendriks, Nijeholtwolde, lidmaat Nieuwehorne 1728, tr. (2) Ebeltje Hanses, lidmaat Nieuwehorne 1728, tr. (1) Wolvega 22-12-1709

583. Stijntje Peters, Nijeholtwolde

Uit dit huwelijk:

i.   Peter (Pieter) Alberts, ged. Wolvega 1710, huisman, won. Oudehorne 1735, Nieuwehorne 1749, Oudeschoot (1756) en Oranjewoud 1762 (curator van Tjeerd en Cornelis Oebeles; SCO 82), tr. Schurega 1735 Wopkje Jans, Oudehorne

ii.   Janke, geb. ca 1712 (nr. 291)

584. Siebren Jelles, boer en veenbaas te Oostermeer, Suameer en Garijp, overl. Garijp 1738/1740, tr. (1) Oostermeer 3-5-1691 Sietske Alles, otr. (2) Oostermeer 18-8-1700, tr. (2) Oostermeer 21-2-1703

585. Grietje Gjalts, ged. Oostermeer 16-1-1676, overl. na 1746

Uit dit huwelijk:

i.    Jelle (tweeling), ged. Oostermeer 21-1-1703 (nr. 292)

ii.   Gjalt (tweeling), ged. Oostermeer 21-1-1703, jong overl.

iii.  Aaltje Siebrens, ged. Oostermeer 13-7-1704, tr. Suameer 7-10-1725 Wietse Klazes

iv.  Gjalt Siebrens, ged. Oostermeer 14-11-1706, tr. Oostermeer 26-5-1729 Hiltje Sjoers

v.   Ritske Siebrens, ged. Oostermeer 31-3-1708, tr. Garijp 28-12-1755 Grietje Allerts Staphorstius

586. Molle Jeens, Drachten, samen met zijn zuster Jeltje Jeens voor 1/6 eig. van Noorderdrachten nr. 4, gebr. Zuiderdrachten nr. 4 in 1698 en Zuiderdrachten nr. 3 in 1728, tr. Drachten 4-12-1689

587. Jetske Oedses, Drachten

Uit dit huwelijk:

i.   Sijtske, ged. Drachten 14-12-1690, jong overl.

ii.   Jeen, ged. Drachten 6-8-1693

iii.  Sijtske, ged. Drachten 1695

iv.  Antie, ged. Drachten 26-6-1698

v.   Aukje, ged. Drachten 28-2-1701 (nr. 293)

vi.  Oeds, ged. Drachten 18-7-1706

588. Jan Wolters, geb. Katlijk ca 1665, dorpsrechter te Katlijk in 1724, overl. voor 1734

589. Jantjen Jelles, overl. voor 1734, zr. v. Pier Jelles te Mildam, Euckien Jelles te Mildam en Jelle Jelles te Katlijk (Auhorisatieboeken SCO 1734)

Uit dit huwelijk: Jelle (nr. 294), Wouter en Joukjen Jans (Authorisatieboeken Schoterland)

590. Jelle Hendriks, geb. ca. 1674 (6 jr. in juni 1680; 18 jr. in 1693), boer te Oudehorne, dorpsrechter en ouderling, voor ¼ eigenaar stem nr. 12 Oudehorne in 1698 en ¾ in 1708, lidmaat 11-1728, overl. Oudehorne 1752, tr. na 1-5-1700 (Proclamatieboeken SCO) en voor 2-1703 (OSW 46-53)

591. Japikjen (Jakobje) Steevens, lidmaat 11-1728, overl. Oudehorne 1758, zoon Hendrik Jelles werd toen hoofdbewoner

Uit dit huwelijk (Nedergerecht WSW 49-46): Hendrik, Trijntje, Antje, Reijnske (tr. Jacob Piers), Wobbigjen (nr. 295)

592. Egbert Tijs, De Eese, bel. Steenwijkerwold 1661, verkocht in 1669 samen met Berend Lubberts een stuk heideveld onder het erf Brauwering aan de Heer van De Eese, diaken Gereformeerde kerk Steenwijkerwold 1674, wonende te Steenwijkerwold in 1702

593. Femmigjen Berents, bel. Steenwijkerwold 1653

Uit dit huwelijk (ged. Steenwijkerwold): Hermtjen (1652), Tijs (1655), Jan (1658), Berent (1668; nr. 296)

606. Egbert Coops, Dikninge, tr. IJhorst/De Wijk 15-5-1681

607. Marrigjen Hendriks, De Wijk

Uit dit huwelijk:

i.    Hendrik Egberts, geb. Oosterwijk, ged. IJhorst/De Wijk 1684

ii.   Annichjen Egberts, geb. Schiphorst, ged. IJhorst/De Wijk 1689 (nr. 303)

iii.  Hillichjen Egberts, geb. Schiphorst, ged. IJhorst/De Wijk 1691, tr. IJhorst/De Wijk 1723 Kier Jans

iv.  Lutgertjen Egberts. geb. De Ghijwe, ged. IJhorst/De Wijk 1699

608. Jan

Kinderen:

i.   Jan Jans Punter, wonende te Nijeholtwolde in 1716 en 1719 (doop dr Rinsjen en zn Jan) en te Nijelamer in 1742 (WSW 29-46)

ii.   Luite Jans Punter (nr. 304)

610. Hendrik Berents, wonende eerst op de Bult onder Appelscha, won. Schrappinge 1696, ontvanger (1698) en collecteur (1703; Hypotheekboeken) te Oosterwolde, tr. voor 1668

611. Ferdu Jannes, geb. ca 1640, overl. na 1703, tr. (1) Harmen Lentses, overl. voor 1665 (Weesboeken OSW)

Kinderen:

i.    Berend, ged. Oosterwolde 27-9-1668, jong overl.

ii.   Martie Hendriks, tr. Donkerbroek 29-5-1699 Jacob Foppes, wonende op De Haule in 1714

iii.  Jeltie Hendriks, ged. Oosterwolde 21-12-1673, overl. voor 8-1721, tr. Arp Alberts, wonende te Elsloo in 1698 (gebr. stem nr. 11) en te Schrappingen, huisman en ouderling te Oosterwolde, dr. Ferdu

iv.  Antie, ged. Oosterwolde 11-6-1676 (nr. 305)

v.   Berent Hendriks, ged. Oosterwolde 9-7-1682, wonende te Appelscha

vi.  Jantie Hendriks, tr. voor 1715 Claas Remmelts, huisman op de Bult bij Appelscha en te Wateren in 1714, dr. Ferdu

612. Evert Wijchers Decker (Evert Dekker), won. Paaslo bij Oldemarkt, overl. voor 1675 (Vuurstedenregister Paaslo 1675: Evert Wichers wed. “is aerm”)

Kinderen:

i.   Wijcher Everts, won. Oldemarkt en Blesdijke, eignr. Blesdijke SC 26 in 1698, overl. 1710 (WSW 89-206), tr. (1) Jacobien Volckens (Jacobje Folkerts), kind. Marrichien Wijchers tr. Yde Sjoeckes, Wijtse Wijchers (ged. Blesdijke 1676) tr. Claes Prinsen, Barber Wijchers (ged. Blesdijke 1676) tr. Roelof Jacobs, Jantje Wijchers tr. Jannes Harmens, Folkert Wijchers, ged. Oldemarkt 1688, tr. (2) Marrichien Anders (nagelaten weduwe in 1710)

ii.   Harmen Everts (nr. 306)

iii.  Aaltje Everts, tr. (3) Jan Hof te Nijeberkoop (WSW 150-775; 1709), tr. (2) ca 1692 Jochem Egberts te Blesdijke, tr. (1) Aeldert Hendricks (decker), kind. Geertje Aelderts (geb. Paaslo, ged. Oldemarkt 1667), Jannis Aelderts (ged. Oldemarkt 1668/1671, won. Ter Idzard 1702) tr. Trijntje Hendriks, Evert Aelderts (ged. Blesdijke 1675, won. Ter Idzard 1702) tr. Meintien Everts, Berbertien Aelderts (ged. Blesdijke 1680), Barteld Aelderts (won. Ter Idzard 1702) tr. (1) Hendrikje Jans en tr. (2) Grietje Roelofs Terpstra (zn. Aeldert Bartels Idzerda te Woudsend en Hendrik Bartels Idzerda te Grouw, beiden geb. Ter Idzard)

iv.  Barteld Everts, tr. Meintje Jans, won. Oldemarkt 1675

v.   Geesien, ged. Oldemarkt 1661

614. Folckert Cornelis, overl. Makkinga voor 1694 (OPS 24-73)

615. Fem Geerts

Kinderen (OSW 9-203; 1701): Egbertjen Folkerts (nr. 307), Jeltje Folkerts (overl.) tr. Willem Jans, Geert Folkerts, Tiete (Tijde) Folkerts, Cornelis Folkerts (won. Elsloo) tr. Haule 1697 Assel Jannis

616. Andries Tjeerds, kocht in 1687 een huisstede met een hofje te Steggerda van Christiaan Peters, Mr. Schoenmaker te Steggerda in 1710 (Authorisaties WSW), gebruiker SC 33 Steggerda in 1700 en ½ eignr. SC 24 Steggerda in 1728, diaken Steggerda 1715 (WSW 27-190), overl. voor 25-4-1732 (WSW 28-22)

617. Aaltjen Peters, overl. 1734, tr. (1) Harmen Hendriks, kind. (i) Petertjen Harms, overl. De Blesse voor 14-2-1710 (nicht van Aeltien Folckerts) tr. Egbert Tjabels, overl. De Blesse voor 14-2-1710, kind. Harmtjen Egberts, geb. ca 1696, tr. Aeble (Uble) Hendriks te Nijelamer, en Jan Egberts, geb. ca 1702, uitlandig en innocent in 1734), (ii) Geesjen Harms, (iii) Wobbigjen Harms, (iv) Aaltje Harms (WSW 44-163)

Uit dit huwelijk:

i.    Tjeerd Anders (Andries) Koster (nr. 308)

ii.   Annichjen Anders, overl. 1729, tr. (1) Carste Clasen, wonende a.d. Blesse in 1710, overl. 1716, dr Petertje Carsten (1709), dr Aaltje Carsten (1712), dr Greetje Carsten (1715), tr. (2) Aaldert Michiels in 1720, één kind

iii.  Arent Anders, schoenmaker en diaken te Steggerda in 1725, boer te Steggerda in 1749 (gezin 4 volw.), overl. Steggerda 1750, tr. Annigje Peters, overl. Steggerda 1777, dr Diekjen Arends tr. Steggerda 1756 Jan Reinders, dr Petertjen Arends tr. Jan Hoornstra (schoolmeester te Giethoorn in 1760)

618. Warner Hendriks, gebr. Steggerda SC 21 in 1698, eignr. 1/48 van Noordwolde SC 22 in 1728

Kinderen: Hendrik Warners tr. Hiltje Lubberts (Authorisaties WSW d.d. 16-10-1709/16-7-1725), Aaltje Warners (nr. 309)

620. Jan Jans Schocker, eig. Peperga 13a in 1700 (Floreenkohieren), overl. voor 1710 (WSW 127-78)

621. Harmtje Classens, get. bij doop kleindochter Joanna (nr. 155); zuster van Folckert Clasen te Steggerda, Harmen Clasen te Peperga en Luitjen Clasen in de Eese (Ov.)

622. Tijs Pieters, minderjarig in 1684 (OSW 7-23), eig. 3/8 Oosterwolde nr. 36 in 1698 en 1728 (Madhuizen) en gebruiker voor 't geheel in 1698, gebruiker Elsloo nr. 25 in 1728, overl. na 1731, tr. Oosterwolde 25-1-1693

623. Heebeltje Alles, Oosterwolde

Kinderen: Geesje (nr. 311); Johanna Tijses, van Elsloo, tr. RK Steggerda 1725 Rudolf Johannes van Tronde; Catharina, geb. Elsloo, ged. RK Steggerda 1714

626. Namme Sikkes, geb. ca 1670, tr. (1) Oostermeer 18-1-1691 Claeske Peters, dr. van Pieter Jouws en Frouck Edses, kind. Frouck (ged. Oostermeer 8-11-1691), tr. (2) Oostermeer 19-1-1696

627. Hiltje Jacobs uit Oostermeer

Uit dit huwelijk:

i.    Jan, ged. Oostermeer 8-11-1696

ii.   Antje, ged. Oostermeer 30-4-1699 / 6-10-1700

iii.  Claeske, ged. Oostermeer 4-3-1703 (nr. 313)

iv.  Wypke, ged. Oostermeer 28-2-1706

v.   Gerben, ged. Oostermeer 20-2-1711

vi.  Trijntje, ged. Oostermeer 22-10-1713

vii. Sikke, ged. Oostermeer 2-8-1716

636. Antonius Jongebloet (Cuilenborch), won. Groningen rond 1660

637. Annetjen Tonnis

Uit dit huwelijk:

i.   Tonnis Antoni (nr. 318)

ii.  Trijntje Antoni, tr. Sappemeer 1-1-1713 Andries Hendriks, overl. Sappemeer rond 1725

iii.  Eernst Antoni, won. Noordwolde 1726, tr. Sappemeer 9-4-1699 Hebeltje Clases (overl. Noordwolde voor 27-2-1726), tr. (1) Sipke Sijes uit Oldeholtpade, zn Claes Sipkes (geb. ca 1689), zn Sije Sipkes tr. Geesje Remmelts

iv.  Elizabeth Antoni, geb. Groningen (Kijk in ’t Jatstraat), ged. Groningen (Martinikerk) 1-11-1657

v.  Berend Antoni, geb. Groningen (Raamstraat bij de Heerepoort), ged. Groningen (A-kerk) 1-6-1662, overl. voor 27-2-1726, tr. Hoogezand 27-8-1699 Hendrikjen Gerrits

640. Engbert Arends, wonende te Doldersum in 1672 (Haardstedenregister) en in 1681 (lidmaat Vledder en ouderling)

641. NN, overl. na 1681 (lidmaat Vledder)

Uit dit huwelijk:

i.    Hendrick Engberts, wonende te Doldersum in 1685 (lidmaat Vledder), 1692 (Haardstedenregister) en 1697 (kerkvoogd Vledder op Hemelvaartsdag); dr. Jantien, geb. Doldersum, ged. Vledder 1697, tr. Vledder 1715 Jacob Jans uit Diever, zn Engbert Hendricks te Doldersum

ii.   Coendert Engberts (nr. 320)

iii.  Marrichjen Engberts uit Doldersum, tr. Vledder 26-8-1694 Jan Jans, schaapherder te Doldersum, dr. Batien 

iv.  Jantien Engberts uit Doldersum, tr. Vledder 10-4-1692 Hendrick Alberts uit Wateren, zn Arend ged. Vledder 1698

v.   Batien Engberts uit Doldersum, tr. Noordwolde ca 1700 Geert Sickinghs uit Doldersum (lidmaten Noordwolde 1699-1704; daarvoor en daarna Vledder), dr Jantien ged. Vledder 1708

646. Aelert Aelerts, won. Nijensleek, diaken kerk Vledder

648. Hendrik Ram

Kinderen: Jacob (nr. 324) en Gerrit Hendriks Ram, overl. voor 12-4-1705, tr. Giethoorn 24-1-1697 Grietjen Gerrits Martens, overl. 1743 (kind. Gerrit Gerrits Ram, geb. 1697, en Hendrik Gerrits Ram, geb. 1700)

652. Bene Wolters (Wouters), afkomstig van Giethoorn, wonende te Muggenbeet in 1696 (“buijtenhuisen” Giethoorn in 1694 en 1702; Zoutgeld), tr. (2) Giethoorn 25-1-1696 Grietjen Jans uit Muggenbeet, tr. (1) Steenwijkerwold 5-3-1681

653. Geertjen Thomas, Muggenbeet

Uit dit huwelijk: Wolter Beenen (nr. 326) en Thomas Beenen tr. Steenwijk 1709 Maritje Berents uit Muggenbeet

656. Dirk (Derk) Jans Louwen, won. Scheerwolde 1682 en in ‘t Nederland (1701; 3 kinderen), lidm. Steenwijkerwold 1682 (att. van Blokzijl), tr. (2) Gerecht Steenwijkerwold 14-1-1701 Lijsbet Jans, j.d. Baerlo (Voogdijzaken HCO 76-89-249), “op uijterste swanger” op 4-5-1702 (HCO 76-20-135)

657. Machtelt (Megtelt) Claes, lidm. Steenwijkerwold 1682 (att. van Blokzijl)

Uit dit huwelijk 3 levende kinderen in 1701:

i.   Jan, ged. Blokzijl 20-10-1678 (nr. 328)

ii.   Maertje, ged. Blokzijl 27-11-1681

iii.  Claas Derks Pijpen, ged. Blokzijl 27-10-1689, tr. Steenwijkerwold 8-7-1725 Geesje Wijchers uit Kalenberg (de Vrijstate), dr van Wijcher Jans Mol, tr. (1) Hans Thijs

658. Jan Regnerus (Regneri, Reijnier) Bleijdenstein (Blijdenstein), ged. Blijdenstein 4-5-1645, overl. na 1718, wonende in ’t Nederland en de Leeuwte, tr. (1) Steenwijkerwold 1669 Trijntje Keessen Kalsbach uit De Schutsloot bij Wanneperveen, uit dit huwelijk 2 kinderen (Voogdijzaken HCO 76-87-95; 16-5-1683), tr. (3) Beulake 2-8-1691 Trijntje Jans uit Zuidveen, overl. 1704, uit dit huwelijk dr Hester Jans tr. Louwe Jans, tr. (4) Annegien Jacobs (Etstoel 1708), tr. (2) Steenwijkerwold 27-5-1683

659. Grietje Coops, ged. Blokzijl 9-9-1655, won. in de Leeuwte in 1683, overl. voor 2-8-1691

Uit dit huwelijk:

i.   Coop, geb. Nederland, ged. Vollenhove 7-2-1686, wonende te Scheerwolde, tr. (1) Steenwijkerwold 1710 Jantje Jacobs uit Scheerwolde, tr. (2) Steenwijkerwold 1713 Beertje Jacobs uit Steenwijkerwold

ii.   Wemme, geb. Nederland, ged. Blokzijl 21-9-1687 (nr. 329)

iii.  Lummigje, geb. ca 1690, jong overl.

660. Joost Jacobsz, geb. Zandbelt, ged. Zwartsluis 20-3-1664, wonende te Barsbeke, de Leeuwte en op de Kluitenberg bij Vollenhove, otr. Blokzijl 24-3-1689, tr. Vollenhove 4-1689

661. Aeltje Dircks Boldewijn, ged. Blokzijl 5-12-1671, j.d. uit ‘t Nieuw Nederland

Uit dit huwelijk:

i.   Jacob Joosten, ged. Vollenhove 11-5-1690 (nr. 330)

ii.   Marrigjen Joosten, ged. Vollenhove 24-10-1691

iii.  Jan Joosten, ged. Vollenhove 3-5-1694

iv.  Geertjen Joosten, ged. Vollenhove 31-5-1696, wonende in ’t Nederland, tr. Blokzijl 6-11-1716 Jan Klasen Huisman uit ’t Nederland

v.   Dirk Joosten, ged. Vollenhove 4-7-1698, tr. Blokzijl 28-9-1727 Fokjen Harms, wed. Albert Martens

vi.  Joost Joosten, ged. Vollenhove 5-5-1700

664. Laurens Seepvat, misschien afkomstig uit Walcheren (Zeeland)

668. Wolter Jans, j.m. Dinxterveen, tr. Kolderveen/Dinxsterveen 9-1-1680

669. Fennichjen Claes, j.d. Dinxterveen, lidmaat Kolderveen/Dinxterveen Kerstmis 1676

672. Jan Jannis Stellinck, stelling te Nijeholtpade, overl. voor 1689, tr. Gerecht Weststellingwerf 9-1648 (protest van Jan Renckes als oom en voogd van Rixt Sipkes ingetrokken 31 augustus 1648)

673. Rixt Sipkes, Nijeholtpade, overl. na 1685 (WSW 149-566)

Uit dit huwelijk (WSW 85; 27-4-1689):

i.   Jets Jans, overl. voor 1689, tr. Oldeholtpade 2-5-1680 Gosse Gosses uit Nijeholtpade

ii.   Grietje Jans, overl. voor 1692, tr. Oldeholtpade 3-5-1685 Andries Jochems, overl. voor 1692

iii.  Sijcke Jans, wonende te Sonnega in 1692, tr. (1) voor 1689 Jochem Egberts, tr. (2) Gerecht Weststellingwerf 1692 Jan Jacobs Dirks uit Oldetrijne

iv.  Jannes Jans, stelling Nijeholtpade, overl. voor 1706, tr. Cornelisje Geerts, overl. voor 14-12-1707, tr. (2) Joost Tjebbes; kind. Geert, Hiltje, Jan Jannes ged. Nijeholtpade 1690 en won. Sonnega 1719, Rixt Jannes geb. 1692 tr. voor 1719 Jochem Carsten, zn. Carste Jochems te Noordwolde

v.   Sippe Jans (nr. 336)

vi.  Frouckien Jans, overl. 1706, tr. Hendrick Hendricx, overl. voor 1706 (2 kind.)

676. Bartel Clasen, wever en boer te Donkerbroek, had bezit te Ureterp (OSW Recesboeken), broer van Alt Clasen te Donkerbroek, overl. voor 19-1-1712 (OSW 10-174), samen met Hinke Harmens gebr. Donkerbroek stemnr. 29 (pastorieplaats) in 1698

677. Anne Hendriks (OSW 10-174)

Kinderen:

i.    Henrijckjen, ged. Donkerbroek 17-12-1676, jong overl.

ii.   Claes, ged. Donkerbroek 1-2-1678 (nr. 338)

iii. NN, ged. Donkerbroek 11-7-1680

iv.   Harmen, ged. Oosterwolde 10-12-1682

v.   Alt, ged. Donkerbroek 10-5-1685

vi. Jantien, ged. Donkerbroek 4-12-1687

vii. Aeltie, ged. Donkerbroek 9-2-1690

viii. Egbert, ged. Donkerbroek 23-10-1692

ix. Henrickje, ged. Oosterwolde 6-12-1696

680. Jan, is echter niet de Jan Jansen Bult die mede-eignr. was van Oldeholtpade SC3 en SC4 en eind 1728 is overleden (daarbij ook “Jan Bults appelhof“; WSW 127-442, 1716), diens zoon uit 1708 (moeder Anneke Fressen) werd later Jan Jansen Westerbult genoemd en was in 1734 vrijgezel op de Izdard (WSW 76-439); hoogstwaarschijnlijk wel Jan Annes Bult (OSW 9-226) tr. Donkerbroek 1685 Trijntje Jans [ged. kind. Donkerbroek/Oosterwolde: Pietje (1686), Aaltje (1691), Immichjen (1694), ?Trijntje (1698) en Jan (1701)]

Kinderen: Jan Jans Bult (nr. 340) en Trijntje Jans tr. Jan Jansen Kroes (won. Hoornsterzwaag, lidmaten Oudehorne c.a. 1728, naar Rohel in 1748), kind. Jan Jansen Kroes (won. Schurega 1750), Trijntje, Jan, Grietje, Wieger, Willemke, Jeltje en Aaltje (Authorisatieboeken Schoterland 27-2-1750: huisman Jan Jans te Oldeholtpade, oom van de wezen van moederszijde, kan niet Jan Jansen Jellen zijn –te jong- of Jan Jansen Cuijper –te oud want getrouwd met Antje Oebels)

682. Auke Broers, gebruiker van stemmen nrs. 31 en 33 te Oldeberkoop in 1698, in 1710 samen met zijn vrouw lidmaat te Nijeholtpade (van Oldeberkoop), wonende met zijn vrouw te Nijeholtpade in 1727 (Nedergerecht WSW 44-156), overl. voor 11-4-1731 (Nedergerecht WSW; Hypotheekboeken)

683. Jantje Meinen, afkomstig van Nijeholtpade, overl. voor 14-10-1744

Uit dit huwelijk (WSW 129-112; 1735:

i.   Antje, geb. ca 1694 (nr. 341)

ii.   Broer Aukes, wonende te Deventer (1735) en Nijeholtpade (1762)

iii.  Sijbe Aukes, huisman te Oldeberkoop in 1735, overl. voor 1744, tr. Oldeberkoop 20-7-1738 Rixt Sippes (dr. van nrs 336 en 337)

iv.  Jan Aukes, huisman te Menaldum in 1735, tr. Hempens 7-4-1726 Aafken Siemens uit Hempens

v.   Meine Aukes, vrijgezel in 1735

vi.  Pietertje Aukes, ged. Ter Idzard 1710, tr. Wessel Teunis, huisman te Nijeholtpade in 1735

vii. Fetje Aukes, wonende bij haar moeder in 1735, tr. Klaas Teunis voor 1744, boer te Oldeholtpade en Nijeholtpade (1749; 3 volw., 4 kind.)

688. Hermen Wijchers Tippe, wonende te IJsveen (1665, 1685, 1689) en te Steenwijkerwold in 1694 en 1702 (Zoutgeld), had bezittingen te Nijensleek, tr. Steenwijk 1665

689. Jannetje Hendriks, van Nijeveen

Uit dit huwelijk:

i.   Wijcher Harmens Tip, geb. IJsveen, won. Nijensleek tr. Steenwijk 1685 Geertje Geerts uit IJsveen

ii.   Geert Harmens Tip (nr. 344)

iii.   Egbert, ged. Steenwijk 1671

iv.   Jan Harmens Tip (wonende te Steenwijkerwold in 1741; HCO 76-100)

v.   Warner Harmens Tip, won. Steenwijkerwold (1698), Oldeholtpade in 1702 en 1703 (bel.), Ter Idzard 1708/1741, daarna te Wolvega, overl. Nijeholtwolde voor 1749 (4 volw., 5 kind.), tr. (1) Steenwijk 1698 Liesjen Geerts uit IJsveen, dr. Jantjen ged. Oldeholtpade 1702, zn. Geert Warners Tip, won. Noordwolde 1730, tr. (2) Geesje Jacobs

vi.   Hendrik Harmens Tip

694. Wabe Jelles, wonende te Oldelamer in 1684 (Authorisatieboeken WSW), bezat tevens mandelig land te Wolvega, overl. te Oldelamer voor 10-7-1693

695. Trijntje Jelles, overl. te Nijeholtwolde in januari 1696 (Weesboeken WSW)

Uit dit huwelijk (wezen in 1696):

i.    Jelle Wabes

ii.   Dirckien Wabes (nr. 347)

696. Johannes Nittert (Nutterts), kerkvoogd te Katlijk (1688 en 1701), wonende te Katlijk in 1682, 1700 en 1728, tr. voor 15-11-1679 (SCO 78-505)

697. Aaltien Keimpes, tr. (1) Sijbe Euckes (zn v. Eucke Piers en Jets Bruchts, zie nrs 3084 en 3085)

Uit dit huwelijk: Keimpe Johannes (nr. 348)

698. Hans Tjeerds, won. Gorredijk (1699) en Nieuwehorne (1704), dorpsrechter en bijzitter, overl. tussen 1721 en 1728, tr. voor 1699

699. Monst Hessels, overl. na 1728 (bijzitterske te Nieuwehorne)

Uit dit huwelijk: Tjeerd Hanses, Antje Hanses en Martjen Hanses (nr. 349)

700. Geert Dirks, lidmaat Terband 1692, diaken Ger. Gem. Aengwirden 1696, tr. (1) Antje Rintjes voor 1682, tr. (2) ca 1686

701. Wytske Sierds, zr. van Pieter Sierds, kleermaker in Kortezwaag (overl. voor 7-4-1714; Weesboeken Opsterland)

Uit eerste huwelijk, ged. Tjalleberd: Antje Geerts (1682) tr. ca 1708 Hessel Johannes, Anne (1685)

Uit tweede huwelijk, ged. Terband/Tjalleberd: Fook (1687/1701), Sierd (1689; nr. 350), Heert (1692), Dirk (1697), Geertje (1703; jong overl.)

702. Jan Luitjes, won. Nieuweschoot, samen met broer Tjeerd en zuster Rixt erfgenaam van w: dorpsrechter Jan Sakes te Mildam [Hypotheekboeken SCO)], zn. van Sake Jans en Trijntje Pieters, kl. zn. van Jan Hanses en Fed Egberts), tr. voor 11-7-1694 (SCO 125, fiche 3, 5de rij)

703. Gaabke Pieters

Kinderen geb. Nieuweschoot: Hiltje Jans (nr. 351), Pieter (1699), Yke (1700), Luitje (1703), Jacob (1716)

712. Derk Jans, ged. Hasselt 29-3-1666, j.m. in ’t Zwarte Waters Klooster, huisman, tr. Hasselt 8-9-1695

713. Aaltien Beerends, geb. te Streukel, ged. Hasselt 8-6-1656, tr. (1) Hasselt 10-3-1675 Albert Seijne uit De Velde

Uit dit huwelijk, ged. Hasselt: Jan (nr. 356), Albert, Geertjen

714. Jan Jansen, afkomstig van Berkum, huisman, tr. Hasselt 16-4-1690

715. Remmeltien Jans, ged. Hasselt 2-2-1662, afkomstig van De Velde, otr. (1) Hasselt 13-11-1683 Berent Egberts uit De Velde

Uit dit huwelijk, ged. Hasselt: Geertje (1692, nr. 357), Mergien (1694), Herpien (1696), Jan Jansen (1699), Willem (1704)

716. Cornelis Willems, Langenholte, bel. Zwolle 4-1680, overl. voor 1718, br. van Hillegonda Willems, tr. Zwolle 27-1-1684

717. Grietje Egberts, won. aan de Berkemerbrug in 1682 en te Langenholte in 1683, zr. van Jan Egberts, tr. (1) Zwolle 26-9-1682 Jan Stevens uit Langenholte, zn. Jan, ged Zwolle 14-10-1684

Uit dit huwelijk:

i.   Hilligje Cornelis, ged. Zwolle 22-2-1685

ii.   Hendrikje Cornelis, ged. Zwolle 11-7-1686

iii.   Willem Cornelis, ged. Zwolle 17-1-1688 (nr. 358)

iv.   Egbert Cornelis, ged. Zwolle 27-7-1690, won. Genne, overl. voor 1732, tr. Zwolle 24-4-1718 Gerregien Gerrits

v.   Hermen Cornelis, ged. Zwolle 15-1-1693, won. Langenholte, begr. Zwolle 4-12-1732, tr. Geertruid Hendriks, overl. 1744

vi.   Grietien Cornelis, ged. Zwolle 15-3-1696, begr. Windesheim 29-12-1742, tr. Zwolle 3-11-1723 Willem Hendriks Disselhof

718. Lambert Jans Zijlman, j.m. uit de Goltsteege, tr. Zwolle 29-11-1681

719. Grietien Jans Reggers, j.d. bij Dom. Ten Have, won. aan ’t Katerveer in 1709, tr. (2) Zwolle 12-5-1709 Christiaan Gerrits Esselink

Uit dit huwelijk:

i.   Fennechien Lamberts, ged. Zwolle 10-1-1682

ii.   Janna Lamberts Zijlman, ged. Zwolle 4-11-1687 (nr. 359)

iii.   Jan Lamberts, ged. Zwolle 19-8-1688

iv.   Gerrit Lamberts, ged. Zwolle 17-8-1690

v.   Aleida, ged. Zwolle 10-11-1692

720. Jan Cornelis (Keesz) Post, ged. Zwartsluis 15-8-1661, turfboer, belijdenis Beulake 1695, met attestatie van Beulake naar Wanneperveen 25-12-1697, overl. ca 1727, tr. voor 1692

721. Geertien Hendriks

Uit dit huwelijk:

i.    Trijntjen, ged. Zwartsluis 18-12-1692

ii.   Grietjen Jans Post, tr. (1) Zwartsluis 1717 Nettert Klaas (zn van nrs. 1472 en 1473), tr. (2) Zwartsluis 25-8-1730 Karel Karels Suister

iii.  Cees Jans Post, geb. ca 1700, bel. Vollenhove 1723 samen met zijn vrouw Beertje Jans Wint, geb. ca 1708

iv.   Luite (Luijte) Jans Post, De Sandbelt, tr. Zwartsluis 1729 Kornelia Bartelts Pekelharing

v.   Hendrik (nr. 360)

vi.  Jentjen Jans Post, tr. voor 1732 Albert Bartels van Raalte (lidmaten Wanneperveen)

722. Peter (Pieter) Jans Wind (Wint, Van der Winde), belijdenis Wanneperveen 1-10-1712, overl. na 28-4-1735

723. Lubbegien Jans, de Santbeld, bel. Wanneperveen 1698, erfuiting Stad Vollenhove 28-4-1735, tr. (1) Lute Hendriks de Lange, kind. Hendrik en Jan Luities de Lange

Uit dit huwelijk (erfgenaam 1735): Margjen Peters Wint (nr. 361)

724. Hendrik Jacobs, afkomstig van Zelhem, tr. (1) Steenderen 27-2-1681 Tonisken Berends uit Vorden, dr van Berent op de Hofstee (kind. Berent, Teunis en Harmannus Santbergen; allen overleden te Vollenhove), tr. (2) Steenderen 15-4-1694

725. Marijke Jurriensen, afkomstig van Zelhem, lidmaat Steenderen winter 1694/1695 met attestatie van Hummel

Uit dit huwelijk:

i.    Jurrien, geb. op de Schiphorst te Toldijk, ged. Steenderen 3-9-1695 (nr. 362)

ii.   Hendrik Hendriks (van) Santbergen, geb. op de Schiphorst te Toldijk, ged. Steenderen 5-12-1697, tr. (1) Schoutambt Vollenhove 17-5-1736 Aagje Egberts, tr. (2) Schoutambt Vollenhove 30-11-1742 Agnes Boldewijns

726. Teunis Teunisz Duijvendans, geb. Nijbroek, broer van Gerbrich, wonende i.d. Kleijne Leeuwte vanaf ca 1708, overl. 3-1750, tr. (3) ca 1737 Grietje Harms, tr. (2) ca 1732 Klaasje Klaas Borgers, otr. (1) Terwolde 29-11-1704, tr. Nijbroek 12-1705

727. Fenneken (Femmigje, Femmetje) Jans, afkomstig van Terwolde

Uit het eerste huwelijk:

i.    Anna (Annigje) Teunis Duijvendans, geb. op boerderij Den Duijvendans te Nijbroek (iets ten westen van Terwolde), ged. Terwolde 13-4-1705, tr. ca 1725 Dirk Hermans Rhun

ii.   Hendrik Teunis Duijvendans, ged. Terwolde 20-8-1707, won. De Leeuwte en ‘t Klooster, overl. Ambt Vollenhove 13-11-1762, tr. ca 1734 Janna Lamberts van Elen

iii.  Jan Teunis Duijvendans, geb. tussen 1704 en 1709, won. De Leeuwte, tr. (1) ca 1731 Metje Jans, tr. (2) ca 1736 Rikse Roelofs

iv.  Teunis, geb. De Leeuwte, ged. Vollenhove 10-11-1709, jong overl.

v.   Jantje Teunis Duijvendans, geb. De Leeuwte, ged. Vollenhove 7-2-1712 (nr. 363)

vi.  Harmtjen (Hermina) Teunis Duijvendans, geb. De Leeuwte, ged. Vollenhove 16-9-1714, tr. (1) Gerrit Jan Bos, tr. (2) Hendrik Lamberts van der Brink (zn v. nrs. 732 en 733)

vii. Engeltje Teunis Duijvendans, geb. De Leeuwte, ged. Vollenhove 13-3-1718, tr. (1) Beulake 13-12-1741 Geugje Wychers (nr. 866), tr. (2) Giethoorn 11-4-1756 Timen Jans Akkerman

728. =724

729. =725

730. =726

731. =727

732. Lambert Hermans (Hermens, Harmens), afkomstig van Hattem volgens onderstaande bron, wonende 1722 te Wendelo in de Leeuwte bij Vollenhove, overl. na 1734, tr. (2) Vollenhove ca 1727 Bliegjen Klaasen, tr. (1) Vollenhove 14-3-1721 (bron: eerste uitgave boek “Het Vollenhoofs geslacht Van der Linde”)

733. Jantje Sijmens Otten, ged. Vollenhove 15-1-1682, lidmaat Vollenhove 4-4-1705, tr. (1) Jan Berents Guiking

Uit dit huwelijk:

i.   Hendrik, ged. Vollenhove 11-1-1722 (nr. 366)

ii.   Aaltjen, ged. Vollenhove 25-5-1724

734. =726

735. =727

736. Albert Claas Meilof (Meiloffs), ged. Beulake 24-2-1675, turfboer, wonende in de Ronduite te Wanneperveen vanaf ca 1705, overl. voor 1732, tr. (2) Beulake 24-10-1716 Grietien Herms (Harmens), tr. (1) Beulake 26-12-1704

737. Neeltje Jans, bel. Wanneperveen 1709, overl. voor 1716.

Uit dit huwelijk:

i.   Jan, ged. Beulake 20-12-1705

ii.   Cornelis (nr. 368)

738. Harmen Visscher

740. Pieter Rinkes (Rienks), binnenschipper te Warns in 1749, tr. Warns 19-3-1713

741. Reinske (Rinske) Sibbles (Sibbelis), Warns

742. Harmen Jans, ged. Molkwerum 1-6-1683, tr. Warns 13-2-1707

743. Aag (Aagje) Yglis, Warns

752. Berend Peters Spitse (Spitze), ged. Oldemarkt 6-10-1661

753. Jeltjen Roelofs (doopgetuige te Oldemarkt in 1713)

Uit dit huwelijk:

i.    Anneghien, ged. Oldemarkt 9-1-1687 (vader Berent van Westert; get. bestemdr. Fedde), jong overl.

ii.   Peter, ged. Oldemarkt 24-7-1688 (nr. 376)

iii.  Wijcher, ged. Oldemarkt 17-1-1692, jong overl. (get. bestemdr. Fedde Bartels, vrouw van Roelof Besembinder in 1671 en 1692)

iv.  Wijcher, ged. Oldemarkt 4-8-1695

v.   Annigjen, ged. Oldemarkt 10-9-1703

760. Lebbert Wijben, bel. Steenwijkerwold 1665, tr. (1) Steenwijkerwold 1657 een j.d., tr. (2) Steenwijkerwold 17-3-1678

761. Geertien Theunis, overl. Steenwijkerwold na 1723, tr. (1) Steenwijk 1663 Jan Jochems

Uit dit huwelijk: Swantien (ged. Steenwijkerwold 1681) en Geert (nr. 380)

762. Hanne Jans

Kinderen (ged. Vledder): Hillechien (1690; nr. 381), NN (zn., 1692), Frouckjen (1695), Rensien (1697), Lambert (1699)

768. Jallert Tjeerds, overl. voor 5-6-1684 (OPS 23-60)

769. Giel (Geelke), overl. na 1685 (OPS 23-111)

Uit dit huwelijk: Eeuwkje (nr. 777), Tjeerd (nr. 384) en Trijntje Jollerts (tr. Albert Bruins uit Lippenhuizen)

770. Ate Ottes, geb. Lippenhuizen ca 1635, doopsgezind, boer te Lippenhuizen, meijer Lippenhuizen nr. 33 (de “kerkeplaats”) in 1698, overl. voor 19-12-1705, tr. (2) ca 1682 Auk Tiebbes, wed. van Tieerdt Sijdtses (OPS 115-63), overl. voor 19-12-1705, tr. (1) Langezwaag/Kortezwaag 20-3-1666

771. Sietske Ynses, geb. Langezwaag ca 1640, overl. voor 1683

Uit het eerste huwelijk: Sietske, geb. ca 1667 (nr 385); uit het tweede huwelijk: Otte Ates (geb. 1683) tr. Antje Walles, Atie Ates (geb. 1685) tr. Lolke Sijtses, Douwe Ates (overl. 1738) tr. Waab Walters (overl. 1738), Hans [Sietske, Otte en Douwe waren lidmaten van de Doopsgezinde Gemeente Gorredijk-Lippenhuizen]

772. Ype Ubles, Luxwoude, overl. Lippenhuizen voor 1676, tr. Luinjeberd 6-5-1666

773. Hiltje Joukes, Tjalleberd, wonende te Kortezwaag in 1676 en te Lippenhuizen in 1682, overl. Terwispel voor 2-9-1687 (doodskist betaald; OPS 75-810), tr. (2) 20-2-1676 Binne Ates uit Kortezwaag (zoon Ate Binnes overl. voor sept. 1694), tr. (3) Gerecht Opsterland 4-9-1682 Pieter Bienses, Terwispel, wednr. Wyb Sietses

Uit eerste huwelijk: Ate Ypes (nr. 386) en Sierd Ypes (OPS 75-810)

774. =776

775. =777

776. Jeen (Jean) Rinses (Rintses), geb. Terwispel ca 1650, boer, gebruiker van stem 28 te Lippenhuizen in 1698, overl. tussen 1708 en 1714

777. Eeuwkje Jallerts, gebruikster van stem 11 te Terwispel in 1718, in 1714 één van de borgen voor haar zoon Jaldert en vrouw Jinke Feddes, overl. tussen 1718 en 1728

Uit dit huwelijk: Wietske (nr. 387), Jallert (nr. 388), Rinse

778. Fedde Lieuwes, overl. tussen 1698 en 1713, gebruiker van stem 41 te Lippenhuizen in 1698

Kinderen: Lieuwe Feddes tr. Wietske Jeens (nr. 387), Jinke Feddes (nr. 389)

782. Brandtje (Hillebrandt) Klazes, geb. Surhuisterveen, wonende te Noorderdrachten en Rottevalle, veenbaas, overl. Rottevalle ca 1718, tr. voor 1692

783. Maaike Jans

Uit dit huwelijk: Klaas Brands, ged. Surhuisterveen 29-6-1682 tr. Surhuisterveen 1719 Fokel Jilles; Petronella (Pietje) Brands, ged. Surhuisterveen 21-10-1694 (nr. 391); Taeke Brands, terechtgesteld te Leeuwarden in 1745, tr. Surhuisterveen 1723 Fetje Sierds; Tjipke Brands, tr. Surhuisterveen 23-2-1721 Sydse Edses; Aatje Brands, tr. Surhuisterveen 29-7-1731 Liebbe Tijses

784. Pier Martens Madhuizen (Pierrius Martijns Madhusius), afkomstig uit Gorredijk, in 1698 eigenaar van stem 12 te Terwispel, landbouwer en glaesmaker, overl. voor 1718, tr. (1) Kortezwaag 24-7-1667 Antje Walters uit Lippenhuizen, overl. voor 1682, tr. (2)

785. Antje Wiegers

Uit het eerste huwelijk:

i.   Wiebe Piers Madhuizen, overl. na 30-5-1747, tr. Bontje Gurbes

ii.  Sjoukje Piers, ged. Kortezwaag 14-6-1668

iii.  Marten Piers, ged. Kortezwaag 11-12-1670

iv.  Wietse Piers, gebr. Langezwaag SC 14 in 1738

Uit het tweede huwelijk:

v.  Gjalt Piers Madhuizen (nr. 392)

vi.  Jan Piers Madhuizen, mr. smid te Oldeboorn, tr. Oldeboorn-Nes 13-9-1711 Trijntje Sweitses uit Noorderdrachten, kind. ged. Oldeboorn-Nes: Janke (1718/1728) en Antje (1722)

786. Gurbe Oedses, boer, in 1698 1/3 eigenaar en bruiker van stem 3 te Lippenhuizen, overl. tussen 1718 en 1728

787. Jeltje Sierds, overl. na 1718

Uit dit huwelijk: Oeds Girbes tr. Hiltie Sijtses, Fokje Girbes (nr. 393), Bontje Girbes tr. Teije Wobbes, Trijntje Girbes

788. Freerk Hendriks, Kortezwaag, won. Nijehorne 1669 (OPS 69-42/fiche 2; zwager van Trijn Roelofs, wed. Folckert Baukes), tr. Langezwaag 16-4-1665

789. Antje Roels, Kortezwaag

Uit dit huwelijk: Martsen Freerks, ged. Langezwaag 5-11-1665, won. Oudehorne, tr. Wijnjeterp 11-1692 Jan Errits uit Wijnjeterp; Sietske Freerks, won. Kortezwaag, tr. Langezwaag 15-7-1703 Jouke Ates uit Hemrik (dr. Martien Joukes geb ca 1704); Hendrik Freerks (nr. 394)

790. Auke Fokkes, overl. voor 13-11-1685 (curator 3 kind. Anne Arjens), tr. ca 1672

791. Ytje Jans, Kortezwaag, overl. na 16-11-1702, tr. (1) Langezwaag/Kortezwaag 9-11-1662 haar neef Boele Sjoukes uit Langezwaag (wednr. van Antje Ates), tr. (3) Langezwaag/Kortezwaag 10-2-1684 Reitse Gosses

Uit dit huwelijk: Tjitske, geb. Kortezwaag 1673 (nr. 395); Antje Aukes, geb. Kortezwaag 1675, tr. Langezwaag/Kortezwaag 16-6-1695 Ids Kornelis uit Kortezwaag; Fokje Aukes, geb. Kortezwaag 1680, tr. Gorredijk 20-3-1701 Rienk Harkes uit Kortezwaag

792. Harmen Gerrits, won. Langezwaag en Gorredijk, tr. (1) Langezwaag 1663 Swaantje Jans uit Gorredijk, tr. (3) Langezwaag 1691 Corneliske Jochems uit Gorredijk, tr. (2) Langezwaag 11-10-1674

793. Martien Roelofs, Holtpade, WSW

Uit dit huwelijk: Jan (ged. Kortezwaag 1675; nr. 396), Jets (ged, Kortezwaag 1677), Roel (ged. Kortezwaag 1679), Gerrit (ged. Kortezwaag 1683/1688) en Swaantje (ged. Kortezwaag 1684)

794. Rykele Klazes, schoenlapper, overl. Beetsterzwaag 10-3-1693, lidmaat aldaar 29-7-1677

796. Reitse Harmens, lidmaat Beets 1677, overl. Beetsterzwaag 13-9-1686, tr. (2) voor 1681 Freerkje Martens (hertr. Foppe Roelofs), tr. (1) ca 1669

797. Tjitske Siegers, overl. voor 7-9-1681

798. Sietse Lieppes, timmerman, met zijn vrouw vermeld als lidmaat te Zuiderdrachten (1674) en Beets (1677), overl. Beetsterzwaag 4-10-1707, tr. Buitenpost 1-6-1662

799. Antje Errits, overl. na 1707

Uit dit huwelijk: Rinske (nr. 399), Sijts (ged. Drachten 1676), Tiert (ged. Beetsterzwaag 1682)

800. Sicke Sytses, broer van Jan Sytses (overl. voor 21-11-1681; OPS 72-395), gebruiker van halve molen te Lippenhuizen in 1671 (eignr. Jacob Jans wesen; OPS 71-45), molenaar en boer te Lippenhuizen in 1698 (1/2 gebruiker stem 22), eignr. 1/6 Lippenhuizen SC 32 in 1698, overl. voor 12-7-1706, tr. (1) 1671 NN Jans (OPS 69-353), zr. v. Jacob Jans, dr. v. Jan Daniels en Aeltien Jelckedr, kl.dr. van Daniel Jans en Martien Everts (eignr. Lippenhuizen SC 32 in 1640), tr. (2) voor 12-11-1680

801. Sytske Lieuwes, in 1698 eigenaar 1/4 stem 22 te Lippenhuizen, overl. voor 12-7-1706, tr. (1) Jelcke Geuckes (Jelke Geeukes), dr. Sjoukje Jelkes, vernoemd naar grootmoeder Siouck Lycles, weduwe van Geeuke Jelkes, mr. schoenmaker te Beetsterzwaag (OPS 72-133; 11-7-1681)

Kinderen uit dit huwelijk: Folckert (nr. 400), Jacob Sickes (molenaar te Lippenhuizen; tr. Ytie Dircx), Romck (tr. Uijlcke Annes) en Sytse Sickes (molenaar te Beetsterzwaag; tr. Antie Sytses)

802. Wybe Annes, boer te Lippenhuizen in 1698 (eignr. 1/7 stem nr. 6)

803. Foock Folckerts

Uit dit huwelijk (OPS 102-740; 1738): Anne Wybes (overl. voor 4-3-1738), Wytske Wybes, Joukjen Wybes (nr. 401)

808. Geert Tieerts, ged. Heerenveen 7-1-1649, tr. (1) Heerenveen 29-1-1671 Teuntje Hendriks uit Heerenveen, tr. (3) Heerenveen 7-7-1710 Geeske Kornelis uit Lemmer, tr. (2) Heerenveen 23-1-1676

809. Lysbeth Goitiens

Uit dit huwelijk:

i.   Goitien, ged. Heerenveen 1677 (nr. 404)

ii.   Teuntje, ged. Heerenveen 1679

iii.  Andries Geerts, ged. Heerenveen 1684, koopman te Heerenveen, tr. Heerenveen 26-1-1710 Joukjen Jans uit Heerenveen

iv.  Dedde Geerts, ged. Heerenveen 1684, tr. Heerenveen 1715 Tetje Yppes van Holwerd

v.   Tjeerd Geerts, otr. Heerenveen 14-12-1712 Antie Johannes uit De Knijpe

vi.  Gerbrig Geerts

vii. Trijntje Geerts, tr. Wolvega 1710 Johannes Kleyenburg uit Wolvega

viii. Lysbet Geerts

816. Jan Wiemers (Wijmerts), won. Drachten 1674 en Ureterp 1685 (lidmaat), overl. voor 10-6-1706 (OPS 100-609), tr. Drachten 25-11-1674

817. Trijntje Engberts, van Drachten, lidmaat Ureterp 1685

Uit dit huwelijk: Wijmer (nr. 408), Sieger (geb. Ureterp, ged. Wijnjeterp c.a. 1686/1688)

818. Dieuw (Dieu) Tijs (Thijsses, Thijssen), belijdenis Marum 3-6-1677, Frieschepalen 1685, tr. Marum 21-3-1675

819. Wytske Eelckes, belijdenis Marum 3-6-1677, Frieschepalen 1685

820. Wytse Ritsers, geb. Opeinde 1669, overl. na 1749, tr. Opeinde 23-1-1698

821. Aeth Sybes, Ureterp, overl. ca 1716

824. Jacob Joukes, geb. voor 11-4-1668, wonende te Joure in 1691, lidmaat DGZ het Oude Huis te Joure 1706, overl. Joure 27-9-1714, tr. Joure 23-3-1691

825. Idske Piebes uit Joure, lidmaat DGZ het Oude Huis te Joure 1706, overl. Joure 1739

Uit dit huwelijk (SCO 130-2):

i.    Jan Jacobs Glas, tr. Joure 10-4-1718 Leentje Willems uit Joure, o.a. dr. Rikstje

ii.   Rienk Jacobs Glas (nr. 412)

iii.  Trijntje Jacobs Glas, tr. Joure 12-5-1726 Watse Willems uit Workum, arbeider te Joure in 1749 (gezin 4 volw.), hertr. Joure 18-5-1734 Antje Harmens

826. Luitjen Meines, Joure, belijdenis DGZ het Oude Huis te Joure 1708, won. tr. Gerecht Haskerland 30-1-1699

827. Trijntje Teunis, Joure, belijdenis DGZ het Oude Huis te Joure 1708, overl. Joure 1742

Uit dit huwelijk: Meine Luitjens tr. Joure 1731 Trijntje Gerrits (hij lidmaat DGZ het Oude Huis te Joure 1732), Dieuwke Luitjens (nr. 413), Tiet Luitjens (lidmaat DGZ het Oude Huis te Joure 1730)

830. Atso Hermanus Inia, ged. Harlingen 18-1-1648, student te Franeker vanaf 1666, overl. Suawoude 1691, tr. Dokkum 21-12-1671

831. Cornelia Augustinii van Riskinga (Ris), geb. Franeker voor 1655, overl. na 1694

Kinderen: Hermanus (1672-1752), Aukje (1681-1764; nr. 415), Elizabeth, Magdalena, Rebekka, Augustinus en Johannes Inia (1688-1768; dominee te St Anna ter Muiden, Zeeland; kandidaat te Drachten in 1720)

832. Jan van Zwollen (Jan van Swol), overl. voor 17-7-1710 (WSW Recesboeken 26-56; zaak m.b.t. eventuele minderjarigheid van curator Anders Jacobs Smit uit Oldetrijne), tr. 1703/1704

833. Hendrikje Hendriks, geb. Kolderveen 1676 (27-28 jaar oud in 1704; HCO 80.1-18), ged. Kolderveen 16-4-1676, lidmaat Kolderveen Pasen 1697 (theeslijter), met attestatie naar Wanneperveen 25-12-1697, tappersche op de Blauwe Hand, overl. Wanneperveen Westerkluft na 1728 (Vuurstedengeld Wanneperveen 1728, wed. Jan van Zwollen; Hoofdgeld Wanneperveen 1723, wed. Jan van Zwollen, 3 hoofden)

Uit dit huwelijk:

i.    Hendrik Jans van Swol (nr. 416)

ii.   Stijntje Jans, tr. Jannes Werners, wonende te Wanneperveen nr. 208 in 1751; kinderen: Grietje, Hendrikje, Hendrik en Gerrit

834. Hendrik

Kinderen:

i.   Luite Hendriks Muis (Mus), neef van Albert Timens Nooij, wonende te Barsbeek en op de De Kluitenberg bij Vollenhove, tr. Grietje Hermans; kinderen gedoopt te Vollenhove: Metje (1732), Hermtje (1735), Aaltje (1740), Herman (1742) en Hendrik (1745)

ii.   Jentje Hendriks Muis (nr. 417)

835. (?) Hermtje

836. Roelof Jaspers Vasten, ged. Beulake 24-4-1682, bel. Beulake 12-1701, overl. 13-12-1720, wonende te Ronduite bij Wanneperveen, tr. Beulake 27-9-1700

837. Geertje Jans Lock, geb. Ronduite, Wanneperveen, ged. Beulake 10-12-1677, bel. Beulake 12-1701

Uit dit huwelijk, geb. te Beulake: Jan (1700), Jacob (1702; nr. 418), Grietje (1705), Willemtie (1707; tr. Giethoorn 1730 Jan Paulus Akkerman), Harmen (1710), Tijmen (overl. na 1718)

838. Jan Martens Otter, ged. Beulake 28-10-1679, bel. Beulake 1701, tr. (2) Beulake 2-1710 Aaltje Everts, tr. (1) Beulake 16-4-1701

839. Geertien Jans, afkomstig uit Wanneperveen, overl. Beulake voor 1710

Uit dit huwelijk, geb. te Beulake: Marten (1702), Tijsje (ca 1705; tr. Giethoorn 1730 Timen Jans Haxe) Aaltje (1707; nr. 419)

840. =388

841. =389

842. =390

843. =391

844. Jouke Roels (Roelofs), geb. De Pein 1685, verveender, boer Opeinde 1749, tr. Oostermeer 21-3-1706

845. Folku Karstens (Carstens), geb. Rottevalle 1683, overl. 1718

846. Jelle Fookes, tr. voor 4-9-1710

847. Grietje Jans (beide lidmaten Drachten, ingekomen van de Knijpe)

848. Jan Jans Haxe, wonende Op de Oevers te Jonen bij Dwarsgracht (Giethoorn), kooiker, tr. (2) Giethoorn 23-9-1708 Lammegien Volkens, tr. (1) ca 1680

849. Wilmpje (Willemtje) Jacobs

Uit dit huwelijk: Jan (geb. Giethoorn 1684), Luite (lidmaat NHG Giethoorn 1712), Timen (ged. Giethoorn 1690) en Jacob (nr. 424)

850. Bartelt (Bertelt) Gerrits Huisman, belijdenis Wanneperveen 15-4-1688

851. Coopien Jacobs (Jans), belijdenis Wanneperveen 9-4-1699, met attestatie van Wanneperveen naar Beulake 7-1729

Uit dit huwelijk: Grietjen (1696), Gerrit (ca 1698) en Geesien (1700, nr. 425)

852. Teunis Jans Dragt, wonende te Beulake, tr. Beulake 9-5-1680

853. Jantien Jans, tr. (1) Beulake 25-1-1672 Pieter Sanders Sok, wednr van Grietie Pieters Boers

Uit dit huwelijk: Jan, ged. Beulake 1682/1687/1688 (nr. 426)

854. Sander Jacobs Sok, ged. Vollenhove 2-1-1659, bel. Beulake 1692, wonende te Beulake tot ca 1690 en daarna te Wanneperveen, tr. voor 1682

855. Mensje Simons Groenewegen, ged. Wilsveen 12-9-1660

Uit dit huwelijk (ged. Beulake): Hendrikje (1682), Sijmen (1685), Jacob (1687/1689), Geertje (1692; nr. 427), Grietien (1695), Pieter (1700), Arijen (1704)

864. Beene Jans Krikke, geb. Giethoorn ca 1696, visser, doopsgezind, overl. Giethoorn 1-12-1785, tr. (2) Giethoorn 24-11-1751 Grietje Luijten Haxe, tr. (1) Giethoorn 24-6-1725

865. Jacobjen Jacobs Ecker, geb. Muggenbeet 1704, ged. Blokzijl 9-11-1704, overl. Giethoorn 1-1-1748.

866. Geugje (Geuchien) Wychers (Wiggers), ged. Beulake 11-6-1692, overl. Beulake tussen 1749 en 1756, tr. (2) Beulake 13-12-1741 Engeltje Teunis Doevendans (dr v. nrs. 726 en 727), tr. (1) Beulake 2-11-1720

867. Hendrickien Roelofs, Koekange, overl. voor 1741

868. Jochem Tomas (Tonen), geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 1682, wonende te Zuidveen, tr. Steenwijk 31-1-1706

869. Jantjen (Janna) Mast, geb. in ‘t Verlaat, ged. Steenwijk 1686

Uit dit huwelijk: Jacob (1708), Sjoukje (1711), ? (1715), Koop (1716; nr. 434), ? (1718), Jochem (1722); zoon Thomas (Thoone) Jochems Mast tr. Giethoorn 1748 Marchje Jans Beertjes (Smand)

870. Jacob Herms Roose (Rose), dominee Giethoorn DG-zuid, overl. na 1748, tr. Giethoorn 14-7-1715

871. Femmegien Willems, j.d. Giethoorn, overl. na 1748

Uit dit huwelijk: Marikje (geb. 1718), Mergien (ged. 1734), Herm (ged. 1736), Aeltien (ged. 1742; nr. 435), Albert (ged. 1742) en Wicher

872. Jacob Peeters (Pieters), geb. ca 1695, gebruiker stem nr. 23 Boijl in 1728 (eig. schoonvader Freerk Martens Hofman), boer te Boijl nr. 10 in 1749 (gezin 4 volw. en 2 kind.), overl. Boijl 1755, tr. (1) voor 1728

873. Roelofje Freerks, geb. ca 1695, overl. Boijl 1742.

Uit dit huwelijk:

i.   Pieter Jacobs, geb. voor 1728, hoofdbewoner van Boijl nr. 10 vanaf 1756, vertrokken naar Bakkeveen in 1760, tr. Noordwolde-Boijl 9-7-1752 Antjen Alberts uit Makkinga

ii.   Antjen Jacobs, geb. voor 1728, tr. Noordwolde-Boijl 30-4-1752 Jan Geerts uit Boijl

iii.  Freedsch, ged. Noordwolde-Boijl 14-10-1731, jong overl.

iv.  Freerk Jacobs Meester (Beul, Oosterkamp), ged. Noordwolde-Boijl 13-9-1733, schoolmeester te Jonen en Dwarsgracht, tr. Giethoorn 8-2-1756 Cornelisje Berends Mink

v.   Roelof Jacobs Meester, ged. Noordwolde-Boijl 26-3-1736 (nr. 436)

vi.  Femmigje, ged. Noordwolde-Boijl 30-3-1739

874. Hendrik Jans van Helder (Helden, Helderen), van Zuidveen, overl. Giethoorn 14-7-1745, tr. Steenwijk 15-4-1736

875. Jantje Harmens Toering, wonende te Zuidveen in 1736, bel. Giethoorn 18-4-1737, met attestatie van Giethoorn naar Haskerhorne in 1763

876. Hylke Bientses (Bjentzes), geb. Langezwaag 5-1675, boer te Langezwaag in 1749 (in de Wijngaarden), tr. Langezwaag 6-5-1717

877. Anthe Hylkes, geb. Langezwaag 1-1689

878. Gerrit Cornelis, huisman te Nieuwehorne in 1749; kinderen: Cornelis, Wytske, Pier en Antje (nr. 439), tr. (1) Lykeltie Sipkes, dr van nrs. 1836 en 1837, overl. voor 1720 (Authorisatieboeken Schoterland), tr. (2) voor 29-1-1721 (SCO 128-4)

879. Lampkje Piers (SCO Hypotheekboek 18-9-1759)

884. Albert Jacobs Kloot (Kloo, Cloo, Luiken, Luik, Luk), overl. na 1748, tr. Giethoorn 11-12-1712

885. Jantjen (Jantje) Wychers (Wiegers, Wichers) Kruis (Kroes), overl. na 1748

Uit dit huwelijk:

i.   Lummigje Alberts Kloot, geb. Giethoorn ca 1714, tr. Giethoorn 14-8-1740 Lambert Geerts van Ootmarsum, ged. Giethoorn 2-9-1694, zn van Geert Lamberts van Ootmarsum alias Twentse Geert

ii.   Geesje Alberts Kloot, geb. Giethoorn ca 1716, tr. Giethoorn 22-4-1736 Harmen Gerrits Dam

iii.  Jacob Alberts Kloot, geb. Giethoorn ca 1717, tr. Giethoorn 7-4-1748 Grietje Tiemens

iv.  Reintje Alberts Kloot, geb. Giethoorn ca 1719, tr. Giethoorn 15-1-1741 Klaas Harmens Smit

v.   Wycher Alberts Kloot, geb. Giethoorn ca 1720 (nr. 442)

vi.  Femmigje Alberts Kloot, geb. Giethoorn ca 1725, woonde nog bij ouders in 1748

886. Barteld Jans Botter, wonende tussen 1704 en 1725 in het Zuidwoldiger Rot, met att. van Hoogeveen naar Kolderveen-Dinksterveen 1725, met att. van Kolderveen naar Giethoorn in 1743, tr. (3) Kolderveen/Giethoorn 1743 Hilligje Hendriks, wed. van Jan Jansen, tr. (2) Marchje Claasen Seijnen, tr. (1) Hoogeveen 22-10-1702

887. Petertje Pieters [Hakum], bel. Hoogeveen 1703, overl. na 1720.

Uit dit huwelijk:

i.   Peter, ged. Hoogeveen 10-1706

ii.   Jan Bartelds Botter, ged. Hoogeveen 18-11-1711, tr. 1736 Jantien Luigies

iii.  Albertje, geb. Kolderveen ca 1713

iv.  Hendrikien, ged. Hoogeveen 21-3-1715

v.   Femmigien, ged. Hoogeveen 14-11-1717, tr. Giethoorn Geert Arents Vrom

vi.  Aaltje Bartelds Botter, ged. Hoogeveen 2-6-1720 (nr. 443)

888. Berent te Witbroek, landbouwer, wonende met vrouw in buurtschap Holthuisen bij Haaksbergen in 1748, tr. NG Haaksbergen 10-6-1703

889. Hendrikje Jans Rouhof (Ruhof), afkomstig van Holthuisen

Uit dit huwelijk:

i.   Jan te Witbroek, tr. Haaksbergen 1-3-1733 Jenneke Heetpas, dr van Jan, landbouwer op Heetpas in Eppenzolder

ii.   Arend te Witbroek (nr. 444)

iii.  Theodora (Dee) te Witbroek, overl. voor 1744, tr. Delden 11-10-1739 Lambert Suiters uit Bentelo

iv.  Geertje te Witbroek, tr. Haaksbergen 10-5-1744 Carel Minnegal

v.   Roelofje te Witbroek, overl. 1779, tr Haaksbergen 30-5-1745 Berend Wissink alias te Witbroek uit Eppenzolder

vi.  Jan te Witbroek, tr. Haaksbergen 17-7-1746 Stina ter Mate te Langelo

vii. Maria te Witbroek

viii. Harmken te Witbroek

890. Hendrik Kloeken, Diepenheim, otr. Neede 2-10-1701

891. Engele ter Huisstede, Hengeveld, zr. van Hendrikjen en Hermken

892. Marten Thomas, won. te Tweelo bij Ruinderwold, overl. Tweelo 1780 (begr. Ruinderwold)

893. Trijntje Beerents, over. Tweelo 1774 (begr. Ruinderwold)

Uit dit huwelijk (ged. Ruinerwold): Thomas (1725; nr. 446), Roelfijn (1728; overl. Tweelo 1749), Albert (1732)

894. Jan Jans Smit, tr. Meppel 10-12-1718

895. Grietje Gerrits, uit Eessinge

Uit dit huwelijk (ged. Meppel): Gerrit (1719), Aaltje (1722; nr. 447), Jan Arents (1722), Trijntje (1725)

896. Lieuwe Clasen, won. eerst Lippenhuizen en daarna Terwispel, gebr. Terwispel SC4 in 1698, overl. tussen 1699 en 1702, tr. voor 6-11-1667 (OPS 173-711)

897. Meintien Ubles, overl. voor 1702 (OPS 122-430), eig. van twee mad maden in de Langerijp onder Terwispel en 6 mad maden in de Walden

Uit dit huwelijk:

i.     Anne Lieuwes, wonende te Langezwaag in 1694, ged. op bel. Tjalleberd 1698, tr. Langezwaag 1694 Antje Ubles uit Langezwaag; kind. ged. Aengwirden: Uble Annes (1698), Sytske Annes (1699), Wytse (1701, jong overl.), Lieuwe (1704/1706, jong overl.)

ii.    Hans Lieuwes (nr. 448)

iii.    Sijtse Lieuwes, vrijgezel te Terwispel in 1702, te Drachten in 1707 en te Lippenhuizen in 1710 (Proclamatieboeken Opsterland), NH ged. en lidmaat Aengwirden 1722, overl. Tjalleberd 1740, tr. Trijntje Johannes, overl. Tjalleberd 20-2-1746

iv.    Foock Lieuwes, wonende op de Zestienroeden in 1707 en te Terwispel in 1711 (OPS 124-839) en 1741 (onderhouden door de diaconie), tr. Meijne Jans (OPS 123-779; OPS 124-810)

v.     Elske Lieuwes, wonende te Terband in 1702 en te Heerenveen in 1704, overl. voor 1707, tr. Heerenveen 2-11-1704 Willem Iedes van Mildam

900. Wybe Yntzes, geb. De Knijpe ca 1654, schuitevaarder in de Knijpe (1688; SCO 79-678), mr. schuitmaker onder Oudeschoot in 1705 (SCO 126-5; 2de rij)

901. Geiske Piers

902. Jan Claases, won. Mildam 1674 en later in Nieuwehorne

903. Ypck Annes

Uit dit huwelijk: Anne Jans (stond borg voor zijn zwager Yntse Wybes bij diens benoeming tot collecteur van het gemaal), bijzitter van Schoterland; Antje Jans (nr. 451)

912. Feitse Sammes, boer, stiefzoon van Trijn Clases (AEN 15-102; 1675), overl. Nieuwehorne 1689, tr. Katlijk ca 1685

913. Loll Saeckes, geb. Katlijk ca 1660, overl. Nieuwehorne 21-6-1699.

914. Evert Jans, geb. Katlijk ca 1660, huisman, overl. na 20-1-1738

915. Tetje (Tettje) Oebeles (Ubles), geb. Katlijk ca 1660, overl. na 1739

916. Andries Jacobs, geb. Nieuweschoot 1660, tr. voor 1695

917. Antien Jans, wed. Olke Tjerks

918. Hans Imkes, geb. Nieuwehorne ca 1655, huisman en kerkvoogd, eig. en gebr. Nieuwehorne nr. 18 in 1698, overl. Nieuwehorne voor 11-11-1719 (authorisaties SCO; curatoren Hinke Jans op de Haule en Hans Tjeerds te Nieuwehorne)

919. Trijntje Jans, overl. na 11-11-1719

Uit dit huwelijk:

i.   Jan Hanses te Nijehorne

ii.   Antje Hanses, overl. Oldeberkoop voor 1731, tr. Sjoerd Hilkes, gebr. Nieuwehorne nr. 18 in 1728, overl. Oldeberkoop tussen 1744 en 1749, hertr. ca 1731 Lamkje Lammerts

iii.  Jeip Hanses, tr. 1731 Gertje Jans van de Herenwal (Haskerland), nageslacht familienaam Klaver

iv.  Akke (Aaltje) Hanses (nr. 459)

v.   Pier Hanses, huisman op de Haule

920. Luitjen Gerbens, gebr. stemnrs Nieuweschoot 18 en 19 in 1728

921. Grietje Jans, overl. Nieuweschoot 30-10-1747

924. Jelle (Jolle) Taes, boer te Katlijk, overl. voor 28-9-1694, tr. Kortezwaag 29-2-1680

925. Jouck Wybes, geb. Nieuwehorne 1661 (Authorisatieboeken Schoterland 9-5-1668), won. Kortezwaag 1680, eignr. Katlijk SC 28 in 1698 met haar 6 kinderen

Kinderen: Wijbe (nr. 462); Jantjen (nr. 589); Jelle Jelles; Pier Jelles (wonende te Mildam in 1734); Thee Jelles; Eeuckien Jelles, tr. (1) Saacke Ronus (kind. Ronus en Geiske Saackes), tr. (2) Symen Rieuwerts (kind. Jelle Symens)

926. Uilke Heeres, geb. Scharren (Gem. Doniawerstal) ca 1655, koopman in paarden te Mildam in 1739

927. Geertien Roelofs, geb. ca 1660 Katlijk

928. Meeuwes Romkes, van Raard, schoenmaker, overl. voor 1668 (SCO 77-121), br. van Hotse en Antje Romkes te Raard, tr. Heerenveen 7-9-1651

929. Grietje Jans

Uit dit huwelijk: Aaltje Meeuwes, ged. Heerenveen 7-9-1656, tr. (1) Hendrik Lubberts, tr. (2) Gerecht Schoterland 11-4-1688 Gerben Oepkes uit de Knijpe; Jan Meeuwes (nr. 464)

930. Eit Willems, Mildam, tr. (2) Schoterland 6-12-1671 Jel Jans, tr. (1)

931. Haaitske Cornelis (SCO 78-fiche 1; 14-11-1674)

Uit dit huwelijk: Willem Eits en Haaitske Eits (nr. 465)

932. =900

933. =901

934. =902

935. =903

936. Jan Alles, geb. Katlijk, huisman, wonende op de Heide onder Oudeschoot (1701), overl. Oranjewoud na 1708, tr. voor 1664

937. Imck Jeips, geb. Schoterwold

Uit dit huwelijk:

i.    Riekele Jans Heida (Ricolt J.H.), won. op de Heide tot Oudeschoot rond 1725 (SCO 130-161), tr. Aaltje Siegers

ii.   Tiepckien Jans, geb. ca 1660, tr. Andries Tijssen (dr. Im)

iii.  Jeip Jans, geb. Katlijk ca 1670 (nr. 468)

iv.  Ids Jans, won. Oudeschoot, tr. Aaltje Hanses

v.   Antje Jans Heida, geb. ca 1685, overleden Oranjewoud 22 juni 1752, tr. Jan Hendriks

938. Sipcke (Sipke) Meints (Meintes), wonende Zestienroeden bij Luinjeberd, tr. Luinjeberd 19-3-1665

939. Corneliske Claases (Klaases), Luinjeberd

Uit dit huwelijk:

i.   Saakje, ged. Tjalleberd 18-1-1675 (nr. 469)

ii.   Claes, ged. Tjalleberd 23-3-1675 (7 jr. oud)

iii.  Haaitse, ged. Tjalleberd 12-12-1680

iv.  Age, ged. Tjalleberd 29-3-1685

940. Jelle Roels (Roelofs), volgens archief Schoterlandse Veencompagnie en AEN 15 (fiche 4) broer van Sytse Roelofs (tr. 1655 Tet Meines, dr. Antie Sytses, en 1666 Trijntje Roelofs, zn. Roelof Sytses), beiden te Luinjeberd in 1663, kochten in 1669 samen met Sipke Meynts (nr. 938) pastorieland te Gersloot (archief Grietenijbestuur Aengwirden), overl. tussen 1694 (huisman te Luinjeberd; Hypotheekboeken Schoterland) en 1698 (Stemkohieren), tr. Luinjeberd 26-7-1663

941. Arrien Meintes uit Luinjeberd (Hypotheekboeken Aengwirden), eigenaar stem nr. 2 te Luinjeberd in 1698 en 1700 (=Arrien Jelles)

942. Jacob Jochums, geb. De Knijpe ca 1652, mr. brouwer in de Knijpe (won. onder Nieuw Katlijk in 1679), overl. tussen 1709 en 1725

943. Jeltje Jans

Uit dit huwelijk (SCO 130, fiche 3, 2e rij):

i.    Foekjen Jacobs (nr. 471)

ii.   Froukje Jacobs, tr. Siebe Sietses (overl. voor 1725)

iii.  Jochum Jacobs, huisman Benedenknijpe 1749 (5 volw.), tr. Griet Hylkes (Hypotheekboeken Schoterland 1726), nageslacht Boxma

iv.  Berber Jacobs, tr. Heerenveen 27-6-1717 Bartele Obbes uit Heerenveen

v.   Antje Jacobs

v.   Jan Jacobs

vi.  Douwe Jacobs

944. Aate Claeses Blincksma, Heerenveen, tr. Heerenveen 17-9-1675

945. Antie Geerts Meyers, Heerenveen

Uit dit huwelijk:

i.  Claas Ates Blinksma, tr. Gerecht WSW 14-11-1695 Trijntje Pieters Idserda

ii.  Pieter Ates Blinksma (nr. 472)

iii. Hendrik Ates Blinksma, tr. Heerenveen 16-1-1710 Hiltje Heeres uit Heerenveen

iv. Jeltje Ates Blinksma, tr. Heerenveen 31-1-1712 Klaas Jacobs v.d. Herenwal (Haskerland)

946. Hillebrand Abrahams Kortsma, Hallum, broer van Doede, tr. (1) Heerenveen 14-4-1667 Maria Marcus, tr. (3) Heerenveen 9-4-1693 Trijntje Mollema, tr. (2) Heerenveen 31-5-1680

947. Jeltje Ypes uit Mildam

Uit dit huwelijk, ged. Heerenveen: Maria (1680), Sijke (1682; nr. 473), Ype (1685), Lummichjen (1686/1687)

948. Wernerus Wilhelmus Cancrinus, geb. Bremen, afkomstig uit het land van Kleef (het Nederlandstalige gebied aan de Duitse Nederrijn tussen Duisburg en Nijmegen), burger Franeker juni 1670, Philosophie Doctor, S.S. Ministerij Candidatus (kandidaat predikant), conrector gymnasium Franeker (1670-1680), -omstreden- predikant te Wier van 1682 tot 1695 (onder invloed v.d. labadisten wilde hij geen Avondmaal houden noch dopen), overl. Heerenveen 1731, tr. (2) Heerenveen 9-11-1703 Hendrikje de Rhee uit Leeuwarden, tr. (1) Franeker 17-7-1673 (registratie Groningen 28-6-1673)

949. Swaentien Geerts (Geersema) uit Groningen

Uit dit huwelijk:

i.   Johannes Cancrinus, tr. Heerenveen 2-11-1710 Trijntje Harmanus Bijnema uit Heerenveen (SCO 129-4)

ii.   Egardus Cancrinus (nr. 474)

iii.  Isabella Susanna Catrinus uit Aengwirden, tr. Meppel 11-9-1715 Jacob Wijntjes

iv.  Bernardus Cancrinus, tr. Heerenveen 12-12-1716 Esther van Nuis uit Heerenveen

v.   Wilhelmus Cancrinus, tr. Heerenveen 26-12-1717 Foekjen Jansen van de Herenwal

954. Andries Willems, mede-eignr. Mildam nr. 17 in 1700, leraar Groninger Oude Vlamingen te Mildam in 1705, overl. voor 7-2-1733, tr. voor 2-3-1690 (Hypotheekboeken SCO)

955. Trijntje Hendriks, wonende te Rotstergaast in 1749 (Hypotheekboeken SCO)

Uit dit huwelijk:

i.    Hendrik Andries, schipper en koopman in de Knijpe (Authorisatieboeken SCO 1740), overl. voor 25-10-1740, tr. Hansjen Tjeerds

ii.   Wiebe Andries, tr. Mildam 1712 Martjen Eises van de Herenwal

iii.  Antje Andries, tr. Siebout Geeles, zn. Geele Siebouts

iv.  Baukje Andries, tr. Gosse Mintjes, won. Mildam

v.   Hitje Andries (nr. 477)

956. Berend Hanses, mr. schoenmaker te Oudeschoot, eignr. Nieuweschoot nr. 6 voor 1/5 in 1698 en voor ¼ uit naam van zijn kinderen in 1728, eignr. Nijelamer nr. 23 in 1698 en 1728, tevens Oldeholtwolde nr. 9 (10?) in 1708

957. Akke Eeuwes, geb. Nijeschoot ca 1661

Uit dit huwelijk:

i.   Eeuwe Berends (nr. 478)

ii.   Hans Berends, schoenmaker te Oudeschoot in 1749 (gezin 3 pers.), tr. Gertie Jacobs; dr. Akke Hanses, ged. Oudeschoot 1733, tr. 1764 Jelle Jelles, kind. Rieuwke en Janke

960. Peter Tijmens, schoenmaker te Oldemarkt in 1694 (Kohier 1000e penning), eignr. Blesdijke 1b (erfgenamen in 1700, Floreenkohieren), overl. Oldemarkt voor 19-10-1699 (HCO 80.1-2926-136), tr. Gerecht WSW 20-1-1658 (WSW 24-427)

961. Rijckien (Rickjen) Roots, tr. (1) Oldemarkt 29-3-1648 Jan Jacobs (mennonietenhuwelijk HCO 80.1-2924+), overl. Oldemarkt voor 22-6-1656, zn. Root Jans tr. Oldemarkt 4-11-1675 Jacobjen Reinders uit Steggerda, dr. van Reinder Feijen en Lummichjen Geerts te Steggerda [onbekende dr. van Root en Jacobjen tr. voor 1711 Jan Hendriks Prakken, zn. van nrs. 520 en 521]

Uit dit huwelijk (testament HCO 80.1-2926-94; 30-1-1698):

i.   Hendrik Peters (nr. 480)

ii.   Claesjen Peters, overl. voor 1698, tr. Jacob Harmens, kind. Hiltien en Harmen Jacobs

iii.  Annigjen Peters tr. Gerrit Jans Hinckema, wonende te Steggerda in 1696 (WSW 150-426)

962. Jan Jansen Hartmans (Hoeck), had bezittingen op “de Hoeck” in de Overburen te Steggerda (stem nr. 1), mennist, overl. voor 20-4-1694, uit eerder huwelijk: Pieter Jansen (WSW 48-38; 1673), overl. voor april 1694, tr. Roelofjen Claesen, kind. Jan en Pier Peters (samen 1/3 eignr. Steggerda nr. 1 in 1700)

963. Harmentien Roelofs, overl. voor 1694, zuster van Gelmer Roelofs (papist) te Blesdijke (tr. Geesjen Jans, kind. Roelof en Claas Gelmers te Blesdijke, en Annigjen Gelmers, overl. ca 1738, tr. Reijnder Andries te Steggerda), Meine Roelofs tr. Lamck Alberts (won. Vlieland in 1694; WSW 67-397) en Jan Roelofs (won. Paasloo in 1703; WSW 150-392)

Uit dit huwelijk:

Jantje Jans (nr. 481) en Harmen Jans (geb. ca 1684), beiden eignr. Steggerda nr. 1 voor elk 1/3 in 1698 en 1700 en allebei wonende te Oldemarkt in 1716 (WSW 127-200)

964. Hylke Doekles, geb. Akkrum ca 1645, timmerman, bewoner van “een huis en een hofke” te Mildam in 1716, tr. (2) Wolvega 21-6-1711 Grietje Gerwerts uit Wolvega

966. Fedde NN, kind. Lol Feddes (nr. 483), Aef Feddes, Jacob Feddes, Pier Feddes (won. De Knijpe, tr. Heerenveen 1675 Dirckien Pieters), NN Feddes tr. Meints Minties (won. ’t Meer), (?)Romkjen Feddes (tr. Goossen Marcks Terwisscha); allen voor de helft erfgenamen van Martien Clases (overl. 1726)

976. Willem Dercks tot Vledder, lidmaat Vledder 1681; vader van Dirk Willems, geb. voor 1680 (nr. 488); Roelof Willems, tr. Vledder 1697 Gesien Jacobs; Albert (Aelert) Willems, ged. Vledder 18-7-1680 en Geertjen Willems, ged. Vledder 15-2-1682

977. (?) Marrechien

978. Jan Berents, won. Wapse voor 1690 en daarna te Oldendiever, verkocht in 1710 samen met zijn vrouw 1/6 van het ouderlijk huis te Smilde aan Boele Cornelis en Hebeltien Hendriks m.u.v. hun veen achter de Mr Jans-wijck en dat achter de Huttenbarg

979. Geertijn Cornelis

Uit dit huwelijk:

i.   Annechien Jans, geb. ca 1675, tr. voor 1696 Hendrik Folkerts, won. Oldediever

ii.   Berent Jans, geb. Wapse, ged. Diever 27-6-1677

iii.   Jantien, geb. Wapse, ged. Diever 9-4-1680, jong overl.

iv.  Geesien, geb. Wapse, ged. Diever 11-3-1683

v.   Cornelis, geb. Wapse, ged. Diever 11-4-1686

vi.   Jantien, geb. Oldendiever, ged. Diever 7-11-1690 (nr. 489)

980. Roelof Jans Keijser (lijst Weerbare mannen te Vledder, 1665 en 1689)

982. Lubbert Alberts, won. Nijensleek (lidmaat Vledder 1680)

986. Jacob Jacobs, won. Nijensleek

992. Jan Dirks Claeren, Hoofdgeld van Giethoorn 1675 (2 volwassenen). In het Vuurstedengeld van Giethoorn 1682 wordt bij "de weduwe van moeij Derick" vermeld: "Jan Claeren versoeckt dat sij daer van moge bevrijet worden" [daar=schoorsteengeld; moeij=stiefmoeder]. Dit duidt m.i. op het feit dat Jan Claren uit het eerste huwelijk van vader Dirk Jans afkomstig is en dus geboren is te Wanneperveen voor 1649. Moei Derk moet dan Jantjen Wijchers zijn waarmee Derk in 1649 hertrouwde. Jan tr. (2) Giethoorn 1-4-1694 Hilligjen Sijbrants, lidmaat Giethoorn 8-4-1694, tr. (1) Giethoorn 26-12-1668

993. Lummichien Herms

Uit dit huwelijk:

i.   Dirk Jans Claeren, tr. Giethoorn 18-9-1698 Hendrikjen Cornelis

ii.   Aaltgen Jan Claeren, tr. Giethoorn 30-1-1701 Gerrit Wijchers

iii.  Margje Jans Claren, tr. Giethoorn 6-12-1707 Wijcher Hendriks Timmerman

iv.  Wijcher Jans Klaeren (nr. 496)

v.   Hendrik Jans Klaeren, tr. Giethoorn 21-4-1710 Wijntjen Peters

vi.  Jan Jans Klaeren, tr. Giethoorn 24-4-1712 Maartjen Pieters

994. Wolter Coops Baas (Bae, Baesgien), Vuurstedenregister Giethoorn 1675 en 1682, overl. voor 1723, tr. Giethoorn 1667

995. Grietien Hendriks, overl. na 1723 (Vuurstedenregister 1723)

Uit dit huwelijk: Lumme, Grietjen, Jantjen, Geesje, Aafje (nr. 497) Wolters Bae

996. Jacob Hogerweg

1000. Nutte (Nuttes) Aeblis, geb. Rottevalle ca 1684, tr. Oudega 12-5-1709

1001. Bauck Clasis (Claes), Rottevalle

1004. Klaas Alberts, wonende te Rottevalle, tr. Oostermeer 23-6-1695

1005. Wendeltje Teedes, Oostermeer

Uit dit huwelijk: Albert Klases (nr. 502)

1006. Frerik Jans, tr. voor 1698

1007. Anna Maria Hanses Knoop

Uit dit huwelijk (ged. Drachten): Hans Freerks (1698/1707; oom van Cornelis Alberts, kl.zn. van nrs. 1004 en 1005) tr. IJbeltje Eises), Jantje (1700), Aaltje (1702), Jan (1704/5), Geeske Freerks (1709) tr. Sake Arends, Hielkje (1711) en Hindrik (1713)

1008. Hendrik Luijten Baas, Giethoorn, tr. Giethoorn 7-5-1710

1009. Metje Lucas, Giethoorn

Uit dit huwelijk:

i.   Nenne (Jantjen) Hendriks Luijten, ged. Giethoorn DG-zuid 3-1-1734, tr. Giethoorn 9-7-1741 Jacob Wolters

ii.   Lute Hendriks Baas, ged. Giethoorn DG-zuid 7-1-1742 (nr. 504)

iii.  Lucas Hendriks Baas (Van Suidert), ged. Giethoorn DG-zuid 18-6-1741, tr. Giethoorn 1742 Geesje Hendriks Weever, wed. Andries Jansen Schipper

1010. Jan Arents Westerman, Hoogeveen, tr. Hoogeveen 6-3-1707

1011. Grietien (Grietjen) Willems Botter

1012. Jacob Frenks (Freriks) Meester (Meister, Smeeng), geb. Giethoorn 1700, tr. Giethoorn 20-4-1723

1013. Grietjen Simons, j.d. Giethoorn

Uit dit huwelijk:

i.   Frerik Jacobs Smeeng (nr. 506)

ii.   Simon Jacobs Smeeng, tr. Giethoorn 24-1-1753 Geertje Hendriks Petter

iii.  Annigje Jacobs Smeeng, tr. Giethoorn 23-12-1753 Jan Hans Schipper

iv.  Aaltje Jacobs Smeeng alias Meister, tr. Giethoorn 23-11-1755 Jan Althen Scherp alias Lange

v.   Roelof Jacobs Meister, geb. ca 1740, tr. Giethoorn 13-3-1768 Jantien Harms Dam

1014. Cornelis Jans Neve, overl. Giethoorn voor 1723, tr. (1) Giethoorn 4-9-1707 Annigjen Jans Hase, tr. (2)

1015. Grietjen Berents; kinderen Grietjen (nr. 507) en Annigjen Cornelis Neve tr. Jan Hendriks Brinks, lidmaten Giethoorn 1729 (waren mennist)

1016. Steeven Geerts Besjope [Bisschop], wrsch. afkomstig van Rouveen (Geert Bisschop liet daar in 1688 en 1690 twee kinderen dopen) of Staphorst (Geert Stevens, zn v. Steeven Claes en Zwaantjen Geerts, tr. Staphorst 1666 Jantjen Derks, dr. v. Derk Jans; bewezen kinderen zijn Derk Geerts tr. Staphorst 1710 Jenten Peters en Claas Geerts tr. Staphorst 1718 Aaltjen Hilberts), won. Giethoorn 1714, overl. Giethoorn voor 1748, tr. Giethoorn 23-12-1714

1017. Geesjen Hendriks Baas, Giethoorn, overl. Giethoorn na 1748, wonende aldaar met zoon Hendrik Steevens Baas

Uit dit huwelijk:

i.   Geert Steevens Besjope, ged. DG Giethoorn-Zuid 21-7-1742 (nr. 508)

ii.   Hendrik Steevens Besjope (Baas), ged. DG Giethoorn-Zuid 30-7-1743, tr. Giethoorn 12-1-1749 Grietje Simons Hase

1018. Jan Jochems Ruiter, ged. Dinksterveen 21-6-1685, wonende te Giethoorn vanaf ca. 1720, lidmaat NHG Giethoorn 26-3-1723, overl. Giethoorn 26-9-1746, tr. Kolderveen/Dinksterveen 8-4-1713

1019. Klaasje Jans, ged. Staphorst 24-11-1678, weduwe van Staphorst in 1713, tr. (1) Albert Timens

Uit dit huwelijk:

i.   Jochem Jans Ruiter, geb. Dinksterveen, ged. Kolderveen-Dinksterveen 27-11-1713, tr. Giethoorn 5-1-1738 Trijntje Jans Koenders Mooij

ii.   Jan Jans Ruiter, overl. voor 24-3-1754, tr. Giethoorn 5-1-1738 Grietje Everts Heerschop

iii.  Jantje Jans Ruiter, ged. Giethoorn 3-5-1722 (nr. 509)

iv.  Geertje Jans Ruiter, ged. Giethoorn 22-4-1725, tr. Giethoorn 27-6-1745 Berend Hendriks

v.   Albert Jans Ruiter, won. bij zijn moeder in 1748 (Volkstelling)

1020. Hendrik Jans Collen (Kollen, Petter), tr. (2) Giethoorn 1746 Aaltje Jannis Doop, dr van Jannes Klasen (kinderen geb. voor 1748: Jannes Klasen en Femmegien), tr. (1) Giethoorn 1717

1021. Nijsjen Harmens Maat

Uit dit huwelijk:

i.    Geertien Hendriks Petter (Kollen), ged. DGZ Giethoorn 1741, tr. Giethoorn 1753 Cimon Jacobs Smeeng

ii.   Geert Hendriks Petter, ged. DGZ Giethoorn 1751, tr. Giethoorn 1758 Aaltje Willems Bonte

iii.  Wijcher Hendriks Petter, ged. DGZ Giethoorn 1750 (nr. 510)

iv.  Herm Hendriks Petter, ged. DGZ Giethoorn 1750, tr. Giethoorn 1753 Annigje Jacobs Drost

v.   Jan Hendriks Kollen (Kuelen, Petter), ged. DGZ Giethoorn 1751, tr. Giethoorn 1750 Jantje Hendriks Vos

vi.  Jan Hendriks Kollen (Kuelen, Maat), ged. DGZ Giethoorn 1754, tr. Giethoorn 1756 Grietje Jacobs Drost

vii. Wouter (Wolter) Hendriks Kollen (Petter), tr. Giethoorn 1762 Geertje Jacobs Drost

1022. Harmen (Herm) Rijkens (Rijkerts), geb. Giethoorn ca 1692, overl. na 1748, tr. (2) Giethoorn 31-1-1734 Wychertje Jacobs Oort, overl. voor 1748, tr. (1) Giethoorn 9-9-1725

1023. Nijsje Hendriks, overl. voor 1734.

Uit dit huwelijk: Niesien (nr. 511) en Rijkent Hermens (tr. Giethoorn 1761 Jutte Harmens)

 

Generatie 11

 

1028. Hans Tjammes, overl. Fochteloo 1615 (OSW 38, fiche 1, 3de rij)

1029. Ferdou Wiebes (Ferdue Wybes), overl. Fochteloo voor 25-11-1649 (Sententies OSW), hertr. Alert Wijnties, overl. na 29-11-1652

Uit dit huwelijk (Sententies OSW; OSW 42-192; OSW 6-30):

i.   Wijbe Hans (Sententies OSW 1628)

ii.   Pieter Hans, Fochteloo, tr. Wemme Jans

iii.   Jan Hans, overl. voor 1655, tr. Geertien Claes

iv.   Tjamme Hans (nr. 514)

v.   Trijntien Hans, tr. (1) Jurrien Jacobs, tr. (2) voor 1633 Claes Jansen

vi.   Tiets Hans, tr. Sipcke Rieuwerts, Brongerga

vii.   Aucke Hans, tr. Hepcke Piers, dorpsrechter Nieuwehorne

1030. Hanne Fockes, boer te Wijnjeterp, overl. voor 1639, tr. ca 1598

1031. Ael Wissedr, tr. (1) Aeble Claesen, dr. Auck Aebledr tr. voor 1624 haar stiefbroer Folckert Hannes (zie hieronder)

Uit dit huwelijk:

i.   Folckert Hannes, tr. voor 1624 Auck Aebledr

ii.   Aysse Hannes, tr. ca 1625 Im Sybedr

iii.   Syts Hannes (nr. 1597), tr. ca 1630 Lieppe Sytties (nr. 1596)

iv.   Aeble Hannes, tr. (1) ca 1630 Hendrickjen Geerts, tr. (2) voor 1646 Jell Hesseldr

v.   Syger Hannes, overl. voor 1634

vi.   Trijntje Hannes (nr. 515)

vii.   Lutgert Hannes, tr. Dirk Meynerts (OPS 110-396)

viii.   Aeff Hannes, tr. Albert Sijbrands (OPS 111-17; 1645)

1040. Hendrick Pracken, landbouwer te Leggelo (o.a. op de Pracken camp in 1656), overl. tussen 1667 en 1672, tr. 1631 (huwelijkscontract genoemd in de Etstoel)

1041. Egbertien Breustinge (Egbertjen Pracken in het Haardstedenregister 1672), overl. tussen 1672 en ca 1680

Uit dit huwelijk:

i.   Hindrick Pracken (nr. 520)

ii.   Wigbolt Pracken, landbouwer te Leggelo (Drents Archief 294/120/1687 Akte van overdracht van de Nieuwe Landtsacker, de Kerckacker en de Saelacker op de Leggeloër es aan Jannis Jan Hesselts en zijn vrouw Aeltien; Drents Archief, Etstoel 14, 30/54/7-11-1692 Hindrick Pracken wil de rest van het geld van broer Wigbolt van de bij executie verkochte vaderlijke en moederlijke goederen na het overlijden van hun moeder 10 à 12 jaar geleden), tr. Hillechijn Berents voor 1677, o.a. dr Egbertijen ged. Diever 1679

1042. Geert Wijchers, landbouwer te Steggerda, overl. tussen 1668 en 1671 (WSW 19-177)

1043. Aafje (Ave) Jochems, overl. Steggerda na 1686, verkocht in 1683 een half perceel land in de Oosterbroek te Oldemarkt (HCO 64.1-2964-180; andere helft eigendom van -haar broer- Volcker Jochems te Steggerda)

Uit dit huwelijk: Wigertjen Geerts (nr. 521); Arent Geerts (overl. tussen 1679 en 1686), Jantien Geerts, Luitien Geerts, Jochem Geerts (allevier wonende te Steggerda in 1679)

1044. Adolph Peters (mr.), koper van 1/8 part arve land te Buttinge en Boekhorst in 1630 (Proclamatieboeken OSW), ¼ eignr. Oosterwolde SC10 (Buttinge) in 1640, tr. voor 4-5-1630

1045. Grietien Siegers

Uit dit huwelijk: Pieter Adolphs (nr. 522), Jan Adolphs tr. Geertien Berends (dr. Grietien, ged. Oosterwolde 1685)

1046. Abele Egberts, eignr. Oosterwolde stemnr. 55 in 1640, kerkvoogd te Oosterwolde, overl. voor 1675, tr. voor 1622 (OSW 38-5)

1047. Jantien Hartmans, overl. voor 1675

Uit dit huwelijk:

i.   Egbert Abeles, smid te Steggerda

ii.   Hartman Abeles tr. Wibbe Jans (zie nrs. 2730 en 2731)

iii.  Jan Abeles, tr. (1) Arentien Boelen, dr van Boele en Cornelisjen, tr. (2) Trijne Jansdr (=Trijntje Johannes Cleijenburgh?)

iv.  Jurrien Abeles

v.   Cornelisjen Abeles (nr. 523)

vi.  Trijntje Abeles, tr. Roelof Baertes te Nijeberkoop, dr. Jantje Roelofs tr. Jan Jannes Bootsman te Sonnega

vii. Roelof Abeles, tr. Jantien Baertes

1048. Jeip Hanckes, samen met zijn broer (Rencke Hanckes Meeckhoff; herbergier te Oldeberkoop) eigenaar van Noordwolde nr. 10 in 1640, wonende te Oldeberkoop in 1666, tr. voor 17-6-1641 (Weesboeken OSW)

1049. Jebbetje Claes

Uit dit huwelijk: Hanneke (nr. 524), Claes Jeips, Geese Jeips tr. Marten Jacobs

1050. Jan Veenhouwer (Feenhouwer), huurde tussen 1676 en 1678 (OSW 27-252 en 295; eigenaars te Oldeberkoop) land op ‘t Friesenbroeck in de Broeklanden tussen Oldemarkt en De Linde: twee dagmaten hoogemaden, twee dagmaten dwarsveld en twee dagmaten korte schutstallen

Kinderen:

i.   Jannes Jans Veenhouwer, gebruiker Oldeberkoop nr. 26 in 1698, won. Spanga 1725, overl. voor 1729 [kind. Antje Jannes, overl. 1729, tr. Wolvega 1711 Aucke Pieters Bosscha; Cornelis Jannes Veenhouwer, overl. Wolvega 1763, tr. Wolvega 1720 Grietje Johannes (kind. Antie Cornelis tr. Gerrit Hania en Jan Cornelis Veenhouwer tr. Enkhuizen 1757 Trijntje Souman); Jan Jannes Veenhouwer, overl. voor 5-12-1737 (WSW 129-302), tr. Hendrikjen Hendriks (WSW 29-161), 1 kind]

ii.   Roelof Jans Veenhouwer, wonende te Ter Idzard, overl. 1748, tr. (2) Lubbigjen Pieters, tr. (1) voor 16-3-1698 Trijntje Engels, weduwe van Ybe Tiedigers [kind. Sjoukjen Roelofs, tr. 1725 Hendrik Alberts; Jan Roelofs Veenhouwer, geb. ca 1700 (Informatieboeken WSW), gebruiker Nijeholtwolde nrs. 7 en 8 in 1728, wonende te Oldeholtpade (lidmaat 1741; gezin 4 pers. 1749) en te Oldelamer (vanaf 1755), overl. 1771, tr. Hanke Wilts [kind. Pieter Jans Veenhouwer, ged. Wolvega 1728/1732; Trijntje Jans Veenhouwer, ged. Wolvega 1729, tr. Hendrik Roelofs (kind. Klaas, Jan en Roelof Veenebos, ged. Oldemarkt); Wilt Jans, ged. Wolvega 1733, jong overl.]; Grietjen Roelofs, ged. Oldeholtpade 1710, tr. (1) Hendrik Geerts (zn Albert Hendriks), tr. (2) 1741 Jannes Gerrits

iii.  Eerveltje Jans (nr. 525)

1052. Jan Lourens (Laurents, Laurens, Lauwrens), gebr. stemnr. 30 te Oosterwolde in 1698, won. Weper 1703 (Hypotheekboeken OSW)

1053. Claessien Jans

Uit dit huwelijk, ged. Oosterwolde: Cornelisjen (1673), Jan (1674; nr. 526), Aaltje (1676), Ferdu (Vaduw; 1682) tr. Sieger Wiebes, Grietje (1684), Henke (1686), Pietertje (1689), Jebbichje (1691)

1080. Freerk Luitiens, belijdenis Steenwijkerwold 5-4-1672, overl. voor 24-10-1686, vermeld in 1675 in het Vuurstedenregister van Steenwijkerwold, vermoedelijk wonende op Ten Holte (vermeld vlak voor Cornelis ten Holte en Jan Berents ten Holte)

Kinderen: Jan Freerks (Frericks), tr. Steenwijkerwold 9-10-1664 Lummegien Hendriks uit Steenwijkerwold; Andries Freerks (nr. 540)

1082. Koene Lubberts, won. Steenwijkerwold, overl. Steenwijkerwold voor 1676

1083. Jantje Jans Cleijs, tr. (2) voor 1676 Jan Clasen Lamberts

Uit dit huwelijk: Remmelt Coenen, kind. (1) Jan Cleijs, ged. Steenwijkerwold 29-5-1679, (2) Coene Remmelts, ged. Oldemarkt 20-11-1681; Beertien Coenen (nr. 541)

1092. Tiaerds Tiallings, Midhuizen (Ee), tr. voor 17-4-1622

1093. Sijts Louws

1104. Birde Coens, tr. (2) Workum 1665 Tet Cornelisdr uit Workum

1116. Karste Auckes, Joure, tr. (1) Joure 22-9-1639 Geeske Annes, tr. (2) Joure 15-10-1648

1117. Dieuke Jans, Joure

1118. Albert Jacobs, tr. (2) Heerenveen 30-1-1658 Femke Baates uit De Knipe, tr. (1) Heerenveen 8-1-1648

1119. Tjaltje Pouwels, overl. Heerenveen 24-4-1656 (dr. van Antie)

1136. Abele Lamberts, overl. voor 1640, zijn nagelaten “arve” te Fochteloo wordt genoemd in 1643 (OSW Weesboeken)

1137. Jantje

Uit dit huwelijk: Hendrik Abeles (nr. 568), Lambert Abeles tr. Hiltje Hendriks (dr. v. Hendrik Abeles te Appelscha)

1140. Berend Jacobs, eignr. en gebr. Appelscha SC 17 (Akinge) in 1640, tr. voor 17-3-1629

1141. Lamke Foppedr, overl. voor 1656 (OSW 6-225), zr. van Geese Foppedr. (nr. 4619); tr. (1) Hendrik Teunis (Toenis, Tonijs); kind. Teunis Hendriks tr. Tiesse Hendriks (OSW 43-189), Hiltien Hendriks tr. Jan Jansen Wijbes, Renst Hendriks tr. Anne Lyckles (of Lyckle Annes; OPS 66-200)

Uit dit huwelijk:

i.   Foppe Berends (nr. 570)

ii.   Jan Berends, jong overl.

iii.   Martien Berends, tr. Abele Hartmans, stelling, zn. Hartman Abeles, geb. 1656, stelling

1142. Jacob NN

Kinderen (OSW 7-138; 1667):

i.   Geertien Jacobs, tr. (1) 1627 Lambert Lenses (Weesboek OSW 1659; kind. Jan, Jantien, Jacob, Meintein, Jacobien en Lense), tr. (2) Andries Carsten, tr. (3) Lodewijk Annes, tr. (4) Roeleff Jansen

ii.   Griete Jacobs, tr. Francke Eelckes

iii.   Trijntje Jacobs (nr. 571)

iv.   Abeltien Jacobs tr. voor 1637 (OSW 4-64) Jan Jacobs te Fochteloo (zn van Jacob Anders; zwager van Foppe Berends, OSW 27-65)

v.   Lutgert Jacobs tr. Jan Lamberts te Sappemeer

1144. Thonijs Alles (Thomas Alles), overl. ca 1655 (Weesboeken OSW), eignr. Donkerbroek SC32 in 1640, samen met zijn broer Luytjen Alles eignr. Oosterwolde SC34 en SC35 (De Knolle) in 1640 en samen met zijn broer Foppe Alles eignr. Donkerbroek SC33 in 1640

1145. Aete Jans Eijts (ook Johannes Eijts)

Uit dit huwelijk:

i.   Alle Thomas (OSW 3-41; 1629)

ii.   Johannes Thomas (nr. 572)

iii.   Harmentien Thoenisdr (nr. 2363)

iv.   Petertien Thoenisdr, tr. voor 1641 Aise Sierts te Wijnjeterp

v.   Geertien Thomas, tr. Wybe Martens (OSW 43-297)

1146. Marten Jans, met zijn vrouw eignr. Oosterwolde SC33 (Weper) in 1640,

Kinderen: Jan Martens te Weper tr. Geertien Claes, Jacob Martens Bult tr. Geesien Jans, Roelof Martens, Jebbe Martens (nr. 573), Assele Martens tr. Jan Jochems

1150. Alle Tijs, won. Weper bij Oosterwolde in 1630, overl. voor 1640

1151. Jeltje Lieuwes, samen met erfgenamen Alle Tijs eignr. van Oosterwolde SC29 in 1640, overl. na 2-6-1663 (OSW 43-113)

Uit dit huwelijk (Sententies OSW 1651)

i.    Pieter Alles, tr. Trijne Jan Lenses; kind. Lutse, Alle, Jantjen en Fardue Pieters (tr. Jacob Claas)

ii.   Tijs Alles, tr. Imme Roelofs

iii.  Renst Alles (nr. 2493)

iv.  Jantien Alles (nr. 575; nr. 1223)

v.   Engbert Alles

1152. Sipke Bruins, geb. na 1653 (weeskind in 1678; SCO 99-273), kocht schapen in 1674 (SCO 99-277), eig. ¼ Rotsterhaule nr. 24 in 1698, eig. Rottum nr. 3 in 1700 (verkocht in 1717; SCO 128-1), gebr. Sint Johannesga nr. 21 in 1728, won. Rottum in 1744, tr. (2) Heerenveen 1694 Antie Jelmers van 't Meer, tr. (1)

1153. Trijn Roeleffs, overl. voor 1694 (SCO 80-119), zn. Cleis Remmelts uit eerste huwelijk, overl. voor 1707, tr. Yke Egberts, zn Remmelt Cleises won. Oudeschoot in 1744

Uit dit huwelijk (weeskinderen in 1695, beiden ouder dan 25 jaar in 1712, dus geb. tussen 1678 en 1687):

i.   Bruin Sipkes, won. Oldeholtwolde in 1720 (Reëelkohieren WSW) en 1725 in een huisje tussen SC1 en SC2 (eignr. Focke Halbes) en te Kortezwaag in 1744

ii.   Foppe Sipkes (nr. 576)

1154. Abele Beenes Brouwer, geb. ca 1628 Ooststellingwerf, brouwer, wonende te Mildam (1653) en gebruiker te Oudeschoot (1698), overl. na 1708, tr. (1) Mildam na 31-8-1653 Martien Uylkes, brouwerse, weduwe van Wybe Siuwesz (huwelijk te Sneek 10-8-1641; zij uit Sneek en hij uit Deersum), tr. (2)

1155. Pierke Tialkes (SCO 127-265, 1708, verkoop van huis op de Tjongerswal te Mildam), tr. (1) voor 1658 Sioert Riemes te Mildam

1156. Thys Clasen, wonende te Rotstergaast, overleden voor 25-1-1712, tr. (1) Gerecht Schoterland 17-5-1668 Hiltien Renckes, kind. Rincke Tijsen tr. Wolvega 1705 Maria Hillebrands uit Heerenveen en Arent Tijsen tr. Wolvega 1698 Jantjen Baartes, tr. (2) voor 22 mei 1680 Griettie Hylckes (SCO 79-39), tr. (3)

1157. Jets Jacobs (2de huw.), overl. voor 25-1-1712

Uit dit huwelijk: Claas Tijsen (geb. ca 1685; nr. 578), Jacob Tijsen (geb. na 1686; tr. Stijntje Annes), Trijntje Tijsen (geb. na 1686)

1158. Jan Melles, molenaar te Rottum, overl. voor 22-12-1696 (SCO 80-339)

1159. Martien Pieters, tr. (2) Foppe Hylckes

Uit dit huwelijk: Melle (1673), Pieter (1675), Dirck (1677), Anne (1680), Jochem (1682), Grietje (1684; nr. 579) en Antie (1688)

1160. Jeip Martens, geb. Nieuwehorne 1635, huisman (boer), tr. Schoterland 6-1-1672

1161. Luits (Luts, Lutske) Ubledr, geb. Oudeschoot, overl. Nieuwehorne na 29-5-1700

1162. Tieert Liebbes, geb. Oudeschoot ca 1665, schoenmaker, overl. Mildam ca 1730, tr. Gerecht Schoterland 17-9-1709 (waren echter al echtelieden te Mildam in 1690; SCO 125-5)

1163. Trijn Tijssen, geb. Mildam ca 1665, overl. Mildam na 1733.

1168. Jelle Siebrens, landbouwer en vervener te Oostermeer, tr. (2) Eestrum 1695 Hiltje Warners, tr. (1) Garijp 1667

1169. Aaltje Ritskes

1170. Gjalt Goffes, schuitevaarder bij de Wal te Oostermeer, tr. (2) Oostermeer 1695 Nantje Oebles, tr. (1) voor 1671

1171. Hiltje Roels, ged. op bel. Oostermeer 1676

1172. Jeen Tjeerds, overl. Zuiderdrachten voor 1684

1173. Antje Molles

Kinderen: Molle (nr. 586) en Jeltje Jeens (overl. 1708/1709) tr. Boornbergum 29-1-1688 Arend Tjallings

1176. Wolter Anskes, geb. Katlijk ca 1630, eig. en gebr. Katlijk nr. 13 in 1698, overl. na 1708 (landeigenaar in Oldeholtwolde)

1177. NN Jans (SCO 123-1), medeverkoopster Nieuwehorne SC 12 in 1676

1178. =924

1179. =925

1180. Hendrick Jelles (Jolles), won. Oudehorne 1663, overl. Oudehorne voor 1692, broer van dorpsrechter Gerke Jolles te Oudehorne (SCO 82-150; 1671), tr. (1) Nieuwehorne 17-6-1651 Suster Jeens, Lippenhuizen, overl. voor 28-6-1652, kind. Reynsch, jong overl., en Hendrikjen Hendriks, won. Heerenveen 1693, tr. Wijbe Intses, overl. voor 5-5-1692 (kind. Intse en Roucke Wijbes), tr. (2) ca 1654

1181. Wobbigjen Wilts, geb. ca. 1636, overl. Oudehorne voor 16-6-1680 (bezat land te Appelscha)

Uit dit huwelijk (SCO 28-61; 16-6-1680):

i.   Rinske Hendriks, geb. ca 1654 (meerderjarig in 1680), won. Drachten 1693, tr. Juck Juckes

ii.   Trijn Hendriks, geb. ca 1664, overl. voor 13-6-1693, tr. Jan Barelts (kind. Barelt en Wobbigjen)

iii.  Wilt Hendriks, geb. ca 1670, jong overl.

iv.  Jelle Hendriks, geb. 1674 (nr. 590; curatoren Gerke Jelles en Pier Hessels)

1182. Steven Jans Smit, geb. Oldeberkoop 1650, mr. smid, wonende te Oldeberkoop in 1700, eignr. van twee plaatsen te Oldeberkoop samen met zijn broer Roelof Jans; tevens eignr. van 3,5 dagmaat hooiland in de uitgang van stemnr. 4 te Wolvega, samen met zijn vrouw in wandelkoop verkregen van Dirck Jansen Dryfholt in 1686 in ruil voor 3 dagmaat uitterdyck te Peperga), overl. na 1720, tr. voor 1683
1183. Rinske (Reintien) Wybes, overl. na 1720

1186. Berend Lubberts, De Eese, lidmaat Steenwijkerwold 1651

1187. Harmtjen, De Eese, lidmaat Steenwijkerwold 1651

Kinderen: Femmigjen (nr. 593), Theunisjen Berends (tr. Claas Jansen, overl. ca 1670; HCO 76-85-117, momber Egbert Tijs)

1212. Coop Egberts, won. De Egge (Zuidwolde) in 1668, overl. voor 1678

Kinderen: Aaltje Coops, tr. IJhorst 23-2-1668 Jacob Derks uit Rabbinge, won. op de kloostererven van Dickninge in de De Wijk; Lubbigjen Koops, tr. IJhorst 16-11-1678 Kerst Roeleffs uit Koekange; Egbert Coops (nr. 606)

1214. Hendrick Roeloffs, won. in de Oosterwijk bij De Wijk

1215. Lutgert Arends

Uit dit huwelijk: Marrigjen Hendriks (nr. 607) en Gese Hendriks, ged. IJhorst 13-9-1660

1220. Berend Hendriks, samen met zijn moeder eignr. en gebr. Appelscha SC27 in 1640, kocht ca 1648 land in de Bult te Appelscha, overl. voor 3-5-1652

1221. Martien Jansdr, overl. na 1667, tr. (2) Claas Roelofs, overl. voor 1667

Uit dit huwelijk: Hendrik Berends (nr. 610), Geertien Berends tr. Foppe Jans en Albert Berends (overl. voor 12-12-1677) tr. Hendrickien Carsten

1222. Jannes Jans Lentses, overl. voor 1651, tr. ca 1639

1223. Jantien Alledr, tr. (2) Meinert Jans (nr. 574)

Uit dit huwelijk: Ferdu Jannes, geb. ca 1640 (nr. 611) en Alle Jannes, geb. ca 1643

1230. Geert NN; kinderen (OPS 24-73; Weesboeken OSW 1667): Fem Geerts (nr. 615); Evert Geerts; Jan Geerts, overl. voor 1694, tr. Vroucke Pieters, won. Oldeberkoop, hertr. Reube Hendricks

1234. Peter Jansen te Blesdijke, overl. 1681 (WSW 64-387)

Kinderen (Authorisatieboeken WSW 18-1-1707):

i.  Aaltje Peters (nr. 617)

ii.  Antien Peters uit Blesdijke tr. Peperga-Blesdijke 22-9-1678 Folckert Hendricks uit Steggerda (overl. voor 1707), dr Aaltje Folkerts te Enkhuizen, curator aangehuwde neef Egbert Tjabels aan de Blesse)

iii.  Jannes Peters (overl. voor 1707)

iv.  Jantien Peters tr. Peperga-Blesdijke 7-4-1679 Albert Jans uit Oldetrijne

1236. Hendrik Warners, Steggerda; broer van Jacob Warners, gebr. Peperga FC 18 in 1700, won. Steenwijkerwold 1709, tr. Jantien Peters (zr. van Lubbert Peters, de vader van Hiltjen Lubberts, geb. 1692; zie nr. 618)

1244. Pieter Tijs Madhuizen, Oosterwolde, papist, overl. na 1693, zwager van Trijntje Roelofs (2devrouw van Sytse Roelofs te Luinjeberd, zie nr. 940; Nedergerecht AEN, 15, fiche 4), tr. rechtkamer Oosterwolde 12-10-1647

1245. Antien Roeleffs, afkomstig uit Noordwolde, overl. ca 1690

Uit dit huwelijk: Roelof Pieters tr. Jacobien Rommerts, Femme Pieters tr. Jelle Jans Andries te Haule, Geesje Pieters van Methusen tr. Oosterwolde 1683 Wybe Wybes uit Duurswolde onder Langedijke, Tijs Pieters (nr. 622)

1246. Alle Jacobs, herbergier te Oosterwolde in 1698, overl. Oosterwolde voor 2-11-1706 (Hypotheekboeken OSW), tr. voor 1662

1247. Geesjen Wijchers, 1/8 eignr. Oosterwolde nr. 51 in 1698 (3/8 Jacob Jans tr. Trijne Peters)

Uit dit huwelijk: Wijcher Alles, ged. Oosterwolde 1674, tr. Oosterwolde 1697 Jantien Eises; Heebeltje Alles (nr. 623), Hiltje Alles

1252. Sikke Nammes, veenboer te Oostermeer, overl. Oostermeer 1709, tr. (2) Oostermeer 9-1-1707 Trijntje Dirks, tr. (1) ca. 1670

1253. Wiepke Sietses, beiden bel. Oostermeer 17-11-1676

Uit dit huwelijk:

i.   Namme, geb. ca 1670 (nr. 626)

ii.   Grietje, ged. Oostermeer 1-1-1673

iii.  Sietse Sikkes, ged. Oostermeer 8-2-1676, overl. Rottevalle 1735, tr. Oostermeer 25-2-1700 Sindsen Geerts

iv.  Trijntje, ged. Oostermeer 17-2-1678

v.   Jan, ged. Oostermeer 6-6-1680 / 10-4-1687

vi.  Antje, ged. Oostermeer 26-6-1681

vii. Jeltje, ged. Oostermeer 10-4-1687

1280. Arend Engberts. won. Doldersum 1672 (Haardstedenregister)

Kinderen, won. Doldersum 1672 (Haardstedenregister) en 1681 (lidmaten Vledder): Engbert Arends (nr. 640), Roelof Arends, Jan Arends, Claesjen Arends en Cornelisjen Arends

1312. Jan Louwen

Kinderen: Dirk (nr. 656), Geert Jans (HCO 76-89-249)

1316. Regnerus à (Reinier) Bleijdenstein, geb. Blijdenstein, Ruinerwold ca 1622, student Collegium te Franeker (1636/1637) vervener te Scheerwolde vanaf ca 1653, overl. Scheerwolde ca 1679, tr. ca 1642

1317. Hendrikje Pauwels (Pouwels), overl. ca 1682

Uit dit huwelijk:

i.   Poulus Reijniers Blijdenstein, geb. Blijdenstein ca 1643, vervener, overl. na 26-8-1691 (ziekelijk; voogdijzaken Ambt Vollenhove 130-421), tr. (1) ca 1670 Geesje Boldewijns (dochters Femmegien en Hillegien), tr. (2) Blankenham 10-6-1691 Geertje Jans

ii.   Jan, ged. Blijdenstein 4-5-1645 (nr. 658)

iii.  Bartholdus Reiniers Blijdenstein (vermeld in 1676; HCO 76-85-311)

1318. Coop Willems, van Wapserveen, won. in de Leeuwte, tr. Vollenhove 27-2-1653

1319. Jantjen Clasen, van de Leeuwte

Uit dit huwelijk:

i.   Willem, ged. Blokzijl 16-10-1653, jong overl.

ii.   Grietjen, ged. Blokzijl 9-9-1655 (nr. 659)

iii.  Aaltjen, geb. te Beulake of in de Leeuwte, ged. Vollenhove 29-1-1658, jong overl.

iv.  Willem, geb. in de Leeuwte, ged. Vollenhove 21-2-1660 (broer van Grietje Coops; voogdijzaken Ambt Vollenhove 130-421; 26-8-1691)

v.   Aaltjen, ged. Vollenhove 19-7-1664

1320. Jacob Joosten, De Sandbelt bij Beulake, won. Barsbeke 1661, lidmaat Wanneperveen 1-10-1662, overl. na 1692, tr. Vollenhove 28-4-1661

1321. Geertien Cornelisdr, geb. op ‘t Swol, ged. Vollenhove 6-4-1640

1322. Dirk [Alberts] Boldewijn, won. Nieuw-Nederland, overl. 1732, tr. (2) na 1681 Petertje Andries, tr. (1) Steenwijkerwold 29-4-1667

1323. Mergjen Cornelis (Keesen), won. Kluitenberg, overl. 1681

Uit dit huwelijk: Hillechien (ged. Blokzijl 1668), Femmegien (ged. Blokzijl 1669), Aeltien (nr. 661), Kier (ged. Blokzijl 1673) en Agnes

1344. Jannes (Johannes) Jans Carsten (Sententies OSW 1634), overl. voor januari 1639, tr. voor 1626 (WSW 11-241)

1345. Wemme Ellens, wonende te Nijeholtpade in januari 1639 (WSW 107-378) en te Oldelamer in 1686 (WSW 149-565), overl. voor 27-1-1688 (WSW 125-4)

Uit dit huwelijk:

i.   Jan Jannes (nr. 672)

ii.   Jan Jannes Ellens Nijholt, wonende te Oldelamer in 1669 (WSW 149-6) en 1686, tr. Gerecht WSW 28-4-1663 Barbera Peters Nollendr. uit Wolvega

iii.  Feije Jannes, tr. (1) WSW 1641 Frouckjen Jandr uit Sonnega, won. Harlingen 1688 (WSW 125-4), tr. (2) Harlingen 1645 Fetje Lammerts uit Harlingen

iv.  Ferdu Jannes, tr. (1) Reinier Sibrandts, tr. (2) Sierp Geerts, gebruiker Nijeholtpade nr. 22 in 1686; kind. (WSW 125-211; 1692) Jannes Sierps tr. Gretjen Jacobs, beiden overl. voor 1706 (dr. Fardouw geb. ca. 1686), Claesien Sierps tr. Bonne Sijtses, Froucke Sierps, Jets Sierps

v.   Jantien Jannes, tr. Cleis Jansen overl. voor 1665 (WSW 147-150)

1346. Sippe Bees (Sipke Baes), won. Ouwster-Nijega ca. 1605 en Sint Johannesga 1632, overl. voor 1640 (Sippe Bees weeskind eignr. Rotsterhaule nr. 7), tr. (1) Giel Sipkedr., tr. (2) Gerecht WSW 14-12-1632 (3e proclamatie Schoterland 12-12-1632)

1347. Antien Renckes, overl. voor 1640

Uit dit huwelijk: Rixt Sippes (nr. 673)

1364. Broer Douwes, wonende te Oldeberkoop, overl. ca 1682 (OSW 44-59/102), tr. voor 27-11-1644 (Weesboeken OSW)

1365. Pietertien Jans, overl. na 27-3-1683

Uit dit huwelijk:

i.   Auke (nr. 682)

ii.   Douwe Broers, overl. Oldeberkoop 1702, tr. Hiltie Martens (kind. Marten en Jan Douwes), overl. voor 1716, tr. (2) Oldeholtpade 27-8-1702 Jannes Abels, zn. van Abel Oebles, wonende te Nijeholtpade en Sonnega, overl. voor 1716 (kind Anties Jannes)

iii.  Pier Broers, wonende te Oldeberkoop in 1702 (Authorisaties WSW), overl. De Blesse/Blesdijke voor 9-12-1709 (WSW 150-779), tr. Leena Roelants, hertr. Jan Jansen, molenaar te De Blesse (WSW 151-148)

iv.  Eda (Ida) Broers, overl. voor 1698, tr. (1) Claas Wijbes (zn. Wijbe Claas; SCO 81-194), tr. (2) Hans Hylckes te Sintjohannesga, overl. voor 3-3-1694 (3 minderjarige kind.; Authorisatieboeken Schoterland, Stemcohieren Oldeberkoop)

1366. Meijne Anders, samen met zijn vrouw lidmaat te Nijeholtpade in 1676, kerkvoogd Nijeholtpade 1701, overl. Nijeholtpade 17-9-1709

1367. Antien Tjeerts, overl. Nijeholtpade voor 25-7-1692 (Lidmatenboek)

Uit dit huwelijk (WSW 127-42; verkoop land te Nijeholtpade):

i.   Andersjen Meines, overl. voor mei 1723 (Inventarisatieboeken WSW), tr. Dirk Tijssen, won. te Oldeberkoop in 1704 en 1707, kind. Antje, Reinder en Metje Cornelis; broer van Antien Tijssen te Steggerda (tr. Rinck Jans), eig. Steggerda nr. 23 in 1738, tr. (2) Annigje Arents, wed. Harmen Jacobs

ii.   Jantjen Meines (nr. 683)

1388. Jelle Andries, boer te Nijeholtwolde, overl. 1675/1676 (WSW 148-377; WSW 48-82)

1389. Dirckien Jelderts

Uit dit huwelijk (WSW 48-82): Wabe (nr. 694), Piertien en Trintie Jelles

1392. Nittert Haijtses

Kinderen:

i.  Johannes Nitterts (nr. 696)

ii.  Claeske Nitterts, tr. Roel Sakes te Mildam, overl. voor 1720 (WSW 128-44); kind. Sake en Claeske Roels

iii.  Rompkje Nitters, tr. Douwe Dirks te Hoornsterzwaag (Hypotheekboeken SCO, zn Nittert Douwes tr. 1710 Aaltje Hendriks, wed. Andries Wybes)

iv.  NN Nitters, tr. Sweitse Sweitses; kind. Wijbe Sweitses, won. Terwispel, tr. (1) Tziets Jans, tr. (2) Ger. Opsterland 1685 Aeth Wijtses uit Terwispel, Wijtse Sweitses en Tjeerd Sweitses (minderjarig in 1711)

1396. Tjeerd Hanses, geb. Nieuwehorne ca 1630, overl. na 16-1-1690 (Hypotheekboeken OSW), tr. voor 1663

1397. Martien Johannes Overney, overl. na 16-1-1690 (Hypotheekboeken OSW)

Uit dit huwelijk: Hans Tjeerds (nr. 698), Lyckeltien Tjeerds tr. Uilke Barres

1398. Hessel Wybes, kerkvoogd Nieuwehorne 1665/1666, overl. voor 1686 (OSW 8-68)

1399. Griet Jelles, overl. tussen 1705 en 1712 (Hypotheekboeken SCO)

Uit dit huwelijk (WSW 126-131, 1701; WSW 150-317, 1702):

i.   Imcke Hessels te Nieuwehorne, tr. Heerenveen 1691 Rixt Piers van ‘t Meer

ii.   Monske Hessels (nr. 699)

iii.  Antjen Hessels tr. Sipke Imckes te Nieuwehorne, zn. Imcke Sipkes te Zandhuisen (bij Noordwolde) in Weststellingwerf (1726; SCO 129-4)

iv.  Wybe Hessels, dorpsrechter Nieuwehorne 1690, overl. Zandhuizen 1701, tr. Rinske Feickes; kind. Sjouke Wybes tr. Jan Clasen, Jeltien Wybes tr. Idse Bauckes (mr. schuitmaker op De Knipe en Gorredijk) en Tiets Wybes, tr. (1) Folckert Rieuwerts, tr. (2) 1709 Yntse Foockes te Lippenhuizen

v.   Luske (Luitje) Hessels, overl. voor 1700, tr. Mintje Geerts op De Knipe

vi.  Pier Hessels, won. Nieuwehorne, overl. voor 4-5-1712, tr. Antie Sytses (nrs. 1758 en 1759)

vii. Frouckjen Hessels, won. Langezwaag in 1696 (SCO 125-5)

1400. Dirk Heerts, won. Nijbrongerga 1641 (RAU A9-108v; erfgenaam van Claes Gerbens), kuiper in De Knipe, tr. Gerecht Schoterland 13-4-1642

1401. Ancke Liebbes, De Knipe

Uit dit huwelijk: Geert Dirks (nr. 700), Tjeerd Dirks (won. De Knipe; AEN 17/fiche 4)

1404. Luitien Jans de oude, afkomstig van Oranjewoud, broer van Jacob Jans (overl. 1679, curatoren Jan Jolles en Gabe Seerps), wonende te Nieuweschoot in 1689 (WSW 125-80; verkoop hooiland te Oldeholtwolde mandelig met de wezen van Olbs Willems en Jeip Jolles), in 1690 (WSW 125-126; verkoop land te Oldeholtwolde mandelig met Jan Jolles en de wezen van Gabe Jolles en in 1696 (WSW 126-154; koop land te Oldeholtwolde), tr. Schoterland 21-10-1670 (3de procl. 16-5-1666)

1405. Hiltien Jans, Oranjewoud

Uit dit huwelijk: Jan Luitjens (nr. 702); Tjeerd Luitjens, molenaar te Tjalleberd, tr. Corneliske Douwes; Rixt Luitjes tr. 1701 Freek Willems uit Heerenveen

1406. Pieter Iedes, broer van Sjoucke Iedes (mr. timmerman te Oudeschoot in 1662; won. Wolvega 1689) en Imckien Iedes tr. Feicke Piers (overl. voor 1689)

1407. Jantien Clases

Kinderen (Authorisatieboeken Schoterland mei 1689): Trijntje Pieters (tr. Sake Jans te Mildam; beiden overl. na 1707, zn. Jan Sakes), Gaabke Pieters (nr. 703) en Ytje Pieters

1424. Jan Dercks, int Swarte Water Klooster, wedr. Aaltien Jansz, tr. voor 1660

1425. Geertien Martens (Berends)

Kinderen ged. Hasselt: Margien (1660), Remmeltien (1662; nr. 715), Derk (1666; nr. 712)

1426. Berent Herms, wonende te Hasselt op Ter Weede en te Streukel

1427. Annegien Peters

Kinderen ged. Hasselt: Jan (1650), Egbert (1652), Aaltje (1654; jong overl.), Aaltien (1656; nr. 713), Dievertien

1430. =1424

1431. =1425

1440. Cornelis (Kornelis) Jans Post, wonende op de Sandbelt, lidmaat Wanneperveen 1663, overl. ca 1668, tr. (2) Jentje Tonis

Kinderen: Leuntjen Keesen tr. Jan Tijs, Marrigien Cornelis tr. Claas Meijlofs, Jan Kornelis Post (nr. 720), Lein Cornelis Post, ged. Zwartsluis 1666

1442. (?) Hendrik Luitiens op de Santbelt

1443. (?) Trijntjen Andries

1444. Jan Jacobs Wint, wonende in de Westerkluft te Wanneperveen in 1702 (Zoutgeld)

1445. Marchien Jans

Uit dit huwelijk: Pieter Jans Wint (nr. 722); Hendrik Jans Wint, tr. Beulake 1717 Grietje Gerrits (dr. Marchien ged. Beulake 1718); Lammigje Jans Wint, ged. Beulake 1696, tr. (1) Beulake 1712 Wolter Jasper Vasten, tr. (2) Beulake 1716 Albert Egberts, tr. (3) Beulake 1723 Jan Jacobs Cortoever; Cornelis Jans Wint, won. Sandbelt 1748, tr. Margje Jacobs Plump

1446. Jan Hendriks, wonende te Wanneperveen

1447. Claesjen Roelofs (HCO 80.1, inv. nr. 43, fol. 47, 1713), tr. (2) Hans Lucas, attestatie naar Wanneperveen in 1703

Uit dit huwelijk: Lubbegien (nr. 723), Albertje (ged. Beulake 1685)

1448. Jacob op ’t Waerle te Zelhem

Kinderen: Hendrik Jacobs (nr. 724) en Jan op 't Waerle te Zelhem

1450. Jurrien op ’t Waerle te Zelhem

1452. Teunis Hendriks, Nijbroek

1454. Jan Lucassen, Terwolde

1456. =1448

1458. =1450

1460. =1452

1462. =1454

1466. Sijmen Otten, voerman te Vollenhove, tr. Vollenhove 4-5-1679

1467. Hendrikje (Hindrikje) Jans van ‘t Wold

1468. =1452

1470. =1454

1472. Klaas Meilof (Meijlof, Meijlofs), wonende te Staphorst, Beulake (1675 en vanaf 1682), opt Moer (1678), Wanneperveen (1681), tr. Staphorst 8-12-1667

1473. Marregien Cornelis (Keessen), Schutsloot (Wanneperveen)

Uit dit huwelijk, ged. Beulake: Albert (1675; nr. 736), Joost (1678), Grietien (1681), Trijntien (1682), Nettert (1684), Jantien (1687), Hillichien (1689)

1482. Sible Sibles (mennist), Warns, tr. (1) Warns 25-6-1666 Foeke Symens, Warns, overl. voor 1760, tr. (2) Koudum 27-3-1670

1483. Reynsck Douwes, Koudum

1484. Jan Harmens, tr. Molkwerum 19-12-1675

1485. Tjerkje Jacobs

1486. Ygle Heeres, Warns, tr. Koudum 16-4-1682

1487. Simen Pytters, Koudum, tr. (1) Koudum 8-2-1671 Uilke Scheltes, zn. Schelte ged. Koudum 1673

1504. Peter Thijmens, wonende te Paasloo, ged. Oldemarkt 27-11-1659, overl. 1675, tr. voor 1644

1505. Anna Lamberts van Essen, geb. Steenwijkerwold ca 1620, overl. na 2-6-1684

Uit dit huwelijk: Grietje (geb. te Busch tot Paasloo; ged. Oldemarkt 1644), Luijtien (ged. Oldemarkt 1645), Thijmen (ged. Oldemarkt 1647), Berend (ged. Oldemarkt 1661; nr. 752)

1506. Roelof Coops Bessembinder

1507. Fedde Bartels

Uit dit huwelijk: Jeltjen (nr. 753), Hendrikje Roelofs (ged. Oldemarkt 1671) en Coop Roelofs Bessembinder (ged. Oldemarkt 1675)

1536. Tjeerd Molles, geb. Terwispel ca 1590, bruiker van stem 14 te Terwispel in 1640 (eignr. de patroon van Terwispel, huis is zijn eigendom), kerkvoogd van Terwispel, kocht in 1642 (OPS 110-268) samen met zijn zwager Eeble Wybes een kamp van 8 mad maden van de kerk te Kortezwaag, overl. na 1646, tr. voor 1625

1537. Trijntje Jelderts, overl. na 1646

Uit dit huwelijk (OPS 114-285,286 en OPS 118-252; verkooptransacties binnen bovenvermeld kamp):

i.   Molle Tjeerds, Terwispel, gebr. Terwispel SC 5 in 1698, tr. Langezwaag c.a. 1676 Martjen Wobbes uit Langezwaag

ii.   Jallert Tjeerds (nr. 768)

iii.   Sjouke Tjeerds, Terwispel, tr. 1657 Corneliske Ubles uit Lippenhuizen

iv.   Korneliske Tjeerds, Lippenhuizen, tr. Langezwaag c.a. 1660 Jeen Hendriks uit Langezwaag

v.   Hielkje Tjeerds tr. Heine Roelofs, lidmaten Wijnjeterp c.a. 1685, won. op ‘t Voorwerk onder Siegerswoude

1540. Otto Eebeles, geb. Lippenhuizen ca 1590, boer en kerkvoogd (1650) te Lippenhuizen, met zijn voorkind Eebele eig. stem nr. 21 in 1640 te Lippenhuizen (gekocht in 1630 van zijn schoonvader Jencke Doeijes tr. Sjoucke Fritsens), overl. ca 1656, tr. (1) Gerecht Opsterland 17-8-1626 Feick Jenkes, tr. (2) Opsterland voor 15-3-1632

1541. Aat (Aatje) Ates, overl. na 12-1660, tr. (2) Gerecht Opsterland 1-4-1658 Tierck Bonnes uit Langezwaag

Uit het eerste huwelijk: Eebele; uit het tweede huwelijk: Feik, Jets, Ate (nr. 770), Hans en Saakje

1542. Intse Bruchts, in 1640 gebruiker van SC 34 te Langezwaag, overl. tussen 1671 en 1675

1543. Ties Douwedr, Langezwaag (OPS 110-474; 1644)

Uit dit huwelijk: Sietske (nr. 771) en Mien Inses (Meen Intze Bruchtsdr; OPS 172-762) tr. Opsterland 1667 Eelke Liebbes, dorpsrechter te Lippenhuizen

1544. Uble Sierds, in 1640 gebruiker van SC 18 te Lippenhuizen, wonende te Tjalleberd in 1650, overl. voor 1671 (OPS 69-217/219; vermelding zn. Ype Ubles)

1545. Jouck Boeledr.

1548. =1552

1549. =1553

1550. =1554=768

1551. =1555=769

1552. Rinse Rienks, in 1640 voor 1/3 eigenaar en voor het geheel gebruiker van stem 10 te Terwispel, overl. voor 19-2-1694 (OPS 98-350), tr. tussen 1635 en 1640

1553. Wietske Jelkes (Jolkes), eerder getrouwd met Jorrit Rebbes

Uit dit huwelijk: Jeen (nr. 776), Jalke, Wietse, Jorrit (tr. N. Heerkes) en Fedde (molenaar te Lippenhuizen in 1691, overl. voor 19-2-1694, tr. Trijntje Jacobs)

1554. =768

1555. =769

1556. Lieuwe Feddes, bruiker van stem 13 te Lippenhuizen in 1640, tr. voor 1627

1557. Jinke Harmens (Jeen Harmens)

1568. Marten Jans Madhuizen (Martinus Madhusius), brouwer te Kortezwaag in 1646, belastingpachter en notaris publicus, overl. voor 11-9-1658 (OPS 20-13)

1569. Jantje Sjoerds (Sierds), overl. na 1663 (OPS 116-186)

Uit dit huwelijk:

i.   Pier Martens Madhuizen (nr. 784)

ii.  Wimke Martens Madhuizen, overl. na 6-7-1702, tr. (1) Kortezwaag 28-12-1662 Tjeerd Jelles uit Kortezwaag, tr. (2) Langezwaag-Kortezwaag 22-2-1674 Tomas Freerks uit Rottevalle

1570. Wieger Eernstes, afkomstig uit Beetsterzwaag, koopman, overl. Lippenhuizen voor dec. 1672, tr. (2) Langezwaag-Kortezwaag-Luwoude 6-1667 Ebeltje Uilkes (wed. Walter Sweitses; dr. Antien Wolters tr. Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude 7-1667 Lolcke Lyckles uit Tjalleberd), tr. (1) Gerecht Opsterland 6-12-1649

1571. Lutske Gjalts, afkomstig uit Lippenhuizen, overl. voor 1667

Uit dit huwelijk: Antje Wiegers (nr. 785); Hendrik Wijchers, schoenmaker, tr. Drachten 5-6-1685 Antje Derks uit Drachten

1572. Oeds Alles, geb. voor 1614, won. Lippenhuizen 1666 (OP 116-557), overl. na 6-11-1673

1573. Fokje Gurbes, overl. na 6-11-1673

1574. Sierd Jans, Lippenhuizen, overl. ca 1658 (OPS 68-225), broer van Minne Jans (curator van zijn wezen), in 1698 zijn Binne Sierds de jonge met de 5 overige erfgenamen van Sierd Jans eigenaar van ¼ Langezwaag SC14, tr. voor 2-2-1643 (OPS 110-327; koop van ¼ Langezwaag SC 14 samen met zijn vrouw)

1575. Sierdje Binnes, eignr. ¼ Lippenhuizen SC14 in 1698, tr. (2) Ger. Opsterland 19-12-1663 Jacob Binnes

Uit dit huwelijk: Jeltje Sierds (nr. 787), Binne Sierds tr. Bleycke Oenes (OPS 101-213; 1724), Sietske Sierds tr. voor 1683 Jouke Ates, Wietske Sierds tr. Jacob Wiebes (lidmaten DGZ Gorredijk-Lippenhuizen 1707), Jan Sierds tr. Boornbergum 15-3-1668 Jantsen Michiels

1576. Hendrick Egberts, won. Kortezwaag, verkoper van lakens en waren (OPS 68-167), tr. (2) Langezwaag 2-1-1659 Elske Annes, de Knipe (dr. Martsen ged. 1660), tr. (1)

1577. Martien Sijtesdr, overl. voor 8-3-1659

Uit dit huwelijk (OPS 67-347): Frerick Hendricx (nr. 788) en Sijdts Hendricxdr (tr. Langezwaag 1-1-1668 Pieter Sierks)

1580. Fokke Tjebbes (Rebbes), in 1640 eigenaar en bruiker stem 15 te Terwispel, overl. voor 21-1-1664, tr. (1) ca 1625 Bon Douwes, tr. (2) ca 1630

1581. Hylkje Jans, overl. na 18-2-1664

1582. Jan Tjeerds, gebr. 2/3 Kortezwaag SC17 in 1640, overl. na 4-2-1664

1583. Aukje Walters, overl. voor 4-2-1664

Uit dit huwelijk: Ytje Jans (nr. 791) en Tjeerdje Jans, tr. Langezwaag/Kortezwaag 3-1668 Anne Arjens uit Kortezwaag

1592. Harmen Reitses, in 1640 bruiker stem 6 te Beetsterzwaag, overl. voor 14-6-1659 (OPS 67-199), nalatende 5 kinderen (OPS 68-359)

1593. Aukje Binnes, overl. 1664 (OPS 68-359, tr. (2) voor nov. 1660 Jan Siegers (1 kind)

1594. Sieger Aedes, boer en kerkvoogd van Beets, in 1640 bruiker stem 23 te Beets, overl. na 30-1-1666

1595. Meins Jeens

1596. Lieppe Sytses, geb. Zuiderdrachten, tr. ca 1630

1597. Syts Hannedr (Johannes), geb. Wijnjeterp (dr. van nrs. 1030 en 1031)

Uit dit huwelijk: Sietse Lieppes (nr. 798), Engeltje Lieppes tr. Uilke Gaukes

1602. Lieuwe Sytzes, geb. Hemrik, boer te Lippenhuizen in 1640 (stem nr. 22), overl. voor 2-11-1659, tr. voor 1640

1603. Griet Jacobs

1604. Anne Hendricks, geb. Lippenhuizen ca 1600, boer en kerkvoogd, eignr. en gebr. Lippenhuizen SC6 in 1640, overl. na 1655, otr. Beetsterzwaag 20-3-1628

1605. Jouck Teyes, Lippenhuizen

Uit dit huwelijk: Elske, Hendrik, Auck, Wybe (nr. 802), Meynt en Jentje Annes

1606. Folckert Cornielis (Cornelis), won. Terwispel, overl. voor 1679, tr. Opsterland 1630

1607. Luids Jenckes, overl. voor 1679

Uit dit huwelijk: Foock (nr. 803), Cornelis, Giel tr. Saacke Uilckes (OPS 172-830)

1616. Tieerd Geerts

1617. Gerbrich Annes

Uit dit huwelijk: Geert, ged. Heerenveen 7-1-1649 (nr. 808)

1618. Goitien Deddes (=7020), Tjalleberd, tr. (1) Terband 1628 Tetje Hamkes, tr. (2) Aengwirden 10-5-1636

1619. Janke Saeckes (=7021), Gersloot

Uit dit huwelijk: Lysbet Goitiens (nr. 809) en Saecke Goitiens (nr. 3510)

1636. Thijs Lubbes, overl. Marum 29-3-1681

1637. Jantje Iwes Wijma

1638. Eelke Gerrits, met att. van Drachten naar Marum 1675, won. Frieschepalen 1685, overl. Frieschepalen 1697

1639. Stijn Heines

1640. Ritsert Wytses, geb. Opeinde voor 1640, overl. voor 1694, tr. Opeinde 19-1-1668

1641. Aaltje Harkes, ged. Garijp 7-5-1648, overl. Opeinde 1694

1642. Sybe Liebbes, wednr. te Ureterp in 1685, kocht in 1674 parten van Ureterp SC nr. 6 van de kinderen van zijn oom Eebele Sybes en zijn tante Auck Sybes (OPS 118-48)

1648. Jouke Watses, won. bovenin de Knijpe 1682 (SCO 124, fiche 1, 3de rij), gebr. Gersloot SC 15 in 1728, lidmaat DGZ Gorredijk Lippenhuizen, overl. 1734, tr. ca 1660

1649. Trijntje Jans, overl. voor 11-4-1693

Uit dit huwelijk (SCO 130-2; 1728, erfgenamen Oebele Jans, schuitevaarder te Terhorne):

i.    Watse Joukes, korvenmaker te Sappemeer (DGZ nageslacht Mandema), geb. voor 11-4-1668 (UTI G6, fol. 37, april 1693), won. Stavoren 1710, vermaner Waterlandse Gemeente te Sappemeer 1711-1760, overl. Sappemeer 1763, tr. ca 1695 Trijntje Aukes; kind. Auke Watses tr. Sappemeer 1726 Elisabeth Berends, Jouke Watses tr. Sappemeer 1733 Claaske Mellis, Jan Watses tr. Sappemeer 1733 Grietje Berends

ii.   Jacob Joukes (nr. 824)

iii.  Pieter Joukes, geb. ca 1679 (UTI G6, actenr. 63; april 1694), havencherger Workum, overl. Workum voor 11-3-1750 (WOR SS1, fol. 88 vs)

iv.  Jan Joukes, geb. ca 1686, glasmaker Lemmer, overl. Lemmer 1749, tr. Lemmer 1711 Antje Hanses, dr. v. Hans Willems en Dieuwke Folkerts

1650. Piebe Rienks, won. Joure, prediker DGZ Het Oude Huis a/d Midstraat te Joure, overl. Joure 14-1-1716, tr. (2) Joure 12-2-1700 Froukje Pieters, tr. (1) Joure 17-5-1668

1651. Rikstje Feddes uit Langweer, ged. Boornzwaag 28-12-1645, overl. voor 1700

1652. Meine Piers, won. Makkum, Teroele en Bolsward (burger 1670), otr. Bolsward 11-3-1670

1653. Dieuwke Tietes, uit Bolsward, tr. (2) Bolsward 1688 Sikke Pieters

1660. Harmen Atses, Dokkum, tr. (2) Harlingen 11-1-1663 Antje Jacobs uit Harlingen, tr. (1) Harlingen 19-3-1647

1661. Magdalena Jurjens, Harlingen

1662. Augustinus van Riskinga, predikant?

1666. Hendrik Willems Joncker, wonende te Kolderveen; broer van Peter, Reinier en Jan Willems Joncker

Kinderen (ged. Kolderveen): Willem (1674), Hendrikjen (1676; nr. 833), Peter (1677), Geesjen (1681)

1672. Jasper Vasten, geb. Beulake 1648, ged. Vollenhove 3-12-1648, diaken, ouderling, kerkmeester en kerkeraadslid te Beulake, overl. na 1720, tr. Vollenhove ca 1673

1673. Willemtje (Willemtien) Roelofs, geb. Vollenhove ca 1646

1674. Jan Jans (Jansen) Lock (“jonge Lock”), wonende te Vollenhove, Beulake en Wanneperveen, overl. na 1693, tr. (1) voor 1667 Geertien Hendricks, kind Beerte ged. Beulake 1667, tr. (2) 1668

1675. Thijssien Andries, ged. Vollenhove 1642, beiden att. van Beulake naar Wanneperveen in 1669

Uit dit huwelijk (ged.Beulake): Pieter (1669), Geertien (1671), Geertien (1676; nr. 837) en Roelofjen (1676), Neeltien en Jantien (1681), Aeltien (1683)

In het doopboek van Zwartsluis komt ook nog een Jan “de jongen met de lokken” voor die in 1659 zijn dochtertje Merretjen liet dopen. Verder deed Annigjen Peters Lock in 1668 belijdenis te Wanneperveen.

1676. Marten Jans Coopall, geb. ca 1648, wonende te Beulake in 1675 (Hoofdgeld), overl. ca 1695, tr. (2) Beulake ca 1680 Aaltje Cornelis, tr. (1) ca 1670

1677. Aeltien Karsten, overl. Beulake ca 1680, was eerder getr. met Jan Harms

Uit dit huwelijk, ged. Beulake: Jan (1670/1672/1679; nr. 838), Trijntje (1673), Jantien (1681)

1684. =780

1685. =781

1686. =782

1687. =783

1688. Roelof Rintses, tr. Oudega 13-4-1684

1689. Rintske Jouckes, Rottevalle

Uit dit huwelijk:

1690. Karst Jochems, Oostermeer, tr. (1) Wyckel 1668 Aalet Jenties, tr. (2)

1691. Griet Sydses

1696. (?) Jan Timens, tr. Giethoorn 1658

1697. (?) Geertjen Jans

1698. Jacob Luijtjes Leeuw, vuurstedengeld Giethoorn 1675, tr. Giethoorn 14-11-1652

1699. Trijne Beenen

1700. Gerrit Luijtiens, wonende te Wanneperveen in 1668, tr. voor 1668

1701. Geertien Bertels

1708. Jacob Jans, ged. Vollenhove 1-4-1654 als bejaarde uit De Leeuwte (23 jr.), tr. Vollenhove 11-4-1654

1709. Hendrikje Sanders Sok, Beulake, tr. (1) Vollenhove 5-11-1648 Jan Peters uit Beulake

Uit dit huwelijk:

i.   Sander Jacobs Sok, geb. Beulake, ged. Vollenhove 2-1-1659 (nr. 854)

ii.   Claasjen, ged. Vollenhove 2-11-1662

iii.  Marchien, ged. Beulake 12-4-1666

1710. Simon Groenewegen, ged. Zoetermeer 25-4-1632, overl. voor 1677, was in 1655 schepen van Stompwijk en woonde in 1659 aan de Ommedijk, otr. Zoetermeer 29-12-1657

1711. Grietje Coster uit Stompwijk

Uit dit huwelijk:

i.   Meijnsje Sijmonsdr, ged. Wilsveen 12-9-1660 (nr. 855)

ii.   Ariaantje Sijmonsdr, ged. Wilsveen 17-12-1662,, tr. (1) 1693 Jacob Gerrits uit Giethoorn, tr. (2) Beulake 24-10-1696 Hermen Alberts uit Beulake.

iii.  Leendert Symens, ged. Wilsveen 1-8-1664, tr. Beulake 5-2-1697 Jantje Jans, j.d. van Wanneperveen

iv.  Aaltje Symens, geb. Stompwijk ca 1668, bel. Beulake 22-3-1694

v.   Sijmontien Sijmens, bel. Beulake 1695, tr. Beulake 17-11-1699 Felijk Peters uit Blokzijl

1728. Jan Beenen Kricke, tr. Giethoorn 8-12-1695

1729. Roelofje Jans Caper, wonende te Giethoorn

1730. Jacob Hermansz Ecker, ged. Blokzijl 5-3-1654, tr. Blokzijl voor 1692

1731. Aeltje Claesse, afkomstig van Blokzijl

1732. Wycher Geugjes (Goigies), Beulake, wonende te Beulake in 1748, tr. Beulake 11-1690

1733. Jantje Roelofs, Dinxterveen, wonende te Beulake in 1748

1736. Tomas Wijchers, wonende te Zuidveen, tr. Steenwijkerwold 22-4-1677

1737. Sjouke Lamberts, Appelscha, overl. voor 1695, bezat 1/6 part land te Aeckinga; zr van Jantien Lamberts (tr. Wijbe Jans), Marten Lamberts (uitlandig) en Lambertje Lamberts (won. Drachten)

Uit dit huwelijk: Trijntje (1678), Janna (1679), Lambert (1680), Jochem (1682; nr. 868), Annigje (1684), Aaltje (1685/1688), Petertje (1690), Wijcher (1692)

1738. Koop Jansz Mast, wonende in ‘t Verlaat, overl. Steenwijk 1714, tr. Steenwijk 11-11-1668

1739. Jantje (Jannetjen) Japiks (Jacobs) van ‘t Verlaat, overl. Steenwijk 1720

Uit dit huwelijk: Peter (1670), Jan (1671), Lummigje (1676), Janna (1678), Lumme (1682), Janna (1686; nr. 869)

1740. Hermen Jacobs Rose, tr. (1) Giethoorn 14-4-1689 Nesien Jochums Toom, tr. (3) Giethoorn 22-12-1709 Geesjen Herms, tr. (2) ca 1695

1741. Mergien Jochums

1742. Willem Wijchers, j.m. Giethoorn, tr. Giethoorn 12-8-1687

1743. Aaltjen Jans, j.d. Giethoorn

1746. Freerk Martens Hofman, wonende te Boijl, meier Boijl nr. 23 in 1700 (eig. Roelof Claessen Boijl), eig. Boijl nr. 23 in 1718 en 1728, verkocht land te Wittelte in 1705 (30e penning Drenthe), overl. Boijl 24-3-1730, tr. ca 1690

1747. Anne Banierts, overl. voor 1728

Uit dit huwelijk (WSW 129-19; verkoop Boijl nr. 23): Marten Freerks Hofman (schoolmeester Roderwolde vanaf 1724, won. aldaar 1728 met Aaltjen Jacobs), Gretjen Freerx (won. Norg 1728 met Lambert Boelen), Hilbrant Freerx (won. Boijl 1728, schoolmeester Wanneperveen 1731 en 1748) en Roelofjen Freerx (nr. 873)

1748. Jan van Helderen (Halderen) de Olde, wonende te Zuidveen in 1748

1749. Aaltje Jans, wonende te Zuidveen in 1748

Uit dit huwelijk: Hendrik (nr. 874), Margje (ged. Steenwijk 1711) en Jan (ged. Steenwijk 1712)

1750. Harmen Cornelis Toering (Toerinck), overl. voor 1737, tr. (1) voor 1675 Geertje Beenen, overl. voor 1700 (dochter Lumme Herms Toering, tr. Giethoorn 16-7-1699 Jacob Geerts Maat), tr. (2) Giethoorn 1-9-1700

1751. Margje Jans Baart, geb. ca 1676 (57 jr in 1733), DGZ, tr. (2) Giethoorn 28-6-1733 Meine Derks, wednr. Zuidveen, geb. 1690

Uit dit huwelijk: Jantje (nr. 875) en Jan Harmens Toerinck, geb. Giethoorn 1701 (ged. DGZ Giethoorn 1726)

1752. Bientse Hylkes, ged. op bel. Langezwaag 1674, overl. Langezwaag voor 1698 (OPS 24-279), tr. Langezwaag 21-10-1669

1753. Siouck (Sjouck) Lieuwes, van Langezwaag, eignr in 1698 van ½ Langezwaag SC 4 met haar 5 minderjarige kind. (eignr. in 1640 was Fedde Bientjes voor de helft), ½ Langezwaag SC 28 en ½ Langezwaag SC 38

Uit dit huwelijk (ged. Langezwaag): Antje (1671), Hielke (1672/1675), Sjoukje (1672), Liekele (1673), Berendje (1677), Lieuwe (1680), Lolkje (1681), Swaantje (1684)

1754. Hylcke Jans, geb. Nieuwbrongerga ca 1660, veenbaas in de Wijngaarden tussen Langezwaag en Tjalleberd, eignr. 2/3 Tjalleberd nr. 7 in 1698, overl. voor 24-2-1725, tr. Langezwaag 25-10-1685

1755. Janke Saeckesdr, geb. Langezwaag ca 1665, overl. 1741

Uit dit huwelijk (Hypotheekboeken Schoterland 1726):

i.   Antje Hylckes (nr. 877)

ii.   Griet Hylckes, tr. Jochum Jacobs (zn van nrs. 942 en 943), won. De Knijpe

iii.   Goitske Hylckes, tr. Jacob Andries, won. ’t Meer

iv.   Lysebeth Hylckes, tr. voor 1717 Hendrik Sybrens, won. Gersloot

1756. Cornelis Gerrits, van De Knipe, overl. De Knijpe voor 27-10-1734, tr. Heerenveen 16-11-1690

1757. Wijtske Hendriks, won. Heerenveen 1690, erfgenaam van w: Jelle Wijbes te Langezwaag in 1692 (OPS 120-529; verkoop samen met de wed. Tjitske Tjebbes van halve sate land in Langezwaag SC 33 aan Jan Jansen Deddes); medeverkoper van een huisje te Heerenveen in 1722 (SCO 128, fiche 8; andere verkopers: Freerk Hanses, mr. hoedemaker te Heerenveen; Grietie Hanses tr. Schoot 1708 Reinder Johannes van Heerenveen; Saakje Hanses tr. Heerenveen 1710 Cornelis Gerrits van Joure)

Uit dit huwelijk:

i.    Gerrit Cornelis (nr. 878)

ii.   Hendrik Cornelis

iii.  Tjitske Cornelis, overl. voor 1740, tr. Homme Heeres, boer en veenbaas te Bovenknijpe, overl. na 1753 (o.a. dr. Wijtske)

iv.  Lysbeth Cornelis, tr. Sijds Joukes, huisman te Nieuwehorne (o.a. dr. Wijtske)

v.   Homme Cornelis, overl. voor 1749, koopman [Hypotheekboeken SCO 1736] en Sneeker schipper [burger Sneek 1744] te Workum (o.a. dr. Wijtske)

1758. Pier Hessels, zn. van nrs. 1398 en 1399, overl. Nieuwehorne voor 4-5-1712

1759. Antje Sietses (Hypotheekboeken SCO)

1768. Jacob Cornelis Kloot (Cloot), Vuurstedenregister Giethoorn 1675, 1682 en 1723, tr. Giethoorn 11-12-1669

1769. Reijne Alberts, j.d. uit Giethoorn

Uit dit huwelijk:

i.   Roelofjen Kloots, tr. Giethoorn 8-3-1701 Jan Jans Broer

ii.   Aaltje Jacobs Kloot, tr. (1) Giethoorn 22-1-1702 Abel Jacobs, tr. (2) Giethoorn 13-11-1707 Jan Wichers Kruis (zie nr. 1770)

iii.  Albert Jacobs Kloot (nr. 884)

iv.  Cornelis Jacobs Kloot, overl. voor 1731, tr. Giethoorn 26-12-1712 Jantje Jacobs Noordste, geb. ca 1685

v.   Jan Jacobs Kloot, geb. ca 1690, mennist, overl. voor 1742, tr. Giethoorn 30-1-1732 Geertje Jacobs Beiert, geb. ca 1700

1770. Wycher Gerrits Kruis (Kruisies Wijcher povre, Hoofdgeld Giethoorn 1675), tr. (1) Giethoorn 1663 Griete Herms, tr. (2) Giethoorn 8-8-1665

1771. Lammechien Jans, j.d. uit Hesselte

Uit dit huwelijk:

i.   Gerrit Wychers Kruis, tr. Giethoorn 30-1-1701 Aaltje Jans Claeren

ii.   Jan Wychers Kruis, tr. Giethoorn 13-11-1707 Aaltje Jacobs Kloot

iii.  Femme Wychers Kruis, tr. Giethoorn 19-2-1713 Roelof Everts

iv.  Jantien Wichers Kruis (nr. 885)

v.   Lummigjen Wychers Kruis, tr. Giethoorn 3-4-1712 Volken Alberts

vi.  Hendrik Wichers Kruis, tr. Giethoorn 29-10-1713 Geesje Harms

1772. Jan Bartelds Botter, wonende te Dinksterveen in 1683 (aangenomen tot lidmaat samen met zijn vrouw Hendrikje Claes; beiden met attestatie naar Hoogeveen in 1691), wonende als schipper in het Zuidwoldiger Hoogeveen vanaf 1691 en met attestatie terug naar Kolderveen op 5-11-1705, tr. (2) Hoogeveen 5-9-1705 Stijntjen Geerts, Kolderveen, tr. (1) voor 1683

1773. Hendrikje Claes, overl. Hoogeveen voor 1705.

1774. Pieter Hakum, wonende naast Jan Bartelds Botter (nr. 1772) te Hoogeveen eind 17e eeuw (Haardstedenregister)

1775. Albertje

Uit dit huwelijk:

i.   Petertje Pieters (nr. 887)

ii.   Hendrik Pieters Hakum, tr. Hoogeveen 1707 Grietien Koerts, zonen Pieter en Koert en dochters Margien, Femmigjen en Albertje

iii.   Jantje Pieters Hakum, tr. Hilbert Wolters ten Cate

iv.   Swaantje Pieters Hakum, overl. Hoogeveen voor 1763 (Etstoel)

1776. Roelof ten Polle alias te Witbreuke, landschapsbouwman op Witbroek in 1679, overl. voor 1703, tr. voor 1659

1777. Trine te Witbreuke

Uit dit huwelijk:

i.   Jan (Johan) te Witbreuke, tr. Haaksbergen 3-10-1683 Berendje Oink, dr van Derk in Hengevelde

ii.   Berend te Witbreuke (nr. 888)

iii.  Roelof te Witbreuke, tr. Haaksbergen 25-4-1707 Stiene Molenkamp, dr van Albert in Holthuisen

1778. Jan Ruwhoff, lidmaat Neede Kerst 1682, wonende te Holthuisen in 1703, kind. Hendrikje (nr. 889), Arend en Geertjen (lidmaat Neede 1705)

1779. Maria Smits, lidmaat Neede 1682

1782. Berent ter Huijsstede, Hengevelde

1800. Yntse Keimpeszn, geb. De Knijpe 1610, overl. De Knijpe 1666

1801. Aaltien Woltersdr, geb. 1615, overl. De Knijpe 1663

1824. Samme Oedses, volmacht Luinjeberd 1660, overl. Luinjeberd voor 27-7-1667, tr. (2) Trijn Clases, samen met haar zuster Griet Clases verkoper van een perceel land te Rottum mandelig met Tjalle Walles in 1661

1826. Saecke Rettiesz, geb. Katlijk ca 1615, overl. 17-2-1664, tr. (2) Eelck Minses (dr. van nrs. 3758 en 3759)

1827. Auck Jeensdr, over. 1647

1828. Jan Foockesz, geb. Hoornsterzwaag ca 1620, overl. voor 1-12-1675, tr. Hoornsterzwaag voor 9-11-1653 (ca 1645)

1829. Trijn Luitiens, geb. Hoornsterzwaag ca 1620, overl. na 12-10-1679.

1830. Oebele (Uble) Pietersz, geb. Katlijk ca 1630, tr. Schoterland 22-4-1654

1831. Trijn Dircksdr, geb. Katlijk ca 1630.

1832. Jacob Annesz, geb. Nieuweschoot 1625, tr. Schoterland 12-9-1652

1833. Hylckien Andriesdr, geb. Nieuweschoot 1625

1836. Imke Hanses (Emke Hanses), geb. Nieuwehorne ca 1630, huisman, overl. ca 1697, tr. (2) Martien Johannes Overney (nr. 1397), tr. (1) ca 1654

1837. Antje Sipkes, geb. 1630, overl. voor 16-4-1679

Kinderen: Hans Imkes (nr. 918); Sipke Imkes, overl. voor 27-4-1706, tr. Antje (Aukje) Hessels; Pier Imkes, tr. Loltje Martens, dr. van Marten Hinkes en Martien Annes

1838. Jan Hinkes, overl. voor 1698, tr. voor 20-4-1656 (OSW 42-218)

1839. Aaltje Egberts, 1/4 eig. Donkerbroek nr. 17 in 1698 (1/4 Marten Hinkes, 1/8 Hinke Jans, 1/8 Trijntje Jans)

Uit dit huwelijk: Trijntje Jans (nr. 918); Hinke Jans, won. op de Haule in 1719, tr. Tjaltje Lammerts uit Donkerbroek, wed. van Wiemer Rienks uit Bakkeveen

1848. Tae Taesz, van De Knijpe, broer van Jelle Tees, boer en kerkvoogd te Katlijk, overl. na april 1667 (WSW 122-457), tr. Gerecht Schoterland 7-4-1641 (3de procl.)

1849. Eeuck Eiledr, van De Knijpe

1850. Wybe Wybes, molenaar te Nieuwehorne, overl. voor 20-4-1668

1851. Jantien Jans, overl. voor 10-5-1697, tr. (2) 20-4-1668 Jan Battes (e.l. Kortezwaag 1677, geen kind.), tr. (3) Tjedger Hanses (3 kind.)

1852. Heere Jans, wonende in de Scharren onder Nijega (gem. Doniawerstal), in 1667 samen met zijn vrouw naar Joure, overl. Joure tussen nov. 1668 en jan. 1670

1853. Ybeltien Uilkes, otr. (2) Joure 3-7-1670 Eyse Uilkes uit de Scharren

1854. Roelof Jelles, Katlijk

1855. Hil Rieuwerts

Uit dit huwelijk (eignr. Katlijk SC 30 in 1698): Jelle Roelofs, Rieuwert Roelofs, Roeltie Roelofs, Gerke Roelofs, Geertien Roelofs (nr. 927) tr. Uilke Heeres

1860. Willem Eitsz, geb. Mildam 1615, schipper

1861. Bauck Seerpsdr, geb. Mildam 1620

Uit dit huwelijk: Eit Willems (nr. 930), Andries Willems (nr. 954), Jeltien Willems

1862. Cornelis Freerks, gebr. Katlijk SC25 in 1640, overl. voor 1681

1863. Lysbeth Annedr

Uit dit huwelijk (SCO 123-150; 1681): Haijts Cornelis (nr. 931), Wijtske Cornelis tr. Freerck Popckes, Hans en Feicke Cornelis

1864. =1800

1865. =1801

1872. Alle Jansz, huisman, gebr. Katlijk nr. 23 in 1640 (eignr. Jan Ricolts), overl. Katlijk 17-12-1651

1873. Handtien (Hanskien) Ricoltsdr (Ricolt Tietedr), overl. 1672, tr. (2) Rieuwert Folckertszn

Uit dit huwelijk: Jan Alles (nr. 936), Tiete Alles, overl. voor 1698, otr. Langezwaag 16-2-1665 Rieuwkje Jeens uit Langezwaag

1874. Jeip Pieterszn

1875. Tiepck Douwdr

1876. Meynt Sipkes, dorprechter Tjalleberd in 1658, overl. voor 1669 (archief Grietenijbestuur Aengwirden)

1877. Saak Martens, overl. na 1669

Uit dit huwelijk: Sipcke (nr. 938), Tet (tr. Sytse Roelofs, zie nr. 940), Arrien (nr. 941)

1878. Claes Rinnerts (Rennerts), eignr. Luinjeberd SC 10 in 1640

1879. Haaijtske Mintses (Menthiedr)

Uit dit huwelijk: Rinnert Clases tr. Jeltje Meijnes, Corneliske Clases (nr. 939)

1882. = 1876

1883. = 1877

1884. Jochum Douwes, wonende op de Zestien Roeden (1644) en Katlijk (1655), overl. voor 1667

1885. Foeck Auckes

Kinderen: Anne Jochums (geb. voor 1642, won. De Knijpe 1677) tr. Swaene Lammerts, Jacob Jochums (nr. 942), Berber Jochums (geb. ca 1656, overl. Idskenhuizen 1693) tr. Thomas Tjeerds

1886. Jan Annes, overl. De Knipe voor 18-11-1688, tr. (2) 1674 Antien Andries Wybes (dr. Sjoukje), tr. (1)

1887. Sjoukje Jelkes, overl. voor 1674, zr. van Douwe Jelkes in ’t Meer (SCO 120-79; 1652)

Uit dit huwelijk (SCO 78-97): Jeltje Jans (de jongste; nr. 943); Jelcke Jans; Tjamme Jans, de Knijpe, tr. Aat Euckes uit Katlijk (dr v. Eucke Piers en Jets Bruchts, zie nrs 3084 en 3085); Aukien Jans tr. Everen Annes; Minnert (Meindert Jans; won. Nieuwehorne 1680); Antien Jans tr. Langezwaag 1659 Hendrik Sjoerds van Langezwaag; Ieb Jans tr. Claas Everts; Reinsch Jans tr. Mintse Gosses

1890. Geert Meijer, mede adsistent van het Gerecht van Schoterland (Grietman Scheltinga), won. Oldeberkoop (1652, 1667) en Heerenveen, broer van Hendrik (OSW 7-120; erfgenaam van Geert Hendriks, zijn broeders sone), koopt bezittingen in Mildam (SCO 120-1; SCO 123-112)

1891. Menst Harmens (OSW 43-26), zr. van Dirck Harmens (OSW 6-327)

1892. Abraham Ales, uit Hallum, tr. Hallum 22-6-1634

1893. Sijke Pieters, uit Hallum (zn. Doede ged. Hallum 21-7-1639)

1894. Ype (Jans?), Mildam

1895. Lumme

Kinderen (SCO 125, fiche 3, 5de rij): Jan Ypes, Mildam; Griet Ypes, Mildam, tr. Jelle Roelofs; Jeltje Ypes (nr. 947), Lysbeth Ypes, Dronrijp; Martien Ypes, Dronrijp (beiden att. van Oudeschoot naar Dronrijp in 1694), tr. Hendrik Gerrits (over. 1711) als wachtmeester in het leger, dr. Lumme

1896. Eucharius Cancrinus (Eckhard Krebs), geb. Treysa voor 1603, theologiestudent Marburg (1619), leraar pedagogiek Marburg (1624), leraar Bremen 1630, evangelische predikant hospitaalkapel Fritzlar (1632-1634), Kassel (1635), 2 kinderen in 1636, Bremen (1640-1644), rector gymnasium Duisburg (1645-1650), overl. Schwetzingen (bij Heidelberg) in 1652 ("Von ihrem Vater völlig zurückgelassen wandten sich die elf Waisenkinder des 1652 verstorbenen Swetzinger Pfarrers Eucharias Cancrinus mit der Bitte um staatlichen Unterhalt")

1897. Elisabeth Maria NN

Uit dit huwelijk: Wernerus (nr. 948), Johannes Eckhardus Cancrinus (student Franeker 1670), Peter Andreas Cancrinus, Christian Cancrinus

1908. =1860

1909. =1861

1912. Hans Gerbens, schoenmaker te Oudeschoot, overl. voor 1690 (WSW 125-121; land te Oldeholtwolde), tr. (1) Eeuck Harmens, tr (2)

1913. Gertien Beerends

Uit dit huwelijk:

i.    Berend Hanses (nr. 956)

ii.   Roelof Hanses, wonende eerst te Nijeholtwolde en later te Wolvega (1724), tr. Ter Idzard 1685 Kleisje Hendriks uit Noordwolde (kind. ged. Wolvega/Nijeholtwolde/Nijelamer 1686-1696 Eeltje, Trijntje, Geertje en Dirk)

1914. Eeuw Jans, boer te Nijeschoot, overl. voor 22-2-1670 (SCO Authorisaties), tr. Heerenveen 16-1-1648

1915. Eppe Barres, overl. voor 22-2-1670

Uit dit huwelijk: Swaantje Eeuwes (ged. ca 1649), Akke (Aaltje) Eeuwes (nr. 957), Eppe Eeuwes (ged. ca 1666)

1920. Thijmen Hendricx, schoemaecker te Oldemarkt, testament Schoutambtarchief Oldemarkt 1676 (HCO 64.1-2924-55 en 203 e.v.), kocht in 1656 samen met zijn vrouw evenals Roelofjen Hendriks land te Peperga mandelig met de erfgenamen van wijlen Hendrik Hartmans van hun zuster Jacobjen Hendriks, weduwe van wijlen Jan Hans (Nedergerecht Weststellingwerf 120-198/199), tr. (2) voor 1644 Martjen Peters, tr. (1) voor september 1631 (WSW 113-318)

1921. Jantien Meijnen

Uit het eerste huwelijk (HCO 80.1-2919-75; 18-11-1654): Meijne, Peter (nr. 960) en Hebeltien Thijmens

Uit het tweede huwelijk:

i.   Hartman Thijmens, tr. Oldemarkt 27-12-1674 Luijtien Frans uit Steenwijkerwold

ii.   Wemmechien Thijmens, lidm. Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-De Knijpe 1706, tr. Heerenveen 15-7-1675 Harmanus Marci [Bienema], apotheker te Heerenveen; zoon Claas Harmanus Marci [Bijnema], lidm. Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-De Knijpe 1728, dochter Trijntje Harmanus Marci, lidm. Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-De Knijpe 1727 (attestatie) en 1749

iii.  Meine Thijmens, overl. Oldemarkt 1675/1676, zn. Hendrik Meines, ged. op bel. Steenwijkerwold 23-3-1696, tr. Steenwijkerwold 01-1695 Maria Geerts van Essen uit Steenwijkerwold

1922. Root Carsten (Roode Carsten, Roordt Carsten), overl. na 1677 (OSW 27-214)

1923. Antje Cornelis, verkocht in 1632 1/9 arve land te Elsloo aan haar broer Francke Cornelis (tr. Sijte Martens) en zuster Cornelisje Cornelis (tr. Hendrik Alberts); ook een zuster Blijde Cornelis (tr. Jan Roeleffs)

1924. Jan Hartmans, eignr. Steggerda nr. 1 (Overburen) in 1640, overl. na 1660 (WSW 146-611), tr. voor 1631 (WSW 113-312; WSW 119-290)

1925. Marthien Jans, overl. na 1660, dr. van Jan Reinders Maes

Uit dit huwelijk: Jan Jansen Hartmans (nr. 962), Harmtjen Jans tr. Pieter Piers, Luitien Jans en Reinder Jansen Maes (WSW 122-40; 2de reeks)

1926. Roelof Jans

1928. Doekele NN

Uit dit huwelijk:

i.   Hylke Doekles (nr. 964)

ii.   Cornelis Doekles, scheepstimmerman te Akkrum, mennist, overl. na 1709, tr. Heerenveen 18-2-1672 Rins Jentjes van Heerenveen

iii.  Tziets Doekles, van Akkrum, overl. voor 26-11-1698, tr. Heerenveen 4-4-1674 Koop Johannes van Mildam

1958. Cornelis Boelen, won. Smilde 1656

Kinderen: Geertien (nr. 979); Lense Cornelis, won. Leggelo, tr. Arentien Wolters; Boele Cornelis, won. Hoogersmilde op het ouderlijk erf, tr. Hebeltje Hendriks; Claas Cornelis, won. Hoogersmilde, tr. Trijntje Willems

1984. Dirck Jans, wednr Wanneperveen 1649, tr. (2) Giethoorn 20-1-1649 Jantjen Wijchers

2000. Able (Eebele) Nittes (Nuttes), ged. Opeinde 28-2-1664, tr. Opeinde 2-12-1683

2001. Geertje Jans, geb. ca 1664, ged. Oudega 24-1-1683, overl. Rottevalle voor 1696.

2010. Taede Lieuwes, boer te Oostermeer, tr. voor 1671

2011. Eucke Gielts

Uit dit huwelijk: Jelke (ged. Oostermeer 1671), Cornelis (ged. Oostermeer 1674), Grietje (ged. Oostermeer 1676), Corneliske (ged. Oostermeer 1679), Wendeltje (nr. 1005)

2016. Luijte Hendriks, Vuurstedenregister Giethoorn 1682, tr. (1) Giethoorn 1670 Grietien Hendriks, tr. (2) Giethoorn ca 1675 Geese Gerrits (zoon Gerrit Luijten), tr. (3) Giethoorn 1689 Jantjen Peters

2022. Willem Jans Botter, geb. Kolderveen ca 1665, overl. Hoogeveen ca 1726

2023. Margje

2024. Frenk Frenks Smeeng alias Meester Frerik, tr. Giethoorn 7-12-1692

2025. Aaltje Alberts Mense, geb. ca 1667, ged. NHG Giethoorn 7-12-1692, overl. Giethoorn 13-2-1732 (64 jaar oud)

Uit dit huwelijk (ged. Giethoorn): Getruit 23-4-1693 (jong overl.), Getruit 2-9-1694 (jong overl.), Albert 26-4-1696, Frenk 10-7-1698, Jacob 3-11-1700 (nr. 1012), Jan 13-5-1703, Arent en Jan (tweeling) 23-8-1705, Getruidt 1-8-1709 (belijdenis in 1736 bij doop van haar onecht kind)

2026. Sijmen Hendricks Backer, tr. Giethoorn 14-12-1682

2027. Aaltje Jans

Uit dit huwelijk: Jan Symons Backer, Roelof Symons Backer, Grietjen Symons (nr. 1013)

2028. Jan Cornelis alias Neven Jan, wonende te Giethoorn (Hoofdgeld 1675, Vuurstedengeld 1682, Zoutgeld 1693 en 1701), overl. Giethoorn voor 1723 (zijn huis in 1682 werd toen bewoond door wed. Cornelis Jans); broer van Herman Cornelis Neve alias Neven Herman, lidmaat NHG Giethoorn 25-12-1692 (“afgetrokken van de Mennonieten”), overl. Giethoorn tussen 1701 en 1710 (in dat jaar hertrouwde zijn vrouw Petertjen Wijchers)

2034. Hendrik Wijchers Baas, overl. voor 1699, tr. Giethoorn 1685

2035. Jantien Andries

Uit dit huwelijk:

i.   Wijcher Hendriks Baas, tr. 1712 Trijntjen Everts, wed. v. Beene Claassen Smith (kinderen: Hendrik, Lummigje)

ii.   Geesjen (Gertje) Hendriks Baas (nr. 1017)

iii.  Hermen Hendriks Baas, geb. Giethoorn 1687, tr 1718 Geesjen Hendriks Groote (kind: Hendrik)

iv.  Andries Hendriks Baas, geb. 1695, tr. 1723 Jacopjen Wernars (kind: Jan)

2036. Jochem Jans, lidmaat Kolderveen/Dinksterveen samen met zijn vrouw in 1674 (N.B. Annigje Jacobs was de vrouw van Jochem Jans Coninck volgens het lidmatenboek)

Kinderen: Jan Ruiter, geb. Dinksterveen, ged. Kolderveen/Dinksterveen 21-6-1685 (nr. 1018); Lammichje Jochems Ruiter, geb. Dinksterveen, tr. Giethoorn 1714 Pieter Jochems Muurlink uit Heerenveen

2038. Jan Claas Decker, Staphorst

2039. Jantjen Jans Arents

2040. Jan Jans Kollen (Collen, Kuellen), Giethoorn Hoofdgeld 1675 en Vuurstedenregisters 1675 en 1682 [Verpondingsregister Giethoorn 1602: Jacob Jan Collen in de Zuiderkluft], tr. Giethoorn 28-8-1669

2041. Geesien (Geertje) Hendriks Petter

Uit dit huwelijk:

i.   Jacob Jans Kollen, overl. voor 1748, tr. 1697 Nijsien Jans, overl. na 1748 (inwoners in 1748 Herm en Jan Hendriks Petter, kind. van nr. 1020); kinderen: Geertje (tr. 1735 Harmen Jans Huisman), Geesje (geb. 1709, tr. 1731 Hendrik Koops Bijl), Jan (mennist, tr. 1729 Grietje Clasen), Wouter (geb. 1701, mennist, tr. 1730 Marchje Hendriks Joobe)

ii.   Jan Jans Kollen, overl. voor 1732, tr. 1705 Aaltjen Hendriks Timmerman, mennist, geb. 1674; kinderen: Jan Jansen Collen (tr. 1740 Hilligje Gerrits Bakker), Geertje Kollen/Dick (tr. 1737 Timen Hendriks Gorte), Jan Jansen Collendick (tr. 1736 Geesje Roelofs; knecht Jan Hendriks Petter in 1748), Grietje Jans Collen of Dick, geb. 1704, tr. 1723 Althe Hendriks Scherp)

iii.  Wijcher Jans Kollen, Zoutgeld Giethoorn 1693, overl. voor 1701

iv.  Mergjen Jans Kollen, overl. voor 1740, tr. (1) 1707 Hermen Jacobs Drost, tr. (2) 1715 Jan Herms Mandemaker, tr. (3) 1723 Wolter Hendriks Schipper

v.   Femmigje Jans Kollen, tr. 1716 Jan Hendrik Martens (zij toen wed.)

vi.  Hendrik Jans Kollen (Petter; nr. 1020)

2042. Hermen Herms Maat, tr. Giethoorn 1692

2043. Nijssien Jans Capers uit Giethoorn

Uit dit huwelijk: Albert, Timen, Roelof en Nijsje (nr. 1021) Harmens Maat

2044. Rijkert Bartels, tr. (2) Giethoorn 20-12-1711 Ale Wolters Oom, tr. (1) Giethoorn 30-8-1691

2045. Geesjen Jans Stuir uit Giethoorn

 

Generatie 12

 

2056. Tjamme Hans, won. Katlijk, overl. eind 1603

2057. Anne Hansdr, overl. na 1604

Uit dit huwelijk (uittreksels Proclamaties Schoterland 1601-1608 en Quaclappen 1600-1612): Hans Tjammes (nr. 1028); Anne Tjammes (nr. 3772); Rencke Tjammes, won. Nieuwehorne, tr. Bauck Jouckedr; Epcke Tjammedr, tr. Lyoewe Jans; Lourens Tjammes, won. Oudehorne en Oldeboorn

2060. Focke Wybes, boer te Wijnjeterp, genoemd in Register Pers. Imp. 1578, overl. voor 1617

Kinderen: Wybe Fockes, tr. (1) Trijntje Sygers, tr. (2) Jel Claesedr; Hanne Fockes (nr. 1030); Jan Fockes; Symen Fockes tr. Hebeltje Ates; Griet Fockedr tr. Sierdt Boockes; Aeth Fockedr tr. Engbert Jans (OPS 111-17)

2062. Wisse Aysses, boer te Beetsterzwaag, genoemd in Register Pers. Imp. 1578, overl. na 1632

2063. Anna Minses

Uit dit huwelijk: Ael Wissedr (nr. 1031); Aysse Wisses, tr. ca 1600 Sjouck Liebbedr; Hiltje Wisses, tr. ca 1600 Aucke Bruins; Grietje Wisses, tr. (1) ca 1605 Lieuwe Sytses, tr. (2) Leeuwarden 1642 Marten Fockes; Luitsen Wisses, tr. ca 1610 Antcke Aededr; Roelof Wisses, tr. Auck Tiebbedr

2080. Jan Hendricks Pracken, landbouwer te Eemster en Leggeloo; eerste vermelding in de Bezaaide Landen 1612 (Leggeloo), gezin 5 pers. te Eemster in 1630 Impost Gemaal), overl. tussen 1663 (Etstoel) en 1672

Kinderen:

i.    Hendrick Jans Pracken (nr. 1040), buurman van broer Harmen Jans Pracken te Eemshoorn in 1672

ii.   Harmen Jans Pracken te Eemster, kind. Aaltje Harms Prakken (tr. Hendrik Hendriks Beumer, zn. van Hendrik Hendriks Waeninge en kl. zn. van Hendrik Hendriks Boemerts; kind. Jan Hendriks Prakken te Tronde/Elsloo, Hendriks Hendriks Waninge te Eemster, Willem Hendriks te Eemster en Geertien Hendriks tr. Albert Hilberts te Eemster), Willem Harms Prakken, Jan Harmens Prakken (vader van Elisabeth Jans h.c. 24-10-1705 Jan Hendriks te Wapserveen) en Hilbert Harms Prakken

2082. Jan Jans Breustinge, volmacht te Beilen (1620), overl. 1660/1661

2083. Roelofjen Wigbolts Lunsche, overl. verm. 1667

2084. Wijcher Hendriks, landbouwer te Steggerda, overl. tussen 1640 (Stemcohier) en 1644 (WSW 118-29), echtgenoot 15-3-1622 van (Nedergerecht WSW 113-113)

2085. Luitien Hendriks, overl. voor 3-1658

Uit dit huwelijk:

i.   Geert Wijchers (nr. 1042)

ii.   Hendrik Wijchers, overl. 1673, tr. Antie Jochems, dochter van nrs. 2086 en 2087, overl. na 1676

iii.   Hille Wijchers, overl. 1638, tr. Marten Jans (WSW 118-230; verkoop halve windmolen Steggerda)

iv.   Egbert Wijchers, gebruiker Vinkega nr. 10 in 1640

v.   Roelof Wijchers, geb. na 1620, overl. voor 1669 (WSW 122-200), tr. Hille Jans

vi.   Jan Wijchers, geb. na 1620, overl. voor 1645 (WSW 58-337)

2086. Jochem Michiels, landbouwer te Vinkega en Steggerda, broer van Geert Michiels (WSW 18-3; 1611), overl. tussen 1637 en 1640 (WSW 113-215)

2087. Anna Arends, overl. tussen 1676 en 1681 (WSW 19-177)

Uit dit huwelijk:

i.    Aafje Jochems (nr. 1043)

ii.   Michiel Jochems, overl. voor 5-1655 (WSW 24-409), tr. Grietien Jans te Wolvega (dr v Jan Battes); kind. Jochum Michiels tr. Immechien Egberts te Wolvega en Frouke Michiels tr. Willem Anders

iii.  Folkert Jochems, overl. na 1676 (WSW 123-180), tr. Aaltie Luitens; kind. Arent, Jochem, Roelof, Hendrik en Lucas Folkerts

iv.  Antien Jochems, overl. voor 1686, tr. (1) Hendrik Wijchers, zoon van nrs. 2084 en 2085, tr. (2) voor 1676 Ese Sijbrants

v.   Roelof Jochems, overl. voor 1669

vi.  Arentie Jochems tr. Pier Jansen (WSW 119-331; 1650)

vii. Trintien Jochems, overl. voor 1677, tr. Pier Harments, stelling te Nijetrijne in 1667 (WSW 122-415), kind. Froucke Pierts tr. Folckert Jans en Beene, Arent, Harmtien en Aefien Pierts (Steggerda 1676)

2088. Peter Aleffs (mr.), bezat land te Buttinge en Boekhorst, won. Buttinge in 1615, overl. voor 1630 (Proclamatieboeken OSW)

2089. Grete Jannesdr. (OSW 38-4; juni 1615)

Kinderen:

i.   Adolph Peters (nr. 1044)

ii.   Aeltjen Peters tr. Thijs Tjabeles

2090. Sieger Luitiens, broer van Karste, Peter en Foppe Luitiens (OSW 37; 1613), tr. (2) 1633 Heebeltje Jan Eijts (OSW 3-190)

2091. Egbertien Lensedr. (OSW 38-5; ca 1618)

Uit dit huwelijk:

i.    Lense Siegers tr. Trijne Eijtsdr

ii.   Grietien Siegers (nr. 1045)

iii.  Luitje Siegers tr. Johannes Feijes

iv.  Geesien Siegers, minderjarig in 1630, tr. Jan Jansen Harmens

2092. Egbert Jaspers (Proclamaties OSW 1629), overl. voor aug. 1637 (OSW 40, fiche 2)

2093. Anne (OSW 37-2, 1ste rij; 1614)

Uit dit huwelijk: Abele Egberts (nr. 1046), Jan Egberts (OSW 2-63; 1620) en Jasper Egberts

2094. Hartman Hendriks (=7680)

2095. Anna Jans, bezat een arve te Boekhorst

Uit dit huwelijk: Jantien Hartmans (nr. 1047), Reinier Hartmans

2096. Hancke Jeips wonende te Noordwolde in 1621 (WSW 18-192), overl. voor 20-5-1626 (WSW 113-211)

2097. Anne Martens

Uit dit huwelijk:

i.   Jeip Hanckes (nr. 1048)

ii.   Rencke Hanckes Meeckhof (herbergier te Oldeberkoop in 1652; WSW 145-727) tr. Cristina ter Maet

iii.   Hancke Hanckes Meeckhof (luitenant, wonende te Zandhuizen in 1670) tr. Swaentien Claes (OSW 43-287; 1674)

2098. Claes Luyties, overl. Oldeberkoop voor 24-6-1631 (Weesboeken OSW)

2099. Meintien Peters, zr. van Geessien Peters [tr. (1) Geerlof Thijssen, tr. (2) Evert Jansen], tr. (2) Anne Johannes, zonen Claas en Johannes (Jannes) Annes, beiden eigenaar Nijeberkoop nr. 6 voor 1/3 in 1640

Uit dit huwelijk:

i.    Jebbetjen Claes (nr. 1049)

ii.   Swaentien Claes, tr. voor 19-5-1656 Hanneke Hannekes (zn. van nrs. 2096 en 2097)

iii.  Petertien Claes, overl. voor 19-5-1656, tr. Folckert Pieters (hertr. Aeltien Roelofsdr), dr. Antien

iv.  Antien Claes, tr. Luitien Bosscha (zoon van Jan Aukes Bosscha, stelling Oldeberkoop, en Aeltien Jans), beiden overl. voor 12-7-1667, kind. Abeltien en Claes

2104. Laurens Wybes (Lourens Wiebes), tr. Rechtkamer Oosterwolde 6-5-1645

2105. Aeltyen Aebeledr (Aaltje Abels)

Uit dit huwelijk (OSW 28-14; 1679):

1.   Grietje Laurens, overl. voor 15-12-1679, tr. Anne Claes (mulder)

2.   Jan Laurens (nr. 1052)

3.   Harmen Laurens, tr. Oosterwolde 1684 Janke Harmens (o.m. dochters Aaltje, Vaduw en Grietje)

4.   Fardue Laurens, geb. na 1654

5.   Abele Laurens, geb. na 1654

2160. Luitien Jans ten Holte, overl. voor 1652

2161. Anna Jochems, tr. (2) Steenwijkerwold 1652 Andries Gelmers ten Dale

Uit dit huwelijk: Freerk (nr. 1080), Jan Luitiens ten Holte (tr. Steenwijkerwold 25-2-1672 Lijsbeth Jannes van Elst) en Trijntjen (overl. na 1686)

2164. Lubbert Wolters. won. Steenwijkerwold, overl. na 16-12-1661

2165. Alijt Coenen, overl. Steenwijkerwold 1661/1662 (testament 8-7-1661)

Uit dit huwelijk: Andries Lubberts tr. Klaasje NN, Wijcher Lubberts tr. Hilligje Luijten, Koene Lubberts (nr. 1082), Jurrien Lubberts tr. Geertje Hilbrants, Wolter Lubberts tr. Andriesje Coops, Beerte Lubberts tr. Jan Boldinck, Anna Lubberts tr. Jan Jans

2166. Jan Harms Cleijs, won. Steenwijkerwold, overl. voor 1670

2167. Ida Hendriks

2186. Louw Thomas

2187. Folckuw Martens

Uit dit huwelijk (Boelgoed Engwierum 17-4-1622; Weesboeken Oostdongeradeel): Marten Louws te Emden en Syts Louws (nr. 1093)

2232. Auke Simons

2233. Wyb Kerstens

2280. Jacob, kind. Berend (nr. 1140), Jan, Jannis en Claes

2288. Alle Thonijs, overl. voor 1604 (OSW 1-3)

2289. Janne, overl. na 1604

Uit dit huwelijk: Thonijs Alles (nr. 1144), Luijtjen Alles (overl. voor 1630) tr. Aleidt Jan Eijts, Foppe Alles tr. Ide Mertensdr, Pietertjen Alles (nr. 7353)

2290. Jan Eijts

2292. Jan Jansen de oude, won. Donkerbroek, bezat land en huis aldaar (1/20 voor kl. zn. Roelof Jans in 1647), en land te Weper (bewoond door zoon Marten Jans), overl. na 6-7-1636

Kinderen: Marten Jans (nr. 1146); Jan Jansen de jonge, overl. voor 5-6-1628, tr. Aaltje Jans (hertr. Hyncke Eits, Haule), overl. voor 15-4-1632, kind. Jantien Jans tr. Johannes Eijts voor 1631, Roelof Jans (geb. 1621)

2300. Thijs Pieters

2304. Bruin Beenes, won. Heerenveen, verkocht in 1647 samen met zijn vrouw Tijske Foppes voor 8100 goudguldens stemnr. 61 te Noordwolde (grenzende aan Vinkega) aanbeërft van zijn wijlen moeder (Proclamatieboeken WSW), overl. voor 1674, tr. (1) Tijske Foppes, overl. tussen 1647 en 1654 (kind. Foppe ged. Heerenveen 1643), tr. (3) Heerenveen 1667 Metje Piers uit Donkerbroek, tr. (2)

2305. Sieuwke Jans, overl. 18-9-1665 (lidmatenboek Heerenveen)

Uit dit huwelijk: Beene Bruins, ged. Heerenveen 1654, jong overl.; Tijssien Bruins tr. Jolcke Hendriks, ¼ eig. Rotsterhaule nr. 24 in 1698 [¼ Sipke Bruins en ½ Tjeerd Piers, wrsch. broer van Metje Piers]; Sipke Bruins (nr. 1152)

2308. Beene Roeloffs, wonende te Donkerbroek (1631; eig. nrs. 20 en 21 in 1640), overl. voor 10-5-1658

2309. Grietien Abeles, geb. voor 1603, hertr. Roeleff Geerts te Noordwolde 1659

Uit dit huwelijk: Abele (nr. 1154), Reintien Beenes tr. Roelof Jansen (herbergier) en Antien Beenes (geb. 1644) tr. Roeleff Dircks (OSW 43-123; 1664)

2320. Marten Cornelisz, geb. Nieuwehorne ca 1600, huisman (boer) en voorganger/leraar Doopsgezinden, overl. na 1677, tr. (2) voor 1644 Anne Berents (SCO 118-192), tr. (1) Schoterland 26-5-1630

2321. Waeb Jeipsdr, geb. Schoterwold 1607, overl. Nieuwehorne na 1630

2322. Uble Sieoerdtz, geb. Terband ca 1615, overl. voor 1670, tr. Schoterland 18-10-1643

2323. Siouck Jolledr, geb. ca 1624, overl. voor 1670.

2324. Liebbe Pietersz

2325. Hanskien Sammedr, geb. Oudeschoot ca 1630

2326. Tijs Eitsz, geb. Mildam ca 1620, overl. Mildam na 1680

2327. Gees Seerpsdr, geb. Mildam ca 1625, overl. Mildam na 1673

Uit dit huwelijk: Eit, Willem, Andries, Trijn (nr. 1163)

2336. Siebren Jelles, won. Oostermeer, overl. voor 26-4-1657

2337. Aaltje Reids

2338. Ritske Harkes, landbouwer te Witveen (onder Oostermeer), overl. na 1685

2339. Tet Wobbes, afkomstig uit Opeinde

2344. Tjeerd Jeens

2345. Jeltje Rinthies

Uit dit huwelijk (kinderen resp. kleinkinderen eignr. Noorderdrachten nr. 4 in 1698):

i.    Jets Tjeerds, kind Jeltje Jans

ii.   Auck Tjeerds tr. Folckert Claes, overl. voor 1698, 3 kind.

iii.  Sjoukje Tjeerds, overl. voor 1698, tr. Claes Alles, 4 kind.

iv.  Jeen Tjeerds (nr. 1172)

v.   Liebbe Tjeerds, gebr. voor het geheel

vi.  Sytske Tjeerds

2352. Anske Wolters, geb. Katlijk ca 1590, eignr. en gebr. Katlijk nr. 13 in 1640, overl. tussen 1665 en 1668, tr. (1) voor 1617 Siouck Joucke, tr. (2) voor 1632

2353. Elle Foockedr, geb. ca 1600, overl. na 1665

Uit dit huwelijk (SCO 78-180; 1676): Claas Anskes tr. Richst Jans (SCO 119-258; won. Nieuwehorne 1650), Hendrik Anskes tr. Grietien Roeleffs (Donkerbroek), Wolter Anskes (nr. 1176), Hans Anskes, Trijn Anskes tr. Barelt Jans, Sjouk Anskes tr. Teunis Hendriks, Griet Anskes tr. Focke Jans

2354. Jan Jans ‘de jonge’, eignr. Nieuwehorne SC14 in 1640, samen met zijn broer Bee Jans verkoper van stuk hoogveen te Nieuwehorne in 1669 (SCO 122-67)

2355. Sjouck Wybes

Uit dit huwelijk (SCO 123-9; 1677): Jantien Jans (nr. 1851); NN Jans (nr. 1177)

2356. =1848

2357. =1849

2358. =1850

2359. =1851

2360. Jelle Imckes (=2798), overl. na 27-3-1667, tr. (2) voor 23-2-1637 Tiets Piersdr (=2799), tr. (1)

2361. Hendrickien Hendricksdr

2362. Wilt Hendriks, overl. voor 18-6-1645 (Weesboeken OSW), nalatende o.a. 2/3 van het “arve Terwisga” te Appelscha

2363. Harmentien Teunis, tr. (2) Hendrick Gerrits, kind. Albert en Gerrit Hendriks

Uit dit huwelijk (Weesboeken OSW 5-10-1657):

i.    Antien Wilts, geb. ca. 1634, tr. Binne Rintses, wonende te Noorderdrachten

ii.   Wobbechien Wilts, geb. ca 1636 (nr. 1181)

iii.  Wilt Wilts, geb. ca. 1639, bleef ongehuwd, inwonende bij Wobbechien

2364. Jan Thomas Smydt, geb. voor 1607, mr. smid te Oldeberkoop, met Cornelis Henckes uit Oldeberkoop voormonden over de kinderen van Jan Auckes de jonge en Antie Stevens te Heerenveen, overl. Oldeberkoop voor 31-10-1660 (Weesboeken OSW), tr. (1) Jacobien Berents, dr. van Berent Hartmans, kind. Thomas Jans Smit, overl. Oldeberkoop voor 23-2-1675 tr. Renst Franckedr, Hiltien Jans tr. Ryckolt Seerps, Jacobien Jans tr. Jan Seerps te Mildam, tr. (2)

2365. Jacobien Geertsdr, tr. (2) Luitien Pietersz

Uit dit huwelijk:

i.   Lambert Jans, geb. Oldeberkoop 1645, overl. voor 23-2-1675

ii.   Antien Jans, geb. Oldeberkoop 1648, tr. Gerke Annes, Noordwolde (OSW 44-49; 1680)

iii.  Steven Jans, geb. Oldeberkoop 1650 (nr. 1182)

iv.  Roelof Jans Nijenhuis, geb. Oldeberkoop 1653, in 1700 van Oldeberkoop naar Nijeholtpade, tr. Vrouckjen Lyckles, dr. van Lyckle Lubberts te Nijeholtpade

2366. Wybe Andries, Steggerda, kocht in mei 1680 samen met Reinder Fyen 6 dagmaat uitterdyck te Peperga, overl. voor 4-5-1682 (Authorisatieboeken WSW)

2367. Geertien Hendriks

Uit dit huwelijk: Reinske (nr. 1183), Marchien (jonger dan 25 jaar in 1682)

2440. Hendrik Jansen, overl. te Appelscha SC27 voor 1640

2441. Lamme

Uit dit huwelijk: Berend (nr. 1220), Jan Hendriks tr. Jantien Abeledr (won. Hoog Appelscha), Lambert Hendriks (dr. Berentien Lamberts), Albert Hendriks

2442. Jan Alberts, eignr. Appelscha SC8 en SC9 in 1640, overl. tussen 8-1-1650 en 3-5-1652

2443. Jantien Roelofs, overl. na 2-6-1658

Uit dit huwelijk: Martie (nr. 1221), Anne Jan Albertsdr tr. Roelof Cornelis, Froucke Jan Albertsdr tr. Jan Remmelts

2444. Jan Lenses, eignr. Oosterwolde SC 25 in 1640 (Schrappinga), overl. voor 20-4-1646

2445. Ferdu Roelofsdr

Uit dit huwelijk: Jannes (nr. 1222), Geessien Jan Lentsedr tr. Carste Sijmens (eignr. Oosterwolde SC26 in 1640), Roelof Jans, Lense Jans

2446. =1150

2447. =1151

2488. Thijs Pieters Madhuizen, samen met zijn broer Jan Pieters Madhuizen eignr. Oosterwolde nr. 36 in 1640

2489. Grete Harmens, overl. voor 1663

Uit dit huwelijk:

i.   Pieter Thijs (nr. 1244)

ii.  Jan Thijs tr. Reintein Lamberts (zij hertr. Harmen Jansen)

iii.  Jannes Thijs te Donkerbroek (1671) tr. Trijne Roelofs (OSW 43-307; 1675)

iv.  Alijt (Aeltien) Thijsdr, overl. voor 1648, tr. Jan Jansen, Mr. Schoenmaker te Donkerbroek

v.   Antien Thijs tr. (1) 1647 Jan Roelofs, Donkerbroek, tr. (2) 1653 Cornelis Seijnen, Steggerda

2490. Roelof Eijts, overl. Donkerbroek 1639, tr. (1) Trijne Lensedr (kind. Egbert, Lense en Jan Roelofs), tr. (2)

2491. Gese Jochemsdr

Uit dit huwelijk (Weesboeken OSW):

i.   Antien Roelofs (nr. 1245)

ii.   Trijntien Roelofs, tr. (1) Gerecht OSW 1643 Harmen Wilts, tr. (2) Luinjeberd 1666 Sytse Roelfs (zie nr. 940)

iii.   Eijte Roelofs, Donkerbroek, tr. Gerecht OSW 1649 Geessien Carstedr uit Nijelamer

2492. Jacob Heijnes, herbergier te Oosterwolde (OPS 5-246; 1650), overl. voor 1660

2493. Renst Alles, overl. na 1669, tr. (2) Sijtse Wijties te Drachten, gebr. Zuiderdrachten nr. 1 in 1640

Uit dit huwelijk (Weesboeken OSW 1662):

i.    Hebeltjen Jacobsdr. tr. Luitien Pieters

ii.   Alle Jacobs (nr. 1246)

iii.  Hendrickien Jacobs, geb. ca 1644, tr. Anne Roelofs, koopman te Duurswolde

iv.  Luitien (Luts) Jacobsdr.

2494. Wijcher Jacobs, Boekhorst, overl. voor 20-3-1683 (OSW 44-102)

2495. Jeltien Jans, overl. na 9-11-1693 (OSW 30-262)

Uit dit huwelijk:

i.   Geesjen Wijchers (nr. 1247)

ii.  Jan Wijchers, overl. voor 1693, tr. Griete Jans, won. Oosterwolde, hertr. 5-4-1693 Wilt Folckerts uit Langedijke

iii.  Assele Wijchers tr. (1) Harmen Jans Lieuwes, tr. (2) voor 1669 Robert Gerrits (OSW 43-213; OSW Proclamaties 1695: verkoop gerechtigde part huis en landerijen te Boekhorst aan Geesjen Wijchers en Alle Jacobs)

2560. Engbert Hendriks, won. Doldersum 1612 (Register Bezaaide landen), broer van Arend Hendriks (won. Doldersum 1634; Etstoel)

2632. Bartholdus Pauli, geb. Friesland ca 1585, predikant te Blijdenstein (1607-1648), overl. Ruinerwold 7-1648

Kinderen:

i.   Paulus Bartholdi à Blijdenstein, geb. Blijdenstein ca 1620, student theologie en talen aan het Collegium te Franeker vanaf 1635, predikant te IJsselham (1642-1672), overl. IJsselham 1674, tr. (1) Aeftien Bril, tr. (2) ca 1660 Annegien Nijenhuis

ii.   Johannes Bartholdi à Blijdenstein, geb. Blijdenstein 11-1621, predikant te Blijdenstein (1650-1652), overl. Blijdenstein voor 7-3-1652, tr. Blijdenstein 1651 Jantien Kiers Haecke uit Meppel (dr. Joanna), hertr. Meppel 23-1-1656 Matthias Olffen

iii.  Regnerus, geb. Blijdenstein ca 1622 (nr. 1316)

2636. Willem Geerts, won. Horrelveen in het Westeinde van Wapserveen

Kinderen:

i.   Coop Willems (nr. 1318)

ii.  Aaltjen Willems tr. Blokzijl 4-1640 Pieter Goosens uit Blokzijl

2638. Claas Geerts, de Leeuwte

2640. Joost Cornelissen, geb. ca 1615, tr. (2) Neeltje Andries, tr. (1)

2641. N.N.

2642. Cornelis Martens Prins, won. Barschop en Kluitenberg, lidmaat Vollenhove 4-4-1670, broer van Jan Martens, tr. Vollenhove 30-3-1637

2643. Hendrikje Jans Arents, Vollenhove, lidmaat Vollenhove 1661

Kinderen: Marten, Geertjen (nr. 1321), Aris, Mergjen (nr. 1323), Arent en Kier (overl. voor 1681)

2644. Boldewijn Alberts, tr. (2) 3-1-1670 Hendrikje Koenderts, tr. (1) ca 1635

2645. Femme Dircks

Uit dit huwelijk: Albert, Geesje, Heijle, Dirck Alberts (nr. 1322), Marten en Hendrikje

2646. =2642

2647. =2643

2688. Jan Carsten (Karsten), won. Westnijeberkoop (Nijeholtpade), verkocht samen met zijn vrouw Jets in 1601 een huisstede aan Reiger Karsten en Hijlcke Feijesdr (WSW 117-187), ontvanger van Nijeholtpade in 1606 samen met Pier Lickles (WSW 117-267), overl. 1613 (laatste vermelding voor juni 1614)

2689. Jets Feijedr, zr. van Jaen en Sijbrant Feijes, overl. na 1640, testament Hof van Friesland 1639 (EEE nr. 3, fol. 66), tr. (1) Focke, zn Focke Fockes tr. Sijts Olckesdr (WSW 106-321; 1618); kind. Focke Fockes, Jets Fockes en Siouck Fockes, tr. (3) voor april 1617 Elle Fockes (nr. 2690)

Uit dit huwelijk:

i.    Ibe Jans Carsten (Sententies OSW 1634), samen met zijn moeder eigenaar van Nijeholtpade nr. 4 in 1640, overl. na 17-1-1665 (testament Jets Feijedr), tr. Claesien Elles (dr. van nrs. 2690 en 2691); kind. Jan Ibes, Lyckle Ibes (begr. RK Oldeholtpade 4-12-1705), Ferdu Ibes tr. 1662 Anne Jans Schipper te Joure (zn. Johannes Annes te Nijeholtpade) en Wemme Ibes (WSW 123-3; 1669)

ii.   Jaen (Jaene) Jans, tr. (1) Jan Eijses (kind. Jan Jansen en Ferduwe Jans), tr. (2) Jochem Jelles (kind Jets Jochums; “noch seer jonck” in 1639)

iii.  Jannes Jans Carsten (nr. 1344)

2690. Elle Fockes, bloedverwant van Eise Terwisscha (WSW 106-202), stellinck Nijeholtpade, eigenaar Nijeholtpade nrs. 8 en 22 in 1640, broer van Hylcke Fockes tr. Jan Idzes te Oldeholtwolde (WSW 106-30; 1631), tr. (2) voor april 1617 (WSW 106-294) Jets Feijedr. (=2689), tr. (1) voor 1601 (WSW 117-189)

2691. Janthien Lyckeledr.

Uit dit huwelijk:

i.   Focke Elardi à Nijeholt (WSW 106-321; 1631)

ii.   Jeltien Elledr, overl. voor 23-9-1661 (WSW 12-57), tr. Wijcher Foppes; kind. Elias en Foppies Wigeri (broer van Pier Foppes tr. Antje Luitjes, dr. Aaltje Piers tr. (1) Jan Pracke uit Diever –vermoord te Franeker- en (2) Nicolaas Idzarda te Wapse)

iii.  Jantien Elledr, tr. Hans Hebeles Terwischa; kind. (1) Imcke Terwisscha en (2) Jacobien Hans Terwisscha tr. 1651 Johannes Alberti Schouwen uit Heerenveen, kind. (i) Hanso Johannes Schouwen, geb. 1650 (mede-eig. Nijeholtpade stem nr. 8 in 1700), begr. RK Oldeholtpade 29-11-1701, tr. 1675 Lijsbeth Coenjers [kind. (1) Johannes Schouwen en (2) Jacobien Schouwen, overl. ca 1704], (ii) Jannissien Schouwen en (iii) Albertus Schouwen

iv.  Claessien Elledr, tr. Ybe Jans (zn van nrs. 2688 en 2689), o.a. zn Lyckle Ybes (mede-eig. Nijeholtpade stem nr. 8 in 1700)

v.   Anne Elledr, tr. Johannes Schouwen, overl. voor ca 1659 (WSW 121-65)

vi.  Wemme Elledr (nr. 1345)

2692. Bae, overl. voor 1586, bloedverwant van Jets Beeuw Jochems

2693. NN, tr. (2) ca 1585 Eyle Gieles (uit eerder huwelijk zonen Giel en Bonne Eyles), zn. Bae Eyles, geb. ca 1586 (SCO 111-142v; 1607), zijn erfgenamen eignr. Sintjohannesga nr. 36 in 1640

Kinderen: Sippe Baes (nr. 1346); Oene Baes, Rotsterhaule, overl. 1605, tr. Aet Reytiedr, zn. Bae Oenes (Beeuwe Oenes), gebr. Rotsterhaule 1640, tr. Hans Meinedr (SCO 116-60), dr. Rinck Oenedr tr. Jacob Jacobs uit Nijelamer (SCO 116-49)

2694. Rencke Jans Tiabeles, overl. Nijeholtpade voor september 1613 (WSW 106-182), tr. voor 1595 (koop dagmaat weiland te West-Nijeberkoop onder de klokslag van Nijeholtpade; naastliggers Joseph Lyckles en Pier Lyckles)

2695. Sijck Sipckdr, overl. na 1641 (WSW 108-135)

Uit dit huwelijk:

i.   Jan Renckes Nijholt, overl. Nijeholtpade voor 9-11-1670

ii.   Wijbe Renckes, overl. Nijeholtpade na 21-10-1650 (bron: website Loek Nijholt)

iii.  Antie Renckes (nr. 1347)

iv.  Sipcke Renckes van Nijholt (WSW 23-49; 1641)

2730. Jan Pieter Hans, overl. Oldeberkoop voor 1640 (wed. eignr. Oldeberkoop nr. 33)

2731. Jacobien Piersdr, overl. Oldeberkoop voor 24-5-1660 (Weesboeken OSW)

Uit dit huwelijk:

i.   Jeltien Jans tr. Wijcher Jacobs (nrs. 2494 en 2495)

ii.   Pietertien Jans (nr. 1365)

iii.  Jantien Jans tr. Jan Hendriks

iv.  Pieter Jans

v.   Pier Jans, overl. voor 14-7-1654 (dr. Geertien Piers), tr. Wibbe Jans, dr van Jan Jans en Alijt Foppedr, hertr. Hartman Abeles

2732. Anders Annes, kerkvoogd Nijeholtpade ca 1650, eignr. Oldeholtwolde SC 7 in 1640 (verkocht door Meine Andries in 1667 aan Jochem Peters; WSW 122-493)

2778. Jildert Wabes (Jeldert Wabbes), afkomstig van Follega (Lemsterland), eignr. stem. nr. 29 Nijeholtwolde in 1640, tr. 1621 (attestatie afgegeven Lemmer c.a.)

2779. Trijntje Jans, Nijeholtwolde

2784. Haijtse Hendricks Wijchers, eignr. en gebr. Katlijk SC 22 in 1640

2785. Aeltie Nitters (SCO 120-130; 1653)

Uit dit huwelijk:

i.   Hendrick Haijtses, kind. Meine Hendricks tr. Trijn Rienks (huis in De Knipe in 1712), Jan Hendricks, Aaltje Hendricks tr. Andries Wybes, Haentien Hendricks tr. Marten Idses (overl. 1689, curatoren Johannes Nitterts en Roel Sakes)

ii.  Hans Haijtses, eignr. Katlijk SC 22 (1/6) in 1698, zn. Johannes Hanses

iii. Nittert Haijtses (nr. 1392)

iv.  Wytse Haijtses, overl. voor 1661, tr. Ger. Schoterland 1651 Tjeerd Obes van de Herenwal, tr. (2) voor 1661 Aaltie Hanses (vertrokken naar Rotterdam)

v.  Taecke Haijtses, tr. Tiete Doekles

2792. Hans Imckes (=3672)

2793. Lyckel Jeips (=3673)

2794. Johannes Overney, geb. Haskerdijken, predikant te Oudehorne tussen 1628 en zijn overlijden in 1657

Kinderen:

i.   Martien (nr. 1397)

ii.   Engeltjen Overney, tr. Harmen Berents (schuld diaconie Oldeberkoop in 1690), beiden overl. voor 30-12-1689 (OSW 30-63), kind. Berent Harmens, Jannes Harmens, Pieter Harmens (minderjarig) en Martinus Harmens (innocent), nagelaten vaste goederen en landerijen in Ooststellingwerf en Schoterland, veel crediteuren

2796. Wybe Hessels, eignr. stemmen nrs. 6 en 9 te Noordwolde (Zandhuizen) in 1640, overl. voor 11-11-1653 (WSW 24-391)

2797. Frouckjen Martens (WSW 113-343; 1633)

Uit dit huwelijk:

i.    Hessel Wybes (nr. 1398)

ii.   Marten Wybes, erfgen. eignr. SC nrs. 2, 3 en 6 (deels), en 9b te Noordwolde (Zandhuizen) in 1700, tr. (1) Grietien Annes, zr. van Claas Annes (WSW 19-212), tr. (2) voor 11-1680 Hiltjen Horstenius (WSW 19-216)

iii.   Wemmighien Wybes, tr. (1) voor 1662 [WSW 121-409] Claes Hendricks Horstenius (zn. Wybe Claes), tr. (2) voor 1674 [WSW 83-356] Jan Peters te Zandhuizen (dr. Frouckjen Jans)

iv.   Roeleffien Wybes, tr. voor mei 1651 Oene Clasen (WSW 120-106), wonende te Nijelamer, overl. voor 1686 (OSW 8-68); kind. Claes Oenes te Zandhuizen tr. Grietien Berends, Wybighjen Oenes Oldendorp (Oenema) tr. Sneek 11-8-1694 Willem Jans Hogenbrug, Hiltje Oenes tr. Jelle Ubes, Aukjen Oenes (overl. voor 1723) tr. Peter Cornelis te Akkrum (WSW 74-4), Wolter Oenes, overl. Nijelamer voor 28-6-1683 (WSW 48-141)

v.   Petertien Wybes, tr. Lense Aebeles (WSW 22-30; 1665)

2798. Jelle Imckes, won. Nieuwehorne, tr. voor 23-3-1637 (WSW 107-278)

2799. Tiets Piers

2800. Heert Gerbens, won. Poppingawier (1626), Rauwerd (1633), Terzool (1641 en 1663), tr. (2) Rauwerderhem 27-2-1663 Reinou Harmens, tr. (1) Rauwerderhem 4-2-1626

2801. Hitje Johannes, Poppingawier

Uit dit huwelijk:

i.   Dirk Heerts (nr. 1400)

ii.  Lijsbet Heerts, won. Terzool, tr. Rauwerderhem 26-4-1654 Taecke Johannes uit Terzool

iii.  Gerben Heerts, won. De Knipe, tr. Grouw 21-12-1659 Hiltje Harmens uit Grouw

2802. Liebbe NN

Kinderen (OPS 113-25; april 1653): Pieter Liebbes tr. Trijntje Andries, Tjeerd Liebbes (overl. voor 4-1653) tr. Wietske NN, Foocke Liebbes, Antje Liebbes (nr. 1401) e.v. Dirck Heerts; deze verkoopakte betreft twee kampen hooiland in de Wijniewarren ten noorden van de Wijnieweg onder het behoor van Langezwaag (dichtbij het huidige Tijnje)

2808. Jan Jeips, won. Schoterwold, overl. voor 1633, tr. voor 11-10-1620

2809. Richt Gabbedr, won. Luinjeberd 1634 (SCO 116-98), overl. ca 1660

Uit dit huwelijk (SCO 121-157; 1661):

i.   Tiaerdt Jans

ii.  Gabbe Jans, tr. Aukje Hanses

iii.  Jacob Jans, Oranjewoud, tr. Gerecht Schoterland 1662 Hiltje Arentsdr

iii.  Luitien Jans (nr. 1404)

iv.  Antie Jans, tr. (1) Pier Tjeerds, tr. (2) Eilert Eilerts uit Wolvega

2852. Herman Beerens, wonende te Hasselt op ter Weede

2853. Derckien Albaers

2880. Jan Jans Post, overl. Zwartsluis na 1662

2881. Leijnties Ingen, overl. Wanneperveen voor 21-11-1643

Uit dit huwelijk:

i.   Jan Jans Post de Jonge tr. Margien Pieters Modderman, zn. Jan ged. Zwartsluis 1659, zn Pieter ged. Zwartsluis 1662

ii.   Kornelis Jans Post (nr. 1440)

2896. Jan te Waerle bij Zelhem (1622)

Kinderen: Jacob (nr. 1448) en Peter op 't Waerle, overl. voor 1688 (zn. Jan Peters Pennekamp tr. 1689 Trijntje Jansen Jebbelinck)

2932. Otto Karsten, Vollenhove

2933. Jannetje Sijmens, Vollenhove

2944. Meilof (Meijlof) Alberts, wonende te Staphorst en Beulake (in 1675)

2945. Hilligje Arends, wonende te Staphorst en Beulake (in 1675)

Uit dit huwelijk:

i.   Altien Meijlofs, tr. Staphorst 1-1-1666 Teunijs Harms uit Beulake

ii.   Albert Meijlofs, otr. Staphorst 24-3-1667 Engeltien (Luijchien) Claes, wed. Jan Huijbers uit Beulake

iii.  Klaas Meijlofs (nr. 1472)

iv.  Arent Meijlofs, otr. (1) Staphorst 14-2-1669 Jacobjen Martens, wed. Jan Jansen Ackerman uit Beulake tr. (2) Anne Andries (Pouwels)

v.   Jan Meijlofs, bel. Beulake 1688, tr. (1) Jantien Hendricks, tr. (2) voor 24-12-1688 Grietje Harms

3008. Thijmen Jans van de Basse, overl. voor 1663, overl. voor 1663, zn. Peter Thijmens (nr. 1504)

3010. Lambert Jans Clasen, overl. Steenwijkerwold ca 1643

3011. Luijtien Hendriks

Uit dit huwelijk:

i.  Geessien Lamberts, tr. Gerrijt Jansen Vels (geen kind., testament 22-10-1659)

ii.  Clara (Claessien) Lamberts van Essen, tr. Geert Jansen van de Basse

iii.  Griete Lamberts van Essen, tr. Symon Jannes (lidmaten Steenwijkerwold 1651)

iv.  Hendrik Lamberts van Essen, overl. voor 1675, tr. Marij van Essen  (lidmaten Steenwijkerwold, resp.  1647 en 1651)

v.  Willemtijn Lamberts, tr. Frans Jansen Vels

vi.  Anna Lamberts van Essen (nr. 1505)

vii. Jan Lamberts, overl. voor 1645, tr. Jantje Michiels

3072. Molle Taeckes, geb. ca 1550, boer te Terwispel, overl. Terwispel voor 1635, tr. (2) Hendrikje Syttiedr, wed. van Reyn Wobbes, tr. (1)

3073. Siouck Cornelis, overl. na 1609

Uit dit huwelijk:

i.   Rints Molledr, tr. Walle Wobbes

ii.   Taecke Molles, eig. Terwispel nr. 25 in 1640, tr. Ancke Wytses

iii.  Hans Molles, tr. (1) Siouck Wijttiedr, tr. (2) Idske Idses

iv.  Lyckle Molles, tr. Gerecht Opsterland 24-2-1625 Foltsen Saeckedr van Ureterp

v.   Eeck Molledr., tr. Sybe Cornelis

vi.  Tjeerd Molles (nr. 1536)

vii. Lourens Molles, tr. (1) Hantien Bottes, tr. (2) Antje Ypes

viii. Sietske Molles, tr. Gerecht Opsterland 1635 Ebele Wiebes

ix.  Hylck Molledr, tr. Sipke Jeips, overl. voor 27-7-1636 (OPS 66-10)

3074. Jeldert Gerrits, wonende te Terwispel (Quaclappen)

3075. Luiten Heynedr.

Uit dit huwelijk:

i.    Roelof Jelderts, tr. voor 1628 Aet Sybrens, dr van Sybren Giels en Aukje Binnes

ii.   Gerrit Jelderts, overl. ca 1655, tr. (1) voor 1625 Geb Ariens, tr. (2) voor 1630 Dirkje Jacobs

iii.  Trijntje Jelderts (nr. 1537)

iv.   Liesbeth Jelderts, tr. Fedde Bienses (zie nrs 7008/9)

v.   Albert Jeldertsdr, geb. ca 1602, tr. Fedde Baertes

3080. Eeble Alles, boer te Lippenhuizen, overl. ca 1618; tr. (2) Eets Hartmansdr, zn Hartman (Hedman) Eebles; tr. (1) ca 1570

3081. Auck Foppes

Uit dit huwelijk:

i.   Saakje Eebles, geb. ca 1585, tr. voor 1609 Sybrand Sybes, won. Terwispel en Lippenhuizen

ii.   Alle Eebles, geb. ca 1587, tr. (1) ca 1610 Sjouck Tjeerds, tr. (2) ca 1622 Hendrickjen Geerts

iii.   Sjoerd Eebles

iv.   Otte Eebles (nr. 1540)

3082. Ate NN

3083. Jets Sytses, geb. Lippenhuizen ca 1590, overl. voor 1630, tr. (2) Hille Hilles, kind. Sytse Hilles (voogd kind. halfzuster Aatje Ates), Siert Hilles, Bauck Hilledr (OPS 110-150; 1641)

Uit dit huwelijk: Aatje Ates (nr. 1541)

3084. Brucht Intses, eignr. Katlijk SC 24 in 1640, tr. voor 1605 (Proclamatieboeken SCO)

3085. Jelcke Sybe Jeensdr

Uit dit huwelijk: Intse Bruchts (nr. 1542), Jets Bruchts tr. Euck Piers [kind. Pier Euckes, geb. voor 1641, tr. 1666 Auck Bientses (dr van nrs 7008 en 7009); Sijbe Euckes, geb. voor 1641, tr. Aaltien Keimpes (nr. 697); Aat Euckes, geb. ca 1646, tr. Tjamme Jans (zn van nrs. 1886 en 1887) en Baucke Euckes, geb. ca 1651; Authorisaties SCO 1666], Jeen Bruchts tr. 1642 Auck Ebes uit Joure

3104. Rienck Riencks, met zijn voorkinderen eignr en gebr. Van Lippenhuizen SC 20 in 1640, tr. (2) Eelck Jochems, tr. (1)

3105. Wytske Feddes, uit Kortezwaag, overl. voor 1623

Uit dit huwelijk: Wydts Riencxdr tr. ca 1630 Sybe Binnes, Rinse Rienks (nr. 1552)

3112. Fedde Wierts, broer van Lieuwe Wierts, veenbaas en boer te Kortezwaag (1578) en te Lippenhuizen (aldaar overl. voor 26-4-1627)

Kinderen: Lieuwe Feddes (nr. 1556) en Wierd Feddes (Wiardus Frederici Ecofeen), notaris te Bergum, geb. Kortezwaag ca 1587

3136. Jan Jansen Madhuizen, ook wel de Jonge en Marthuijs genoemd, brouwer en herbergier te Beetsterzwaag in 1638, overl. na mrt. 1650, tr. (2) Martien Florijs, tr. (1)

3137. Wimke (Wemmechien) Martens, overl. voor 1-3-1638

3140. Eernst Hendricks, koopman te Beetsterzwaag, tr. (2) Gerecht Opsterland 10-12-1657 Wietske Wiebes uit Ureterp, tr. (1) ca 1620

3141. Geeske Wijchers

3142. Gjalt Gjalts, boer te Lippenhuizen, tr. Gerecht Opsterland 27-3-1628

3143. Jeltje Rienks

3144. Alle Oedses, boer te Lippenhuizen, overl. voor 10-3-1625

3145. Jouck

Uit dit huwelijk: Oeds Alles (nr. 1572) en Tjalle Alles (OPS 115-51)

3146. Girbe Minses (Minthies), overl. voor mei 1631

3147. Trijn Sjoerds Jelckema

Uit dit huwelijk (OPS 110-138; verkoop sathe land Lippenhuizen 1641)

i.   Rints Girbedr tr. Jeen Walles

ii.   Mintse Girbes tr. Ancke Rinnertsdr

iii.   Sjoerd Girbes

iv.   Foock Girbedr (nr. 1573)

v.   Teth Girbedr tr. Henne Sybes

vi.   Auck Girbedr tr. Folckert Hendricx

3148. Jan Gaukes, eignr. 3/8 SC 21 Wijnjeterp in 1640 (5/8 Halbe Roelofs, tr. Ger. Opsterland 20-3-1628 Sietske Tjeerds)

3149. Froukje Tjeerds

Kinderen: Sierd Jans (nr. 1574); Gauke Jans, overl. Ureterp voor 14-5-1680, tr. voor 1668 Antje Hessels; Minne Jans tr. NN Tjeerds (zr van Jan Tjeerds; nr. 1582), kind. Jan en Oeble Minnes; Ebele Jans; Ytje Jans, overl. voor 6-5-1680, tr. Fokke Hendriks, overl. na 6-5-1680

3150. Binne Sierds, boer te Lippenhuizen SC14 in 1640, overl. voor 2-2-1643

3151. Wyts Wobbedr, overl. na 2-2-1643

Uit dit huwelijk: Sierdje Binnes (nr. 1575), Jouck Binnes tr. Aesge Wijdtses, Sijtse Binnes tr. Simpck Wijbedr, Sybe Binnes tr. Wijdts Rienkdr, Auck Binnes tr. Jelle Giels

3160. Rebbe Auckes, boer te Terwispel, overl. voor 1616

3162. Jan Annes (OPS 111-45/46)

3164. Tjeerd Dirks, in 1640 samen met Synke Sjoerds gebr. van Kortezwaag SC 17

Kinderen: Jan (nr. 1582), Dirk Tjeerds, Sietske Tjeerds tr. Bonne Jelles (OPS 111-113)

3166. Walter

Kinderen: Ypkje Walters, tr. (1) 20-8-1629 Sjouke Boeles (zn. Boele Sjoukes, zie onder nr. 791), tr. (2) Wytse Hanses (OPS 115-55); Aukje (nr. 1583); Bontje Walters, tr. (1) Hendrik Tjebbes, tr. (2) 1657 Eise Annes

3184. Reitse Feitses, eignr. en gebr. Beets SC32 in 1640, overl. na 28-4-1642

3185. Wael Siegers, overl. na 28-4-1642

Uit dit huwelijk: Harmen (nr. 1592), Alle en Pieter

3186. Binne NN, kind. Freerk Binnes tr. Rinske Roelofs, Tjeerd Binnes tr. Engel Derks, Minnert Binnes en Aukje Binnes (nr. 1593)

3188. Aede Jans, overl. Beets ca 1620, tr. ca 1595

3189. Bontje Klaeses, geb. Wijnjeterp, overl. Beets ca 1620

3190. Jeen Gosses, overl. Boornbergum voor 1631

3191. Tjitske Feikes, eignr. c.s. Boornbergum SC 5 en 6 in 1640, overl. voor 1647, tr. (2) Roelof Tjallings, dorpsrechter Boornbergum

3192. Sytse Lieppes, overl. Drachten ca 1635, tr. (2) Folkje Gerbens (dr. Riemcke Sytses tr. Lieuwe Minnerts), tr. (1) ca 1610

3193. Engel Dirks

Uit dit huwelijk: Liebbe Sytses (nr. 1596) en Tethje Sytses tr. Roelof Geerts

3194. =1030

3195. =1031

3204. Sytse Hepckes, eignr. Hemrik SC 11 in 1640, overl. Lippenhuizen voor 1655

3205. Jouck Jelckes, overl. na 1655 (OPS 113-422)

Uit dit huwelijk: Lieuwe Sytses (nr. 1602), Fed Sytses tr. ca 1645 Ate Wybes

3206. Jacob Jans

3207. Auck Riencks, in 1640 samen eignr. van Wijntjeterp SC 30/31

Uit dit huwelijk: N. Jacobs tr. Wisse Wobbes, Jan Jacobs (overl. voor 1679) tr. Wimpck Annedr, Griet Jacobs (nr. 1603)

3208. Hendrick Jenckes, bijzitter Gerecht en boer/dorpsrechter Lippenhuizen, overl. voor 1625

3209. Jouck Oedses, overl. voor 25-4-1607

3210. Teye Oeges, geb. Beets, eignr. Boornbergum SC7 in 1640, overl. Boornbergum 1654

3211. Anck Feyties

3212. =3200

3213. =3201

3214. Jencke Doeyes, boer te Lippenhuizen

3215. Sjouck Fridses

Uit dit huwelijk: Frids Jenckes tr. ca 1620 Bontie Beynts (zn. Oege Fridses), Feijck Jenckedr tr. Gerecht Opsterland 17-8-1626 Otte Eebles, Luts Jenckedr (nr. 1607)

3236. =7016

3237. =7017

3272. Lubbe Dates, overl. Marum 20-2-1663

3274. Iwe Siwerts Wijma, geb. ca 1572, overl. Marum 7-9-1667

3275. Hantien Jans

3278. Heine Willems, overl. na 30-5-1640

3279. N. Geerts

3280. Wytse Taeckes, overl. Opeinde voor 1640

3281. Tiets Sjoerds, eignr. Opeinde SC21 in 1640, tr. (2) Wijger Roelofs

3282. Harcke Wopkes, tr. Garijp 12-11-1647

3283. Ybel Tjeerds, Hardegarijp

3284. Liebbe Sybes, overl. Ureterp na 1656, eignr. 1/5 deel Ureterp SC 6 in 1640

3285. Sjouck Oenedr.

Uit dit huwelijk:

i.   Sybe Liebbes (nr. 1642)

ii.   Siouck Liebbes, overl. na 1693, tr. Heine Sygers, mr. kuiper te Lippenhuizen, overl. voor 1683; kind. Siouck Heines (won. Ureterp 1698) tr. Wybe Geerts en Syger Heines, wagenmaker, tr. Ureterp 1692 Houckien Dircx (kochten in 1701 van Aeth Sybes en Wytse Ridsers ruim ¼ part van Ureterp SC 6)

3296. Watse Ruurds, brouwer te Nieuw Katlijk in 1661; broer van Ate Ruurds (tr. Antje Tjebbes), brouwer te Heerenveen in 1661 (zn Tjebbe Ates tr. Schoterland 14-10-1682 Wietske Wisses), tr. voor 26-10-1645 (Archief Decama-, Cuyck- en Foeyts Veencompagnie)

3297. Tetje Tjebbes

Uit dit huwelijk:

i.   Ruurd Watses, weeskind in 1675 (oom Ate Ruurds; Authorisatieboeken Schoterland)

ii.   Jouke Watses (nr. 1648)

iii.   Wijbe Watses, won. in de Knijpe (1690) en Schurega (1698), overl. voor 7-5-1698, tr. Magdalena Gerrits (SCO 81-230), kind. Watse, Tjebbe en Stijntje Wijbes

iv.   Fedde Watses, tr. (1) Langezwaag 7-3-1675 Sjoukje Hanses, tr. (2) Kortezwaag 12-12-1686 Gepke Hendriks

v.   Frans Watses, tr. Langezwaag 30-9-1677 Antje Jans

vi.   Jan Watses, geb. 1660, koopman, prediker Oude Vlamingen de Knijpe in 1691, otr. Amsterdam 24-5-1681 Barber Hendriks Bronkhorst

3298. Jan Jacobs, overl. Terhorne voor 11-4-1693 (UTI G6, fol. 37)

3299. Aat Oebles, overl. Terhorne kort voor 11-4-1693

Uit dit huwelijk: Oeble Jans, schuitevaarder te Terhorne, bezittingen in Sint Johannesga geërfd van Oeble Synes (SCO 130-2), overl. Terhorne 19-7-1723 (UTI N1, fol. 9), tr. Aatie Obbes (SCO 125-5, 2derij, 1696), Trijntje Jans (nr. 1649)

3302. Fedde Siebrens, Langweer, tr. Boornzwaag 2-2-1645

3303. Idske Douwes, Teroele

Uit dit huwelijk: Richt, ged. Boornzwaag 28-12-1645 (nr. 1651); Foockel, ged. Langweer 24-9-1648 (d.h. Hiltje Clases, vr. v. Sybren Feddes); Anne en Olfert (tweeling), ged. Langweer 28-10-1649; Lysbet, ged. Langweer 26-4-1657

3344. Vaste (Vaste, Faes) Jansen, geb. ca 1615, wonende te Beulake, kerkeraadslid te Beulake, overl. na 1675, tr. Vollenhove 23-12-1640

3345. Jannetje (Immegien) Tijmens, geb. ca 1620, overl. voor 1675

3346. Roelof Wolters Doggenaer, geb. Vollenhove ca 1615, tr. Vollenhove 17-4-1642

3347. Anna Teunis, geb. Vollenhove ca 1615, overl. voor 1677.

3348. Jan Jansz Lock de Oude, wonende op de Schutsloot in 1643, tr.

3349. Jantje

Uit dit huwelijk: Jan Jansen Lock de Jonge (nr. 1674)

3350. Andries Alberts, tr. Vollenhove 1634

3351. Jannetjen Eyse

3352. Jan Martens, geb. Rouveen ca 1625, wonende te Beulake, tr. Vollenhove 1646

3353. Aaltje Jacobs, wonende te Beulake

3368. =1560

3369. =1561

3370. =1562

3371. =1563

3376. Rintse Martens, tr. De Pein 4-8-1661

3377. Aaltjen Roelofs, geb. De Pein 1640

3378. Joucke Saakes, Oostmeerderveen, tr. Opeinde 29-6-1656

3379. Emcke (Emke) Japiks (Jacops), Oostmeerderveen

3380. Jochem Hanses, veenbaas, wonende te Rottevalle en Oostmeerder Witveen

3381. Mincke Gerloffs, overl. Rottevalle ca 1669

3398. Beene Coops, tr. Giethoorn 3-2-1627

3399. Willenij Hendricks

3416. Jan Teunis, won. Beulake, overl. voor 1654, tr. voor 1624

3417. Femme Lamberts

Uit dit huwelijk (kinderen worden genoemd in een akte te Blokzijl d.d. 13-11-1660 betr. verkoop erf in Beulake)

i.   Aaltje Jans, afk. van Beulake, ged. Giethoorn 8-3-1648 (24 jr.), tr. Giethoorn 22-8-1647 Bene Hendriks Klaver

ii.   Lambert Jans, afk. van Beulake, ged. Giethoorn 8-3-1648 (22 jr.), tr. (1) Giethoorn 17-3-1648 Hendrikje Hendriks Klaver, tr. (2) Vollenhove 13-1-1656 Femmigje Martens Prins

iii.   Teunis Jans Dragt, ouderling te Beulake, overl. Beulake 17-1-1711, tr. Giethoorn 5-12-1651 Grietje Jochems

iv.   Jacob Jans, ged. Vollenhove 1-4-1654 (23 jr.), afkomstig uit De Leeuwte (nr. 1708)

v.   Reijnder Jans, volw. doop Beulake 4-6-1666, tr. Vollenhove 22-1-1662 Arentje Goossens; kind. Femmetje (ged. Vollenhove 1663), Neeltje (ged. Vollenhove 1665), Jan (ged. Beulake 1667)

vi.   Grietien Jans, tr. Giethoorn/Vollenhove 9-12-1656 Gerrit Jochums

3418. Sander Jans Suck

3419. (?) Clara Peters

Uit dit huwelijk:

i.   Hendrikje Sanders Sok (nr. 1709)

ii.   Pieter Sanders Sok, tr. (1) Grietie Pieters Boers, tr. (2) Jantien Jans (nr. 853)

iii.  Jan Sanders Sok, Beulake, tr. (1) Staphorst 10-7-1664 Mette Harms uit Staphorst, tr. (2) ca. 1676 Niesjen Peters

3420. Leendert Willemszn Groenewegen, ged. Zoetermeer 18-2-1607, wonende aan de Groeneweg onder Zoetermeer in 1650; in 1672 woonde hij in Berkel, tr. Zoetermeer 17-11-1630

3421. Arijaentje Sijmensdr Mondius, Zoetermeer, ged. Wilsveen 1-7-1607
3422. Cornelis Claeszn Coster, ged. Nootdorp 7-12-1603, tr. Wilsveen 27-11-1629

3423. Meijnsje Pouwelsdr

3456. Bene Jans Kricke (“floijter”, Hoofdgeld Giethoorn 1675)

3458. Jan Hermens Berents Kaper (Caeber), Hoofdgeld 1675 en Vuurstedengeld 1682, tr. (3) Giethoorn 1685 Jacobjen Claes uit Zuidveen, tr. (2) ca 1675 Aaltjen Jans, tr. (1) Giethoorn 27-9-1664

3459. Griete Herms, wed. Tijmen Jans

Kinderen: Hermen, Berent, Aaltje, Klaas, Hendrik (geb. 1700), Roelofje (nr. 1729), Nijssien (nr. 2043) Jans Caper

3460. Herman Stevens, tr. Blokzijl 25-2-1640

3461. Cornelisje Claesdr

3464. Goijen (Goijgen) Jans, tr. Giethoorn 15-12-1647

3465. Vrouke Jochems, geb. Giethoorn ca 1620

3474. Lambert Roelofs, schooldienaar te Aeckinge in 1663 en 1668 (won. Appelscha SC 23), overl. voor 22-6-1674 (OSW 27-157)

3475. Trijntien NN (OSW 10-275)

Kinderen (erfgenamen van Jantien, Hendrik Eijses wed.): NN tr. Jan Wijbes (curator minderjarige kinderen samen met Jan Jansen), Ebeltien Lamberts (overl. voor 18-2-1679; OSW 44-25, dr. Frerikjen) tr. Steenwijk 24-9-1671 Michiel Teunis Smit, Marten Lamberts (uitlandig), Jantien Lamberts tr. Wijbe Jans (stelling Langedijke), Sjouke Lamberts (nr. 1737), Lambertje Lamberts (won. Drachten) tr. Drachten 18-11-1683 Claes Lamberts uit Drachten

3476. Jan Peters Mast (Steenwijkerwold 76-85-107; broer van Peter Mast)

3477. Aaltje Koops uit 't Verlaat

Uit dit huwelijk: Koop (nr. 1738), Jakob, Marten, Japik, Gerrit, Jan, Jantje

3480. Jacob Harmens Roose (Hoofdgeld en Vuurstedengeld Giethoorn 1675), afkomstig uit Dingsterveen, tr. Giethoorn 1644

3481. Aeltjen Hendricks uit Giethoorn

Zonen: Harmen Jacobs (Backers) Roose (nr. 1740) en Hendrick Jacobs Reuse (Vuurstedengeld Giethoorn 1682)

3492. Marten Claesens Hofmans, won. Wittelte

Kinderen: Freerk (nr. 1746); Claas Martens Hofmans, won. Wittelte; Hendrikje Martens tr. ca 1682 Berend Jans, won. Leggeloo (dochter Roelofje ged. Diever 1683; zn Marten Hofman ged. Diever 1691)

3493. Roelofje

3494. Banier Hilbrants, geb. voor 1640, boer en landeigenaar te Boijl, overl. ca 1702, tr. voor 1665

3495. Gretje Claesdr

Uit dit huwelijk (WSW 48-235; 1706): Willem Banierts, stelling Boijl; Hiltie Banierts; Claasjen Banierts tr. Jacob Lourens, stelling Vinkega; Antie Banierts (nr. 1747)

3500. Cornelis Harms Toering, afkomstig uit Dingsterveen, tr. (2) Giethoorn 21-8-1669 Lummigjen Jacobs, tr. (1) Giethoorn 7-4-1643

3501. Lummigjen Jacobs, overl. voor 1669 (zoon: Hermen, nr. 1750)

3502. Jan Baart, kind. Margje Jans Baart (nr. 1751) en Jacob Jans Baart (behoorde tot de Buiten Luiden volgens de registers Zoutgeld in 1701), tr. (1) Giethoorn 1695 Lumme Wolters Bra, tr. (2) Giethoorn 1701 Hille Jacobs Noest

3504. Hylcke Feddes, won. onder Langezwaag 1659 (OPS 114-535), samen met Lourens Molles in 1653 voogd over de kinderen van Tjeerd Molles en Trijntje Jelderts (nrs. 1536 en 1537), kocht in 1651 samen met zijn vrouw en Bientse Feddes een huis en plaats te Langezwaag (ten O, Z en W Fedde Bientses) van Cornelis Reijtses en Boucke Jelckdr (OPS 112-33)

3505. Antje Annedr (Antke)

Uit dit huwelijk: Bientse Hylckes (nr. 1752)

3506. Lieuwe Gosses, tr. Gerecht Schoterland 2-2-1643

3507. Sjouk Douwes, samen met haar broer eignr. Langezwaag SC 28 in 1640 (gebr. Sjouk Douwes; in 1698 is dr. Sjouk Lieuwes eignr. voor de helft)

Uit dit huwelijk: Sjoukje Lieuwes (nr. 1753)

3508. Jan Deddes, won. Nieuw Katlijk 1666 (Authorisatieboeken Schoterland), Heerenveen (1670) en De Knijpe (1681)

3509. Ancke Jans (Antie Johannes)

Uit dit huwelijk:

i.    Hylcke Jans (nr. 1754)

ii.   Jan Jansen Deddes, eignr. 1/3 Tjalleberd nr. 7 in 1698, kerkvoogd Langezwaag, overl. voor 28-11-1704, tr. Ins Oebles

3510. Saecke Goitiens (Goeitzes, Gooytsens), geb. Tjalleberd ca. 1640, won. in de Wijngaarden onder Tjalleberd, overl. 1713, tr. Luinjeberd 19-2-1665

3511. Antien Jeens (Aantje Jaans), Kortezwaag

Uit dit huwelijk: Janke (nr. 1755), Goitse Saekes tr. Dirk Haentjes, Lippenhuizen, mederechter Opsterland (OPS 176-639)

3512. Gerrit Hommes, won. Heerenveen (1654 en 1676) en Nieuw Brongerga vlak voor 1680, broer van Haaie Hommes, tr. Heerenveen 1-3-1654 (3de procl. 9-7-1652)

3513. Lijsbet Lammerts, Heerenveen

Uit dit huwelijk (SCO 126-27; 1699): Cornelis Gerrits (nr. 1756), Lammert Gerrits (nageslacht Knijpinga, lakenkopers in Groningen), Jelte Gerrits tr. Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude 21-3-1697 Soukje Siebes

3514. Hendrik Andries, Langezwaag, tr. Opsterland 14-3-1667

3515. Tjitske Tjebbes, Langezwaag, tr. (2) Opsterland 1677 Jelle Wijbes uit Heerenveen, tr. (1) Heerenveen 1660 Saak Renckes, zuster van Hans Renckes (tr. Heerenveen 1671 Geeske Meines uit Makkinga; beiden kinderen van Rencke Jans (hoedenmaker te Heerenveen in 1636) en Griet Hanses (SCO 116-242)

3516. =1398

3517. =1399

3536. Cornelis Jansen, afkomstig uit Zuidveen, overl. voor 1655, tr. Giethoorn 15-10-1641

3537. Roelofjen Jacobsen, afkomstig uit Geithoorn

3554. Jan te Witbroek, overl. tussen 1664 en 1668, tr. ca 1635

3555. Fenneke Volmerink, overl. voor 1674

Uit dit huwelijk: Trine (nr. 1777), Jenneke, Berendje en Marietje

3556. Jan Jans Haevinck, geb. 1632, tr. Neede 21-6-1657

3557. Geertjen Jans Ruwhoffs, ged. Neede 11-10-1635, lidmaat Neede in 1674 (moeder van Jan Ruwhoff), tr. (2) Neede 1677 Harmen Swaelmann

3600. Keimpe Isbrandtsz, won. Heerenveen 1607 (Proclamatieboeken Schoterland), overl. 12-2-1629

3601. Trijn Annedr, geb. 1575, overl. 1633

3602. Wolter Simensz, geb. 1585

3603. Jolck Teettensdr, geb. 1585

3652. Rettie Eelckeszn

3653. Ancke Reintiesdr

3654. Jeen Jeensz, geb. 1585, overl. 1634, tr.

3655. Lol Gioltsdr, geb. 1585

3656. Foocke Haaitsez, geb. Hoornsterzwaag ca 1575, overl. voor 25-4-1649, tr. Hoornsterzwaag 19-8-1612

3657. Blidde Wierdtsdr, geb. Hoornsterzwaag ca 1580, overl. na 20-11-1656

Uit dit huwelijk: Jan Foockes (nr. 1828); Wierd Foockes, won. Mildam 1649; Elle Foockes (nr. 2353), Martien Foockes tr. Joachim Feijes uit Oosterwolde (SCO 119-146)

3660. Pieter Liebbeszn, geb. Katlijk 1600, overl. Katlijk na 24-2-1636

3661. Jel Ubledr, geb. 1600, overl. Katlijk na 24-2-1636

Uit dit huwelijk:

i.   Liebbe Pieters (nr. 2324)

ii.   Uble Pieters (nr. 1830)

iii.   Jochem Pieters, overl. Mildam 1699, tr. Anne Hanses, dr. Geeske Jochems

iv.   Hendrik Pieters, tr. Gertien Wijtses

v.   Antie Pieters

3662. Dirck Roelofszn, geb. Hoornsterzwaag 1585, overl. Katlijk voor 1-5-1645, tr. 1619

3663. Ulck Pietersdr, geb. Hoornsterzwaag 1590, overl. Katlijk 1646.

3672. Hans Imkes, geb. Nieuwehorne ca 1590, eig. en gebr. Nieuwehorne nr. 4 in 1640, samen met Marten Cornelis (nr. 2320) eig. van Katlijk nr. 8 en Nieuweschoot nr. 10 in 1640, overl. Nieuwehorne na 24-1-1648

3673. Lyckeltje Jeips, geb. Schoterwold ca 1600, overl. Nieuwehorne voor 20-12-1653

Uit dit huwelijk:

i.    Griet Hanses overl. na 15-4-1668, tr. Gerecht Schoterland 17-9-1645 Pier Tjedgers (br. v. nr. 3674)

ii.   Imke Hanses (nr. 1836)

iii.  Tjeerd Hanses (nr. 1396)

iv.  Jeip Hanses, overl. voor 20-12-1653, tr. Antje Hanses, dr. v. Hans Tjedgers (broer van nr. 3674)

3674. Sipke Tjedgers, eig. en gebr. Nieuwehorne nr. 18 in 1640, tr. Schoterland 1-2-1632

3675. Ints Sjoerds, afkomstig uit Terband

3676. Hinke Jan Tjabbes, in 1640 eig. en gebr. Donkerbroek nr. 17 (de Tjabbekamp)

3677. Antje Martens

Uit dit huwelijk: Marten Hinkes tr. Martien Annes, Jan Hinkes (nr. 1838)

3678. Egbert Jan Thijs, in 1640 eig. en gebr. Donkerbroek nr. 14, overl. voor 1652, tr. (2) Haitie Claes, zr v Abele, Wilt en Antien Claes (OSW 6-59), tr. (1)

3679. Trijntje Aebeledr

3696. Taede (Tee) Lieuwesz, geb. Longerhouw 10-5-1579, boer te Nieuwehorne, overl. voor 28-6-1620

3697. Anck Imckedr, overl. na 9-6-1630, tr. (2) Tiedger Sipckesz

Uit dit huwelijk: Rinck Taedes tr. 1634 Reitse Rones uit Katlijk; Sybe Taedes; Minne Taedes tr. 1633 Ancke Clases uit Katlijk; Jolle Taedes geb. ca 1609, tr. 1639 Aab Sjoerds uit Terband, Tae Taedes (nr. 1848)

3698. Eile Renckesz (Elardus Regneri), boer te Katlijk (eignr. SC 16 en SC 18 in 1640) en Sint Johannesga (eignr. SC 15 in 1640), overl. Nieuw Brongerga kort na 1640

3699. Griet Reitiedr, overl. na 20-8-1656, tr. (2) Otte Mollesz

Uit dit huwelijk: Reijtse Eiles (won. boven Heerenveen in 1649; SCO 119-157), Euck Eiledr (nr. 1849)

3700. Wybe Wybes, overl. voor mei 1668

3701. Jouck Wybedr (weduwe van Wybe Wybes; SCO 77-94)

3702. =2354

3703. =2355

3708. Jelle Gerckes, eignr. Katlijk SC 30 in 1640, dorpsrechter te Oudehorne in 1633 (SCO 116-62)

3709. Geertje Roelofs

3720. =3816=4652

3721. =3817=4653

3722. =4654

3723. =4655

3724. Freerk Tietes, won. Katlijk 1608 en 1635 (SCO 116-236), erfgenamen eignr. Katlijk SC 25 in 1640

3725. Haits Foppedr

Uit dit huwelijk: Hanskien Freerks tr. Nuttert Rettieszn te Katlijk (broer van nr. 1826), Cornelis Freerks (nr. 1862), Foppe Freerks (won. Oudehaske 1652; SCO 120-84), Hil Freerks tr. Molle Jetties uit Snikzwaag (OPS 118-109; 1643) en Tiete Freerks tr. Schoterland 1635 Fokeltje Jans uit Mildam (zij hertrouwde Jacob Poppes uit Katlijk)

3726. Anne Tijses (Tijsses, Thijsses), eignr. Rottum SC 3, 4, 15, 22, 23, 24, 25 en 26 in 1640, overl. voor 1667

3727. Auck Feitses, overl. voor 1667

Uit dit huwelijk (SCO 77-119; 1667): Griet Annedr tr. Jacob Lammerts (kind. Sibbel, Albertien, Lammert en Anne Jacobs), Wijtske Annedr (overl. voor 1667) tr. Rijckele Bruchts (zn. Feicke Rijckolts), Lijsbeth Annes (nr. 1863), Antie Annes tr. Wijbe Cornelis (overl. voor 1667); misschien ook Thijs Annes en Eeuw Annes (overl. voor 1667)

3728. =3600

3729. =3601

3730. =3602

3731. =3603

3744. Jan Eissesz, volmolenaar te Nijbrongerga

3745. Antien Auckedr

3746. Rickolt Tietes

3747. Halbe Gerckedr. (zie ook onder nr. 4647)

3748. Pieter Hendrickszn, geb. Oudeschoot 1585, overl. Oudeschoot na 1609

3749. Vrouck Ottedr, geb. 1585, overl. Oudeschoot na 1609.

3750. Douwe Lieuweszn, geb. Longerhouw 10-10-1574, overl. voor 15-12-1658

3751. Griet Rieuwertsdr, geb. 1580, overl. Schoterwold na 1659

3756. Rennert Claes, overl. voor 27-10-1633

3758. Menthie Ulckes; won. Tjalleberd 1626 (volmacht), 1635 (SCO 116-238) en 1640 (eignr SC29)

3759. Corneliske Gjoltsdr (Greolts)

Uit dit huwelijk: Uilke Minties en Haaitske (nr. 1879)

3768. Douwe Sytses, veenbaas, geb. op de Zestien Roeden ca 1590, overl. de Knijpe ca 1658

3769. Jacobien Hendriksdr, overl. voor 7-6-1648

Uit dit huwelijk: Popck Douwedr tr. Liomme Wijchers, Sytse Douwes (won. Luxwoude 1644), Helmich Douwes tr. Auck Wijchers, Jochum Douwes (nr. 1884), Ties Douwesdr tr. Sytse Wijchers

3770. Auke Gaukesz

3772. Anne Tjammes, overl. 1656/1657 (SCO 120-240/289)

3773. Reinsch Jans, overl. voor 1674

Uit dit huwelijk: Jan Annes (nr. 1886); Jeip Annes, won. De Knijpe, tr. (1) Ger. Schoterland 1655 Antie Annes uit De Knipe, tr. (2) Ger. Schoterland 1685 Jetske Jacobs uit IJlst; Jesel Annes tr. Ger. Schoterland 1655 Wijtse Feijtses (kind. Anne, Jolt, Wijtske en Suster Wijtses)

3782. Harmen Jan Meijnes

3783. Jeltie Jacobs

3784. Ale Hilbrants, overl. Hallum 14-8-1630

3785. Imck, overl. Hallum 11-1-1618

3792. Mattheus Krebs, geb. Treysa ca 1548, overl. Treysa 1618, tr. (1) ca 1572 Elsabeth, tr. (2) 1582

3793. Anna Eckhart Sattler, overl. Treysa 1618

3816. =3720=4652

3817. =3721=4653

3818. =4654

3819. =4655

3824. Gerbren Hanses, won. Oudeschoot 1633 (SCO 116-83)

3825. Ancke Jans (Antie)

3826. Beerent Roelofs, eig. Nijeholtwolde nrs. 9 en 18 in 1640

Kinderen (SCO 77-120; 1667): Sybren Beerns (overl. voor 25-9-1667; dr. Claasjen Sijbrens tr. Tiets Dirks, Surhuizum), Gertien Berends (nr. 1913), Claas Berends (mandelig land te Langelille), Cleisje Berends (enige huissteden Oldeholtwolde)

3828. Jan Intses, eig. Nieuweschoot nrs. 5 en 6 in 1640, overl. voor 13-4-1645

3829. Yu Ewes, overl. na 11-2-1658

Uit dit huwelijk: Waab Jans (tr. Hans Hepkes te Nieuwehorne), Intse Jans (overl. Nieuweschoot voor 14-3-1681) en Eeuwe Jans (nr. 1914)

3830. Barre Ebes, boer te Oudeschoot, overl. voor 22-1-1631, tr. Heerenveen 7-1-1618

3831. Aeltie Everts, tr. (2) Giolt Douwes

Uit dit huwelijk: Eppe Barres (nr. 1915), Trijntje Barres en Feddu Barres (Fetje Barres) tr. Heerenveen 1638 Thijs Ockes

3840. Hendrik Hartmans, samen met zijn zoon Jan Hendriks eigenaar van Steggerda nr. 3 in 1640, overl. voor mei 1656 (WSW 120-198), tr. voor september 1612 (WSW 113-16)

3841. Wemme Tijmens, overl. voor 1644 (WSW 118-114)

Uit dit huwelijk:

i.    Jan Hendriks, tr. Luitjen Seinen voor 1650 (zr. van Cornelis Seinen, WSW 120-11), beiden overl. Steggerda voor 8-1689 (Inventarisatieboeken WSW), (k. Tijmen Jansen, overl. voor 4-1694, kk. Jan, Jantien Tijmens tr. Hendrick Jacobs, Anscke Tijmens tr. Frerick Jans, Jeltien, Hartman en Geesien Tijmens; k. Hartman Jans overl. voor 4-1694 tr. Annechien Pieters, kk. Jeltien Hartmans tr. Remmelt Hendriks te Blesdijke, Dirk Hartmans tr. Geesien Carsten (won. Blesdijke 1695; WSW 150-125) en Pieter Hartmans)

ii.   Tijmen Hendriks (nr. 1920)

iii.  Roelofjen Hendriks (WSW 120-215; 1657 en WSW 118-114; 1644)

iv.  Jacobjen Hendriks, weduwe van Jan Hans in mei 1656, zn Pieter Jan Hans won. Oldemarkt 1675 (WSW 19-190), en daarna Steenwijkerwold (1694/1703) tr. Grietie Fransen (WSW 149-622)

v.   Hartman Hendriks (WSW 118-109/114; 1644)

vi.  Peter Hendriks (WSW 24-123; 1652)

vii. Gerwert Hendriks, won. Langelille

3848. =7680

3850. Jan Reinders Maes

4000. Nutte Hendriks, geb. Oostmeerderveen ca 1625, ged. Oudega 28-1-1655, veenbaas, overl. na 1680, tr. Opeinde 26-5-1650

4001. Tjitske Andries, geb. Oostmeerderveen ca 1625, ged. Oudega 28-1-1655, overl. na 1676.

4020. Lieuwe Lieuwes, boer te Oostermeer, overl. voor 1667

4021. Wendeltje Cornelis, overl. voor 29-4-1671, zr. van Albertje Cornelis tr. Rinse Hendriks

Uit dit huwelijk: Taede Lieuwes (nr. 2010); Michiel Lieuwes, tr. (1) Frouck Saeckedr (overl. voor 1667), tr. (2) Lutske Jellis; Grietje Lieuwes tr. Douwe Hendriks

4044. =1772

4045. =1773

4048. Frederick (Vrerick) Thijsen Smegen (Meester), kleermaker te Hasselt in 1657, overl. Giethoorn voor 1669, tr. voor 1657 (beiden met att. van Hasselt naar Giethoorn)

4049. Annichien Vriese, tr. (2) Giethoorn 5-2-1669 Jan Gerrits uit Ootmarsum

Uit dit huwelijk:

i.   Grietjen, ged. Hasselt 7-1-1657

ii.   Getruijd (Geertruijda, Geertjen) Freriks Smeeng, ged. Giethoorn 1659, overl. Giethoorn 24-6-1734, tr. Giethoorn 1689 Hermannus Hendriks Deutecom, beiden in 1691 met attestatie van Zwartsluis naar Giethoorn; Getruijd Freriks Smeeng hertrouwde in 1705 te Giethoorn met Jan Jans Struijk j.m.

iii.  Frenk Frenks Smeeng alias Meester Frerik (nr. 2024)

4052. Hendrick Egberts Backer (Vuurstedenregister Giethoorn 1682), tr. (1) Giethoorn 1654 Femme Jans, tr. (2) Giethoorn 1669 Grietien Hendricks

4056. Cornelis Harmens, Giethoorn, tr. Steenwijk 1653

4057. Geertjen Jans, Zuidveen

4072. Jan Hendriks Ruijter (Hoofdstedengeld en Vuurstedenregister Wanneperveen en Dinksterveen, 1675), overl. voor 1685

4073. Elsjen Hendriks, hertr. Kolderveen/Dinksterveen 1685 Claes Berens uit Zwartsluis

4082. Hendriks Geerts Petter, Vuurstedenregister Giethoorn 1675 en 1682, tr. Giethoorn 6-1-1649

4083. Berendje Jans

4084. Hermen Hermens Maet, Hoofdgeld en Vuurstedenregister 1675, overl. voor 1682, tr. Giethoorn 26-12-1668

4085. Tijmen Alberts, overl. na 1682

4086. Jan Caper (=3458)

4087. =3459

4088. Bartelt Claese, tr. Giethoorn 18-2-1655

4089. Harmtjen Garrits

4090. Jan Hendriks Stuir, wonende te Giethoorn (Hoofdgeld 1675; Zoutgeld 1694 en 1702)

Kinderen:

i.   Geesjen Jans Stuir (nr. 2045)

ii.   Jacobjen Jans Stuir, tr. Giethoorn 13-1-1709 Lubbert Johannes uit Giethoorn

 

Generatie 13

 

4112. Hans Nannes, won. met zijn weeskinderen te Katlijk in 1552, broer van Jacob en Reyncke Nannes (archief Schoterlandse Veencompagnie)

Kinderen (uittreksels Proclamaties Schoterland 1601-1608 en Quaclappen 1600-1612): Nanne Hanses, overl. voor 1606, tr. Meyn (kind. Ancke Nanne Hansdr tr. Harmen Harmens, Anne Nannesdr); Tjamme Hanses (nr. 2056); Meyne Hanses, won. Joure, tr. Jay Greeltsdr

4160. Hendrick Jans Pracken; vermeld in de Goorspraken van Drenthe (1578), wonende te Eemster in 1603 (Resoluties Drost en Gedeputeerden)

4164. Jan Breustinge

4166. Wigbolt Lunsche

4174. Arent Folckerts, wonende te Vinkega in 1594 (WSW 117-308), samen met Sijbrant Jannes volmacht van Vinkega in 1618 (WSW 18-145), eignr. Vinkega SC nr. 7 in mei 1631, overl. voor 1640

4175. Ave

Uit dit huwelijk: Anna Arents (nr. 2087), Folckert en Roeloff Arent Folckerts (WSW 18-61; 1613), Pieter Arents (eignr. Vinkega nr. 7 in 1640)

4192. Jeip Hanckes, Oldeberkoop (OSW 1-275; 1605)

4193. Roelffien

4194. Marten

Kinderen (WSW 113-84, 397):

i.   Anne Martens (nr. 2097)

ii.   Baerte Martens, tr. Marrichien, dr. Roelofje Baertes tr. Hendrik Meynes, eignr. Noordwolde nr. 3 in 1640

iii.   Wybe Martens, tr. (1) voor 1617 Elle Doeijes, tr. (2) Geertien Martens, zn. Marten Wybes tr. Frouckien Jans (beiden overl. voor 1677)

iv.   Jannes Martens tr. Jantien Arents

v.   Trijntjen Martens tr. Cornelis Reinthies

4196. Luijtien Claes Geerts, Oldeberkoop, overl. tussen 1621 en 1627 (OSW 2-74; OSW 3-31)

4197. Anne

Uit dit huwelijk: Claes Luijtiens (nr. 2098), Coene Luijtiens (dorpsrechter Donkerbroek), Antien Luijtiens (tr. Eijsse Hannes, Nijelamer)

4208. Wijbe Laurens, won. Makkinga,

4209. Pietertien Roelofs (Weesboeken OSW 1659; indertijd hun huis en erf te Makkinga verkocht aan aan koopman Willem Roelofs en zijn vrouw Stijne Hans)

Uit dit huwelijk: Laurens Wijbes (nr. 2104), Roelof Wijbes en Tjabele Wijbes (OSW 28-14)

4330. Coene Andries, geb. ca 1570, won. Steenwijkerwold, overl. na 9-2-1652

Kinderen: Hilligje Coenen tr. Coop Geerts (geb. 1605), Gelmer Coenen, geb. Steenwijkwold ca 1595 (kind. Coene Gelmers, Jantje Gelmers en Annigje Gelmers), Alijt Coenen (nr. 2165), Claesje Coenen tr. Andries Peters

4332. Harm Jansen Cleijs, geb. ca 1585, won. Steenwijkwold, overl. na 1652

4333. Femmigje Claesen, over. na 1652

4576. Thonijs Alles (Beneficiaalboeken OSW)

4608. Beene Harmens, kocht in 1614 en 1617 bezit te Steggerda (WSW 113-48/66), eignr. Noordwolde stemnr. 61 in 1640 cum filio (grenzende aan Vinkega), won. Heerenveen 1644, tr. (2) Aukje Michiels (SCO 118-189), tr. (1)

4609. Jantien Jans

Zij verkochten in 1622 (WSW 131-133) 22 roeden land aan Wijcher Hendriks en Luitien Hendriks te Steggerda (nrs. 2084/2085) voor fl. 2670

Uit dit huwelijk:

i.    Harmen Beenes, curator over Tijssien en Sipcke Bruins in 1678 (SCO 99-273), overl. 't Meer voor 5-4-1679 (Authorisaties SCO), tr. (1) Heerenveen 1649 Uilk Keimpes, zn. Keimpe ged. Heerenveen 1661 (in 't 13de jaar), tr. (2) Heerenveen 1653 Lutger Jacobs uit Heerenveen, tr. (3) Heerenveen 1657 Al Arjens uit Heerenveen, kind. ged. Heerenveen (1657-1664) Beene, Uilk, Antje, Keimpe en Arjen, tr. (4) Heerenveen 1668 Gooyts Tzietses uit Heerenveen, tr. (5) Nijehaske 1672 Antje Jelles uit Nijehaske

ii.  Bruin Beenes (nr. 2304)

4616. Roelof Beenes, geb. ca. 1560, overl. 1628, verkocht in 1614 samen met zijn vrouw “sekere moele met syn annex vanden huysingh ende plaetse” te Rijsberkampen onder Boyl aan Roeliff Wilhelms en Hille Jans, kocht ca 1617 land te Donkerbroek

4617. Neele Claesdr., overl. na 1648, zr. van Trijne Claesdr.

Uit dit huwelijk: Beene Roelofs (nr. 2308), Claes Roelofs te Appelscha, Jacob Roelofs tr. Aaltje Jans, Tyabele Roelofs te Makkinga tr. Jouck Sippes, Wybe Roelofs

4618. Aeble Jans Piers, overl. voor 1626

4619. Geese Foppedr, zr. van Lamme Foppedr. (nr. 1141), overl. voor 1643, hertr. 1628 Jan Eyses uit Oldeholtpade

Uit dit huwelijk: Grietien Aebles (nr. 2309); Trijne Aebles, geb. ca 1605, tr. Egbert Jans Thijs (nr. 3678); Lamme Aebles tr. Peter Thijs; Wijts Aebles tr. Jan Martens; Foppe Aebles, geb. ca 1620

4640. Cornelis Martens, mederechter Schoterland, wonende te Nieuwehorne rond 1605 (Proclamatieboeken Schoterland)

4641. NN

4642. Jeip Tiaerdtsz, geb. Schoterwold ca 1565, wonende in ’t Woldt van Oldeschoot in 1625, bijzitter van Schoterland, overl. Schoterwold voor 3-1637 (SCO 116-281)

4643. Ded Sipckedr, geb. Nieuwehorne ca 1565, overl. Schoterwold na 1637, zuster van Rieuwert en Tiediger Sipkes (=7348)

Uit dit huwelijk:

i.    Lykeltje Jeips (nrs 2793 en 3673)

ii.   Waab Jeips (nr. 2321)

iii.  Tjeerd Jeips, in 1640 eig. stemnr. 17 te Brongerga/Mildam en stemnr. 18 te Oudeschoot, overl. na 21-4-1650, tr. Trijn Piers, overl. voor 21-4-1650

iv.  Jan Jeips (nr. 2808)

v.   Jolle Jeips (nr. 4646)

v.   Intie Jeips, tr. (1) Gerecht Schoterland 18-5-1631 Luts Sjoerds Annesdr uit Terband/Luinjeberd (halfzuster van nr. 2322), tr. (2) 1636 Bauck Wijbes van Oudeschoot (SCO 116-248)

vi.  Sipke Jeips, won. boven Heerenveen in 1631, tr. Siuu Jacobs

vi.  Seerp Jeips, eig. Oudeschoot nr. 6 in 1640, tr. Trijn Gabbes

4644. Sjoerdt Annesz, broer van Uble Annes (Obbe Annes), beide wonende te Terband, kerkvoogd Terband (1638 en 1651), bijzitter (mederechter) Gerecht Aengwirden (1651), overl. Terband 1654

4645. Sybe Hoitesdr, overl. Terband 1631

4646. Jolle Jeips, geb. Schoterwold ca 1600, overl. na 1677, tr. Schoterland 6-3-1623

4647. Siuk Gabbe Piers, geb. Oranjewoud ca 1600

Uit dit huwelijk: Gabe Jolles tr. Halbe Gerckes, zn Jolle Gabes tr. Sjouk Tjeerds (dr.v. Tjeerd Hansen, nr. 1396); Jan Jolles, dorpsrechter Oudeschoot, overl. ca 1715; Siouck Jolledr (nr. 2323)

4648. =3660

4649. =3661

4650. Samme Hendrickszn, geb. Oudeschoot ca 1600, kerkvoogd te Oudeschoot, overl. Oudeschoot na 1646, tr. Gerecht Schoterland 23-4-1628

4651. Hans (Hansck) Halbertsdr, Oudeschoot

4652. Eit Geertsz

4653. Hid Claesdr

Uit dit huwelijk: Tijs Eits (nr. 2326), Willem Eits (nrs. 1860 en 1908) en Jan Eits (SCO 125-5; 1696)

4654. Seerp Ricoltsz, geb. Oudeschoot ca 1600, overl. Mildam na 1658

4655. Trijn Dirckdr, geb. Mildam ca 1600, overl. Mildam na 1648.

4672. Jelle NN, kind. Siebren Jelles (nr. 2336) en Jan Jelles tr. Antje (Aucke) Reids (dr. van nrs. 4674 en 4675)

4674. Reyt Hendricks, Oostermeer, overl. ca 1635

4675. Jantien Lammerts, overl. na 1633

4676. Harcke Ritses, Oostermeer

4677. Stijntje Freerks

4688. Jaeen Hinnes, broer van Jan en Uble Hinnes, eig. en gebr. Noorderdrachten nr. 4 in 1640, boer, volmacht, dorpsrechter en ontvanger, overl. voor 1650

4689. Auck Tjeerdsdr, Buitenpost

Kinderen: Ate Jaeens tr. Bintje Wytses; Hinne Jaeens, won. Zuiderdrachten, tr. (1) voor 4-1651 Sjouck Gauckes OPS 112-284), tr. (2) Gerecht Opsterland 1659 Dielcke Dircks; Jelle Jaeens tr. Antje Paulus; Tjeerd Jaeens (nr. 2344)

4690. Rinthie Foockes, eig. en gebr. Noorderdrachten nr. 6 in 1640

4691. Jouck Ebses

Kinderen: Focke Rinthies tr. Sytske Lourenses, Binne Rinthies tr. Antje Wilts, Sytske Rinthies tr. Gjalt Pieters, Jeltje Rinthies (nr. 2345)

4704. Wolter NN, Katlijk, zn. Anske (nr. 2352), dr. Claeske Wolters tr. (1) NN Luijtses, tr. (2) 1651 Jan Peters van Katlijk

4706. =3656

4707. =3657

4708. Jan Jans ‘de oude’, kocht samen met zijn eerste vrouw in 1607 Nieuwehorne SC 12 (eignr. in 1640) van “onze bestevader” Hendrick Harings te Joure bij Dokkum, tr. (2) Claaske Roelofs, tr (1) ca 1605                                                                                                    

4709. Ancke Baedr.

Uit dit huwelijk: Jan Jans (nr. 2354), Bee Jans, Hendrik Jans (overl. voor 1655) en Harmentie Jans tr. Sybe Taedes (zn. van nrs. 3696 en 3697; hun kind. ¾ eignr. Nieuwehorne SC14 in 1698)

Uit tweede huwelijk: Barelt Jans (halfbroeder van Bee Jans; SCO 123-127) tr. Trijn Anskes (dr. van nrs. 2352 en 2353), Roelof Jans en Scholte Jans

4712. =3696

4713. =3697

4714. =3698

4715. =3699

4716. =3700

4717. =3701

4718. =3702

4719. =3703

4720. Imke Annes, geb. ca 1555, bezat land te Legemeer, overl. na 1620

4721. Griet Jelledr, overl. na 1620

Uit dit huwelijk: Jelle Imkes (nrs. 2360 en 2798), Hans Imkes (nr. 3672), Anck Imkedr (=3697)

4722. Hendrick Harmensz, lakenkoper, wonende te Donkerbroek, overl. voor 1621

4723. Trijntien Coopsdr, overl. 1649

4724. Hendrik Wiltinge, wrsch. afkomstig van Dwingeloo, eignr. van o.a. Appelscha stem nr. 3, overl. Appelscha 1647, tr. voor 1604

4725. Anna Folkerts Lebbertsdr, overl. voor 1613 (OSW 37-3), zr van Wybe Lebberts en Jan Lebberts tr. Froucke Ales (zr van Harmen Ales)

Uit dit huwelijk (Weesboeken OSW):

i.    Wilt Hendriks (nr. 2362)

ii.   Wobbechien Hendriks, tr. voor 1633 de bijzitter Luitien Foppes

iii.  Hantien Hendriks, tr. (1) voor 1629 Pieter Tjaarts, eig. Langedijke nr. 4 in 1640, overl. voor 31-8-1643, kinderen Folkert, Antien, Tjaart en Wobbechien, tr. (2) Pier Cornelis

4726. =1144

4727. =1145

4728. Thomas Stevensz, smid te Oldeberkoop, overl. tussen 1620 en 1625

4729. Hille Lubbertsdr, zr. van Foppe Lubberts

Uit dit huwelijk:

i.   Jan Thomas Smyt (nr. 2364)

ii.   Lambert Thomas Smyt

iii.   Hermen Thomas Smyt, won. Oosterwolde 1637

iv.   Lubbert Thomas

4730. Geert Jansen (OSW 43-48; 1660), verkocht in 1629 samen met zijn broers de sate Altena te Oldeberkoop, won. Mildam in 1651, tr. (2) Renckien Peters, dr. v. Peter Renckes en Petertien Peters (zr. v. Hendrickien Peters, zie nr. 9456)

4731. Gretien Jacobs

Kinderen: Jacobien Geerts (nr. 2365) en Luitien Geerts

4732. Andries Andries de olde, overl. na 1657, in 1640 eignr Steggerda SC 30 en samen met Ebele Andries eignr Steggerda SC 49

4733. Reinskjen (Rencke) Luijtjens (WSW 111-39)

Uit dit huwelijk:

i.   Andries Andries de jonge, overl. Steggerda voor 1653 (WSW 120-85) tr. voor 1638 (WSW 113-398) Claessien (Cleijs) Reinties (overl. 1666; WSW 82-542), dr van Reintien Pieters; kind. Reintien Andries (overl. 1666) tr. Hebeltien Hartmans en Pier Andries te Steggerda tr. Frouckien Renckes

ii.   Wybe Andries (nr. 2366)

iii.   Immetjen Andries, overl. 1657, tr. Hartman Jansen (WSW 82-325)

iv.   Claessien Andries, tr. Luitien Jans; kind. Jan, Renskjen, Andries en Petertjen Luitjens (WSW 123-51)

4734. Hendrick

Kinderen (Authorisaties WSW): Grietien Hendriks (nr. 2367), Aeltjen Hendricx (overl. 1662) tr. Hendrick Claessen, Coop Hendricx tr. Hantien Eises (beiden overl. voor nov. 1675), Geert Hendricx, Jacob Hendricx

4886. Roelof, kinderen eignr. van Oosterwolde SC 25 in 1631 (Hypotheekboeken OSW)

Kinderen: Geertien Roelofs tr. Evert Alberts (overl. voor 1631), Jantien Roelofs (nr. 2443), Folckert Roelofs tr. Aaltien Hendriks (won. Haule in 1633), Abele Roelofs thoe Loo (eignr. Oosterwolde SC24 op Lohuis, overl. ca 1634, tr. Hiltijn Wijssedr), Ferdu Roelofsdr. (nr. 2445)

4890. =4886

4980. Eijte Roelofs, bijzitter OSW, overl. voor 1640

4981. Ave Hynckedr, overl. na 1640

Uit dit huwelijk: Foppe Eijts, Egbert Eijts (zn. Roelof Egberts won. Nijeholtwolde 1640), Johannes Eijts, Roelof Eijts (nr. 2490), Cornelissien Eytedr

4982. Jochem Peters, eignr. Noordwolde SC 37 in 1640

Uit dit huwelijk: Pieter Jochems (won. WSW), Wybe Jochems (won. WSW), Gese Jochemsdr (nr. 2491)

4984. Heijne Jannes (Johannes), verkocht in 1630 bouwland te Aeckinge bij Appelscha

4985. Hendrickien Hendricks, tr. (2) Wijmer Johannes

Uit dit huwelijk (OSW 41-84; 1643):

i.   Jacob Heijnes (nr. 2492)

ii.   Jan Heijnes

iii.   Hendrick Heijnes

iv.   Jochem Heijnes

v.   Rijt Heijnedr tr. Roelof Martens

4986. =1150

4987. =1151

4988. Jacob Lefferts, eignr. Oosterwolde SC 51 in 1640, overl. tussen 11-4-1648 en 23-3-1652

4989. Gese Arents, overl. voor 23-3-1652 (OSW Sententies)

Uit dit huwlijk:

i.    Leffert Jacobs, won. Venekoten en Boekhorst (1655), tr. (1) Grietien Foppedr, tr. (2) Harmentien Folckerts (OSW 6-193)

ii.   Jantien Jacobs, tr. Carste Folckerts

iii.  Wemme Jacobs, tr. Roelof Abeles, herbergier te Oosterwolde

iv.  Wijcher Jacobs (nr. 2494)

v.   Trijne Jacobs, tr. Jan Harmens Nanninga, koopman Oosterwolde

vi.  Arent Jacobs, won. Boijl, tr. Jacobien Eijsedr

vii. Jan Jacobs, zn. Jacob Jans 3/8 eignr. Oosterwolde SC 51 in 1698

4990. =2730

4991. =2731

5264. Paulus Antoni(i) Wilke, geb. Friesland, predikant te Ytens (1578-1586), Huizum (1587-1600), Gelderland (1601), Rouveen (1602-1606) en Beilen (1607-1629), overl. 8-5-1633

Kinderen:

i.   Godefridus Pauli, geb. Friesland, student filosofie en theologie te Franeker (1604-1607), predikant te Nijeveen (1607-1612) en Roderwolde (1616), onderwijzer te Havelte (ontslagen in 1622 wegens nalatigheid in zijn dienst), overl. na 1641

ii.   Bartholdus Pauli, geb. Friesland ca 1585 (nr. 2632)

5272. Geert Willems, won. in het Horrelveen te Wapserveen in 1612

Kinderen: Alert Geerts, Rommert Geerts en Willem Geerts (nr. 2636)

5280. Cornelis Joosten

5284. Marten Zandersz Prins

5286. Jan Arents

5288. Albert Boldewijns

Kinderen: Boldewijn (nr. 2644) en Lummigje (won. in ’t Nederland 1669)

5292. =5284

5294. =5286

5376. Carste Andries, kinderen (WSW 113-47; juni 1614, verkoop ¾ + ¼ van ½ Steggerda SC22 aan Andries Carsten en Andersjen Andries): Reiger Carsten tr. Hylcke Feijedr (zie nr 5378), Feije Carsten, Jan Carsten (nr 2688) en Andries Carsten (nr. 9464)

5378. Feije Sijbrandts, wonende Ter Idzard 1578 (Personele Impositie), volmacht Nijeholtpade 1581 (Quaclappen)

Kinderen: Sijbrand Feijes tr. Trine, Jaen Feijes, Jets Feijes (nr. 2689), Hylcke Feijedr tr. Reiger Carsten (br. v. Jan Carsten, nr. 2688)

5380. Focke Jan Elles, overl. West Nijeberkoop voor 1594 (WSW 117-293)

5382. Lyckle Jochems, won. Nijeholtpade, volmacht van Oldeholtpade in 1600 en 1601, tr. (2) voor feb. 1600 Jelke Coenes (WSW 117-164; Quaclappen), tr. (1)

5383. Janthien Lambers

Uit dit huwelijk: Jantien Lyckles (nr. 2691) en Lubbert Lyckeles Lycklama van Nijeholdt tr. Annetie Frericksdr (zn. Syger van Lycklama, curator van Jacobien Hansdr. van Terwisscha in 1651 [zie nrs. 2690 en 2691], tr. Sophia van Rossum)

5388. Jan Tjabbes, kind. Rencke Jans (nr. 2694) en Wybe Jans Tjabbes (Nijeholtpade 1596; WSW 117)

5460. Pieter Jansen Hans, won. Oldeberkoop ca 1612 (OSW 37-1; 1e rij)

5461. Geertien

5568. Hendrick Wijchers

5569. Ulcke Jelle Minthiesdr

Uit dit huwelijk: Haijtse Hendricks Wichers (nr. 2784), Claes Hendricks (Proclamatieboeken SCO 1608)

5584. =4720

5585. =4721

5586. Jeip Tiaerdts (=4642)

5587. Ded Sipckes (=4643)

5588. Johannes Overney (Avernaeus), geb. Warendorf, Münster; predikant te Marrum voor 1588, Goënga-Gauw-Offingawier 1588-1596, Scharnegoutum-Loënga 1596-1598, classis Franeker/Stavoren 1598-1601, Wijnaldum 1602-1603 en te Haskerdijken tussen 1604 en zijn overlijden in 1629; aldaar opgevolgd door zijn zoon Jacobus Overney

5594. Marten Wijbes, stelling te Oldeberkoop, overl. tussen 1612 en 13-12-1625

5595. Swaantje Luities

Uit dit huwelijk (Proclamaties OSW 1632, verkoop 1/6 huis Oldeberkoop; Weesboeken OSW 1628):

i.   Johannes Martens, bijzitter, tr. Grietje Auckes Bosscha, won. Oldeberkoop

ii.   Aijcke Martens

iii.   Wemtje Martens (nr. 3137)

iv.   Frouckjen Martens (nr. 2797)

v.   Anne (Antje) Martens, tr. Halbe Jans

vi.   Etje Martens, tr. (1) Wigbold Alberts, tr. (2) voor 1632 Jochem Reigers

5596. =4720

5597. =4721

5600. Gerben Douwes, won. Terzool 1623 (RAU A6-177v)

5601. Lijsbet Dirks, zr van Jets Dirks (tr. Jan Sybes te Sijbrandaburen) en Atke Dirks (tr. Uilke Sybrens te Irnsum)

Uit dit huwelijk: Douwe Gerbens tr. Foeck Piers, Heert Gerbens (nr. 2800), Dirck Gerbens, Claes Gerbens (overl. 1641), Dieuw Gerbens tr. Jan Sybes, Marij Gerbens, Ede Gerbens tr. Aafke Willems

5616. =4642

5617. =4643

5618. Gabbe Lycklesz, won. te Nijebrongerga in 1637 (SCO 116-268)

5619. Eeuwck Eebedr

5620. =4642

5621. =4743

5792. Henrick tho Waerll bij Zelhem (1602)

6148. Gerrit Jelles, wonende te Terwispel in 1551 (Archief Schoterlandse Compagnie; website Tresoar)

6150. Heine Roelofs, boer en dorprechter, in 1578 vermeld in de Personele Impositie te Duurswoude, overl. na 1609

6151. Aeriaen Jan Willems

Uit dit huwelijk:

i.   Eise Heines, boer, overleden in het jaar 1637, tr. Goyts Claesdr; in 1640 zijn stem 4 en 5 te Duurswoude in eigendom van zijn erven. Ops 108-227, laatste gebod 2.9.1630, Eise Heines en Goyts Claesdr. kopen 1/16 deel van een zathe te Duurswoude van Sybren Sybes en Tjeerd Molles als curatoren over Roelof Jellerts' wezen bij Aet Sybrens (1/2) en van Trijn Jellerts, getrouwd met Tjeerd Molles (1/2). Door verkopers geërfd van hun bestemoeder Arien Heijnesdr.

ii.   Ancke Heines, tr. (1) Goytie Heeres, tr. (2) Jan Hendriks

iii.  Angeniete Heines, tr. Beernt Wolters

iv.  Luitien (nr. 3075)

v.   Aaltje Heines, tr. Sybren Gerrits

vi.  Wyts Heines, tr. Tyde Tydes

6160. Alle Sjoerds (Sywrdtsz), geb. Lippenhuizen ca 1530, vermeld te Terwispel in Personele Impositie Opsterland 1578, overl. Lippenhuizen ca 1600

6166. Sytse Sierdts, boer Lippenhuizen, overl. voor 12-5-1599

6167. Auck Eebles, overl. na 1630, tr. (2) ca 1599 Fedde Sakes, tr. (3) na 1617 Gosse Hommes

Uit dit huwelijk:

i.   Tethke Sytses, overl. Suameer ca 1650, tr. (1) ca 1608 Wildt Gerryts, veenmeester Oostermeer, tr. (2) ca 1643 Binnert Meyerts Haersma, veenbaas

ii.   Eeble Sytses, voor 7/8 eignr Lippenhuizen SC15 in 1640, tr. Foeck Sioerts

iii.   Gaetse Sytses

iv.   Goytse Sytses, boer Lippenhuizen, tr. Wyts Alledr

v.   Wybe Sytses, eignr Lippenhuizen SC19 in 1640, tr. Jouck Wyttiedr

vi.   Jetske Sytses (nr. 3083)

vii.   Wytske Sytses, tr. Houck Tjallings

6170. Sybe Jeens, bezittingen te Schoteruiterdijken, overl. voor 1603

6171. Jets Beeuw Jochems

Uit dit huwelijk: Jelkcke (nr. 3085) en Jeen Sijbes te Katlijk

6208. Rienck Rinties, overl. Lippenhuizen 1620

6209. Sydts Foeckedr, overl. Lippenhuizen na 1625

Uit dit huwelijk: Rienck Riencks (nr. 3104), Auck Rienckdr tr. Anne Gielts uit Lippenhuizen, Wybe Riencxdr tr. Rebbe Riencks

6210. =3112

6274. =5594

6275. =5595

6282. Wycher Lenses, won. Zuiderdrachten 1598

6290. Tjeerd Feitses

6293. Siouck Girbes (OPS 108-339)

6294. Sjoerd Jelckes Jelckema (Jelkema), Beets, Pers. Imp. 1578, tr. ca 1560

6295. Aukje Sierds

6296. Gauke Allerts, pachter van Trimunt in 1595 samen met zijn broer Douwe Allerts (de laatste reeds sinds 1587)

6297. Griet Egberts, tr. (2) Broer Girbes

6298. Tjeerd Annes, overl. voor 20-1-1630

6299. Ypkje Jelmers

Uit dit huwelijk:

i.   Froukje Tjeerds (nr. 3199)

ii.  Antje Tjeerds, tr. Ger. Opsterland 21-4-1631 Lammert Gaukes

iii.  Sietske Tjeerds, tr. Ger. Opsterland 20-3-1628 Halbe Roelofs

iv.  Sake Tjeerds, won. Garijp (1633), tr. Lutske Lykeles

6300. =12332

6302. Wobbe Foeckes, tr. ca 1575

6303. Auck

6368. Feytie Reyties, overl. Beetsterzwaag voor 1627

6378. Claes Aebles, Wijnjeterp

6382. Feike Wymmers, boer, overl. Boornbergum voor 1616

6383. Swob Jochumsdr, overl. Boornbergum voor 1616

6384. Lieppe Reynthies, won. Zuiderdrachten, overl. voor 1604

6385. Barber Alles

6388. =2060

6389. =2061

6390. =2062

6391. =2063

6410. Jelcke Meynts, boer te Terwispel, overl. voor 19-6-1625 (OPS 107-269a), tr. (2) Jouck Jouckedr, tr. (1)

6411. Tjeets

6414. Rienck Sybrants, mede-eignr Wijnjeterp SC 30/31 in 1628

6415. Jouk Halbedr, tr. (1) Roelof Engberts, overl. voor 23-2-1598, broer van Hans Engberts

6420. Oege Lyckeles, Terwispel, Pers. Imp. 1578, tr. ca 1557

6421. Aelthyen Wytzedr

6422. Feyte Wybes, geb. Terwispel ca 1554, boer, overl. Terwispel voor 2-5-1621

6423. Anck Aedes

6424. =6400

6425. =6401

6428. Doeye Wybes, vermeld in de Pers. Imp. 1578, overl. voor 1601, tr. ca 1570

6429. Hans Hendriksdr, tr. (2) Rienck (Rinthie) Rebbes

Uit dit huwelijk: Jencke Doeyes (nr. 3214), Douwe Doeyes, Wyb Doeyedr tr. ca 1600 Jelle Sijbrandts

6548. Sywert Lamberts Wijma, boer, wonende op de Wijmaheerd te Marum in 1617, overl. Marum voor 1618

Kinderen: Iwe Sywerts Wijma (nr. 3274), Antje Sywerts, Hendrik Sywerts Wijma

6560. Taecke Beerns, geb. Opeinde ca 1570

6561. Geeltje

6562. Sjoerdt Ritserts, boer te Opeinde 1616, overl. voor 1649

6563. Gepke Hinnes

6564. Wopcke Pyttersz, won. Garijp 1632 (hypotheekboeken Tietjerksteradeel), br. van Joannes Pietersz

6565. Aelcke Hattumsdr, zr. van Maycke Hattumsdr

6568. Sybe Goytses, overl. Ureterp ca 1635

6569. Jel Annes, overl. Ureterp na 1640

Uit dit huwelijk:

i.   Im Sybedr tr. Aysse Hannes (kind. Focke, Goytie, Sybe, Hanne en Sierd Aysses; o.a. OPS 69-50)

ii.   Eebele Sybes tr. Foeck Wybes (kind. Anne, Wybe en Focke Eebeles)

iii.   Liebbe Sybes (nr. 3284)

iv.   Engbert Sybes tr. Luitien Jacobsdr (kind. Sybe Engberts tr. Lutgertje Sytses, Jacob Engberts, Ydtje Engberts)

v.   Auck Sybes tr. Jan Roelofs (kind. Roel, Focke, Anne en Rens Jans)

6598. Uble NN

Kinderen:

i.   Aat Ubles (nr. 3299)

ii.   Anne Ubles, won. Terhorne, eignr. Terhorne SC 7, overl. voor 5-11-1685, tr. Antje Baukes overl. voor 1708; kind. Gerke Annes tr. Terhorne 1684 Antje Iedes uit Joure, Uble Annes tr. Sneek 30-6-1696 Harmke Pieters, Lolkje Annes tr. Jacob Gerrits, Bauke Annes tr. Utingeradeel 26-2-1704 Pietje Egberts uit Workum, Ynse Annes tr. Aet Rienks, Trijntje Annes tr. Bauke Dirks (beiden overl. voor mei 1698 te Idaard)

iii.   Syne Ubles, won. Heerenveen, tr. Jacob Jentiedr (overl. voor 1651); kind. (i) Uble Synes, won. Terhorne, tr. Haskerland 1661 Antie Ynsesdr (dr Feicke Oebles, overl. voor 1695), (ii) Stoffel Synes, pontschipper op de Heerenwal te Heerenveen (Hypotheekboeken Aengwirden), tr. 1657 Tiets Hansen (Autorisatieboeken Stavoren: beiden overl. voor 7-3-1673, dr Jacobien Stoffels tr. Leeuwarden 1694 Alle Allerts uit Groningen), (iii) Ynse Synes, overl. Terhorne 1686

6604. Siebren Feddezn, Langweer, tr. (2) Hiltje Clases, tr. (1) Doniawerstal 3-1-1618

6605. Fokeltje Olfertsdr

6606. Douwe Aukezn, Teroele, tr. Langweer 17-10-1613

6607. Rixt Romckedr, Indijken

6688. Jan Willems, overl. voor 1640

6690. Tijmen Jans

6692. Wolter Jochems Doggenaer, overl. voor 1626, tr. Vollehove 12-1616

6693. Pieterken Roelofs, overl. ca 1648

6694. Theunis Goossens, overl. na 1651, tr. Vollenhove 1605

6695. Alijt Alberts, overl. voor 1646

6696. Jan Pieters Lock, zonen Jan Jansz Lock (nr. 3348) en Pieter (Peter) Jansz Lock

6752. Marten Aebes, won. Oostmeerderveen in 1643, overl. voor 1649

6753. NN Jansdr

Uit dit huwelijk: Reid Martens (geb. 1632), Rintse Martens (nr. 3376)

6754. Roelof Jans

6755. Foock Meeuwes

6760. Hans Hanzez de Jonge, wonende te Oostermeer in 1620

6761. Wypck Jochumdr

6762. Gerlof Jacobsz

6763. Sijcke Baukes

6796. Coop Beenen Bartels, wonende in de Zuiderkluft te Giethoorn in 1602 (Verpondingsregisters)

6798. Hendrick Wijchers

6836. Jan Suck

6837. Anna Harms

6840. Willem Leendertszn Does

6841. Maertge Meesdr

6842. Sijmen Leendertszn Mondius, van Zoetermeer, tr. Wilsveen 17-1-1599

6843. Neeltje Cornelisdr Keijseroom

6912. Jan Alberts Floijter, tr. voor 25-12-1625 (lidmaten Giethoorn)

6913. Jantje Beenes

6928. Jan Goijgens, overl. Beulake na 1659

6930. Jochem Jans Vriese

6948. Roelof Abeles, herbergier te Oosterwolde, kocht samen zijn vrouw in 1632 een huis en plaats in de Buren te Oosterwolde, overl. ca 1660 (liet veel schulden na), broer van Golde Abeles tr. Bals Berends (OSW 43-66), tr. (2) voor 23-3-1652 Wemme Jacobs (dr van nrs 4988/9), tr. (1)

6949. Ebeltien Albertsdr, overl. voor 1640, broer van Marten Alberts

Uit dit huwelijk (OSW 43-64 en 43-106):

i.   Lambert Roelofs (nr. 3474), zette in eerste instantie samen met zijn vrouw en vader de herberg voort

ii.   Trintien Roelofs tr. Willem Huberts, beiden overl. te Amsterdam voor 25-9-1662 (OSW 7-14)

iii.   Wemme Roelofs, tr. (1) Hendriks Egberts, overl. voor 4-7-1657, kind. Lambert en Ebele Hendriks, tr. (2) Jacob Claes cuiper

iv.   Jan Roelofs

v.   Albert Roelofs

6984. Claes Hoffmans, gezin 8 personen te Wittelte in 1630 (Impost Gemaal)

6988. Hillebrand Roeleffs, molenaar te Rijsberkampen, en boer en landeigenaar te Boijl, overl. ca 1660, tr. (1) Anne, tr. (2)

6989. Reynst Thomasdr

6990. Claes Anders Rijs, landeigenaar te Boijl (stemmen nrs. 19, 20 en 23 in 1640)

6991. Beerte Jacobs

7008. Fedde Bientses, eignr. Langezwaag SC 4 in 1640 voor de helft (andere helft Homme Ruurds, zn van Ruurd Hommes en broer van Cornelis en Tjeerd Hommes)

7009. Lysbeth Jelderts

Uit dit huwelijk:

i.   Hylcke Feddes (nr. 3504)

ii.  Bientse Feddes tr. Trijn Luytiens (dr. Auck Bientses tr. 1666 Pier Euckes uit Katlijk)

7012. Gosse Foeckes, broer van Sjouck Foeckedr (tr. ca 1585 Gielt Douwes), boer en kerkvoogd (1636) te Langezwaag (eignr. SC 25 voor de helft in 1640), overl. 1641, tr. (2) ca 1603 Swaen Sygersdr, tr. (1) ca 1595

7013. Sjoerdtje Oenedr

Uit dit huwelijk: Sydtske Gosses tr. Baucke Sjoerds, Jantje Gosses, Lieuwe Gosses (nr. 3506), Sjoerd Gosses

7014. Douwe Broers, won. Langezwaag, overl. kort voor 1640, tr. (2) voor 30-4-1633 Trijn Tjebbes (eignr. Luxwoude SC9 in 1640; zr van Age Tjebbes), tr. (1) voor april 1623 (OPS 107-67)

7015. Siouck Bruchts, overl. ca 1630 (OPS 108-284)

Uit dit huwelijk: Sjouk Douwes (nr. 3507) en Broer Douwes, dorpsrechter Hemrik in 1660 (OPS 115-280), tr. Wijts Sijtses

7016. Dedde Hylckes, eignr. en gebr. Tjalleberd nr. 7 in 1640, overl. voor 8-4-1660

7017. Lysebeth Goytiens

Uit dit huwelijk: Swaen Deddes tr. Jan Ulckes, won. Tjalleberd; Jan Deddes (nr. 3508), Welmoed Deddes tr. Keympe Arjens, won. Tjalleberd en Gersloot; Antie Deddes tr. Wytthie Atties, won. Gersloot

7020. Goitien Deddesz (=1618), gebr. Tjalleberd nr. 8 in 1640, overl. 1664, tr. (1) Terband 1628 Tetje Hamkes, tr. (2) Aengwirden 19-5-1636

7021. Janck Saeckdr (=1619), Gersloot

7022. Jeen

7023. Foock

7028. Andries Sybes, gebruiker van ½ Langezwaag SC 12 in 1640 (eignr. wed. Hendrik Jans = nr. 14061), overl. voor 11-3-1677, otr. Opsterland 14-5-1635

7029. Hylckje Hendriks, Langezwaag

Uit dit huwelijk: Hendrik Andries (nr. 3514), Sybe Andries tr. Opsterland 3-1668 Suster Lolckes uit Langezwaag, Fem Andries tr. Opsterland 6-3-1662 Broer Tjebbes uit Langezwaag

7030. Tjebbe Ates, eignr. Langezwaag SC33 in 1640

7031. Wijts Ates (OPS 117-235; koop perceel gronden op de uitgang van Ate Baukes sate te Langezwaag in 1664 van Sjouk Ates wed. Hepke Lolkes)

Kinderen: Tjitske Tjebbes (nr. 3515), Foocke Tjebbes tr. Opsterland 13-4-1665 Aeth Wobbes uit Luinjeberd

7032. =2796

7033. =2797

7034. =2798

7035. =2799

7108. Johan te Witbroek alias Fien Johan

7109. Jenneke

7110. Jan Volmerinck

7111. Jenneken Barthols ten Broeckhuijs

Uit dit huwelijk: Fenneke (nr. 3555) en Claaske Volmerinck tr. Herman Huininck

7112. Johan (Jan) Havinck, bewoonde een caevensteede genaamd Bornegoer met den Havinckcamp te Brammelerbroek in 1646

Kinderen: Jan (nr. 3556), Marrie, Berend en Geert

7114. Johan Ruhoff, tr. Neede 1624

7115. Gertrude Helmichs

7202. Anne Intiesz

7310. Giolt Sytsesz, geb. 1550, overl. 1617

7311. Anne Eiledr

7312. Haaitse Douwesz, geb. ca 1530, overl. ca 1600

7313. Martien Evertsdr, geb. ca 1540, overl. na 30-1-1605.

7314. Wierdt Jansz, geb. Jubbega ca 1550, overl. 1607

7324. Roelof Albertszn, geb. Hoornsterzwaag 1560, overl. Hoornsterzwaag voor 12-11-1606

7325. Els Evertsdr, geb. Hoornsterzwaag 1560, overl. Hoornsterzwaag 1606.

7344. =4720

7345. =4721

7346. =4642=5586

7347. =4643=5587

7348. Tjedger Sipkes, won. Mildam en Nieuwehorne (1608), overl. voor 1636 (OSW 40 – fiche 2), tr. (2) Anck Imckedr (nr. 3697)

7349. Auck Roukedr.

Uit dit huwelijk:

i.    Hans Tjedgers, vader van Antje Hanses (zie onder nrs. 3672 en 3673)

ii.   Pier Tjedgers, tr. Gerecht Schoterland 17-9-1645 Griet Hanses (idem), samen met broer Hans Tjedgers eignr. van stemnrs. 19 en 23 te Nieuwehorne in 1640

iii.  Rinke Tjedgers, eignr. van stemnr. 17 te Nieuwehorne in 1640, tr. Gerecht Aengwirden 19-1-1636 Tial Sjoerds uit Terband

iv.  Sipke Tjedgers (nr. 3674)

7350. =4644

7351. =4645

7352. Jan Tjabbes, huisman op de Tjabbekamp te Donkerbroek, overl. voor 4-9-1628

7353. Pietertje Alles, zuster van Thonijs en Foppe Alles, tr. (2) Gerecht Opsterland 4-9-1628 Anders Peters

Uit dit huwelijk: Laurens, Sander, Tjabbe Jans (tr. Antje Lenses uit Donkerbroek, dr van Lense Sybrands, hertr. Schoterland 1637 Claas Laurens uit De Knijpe), Foppe Jans (overl. Oranjewoud voor 10-5-1661, tr. Froukje Hanses), Hinke Jans Tjabbes (nr. 3676), Aaltje Jans Tjabbes (overl. voor 29-6-1632, tr. Egbert Wybes, won. Donkerbroek), Alle, Aebele Jan Tjabbes (geb. ca 1621, tr. Egbertje Lenses), Grietje (tr. Gurbe Jans)

7354. Marten

Kinderen: Antje Martens (nr. 3677), Pieter Martens tr. Barber Hendriks, Anders Martens tr. Antien Pieters, Ide(gien) Martens tr. Foppe Alles, Baerte Martens (bezittingen Donkerbroek)

7356. Jan Thijs, won. Oosterwolde, overl. voor 16-5-1635

7357. Jantien Battedr. (OSW 38-4, 5de rij; maart 1617), overl. na 19-10-1636 (Sententies OSW)

Uit dit huwelijk: Egbert Jan Thijs (nr. 3678); Jan Jansen Thijs tr. Trijne Jans; Hendrik Jan Thijs, gebr. stemnr. 18 te Haule in 1640, rechtzaken i.v.m. fraude en verwondingen, tr. Lamme Hendriks (OSW 42-112; 1650)

7358. =4618 (OSW-40)

7359. =4619

7392. Lieuwe Laeseszn, overl. Longerhouw voor 31-7-1616

7393. Rinck Taedr, overl. Longerhouw voor 20-5-1599

Uit dit huwelijk: Taede (nr. 3696); Douwe (nr. 3750); Laes Lieuweszn tr. Tryn Regneri; Ids Lieuwes Harda, eignr. en gebr. Longerhouw SC2 in 1640, tr. Rixt Fongers; Yde Lieuwes tr. Leeuwarden 5-7-1617 Syts Hotses van Jorwerd; Siuerdt Lieuweszn; Trijn Lieuwesdr tr. Piebe Eades Wiarda

7394. =4720

7395. =4721

7396. Regnerus Corneli

7404. =4708

7405. =4709

7416. Gercke Jelles, Katlijk, broer van Meyle Jelles tr. Siouck Sytties

7417. Brucht Jansdr

7452. Thijs Wijtses, overl. Rottum 1606

7453. Lijsbeth Annedr

Uit dit huwelijk: Wijtse Tijssen tr. Griet Lambertsdr, Anne Tijssen (nr. 3726)

7458. =7202

7496. Hendrick Willemszn, geb. 1555, overl. Oudeschoot na 1-6-1603

7497. Im Idsdr, geb. 1555, overl. Schoterwold na 1603.

7498. Otte N, geb. 1560

7499. Antie Gioldr

7500. =7392

7501. =7393

7536. Syttie Douwes, veenbaas op de Zestien Roeden, tr. (2) voor 1633 Ael Foockesdr, tr. (1)

7537. Tyes Reyttiedr

7544. =2056

7545. =2057

7584. Rual Krebs, overl. Treysa 1583

7586. Hans Sattler, overl. Treysa 1595

7587. Gela von Herborn alias Geissel, overl. Treysa 1591

7656. Yntse Tiaerdts, overl. voor 1602/1603

7657. Tett Sipckedr

Uit dit huwelijk: Jan Yntses (nr. 3828), Hans Yntses tr. Tryn Jan Wybedr, Sipcke Yntses tr. Ancke Bartelsdr, en Waab Yntsedr tr. Roucke N.

7658. Eew Hanckesz

7659. Itke

7660. Aebe Barres, Oudeschoot, overl. voor 4-11-1645

7661. Eppe Thysdr, overl. voor 27-2-1631

Uit dit huwelijk: Mein Aebedr tr. Wybe Aebes, Barre Aebes (nr. 3830), Thys Aebes, Jeep Aebes, Lieuwe Aebes, Ded Aebes tr. Murck Hayties, en Beeu Aebedr

7680. Hartman Hendriks, overl. Steggerda voor 18-3-1608 (OSW 1-72), schoenmaker, tr. (2) Anna Jans, onmondige weeskinderen in 1617 Reinder, Jantien (nr. 1047) en Antien (tr. Wijbe Jurriens); Anna Jans hertr. Claas Rinkes te Wolvega (Quaclappen), zn Rencke Claes in OSW, tr. (1)

7681. N.N.

Uit dit huwelijk: Hendrik Hartmans (nr. 3840), Jan Hartmans (nr. 1924; Quaclappen) en Berend Hartmans tr. Anne Times (OSW 1-72; 1608)

8002. Andries Aeblis, geb. Oostermeer ca 1600, veenbaas

8098. Egbert Vriese, wonende te Genemuiden, overl. voor 27-10-1657, tr. (2) Femmeke Dirks, overl. Genemuiden voor 11-1660, tr. (1)

8099. Geertruijd Arents Mulert, overl. tussen 24-5-1642 en 4-8-1643

Uit dit huwelijk: Anna (nr. 4049), Arent Vriese, Geertjen Vriese tr. Jan Hendriks van Camen

8178. Garrit Rijkens, zoon Rijkent en dochter Harmtjen Garrits (nr. 4089)

 

Generatie 14

 

8392. Claes Geerts, won. Oldeberkoop

Kinderen (OSW 1): Luijtien Claes Geerts (nr. 4196) en Peter Claes Geerts

9280. Marten Agges, wonende te Nieuwehorne in 1552 (archief Schoterlandse Veencompagnie); misschien broer van Jelle Agges, pastoor te Nieuwehorne in 1552

9281. Foeck

Uit dit huwelijk (Proclamatieboeken Schoterland 1601-1608; Nedergerecht WSW 117-275):

i.    Agge Martens (overl. voor 1585) tr. Trijne Pieters, zij won. Oldelamer in 1585 en 1598 (WSW 117-128) en te Echten in 1588, kind. Agge Agges (won. Oldetrijne 1612, WSW 106-130; zn. Marten Agges, kl. zn. Agge Martens, beiden Doopsgezinde voorgangers te Oldemarkt), Foeck Agges en Anna Agges (overl. voor 1618, weeskinderen; WSW 106-346)

ii.   Eeuck Martens tr. Wisse Martens te Tjalleberd; kind. Wobbe, Marten en Agge Wisses

iii.  Schelte Martens, overl. Wolvega voor 1607 (erfgenamen zijn broers en zusters), had bezttingen te Wolvega en Nijetrije

iv.  Cornelis Martens (nr. 4640)

v.   Eelck Martens tr. Tjebbe (Tiebbe) Wisses te Joure, kind. Wisse Tjebbes en Agge Tjebbes tr. Geeske Roelofsdr te Tjalleberd

vi.  Tijdiger Martens

vii. Doije Martens (overl. voor 1618; WSW 106-346) tr. Lambert Gerrits, dr. Foeck Lamberts tr. Tijdiger Claessen te Echtenerveld

9284. Tiardt Tiaerdtsz, geb. ca 1530, overl. Schoterwold ca 1603

9285. Jell Jeipsdr, geb. Schoterwold ca 1530, overl. Schoterwold ca 1603

Uit dit huwelijk: Intse Tiaerdts (nr. 7656), Jeip Tiaerdts (nrs 4642, 5586, 7346)

9286. Sipke Rieuwerts

9292. =4642

9293. =4643

9294. Gabbe Piersz, geb. Nieuwehorne ca 1560, overl. 1607, tr. Nieuwehorne

9295. Ulck Jansdr, geb. Nieuwehorne ca 1560

9300. Hendrick Everenzn, won. Rottum 1633 (SCO 116-79)

9301. Im Sammedr, geb, ca 1575

9308. Ricolt Barresz, geb. Schoterwold ca 1560, overl. Oudeschoot na 1604.

9309. Martien Oedsdr, overl. na 1609

9310. Dirck Pyttersz

9311. Aeltien Jansdr

9352. Ritske Harckes, Oostermeer

9353. Aefcke Poppes

9376. Hinne Ubles, wonende te Noorderdrachten in 1578, volmacht Noorderdrachten 1604 (Quaclappen)

9382. Ebdye Bennes

9408. Claes Wolters, geb. ca 1530

9409. Frouck Wybe Tieties

9440. Anne Sybolts, overl. voor 1584

9441. Montsa Ockedr Broersma, weduwe te Nieuwehorne in 1584

9452. =2288

9453. =2289

9456. Steven Egberts

9457. Antje Thomas Smit (OSW 1604)

Uit dit huwelijk:

i.   Thomas Stevens (nr. 4728)

ii.   Egbert Stevens, kerkvoogd Nijeberkoop 1604, stelling Nijeberkoop 1630, overl. 1631/32, zn. Harmen Egberts te Nijeberkoop, tr. Geesien

iii.   Hyncke Stevens, overl. voor 1634, tr. Hendrickien Peters (dochter v.d. zuster van Jochem Baertes), kind. Egbert Hynckes, Antien Hynckes tr. Hylcke Renckes en Petertjen Hynckes tr. Alerdt Martens

iv.   Harmentien Stevens, geb. 1587, overl. Oldeberkoop 1651, tr. Eyse Jan Willems Terwisga (grietman Ooststellingwerf), overl. Oldeberkoop 1623, o.a. dr Antje [OSW 40, fiche 2, 3de rij, 1634: Jan Thomas Stevens genoemd als “susterling” -neef- van de kinderen van “naeste bloet” -tante- Harmentien Stevens]

9460. Jan Jansen Jellen

Kinderen: Geert Jansen (nr. 4730), Jan Jansen en Gerwert Jansen

9464. Andries Carsten, overl. voor 1614 (WSW 113-48; verkoop ¼ van ½ Steggerda SC 22 door Hendrickien Jansen als moeder van haar 4 kinderen en Ebele Andries aan Andries Carsten en Andersjen Andries)

9465. Hendrickien Jansen.

Uit dit huwelijk:

i.   Ebele Andries, won. Steggerda, tr. Griete Jans (WSW 113-123), zn Andries Ebeles

ii.  Andersjen Andries, tr. Andries Carsten (zn. Carste Andries samen met Jan Jansen Maes eignr. Steggerda SC22 in 1640)

iii.   Jochem Andries

iv.   Trijntien Andries, tr. Jan Luitiens (overl. 1638; WSW 18-446), kind. Jantien en Luitien Jans

v.   Jan Andries

vi.  Andries Andries de olde (nr. 4732)

10560. Joost Jacobsz, otr. Vollenhove 1601

10561. Anneke Jansz

10752. Andries Karstgens te Oldeholtpade (Beneficiaalboeken)

10753. Catrijne

10764. Jochum Lyckelens

10765. Alydt

Uit dit huwelijk:

i.    Lyckle Jochems (nr. 5382)

ii.   Geert Jochems, samen met Lyckle Jochems volmacht van Oldeholtpade in 1600 en 1601, bijzitter van Weststellingwerf, tr. (1) Anne Thisdr, tr. (2) Anne Petersdr

iii.  Wybrant Jochems, overl. na 1629, burgemeester van Steenwijk, tr. Jantien Wichers

11172. =9284

11173. =9285

12302. Jan Willems, overl. Beetsterzwaag voor 1584

12303. Gebke (Gabbe) Kornelis, won. Leeuwarden 1584, tr. (2) Reyner Reyners uit Beetsterzwaag

12332. Sierd Bennes, dorpsrechter, ontvanger en kerkvoogd te Lippenhuizen en bijzitter van Opsterland, wordt genoemd in de Pers. Imp. van 1578, overl. ca 1622

Kinderen: Sytse Sierdts (nr. 6166), Binne Sierds (nr. 3150), Rompck Sierts tr. Folckert Rebbes en Mintse Sierds, eignr Lippenhuizen SC 16 in 1640, tr. Sjouck Sybedr

12342. Beeuw Joachims

12550. Luitie Claes, overl. ca 1620

12551. Anna Josephs, van Nijeholtpade, overl. 1637/8

12576. =6160

12592. Allert Goytses, won. Ureterp, geb. ca 1520, genoemd in de Personele Impositie van 1578 (1 Car. gld.)

Kinderen: Goytse Allerts (won. Ureterp, overl. voor 1615), Sierdt Allerts (overl. voor 1594, tr. ca 1569 Albertijen Pieters), Wytthie Allerts (boer te Ureterp, overl. voor 1622, doopsgezind, tr. ca 1585 Reijnsck Sygers), Douwe Allerts (geb. ca 1547, wordt genoemd in de Pers. Imp. van 1578), Gaucke Allerts (nr. 6296), Wytts Allertsdr (tr. ca 1570 Goytse Sierdts), (?)Lieuwe Allerts (tr. voor 1582 Jouck Eltzedr), Geb Allertsdr (geb. ca 1555, overl. na 1630, tr. ca 1575 Hendrik Egberts), Sytske Allertsdr (geb. ca 1557, tr. ca 1575 Mentse Jenties), Aet Allerts (geb. ca 1558, tr. ca 1578 Bonne Pieters), Bareld Allerts (geb. Ureterp ca 1560, overl. Ureterp voor 1600, tr. Aeffcke Lamberts), Liebbe Allerts (geb. Ureterp ca 1565, overl. voor 1602, tr. ca 1590 Siouck Bookedr)

12604. Foecke Hidsers, boer te Terwispel

Kinderen: Wobbe Foeckes (nr. 6302), Ansck Foeckes tr. ca 1575 Wobbe Feyties, Hidser Foeckes tr. ca 1585 Sydts jans

12766. Jochum Melles, boer, overl. Beets tussen 1582 en 1591

12767. Jel Rinthies

12820. Meyntie Jelckes, boer te Terwispel, Pers. Imp. 1578, overl. voor 28-3-1591

12821. Sjouck Jelckedr

12828. Sybrandt Teekez, geb. ca 1520

12829. Griet Thyepkedr, zij verkochten in 1552 veen op Wijnjeterp SC 30 en SC31

Uit dit huwelijk: Taecke Sybrants tr. Griet Jans (weduwe van Douwe Cornelis), Rienck Sybrants (nr. 6414)

12830. Halbe Hidzers (Hedmans), overl. 1583/1584

12831. Frouck Teyedr

Uit dit huwelijk: Hidzer Halbes tr. ca 1580 Reinsch, Jouck Halbedr (nr. 6415), Auck Halbedr tr. na 1584 Marten Jochums, Tjeets Halbedr tr. ca 1590 Anne Fockes

12840. Lyckle Ottes, Beets

12844. Wybe Walters, Terwispel, Pers. Imp. 1578, overl. voor nov. 1583

12845. Tziets

12848. =12800

12849. =12801

13096. Lambert Wijma, wonende op Wijmaheerd in 1540

13097. Geke

Uit dit huwelijk:

13124. Ritsert Sjoerdts, geb. ca 1550, overl. (?) Opeinde ca 1630

13125. Tyets Gjelds, geb. (?) Opeinde ca 1550

13136. Goytse Sierds, boer te Selmien en Ureterp, overl. ca 1626

13137. Wyts Allertsdr.

Uit dit huwelijk: Sierd (eignr. ½ sate Ureterp SC 6 in 1640), Sybe (nr. 6568), Allert, Wytse en Liebbe Goytses

13384. Jochem Doggenaer

13472. =6240

13473. =6241

13474. =6242

13475. =6243

13480. =6248

13481. =6249

13482. =6250

13483. =6251

13504. Aebe Martens, won. Oostmeerderveen in 1617

13506. Jan Dirks, won. op ’t Witveen te Oostmeerderveen, overl. tussen 1640 en 1650

13507. Aafke Reids, overl. 1650

Uit dit huwelijk: Haye Jans tr. Tetje Hendriks, NN Jans (nr. 6753)

13520. Hans Hansesz de Olde, veenbaas te Oostmeerderveen

Kinderen: Hans Hanses de Jonge (nr. 6760) en Uble Hanszn, boer te Oostermeer in 1620

13524. Jacob Gerloffs

13525. Fintje

13526. Baucke Rinnertsz, wonende te Oostermeer in 1616

13527. Mincke

13684. Cornelis Leendertszn Keijseroom

13685. Neeltgen Jansdr

13976. Roeliff Wilhelms, geb. ca 1570, molenaar te Rijsberkampen, tr. ca 1595

13977. Hille Jans

13980. Anders Claes

13981. Trine

14016. Beentie

14017. Taeb

Uit dit huwelijk: Fedde Bienties (nr. 7008), Feytie Beenties tr. Wobbel Gerloffs (OPS 66-23/25), Hylck Beentiedr tr. Jan Frijelts (Frieses)

14018. =3074

14019. =3075

14028. Broer NN, kind. Douwe (nr. 7014); Eelcke Broers tr. Jell Tjeerds (OPS 107-507); Jacob Broers, Aet Broers tr. Tierck Broers (OPS 108-431; 1632)

14040. Dedde Hylckesz

14041. Anck Pietersdr

14056. Sybe Douwes, boer te Kortezwaag, tr. (1) ca 1595 Antke Oenedr., tr. (2) voor 1610

14057. Fem Andries

14060. Aete Feddes, boer te Terwispel, overl. voor 12-5-1602, tr. (1) ca 1585 Rijeu Alledr, tr. (2) ca 1590

14061. Sjouck Tiebbedr, overl. na 1640, tr. (2) ca 1609 Hendrik Jans, overl. Langezwaag 12-1630

14066. =5594

14067. =5595

14068. =4720

14069. =4721

14688. =9440

14689. =9441

14692. =9284

14693. =9285

14704. Tjabbe Hinkes, overl. voor 1618, vermeld te Donkerbroek in Beneficiaalboeken

14705. Aaltje (OSW 38-2; 1618)

14706. =2288

14707. =2289

14784. Laes Sickes Haerda, geb. Oosterend ca 1504, boer te Herbayum

14785. Ydt Yntedr, overl. na 6-1559

Uit dit huwelijk: Lieuwe (nr. 7392), Tiaerd Laeses, Sybe Laeses tr. Bottie Piers Lycklana, Sicke Laeses

14904. Wytse

Kinderen: Tijs Wytses (nr. 7452), Tzietie Wytses tr. Stijn Jansdr (won. Nieuweschoot), Folcku Wytziedr tr. Albert Gerrits

14906. Anne Hanckes, won. Jubbega-Schurega, overl. voor 1605

14907. Griet Hendricksdr, overl. voor 1605

Uit dit huwelijk: Hancke Annes, Gercke Annes, Lijsbeth Annedr (nr. 7453), Halbe Annedr tr. Hans Ubles, Reinsk Annedr tr. Jaen Hanses te Schurega, Hendrick Annedr tr Arent Pieters

14994. Ids Jeipszn, wonende in ’t Woldt van Oldeschoeten in 1552

14995. Im Euwerensdr, overl. voor 8-4-1552

15000. =14784

15001. =14785

15088. =4112

15312. =9284

15313. =9285

15320. Barre Lieuwes, geb. Hemelum ca 1520, kocht in 1548 met zijn broers en zusters kloosterland te Nieuweschoot, kerkvoogd te Oudeschoot in 1582

15321. Mein N. (Schoterlandse Compagnie, website Tresoar)

Uit dit huwelijk: Byu Barres tr. Jelle Ayses, Ryckold Barres (nr. 9308) en Aebe Barres (nr. 7660)

15322. Thys Lieuwes, geb. Hemelum ca 1525, boer te Nieuweschoot

16198. Arent Mulert, tr. ca 1595

16199. Sophia van Goedenhoven

 

 

Generatie 15

 

18590. Jan Eeuwisz, geb. Oranjewoud 1533

18602. Samme N

18616. =15320

18617. =15321

18618. Oeds Seerpsz, geb. ca 1530

18882. Ocke Piers [Broersma]

18914. Thomas Jans Smit (Smijt)

18915. Imme Cornelis (OSW 38-5; 1617), dr. van Cornelis Menses

18928. =5376

21528. =50204

21529. =50205

24606. Kornelis Hendriks, won. Beetsterzwaag (Quaclappen)

24607. Alyt (Aaltje)

24684. Joachim Pierszn, bezittingen in Katlijk en Ter Idzard (de laatste samen met broer Sijbe Piers tr. Syouck in 1552 verkocht aan de Schoterlandse Veencompagnie)

24685. Jetthie, uit eerder huwelijk kind. Sijbe en Jeen

Uit dit huwelijk: Beeuw (nr. 12342) en Ibe

25102. Joseph Lyckeles, wonende te Nijeholtpade, overl. ca 1610

25534. Reyntthy Oegezoon, boer en kerkvoogd te Zuiderdrachten

25535. Eelck

25680. Otte Lycles, Beets

26192. Berend Hendriks Wijma, zegelde als grietman van Vredewold een stuk in 1479

26248. Syoerdt Ritserts, Opeinde

27008. Marten Aables, geb. Surhuizum 1545, overl. na 1581

27010. Japik, Leeuwarden

28036. =6148

28112. Douwe Gosses

28113. Antke

28120. Fedde Aetes, boer te Ureterp

28121. Goeits

29568. Sicke Laese Haerda, boer op Hardasate te Lollum

Kinderen: Auck tr. Eelcke Pieters, won. Lollum; Laes (nr. 14784)

29570. Inte Janckeszn, schepen en burgemeester van Harlingen

29812. Hancke Halbes, won. Schurega, overl. voor 4-5-1552

29813. Ferdu Hans

Uit dit huwelijk: Anne Hanckes (nr. 14906), Halbe Hanckes, Syger Hanckes, Foeck Hanckedr, Gercke Hanckes, Jeyp Hanckes, Hans Hanckedr tr. Luytien Thys, Auck Hanckdr tr. Wybert Gosses

29988. Jeip Idszn, wonende te Oudeschoot in 1551, overl. na 23-6-1556

29989. Bauck N, geb. Schoterwold 1500, overl. Schoterwold na 1552

30000. =29568

30002. =29570

30640. Lieuwe Gabbesz, boer te Hemelum in 1529

30641. N Barre Rommertsdr, van Rottum

Uit dit huwelijk: Barre Lieuwes (nrs. 15320 en 18616), Gabbe Lieuwes (kerkvoogd Nieuweschoot 1559) en Thys Lieuwes (nr. 15322)

30644. =30640

30645. =30641

 

Generatie 16

 

37232. =30640

37233. =30641

50204. Lyckele Ebeles (Lycklama a Nijeholt), geb. ca 1485, stamde “uit het gheslachte van Steenwyck”, wonende op de stins Friesburg te Nijeholtpade, grietman van Stellingwerf (HCO, 12 november 1508), overl. 2-1538, tr. ca 1505

50205. Johanna

59624. Halbe

Kinderen: Hancke Halbes (nr. 29812) en Gercke Halbes tr. Ebele

61280. Gabbe Baernds, stamvader geslacht Schotanus, van Ferwoude, wonende te Stavoren in 1460

61281. N Tyedgerdr

61282. Barre Rommertha, ealman te Rottum, gesneuveld bij Laaksum in 1498

61283. Weenck Eelckesdr

Uit dit huwelijk: Rommert Barres tr. Wytz, N. Barre Rommertsdr (nr. 30641)

 

Generatie 17

 

122560. Baernd Jelles, Ferwoude

122562. Tyedger Ryoerds

 

 


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl